dd        292 lj_target_x86.h XO_FLDq =	XO_(dd), XOg_FLDq = 0,
dd        296 lj_target_x86.h XO_FSTPq =	XO_(dd), XOg_FSTPq = 3,
dd        298 lj_target_x86.h XO_FISTTPq =	XO_(dd), XOg_FISTTPq = 1,