otherwhite    574 host/minilua.c #define otherwhite(g)(g->currentwhite^bit2mask(0,1))
otherwhite     36 lj_gc.h    #define otherwhite(g)	(g->gc.currentwhite ^ LJ_GC_WHITES)