RID_INIT     327 lj_asm.c     ir->r = RID_INIT; /* Do not keep any hint. */
RID_INIT     384 lj_asm.c     ir->r = RID_INIT;
RID_INIT     1722 lj_asm_mips.h    ir->r = RID_INIT; /* No inheritance for modified BASE register. */
RID_INIT     1737 lj_asm_mips.h    ir->r = RID_INIT; /* No inheritance for modified BASE register. */
RID_INIT     1907 lj_asm_ppc.h     ir->r = RID_INIT; /* No inheritance for modified BASE register. */
RID_INIT     1921 lj_asm_ppc.h     ir->r = RID_INIT; /* No inheritance for modified BASE register. */
RID_INIT     1658 lj_asm_x86.h  	irx->r = RID_INIT; /* Avoid allocating xmm1 for x. */
RID_INIT     2497 lj_asm_x86.h     ir->r = RID_INIT; /* No inheritance for modified BASE register. */
RID_INIT     2511 lj_asm_x86.h     ir->r = RID_INIT; /* No inheritance for modified BASE register. */
RID_INIT      24 lj_target.h  #define RID_SINK		(RID_INIT-1)
RID_INIT      25 lj_target.h  #define RID_SUNK		(RID_INIT-2)
RID_INIT      46 lj_target.h  #define REGSP_INIT		REGSP(RID_INIT, 0)