RegSet       56 lj_asm.c     RegSet freeset;	/* Set of free registers. */
RegSet       57 lj_asm.c     RegSet modset;	/* Set of registers modified inside the loop. */
RegSet       58 lj_asm.c     RegSet weakset;	/* Set of weakly referenced registers. */
RegSet       59 lj_asm.c     RegSet phiset;	/* Set of PHI registers. */
RegSet      446 lj_asm.c     RegSet pick = as->freeset & allow;
RegSet      465 lj_asm.c     RegSet work;
RegSet      488 lj_asm.c     RegSet work;
RegSet      518 lj_asm.c     RegSet pick, work = ~as->freeset & RSET_GPR;
RegSet      567 lj_asm.c     RegSet pick = as->freeset & allow;
RegSet      852 lj_asm.c       RegSet allow;
RegSet      1075 lj_asm.c     RegSet candidates = blocked & allow;
RegSet      1108 lj_asm.c     RegSet work;
RegSet      1112 lj_asm.c      RegSet blocked = RSET_EMPTY;
RegSet      1113 lj_asm.c      RegSet blockedby = RSET_EMPTY;
RegSet      1114 lj_asm.c      RegSet phiset = as->phiset;
RegSet      1245 lj_asm.c     RegSet work = as->phiset;
RegSet      1269 lj_asm.c     RegSet allow = ((!LJ_SOFTFP && irt_isfp(ir->t)) ? RSET_FPR : RSET_GPR) &
RegSet      1271 lj_asm.c     RegSet afree = (as->freeset & allow);
RegSet      1368 lj_asm.c     RegSet allow = RSET_ALL; /* Inverse of all coalesced registers. */
RegSet      1369 lj_asm.c     RegSet live = RSET_EMPTY; /* Live parent registers. */
RegSet      1425 lj_asm.c    	RegSet mask;
RegSet      1463 lj_asm.c      RegSet work = ~as->freeset & RSET_ALL;
RegSet      1480 lj_asm.c      RegSet work;
RegSet      1499 lj_asm.c       RegSet tmpset = as->freeset & ~live & allow & RSET_GPR;
RegSet      1505 lj_asm.c       RegSet tmpset = as->freeset & ~live & allow & RSET_FPR;
RegSet       24 lj_asm_arm.h   RegSet pick1 = as->freeset & allow;
RegSet       25 lj_asm_arm.h   RegSet pick2 = pick1 & (pick1 >> 1) & RSET_GPREVEN;
RegSet       30 lj_asm_arm.h    RegSet pick = pick1 & (allow >> 1) & RSET_GPREVEN;
RegSet      360 lj_asm_arm.h     RegSet of = as->freeset;
RegSet      428 lj_asm_arm.h   RegSet drop = RSET_SCRATCH;
RegSet      524 lj_asm_arm.h   RegSet allow = RSET_FPR;
RegSet      710 lj_asm_arm.h    RegSet allow = rset_exclude(RSET_GPR, dest);
RegSet      776 lj_asm_arm.h   RegSet allow = RSET_GPR;
RegSet      922 lj_asm_arm.h   RegSet allow = rset_exclude(RSET_GPR, node);
RegSet      933 lj_asm_arm.h    RegSet even = (as->freeset & allow);
RegSet      1123 lj_asm_arm.h   RegSet allow = RSET_GPR;
RegSet      1163 lj_asm_arm.h    RegSet allow = RSET_GPR;
RegSet      1196 lj_asm_arm.h   RegSet allow = RSET_GPR;
RegSet      1280 lj_asm_arm.h   RegSet allow = (RSET_GPR & ~RSET_SCRATCH);
RegSet      1281 lj_asm_arm.h   RegSet drop = RSET_SCRATCH;
RegSet      1578 lj_asm_arm.h   RegSet drop = RID2RSET(RID_R0)|RID2RSET(RID_R1)|RID2RSET(RID_R2)|
RegSet      1580 lj_asm_arm.h   RegSet of;
RegSet      1660 lj_asm_arm.h   RegSet drop = RSET_SCRATCH;
RegSet      1728 lj_asm_arm.h   RegSet drop = RSET_SCRATCH;
RegSet      1828 lj_asm_arm.h   RegSet allow = RSET_GPR, oldfree;
RegSet      2000 lj_asm_arm.h     RegSet odd = rset_exclude(RSET_GPRODD, RID_BASE);
RegSet      2014 lj_asm_arm.h     RegSet odd = rset_exclude(RSET_GPRODD, RID_BASE);
RegSet      2111 lj_asm_arm.h  static RegSet asm_head_side_base(ASMState *as, IRIns *irp, RegSet allow)
RegSet      252 lj_asm_mips.h 	  RegSet of = as->freeset;
RegSet      292 lj_asm_mips.h  RegSet drop = RSET_SCRATCH;
RegSet      377 lj_asm_mips.h  RegSet drop = RID2RSET(RID_R1)|RID2RSET(RID_R12)|RID2RSET(RID_FPRET)|
RegSet      419 lj_asm_mips.h  RegSet allow = RSET_FPR;
RegSet      544 lj_asm_mips.h  RegSet drop = RSET_SCRATCH;
RegSet      567 lj_asm_mips.h   RegSet allow = rset_exclude(RSET_GPR, dest);
RegSet      631 lj_asm_mips.h  RegSet allow = RSET_GPR;
RegSet      743 lj_asm_mips.h  RegSet allow = rset_exclude(RSET_GPR, node);
RegSet      929 lj_asm_mips.h  RegSet allow = RSET_GPR;
RegSet      952 lj_asm_mips.h  RegSet allow = RSET_GPR;
RegSet      982 lj_asm_mips.h  RegSet allow = RSET_GPR;
RegSet      1045 lj_asm_mips.h  RegSet allow = (RSET_GPR & ~RSET_SCRATCH);
RegSet      1046 lj_asm_mips.h  RegSet drop = RSET_SCRATCH;
RegSet      1646 lj_asm_mips.h    RegSet allow = rset_exclude(RSET_GPR, RID_BASE);
RegSet      1729 lj_asm_mips.h static RegSet asm_head_side_base(ASMState *as, IRIns *irp, RegSet allow)
RegSet      300 lj_asm_ppc.h   RegSet drop = RSET_SCRATCH;
RegSet      357 lj_asm_ppc.h    RegSet allow = RSET_GPR & ~RSET_RANGE(RID_R0, REGARG_LASTGPR+1);
RegSet      399 lj_asm_ppc.h   RegSet allow = RSET_FPR;
RegSet      421 lj_asm_ppc.h   RegSet allow = RSET_FPR;
RegSet      449 lj_asm_ppc.h     RegSet allow = RSET_GPR;
RegSet      543 lj_asm_ppc.h   RegSet drop = RSET_SCRATCH;
RegSet      567 lj_asm_ppc.h    RegSet allow = rset_exclude(RSET_GPR, dest);
RegSet      631 lj_asm_ppc.h   RegSet allow = RSET_GPR;
RegSet      742 lj_asm_ppc.h   RegSet allow = rset_exclude(RSET_GPR, node);
RegSet      940 lj_asm_ppc.h   RegSet allow = RSET_GPR;
RegSet      977 lj_asm_ppc.h   RegSet allow = RSET_GPR;
RegSet      1018 lj_asm_ppc.h   RegSet allow = RSET_GPR;
RegSet      1091 lj_asm_ppc.h   RegSet allow = (RSET_GPR & ~RSET_SCRATCH);
RegSet      1092 lj_asm_ppc.h   RegSet drop = RSET_SCRATCH;
RegSet      1833 lj_asm_ppc.h     RegSet allow = rset_exclude(RSET_GPR, RID_BASE);
RegSet      1914 lj_asm_ppc.h  static RegSet asm_head_side_base(ASMState *as, IRIns *irp, RegSet allow)
RegSet      321 lj_asm_x86.h    RegSet avail = as->freeset & ~as->modset & RSET_FPR;
RegSet      329 lj_asm_x86.h    RegSet avail = as->freeset & ~as->modset & RSET_GPR;
RegSet      337 lj_asm_x86.h    RegSet xallow = (allow & RSET_GPR) ? allow : RSET_GPR;
RegSet      533 lj_asm_x86.h   RegSet drop = RSET_SCRATCH;
RegSet      638 lj_asm_x86.h    RegSet allow = (RSET_GPR & ~RSET_SCRATCH);
RegSet      775 lj_asm_x86.h    RegSet allow = RSET_GPR;
RegSet      916 lj_asm_x86.h   RegSet drop = RSET_SCRATCH;
RegSet      991 lj_asm_x86.h   RegSet allow = RSET_GPR;
RegSet      1289 lj_asm_x86.h   RegSet allow = RSET_GPR;
RegSet      1299 lj_asm_x86.h    RegSet allow8 = irt_isfp(ir->t) ? RSET_FPR :
RegSet      1385 lj_asm_x86.h    RegSet allow = irt_isnum(ir->t) ? RSET_FPR : RSET_GPR;
RegSet      1421 lj_asm_x86.h    RegSet allow = RSET_GPR;
RegSet      1466 lj_asm_x86.h    RegSet allow = irt_isnum(t) ? RSET_FPR : RSET_GPR;
RegSet      1517 lj_asm_x86.h    RegSet allow = (RSET_GPR & ~RSET_SCRATCH);
RegSet      1649 lj_asm_x86.h     RegSet drop = RSET_RANGE(RID_XMM0, RID_XMM2+1)|RID2RSET(RID_EAX);
RegSet      1691 lj_asm_x86.h     RegSet drop = RSET_RANGE(RID_XMM0, RID_XMM3+1)|RID2RSET(RID_EAX);
RegSet      1750 lj_asm_x86.h   RegSet drop = RSET_RANGE(RID_XMM0, RID_XMM1+1)|RID2RSET(RID_EAX);
RegSet      1810 lj_asm_x86.h   RegSet allow = RSET_FPR;
RegSet      1834 lj_asm_x86.h   RegSet allow = RSET_GPR;
RegSet      1900 lj_asm_x86.h   RegSet allow = RSET_GPR;
RegSet      2113 lj_asm_x86.h  	RegSet allow = RSET_GPR;
RegSet      2214 lj_asm_x86.h   RegSet allow = RSET_GPR;
RegSet      2504 lj_asm_x86.h  static RegSet asm_head_side_base(ASMState *as, IRIns *irp, RegSet allow)
RegSet      123 lj_emit_arm.h  RegSet work = ~as->freeset & RSET_GPR;
RegSet      147 lj_emit_arm.h  RegSet work = ~as->freeset & RSET_GPR;
RegSet       55 lj_emit_mips.h  RegSet work = ~as->freeset & RSET_GPR;
RegSet       62 lj_emit_ppc.h  RegSet work = ~as->freeset & RSET_GPR;
RegSet      166 lj_emit_ppc.h   RegSet allow = RSET_GPR & ~RSET_RANGE(RID_R0, REGARG_LASTGPR+1);
RegSet       64 lj_target.h  #define RID2RSET(r)		(((RegSet)1) << (r))
RegSet       65 lj_target.h  #define RSET_EMPTY		((RegSet)0)