LJ_TPROTO     376 lj_bcread.c   pt->gct = ~LJ_TPROTO;
LJ_TPROTO     162 lj_bcwrite.c    } else if (o->gch.gct == ~LJ_TPROTO) {
LJ_TPROTO     282 lj_bcwrite.c     if (o->gch.gct == ~LJ_TPROTO)
LJ_TPROTO     214 lj_dispatch.c   if (o->gch.gct == ~LJ_TPROTO) {
LJ_TPROTO     71 lj_gc.c    	    gct == ~LJ_TTHREAD || gct == ~LJ_TPROTO);
LJ_TPROTO     323 lj_gc.c     } else if (LJ_LIKELY(gct == ~LJ_TPROTO)) {
LJ_TPROTO     634 lj_obj.h    #define gco2pt(o)	check_exp((o)->gch.gct == ~LJ_TPROTO, &(o)->pt)
LJ_TPROTO     663 lj_obj.h    #define tvisproto(o)	(itype(o) == LJ_TPROTO)
LJ_TPROTO     756 lj_obj.h    define_setV(setprotoV, GCproto, LJ_TPROTO)
LJ_TPROTO    1601 lj_parse.c    pt->gct = ~LJ_TPROTO;
LJ_TPROTO    1891 lj_parse.c   	  bcemit_AD(pfs, BC_FNEW, 0, const_gc(pfs, obj2gco(pt), LJ_TPROTO)));