argv2cdata     89 lj_crecord.c    GCcdata *cd = argv2cdata(J, tr, o);
argv2cdata    645 lj_crecord.c    sid = argv2cdata(J, sp, sval)->ctypeid;
argv2cdata    734 lj_crecord.c   GCcdata *cd = argv2cdata(J, ptr, &rd->argv[0]);
argv2cdata    1178 lj_crecord.c   GCcdata *cd = argv2cdata(J, J->base[0], &rd->argv[0]);
argv2cdata    1331 lj_crecord.c     CTypeID id = argv2cdata(J, J->base[0], &rd->argv[0])->ctypeid;
argv2cdata    1337 lj_crecord.c     CTypeID id = argv2cdata(J, J->base[1], &rd->argv[1])->ctypeid;
argv2cdata    1375 lj_crecord.c     CTypeID id = argv2cdata(J, tr, &rd->argv[i])->ctypeid;
argv2cdata    1417 lj_crecord.c     CTypeID id = argv2cdata(J, tr2, &rd->argv[1-i])->ctypeid;
argv2cdata    1645 lj_crecord.c   argv2cdata(J, J->base[0], &rd->argv[0]);
argv2cdata    1665 lj_crecord.c    argv2cdata(J, J->base[0], &rd->argv[0]);