makewhite    1719 host/minilua.c #define makewhite(g,x)((x)->gch.marked=cast_byte(((x)->gch.marked&cast_byte(~(bitmask(2)|bit2mask(0,1))))|luaC_white(g)))
makewhite     41 lj_gc.h    #define makewhite(g, x) \