fins       117 lj_ir.c     IROp op = fins->o;
fins       121 lj_ir.c     ir->op1 = fins->op1;
fins       122 lj_ir.c     ir->op2 = fins->op2;
fins       123 lj_ir.c     J->guardemit.irt |= fins->t.irt;
fins       124 lj_ir.c     return TREF(ref, irt_t((ir->t = fins->t)));
fins       182 lj_opt_fold.c  lua_Number y = lj_vm_foldarith(a, b, fins->o - IR_ADD);
fins       201 lj_opt_fold.c  lua_Number y = lj_vm_foldfpm(a, fins->op2);
fins       227 lj_opt_fold.c  return CONDFOLD(lj_ir_numcmp(knumleft, knumright, (IROp)fins->o));
fins       272 lj_opt_fold.c  return INTFOLD(kfold_intop(fleft->i, fright->i, (IROp)fins->o));
fins       281 lj_opt_fold.c 				 fins->o - IR_ADDOV);
fins       312 lj_opt_fold.c  switch ((IROp)fins->o) {
fins       363 lj_opt_fold.c 				  ir_k64(fright)->u64, (IROp)fins->o));
fins       373 lj_opt_fold.c  if (irt_isi64(fins->t)) {
fins       374 lj_opt_fold.c   k1 = fins->o == IR_DIV ? lj_carith_divi64((int64_t)k1, (int64_t)k2) :
fins       375 lj_opt_fold.c 	 fins->o == IR_MOD ? lj_carith_modi64((int64_t)k1, (int64_t)k2) :
fins       378 lj_opt_fold.c   k1 = fins->o == IR_DIV ? lj_carith_divu64(k1, k2) :
fins       379 lj_opt_fold.c 	 fins->o == IR_MOD ? lj_carith_modu64(k1, k2) :
fins       398 lj_opt_fold.c  switch ((IROp)fins->o) {
fins       446 lj_opt_fold.c  switch ((IROp)fins->o) {
fins       503 lj_opt_fold.c  if (irref_isk(fins->op2) && fright->i == 0) {
fins       511 lj_opt_fold.c    fins->op2 = emitir(IRTI(IR_ADD), ir->op2, fins->op2); /* Clobbers fins! */
fins       512 lj_opt_fold.c    fins->op1 = str;
fins       513 lj_opt_fold.c    fins->ot = IRT(IR_STRREF, IRT_P32);
fins       576 lj_opt_fold.c   IRRef1 tmp = fins->op1; fins->op1 = fins->op2; fins->op2 = tmp;
fins       609 lj_opt_fold.c  if ((fins->op2 & IRCONV_SRCMASK) == IRT_I8) k = (int8_t)k;
fins       610 lj_opt_fold.c  else if ((fins->op2 & IRCONV_SRCMASK) == IRT_U8) k = (uint8_t)k;
fins       611 lj_opt_fold.c  else if ((fins->op2 & IRCONV_SRCMASK) == IRT_I16) k = (int16_t)k;
fins       622 lj_opt_fold.c  if ((fins->op2 & IRCONV_SEXT))
fins       651 lj_opt_fold.c  if (!(fins->op2 & IRCONV_TRUNC)) {
fins       653 lj_opt_fold.c   if (irt_isguard(fins->t) && n != (lua_Number)k) {
fins       671 lj_opt_fold.c  lua_assert((fins->op2 & IRCONV_TRUNC));
fins       685 lj_opt_fold.c  lua_assert((fins->op2 & IRCONV_TRUNC));
fins       692 lj_opt_fold.c  lua_assert((fins->op2 & IRCONV_TRUNC));
fins       737 lj_opt_fold.c  return CONDFOLD((fins->op1 == fins->op2) ^ (fins->o == IR_NE));
fins       763 lj_opt_fold.c  fins->op1 = fleft->op1; /* abs(neg(x)) ==> abs(x) */
fins       790 lj_opt_fold.c  fins->o = IR_SUB; /* (-a) + b ==> b - a */
fins       791 lj_opt_fold.c  fins->op1 = fins->op2;
fins       792 lj_opt_fold.c  fins->op2 = fleft->op1;
fins       800 lj_opt_fold.c  fins->o = IR_SUB; /* a + (-b) ==> a - b */
fins       801 lj_opt_fold.c  fins->op2 = fright->op1;
fins       818 lj_opt_fold.c  fins->op2 = fleft->op1; /* (-x) - k ==> (-k) - x */
fins       819 lj_opt_fold.c  fins->op1 = (IRRef1)lj_ir_knum(J, -knumright);
fins       827 lj_opt_fold.c  fins->o = IR_ADD; /* a - (-b) ==> a + b */
fins       828 lj_opt_fold.c  fins->op2 = fright->op1;
fins       840 lj_opt_fold.c   fins->o = IR_NEG;
fins       841 lj_opt_fold.c   fins->op2 = (IRRef1)lj_ir_knum_neg(J);
fins       843 lj_opt_fold.c  } else if (fins->o == IR_MUL && n == 2.0) { /* x * 2 ==> x + x */
fins       844 lj_opt_fold.c   fins->o = IR_ADD;
fins       845 lj_opt_fold.c   fins->op2 = fins->op1;
fins       847 lj_opt_fold.c  } else if (fins->o == IR_DIV) { /* x / 2^k ==> x * 2^-k */
fins       852 lj_opt_fold.c    fins->o = IR_MUL; /* Multiply by exact reciprocal. */
fins       853 lj_opt_fold.c    fins->op2 = lj_ir_knum_u64(J, u);
fins       865 lj_opt_fold.c  fins->op1 = fleft->op1; /* (-a) o k ==> a o (-k) */
fins       866 lj_opt_fold.c  fins->op2 = (IRRef1)lj_ir_knum(J, -knumright);
fins       876 lj_opt_fold.c  fins->op1 = fleft->op1; /* (-a) o (-b) ==> a o b */
fins       877 lj_opt_fold.c  fins->op2 = fright->op1;
fins       885 lj_opt_fold.c  TRef ref = fins->op1;
fins       916 lj_opt_fold.c   fins->o = IR_CONV;
fins       918 lj_opt_fold.c   fins->op1 = fins->op2;
fins       919 lj_opt_fold.c   fins->op2 = IRCONV_NUM_INT;
fins       920 lj_opt_fold.c   fins->op2 = (IRRef1)lj_opt_fold(J);
fins       922 lj_opt_fold.c   fins->op1 = (IRRef1)lj_ir_knum_one(J);
fins       923 lj_opt_fold.c   fins->o = IR_LDEXP;
fins       947 lj_opt_fold.c    ((fins->op2 & IRCONV_DSTMASK) >> IRCONV_DSH))
fins       959 lj_opt_fold.c   fins->op1 = fleft->op1;
fins       960 lj_opt_fold.c   fins->op2 = ((IRT_I64<<5)|IRT_INT|IRCONV_SEXT);
fins       967 lj_opt_fold.c   fins->op1 = fleft->op1;
fins       968 lj_opt_fold.c   fins->op2 = (IRT_I64<<5)|IRT_U32;
fins       985 lj_opt_fold.c   if (src == ((fins->op2 & IRCONV_DSTMASK) >> IRCONV_DSH)) {
fins       988 lj_opt_fold.c    fins->op2 = ((fins->op2 & IRCONV_DSTMASK) | src);
fins       989 lj_opt_fold.c    fins->op1 = fleft->op1;
fins       1015 lj_opt_fold.c   fins->o = IR_CONV;
fins       1016 lj_opt_fold.c   fins->op1 = fleft->op1;
fins       1017 lj_opt_fold.c   fins->op2 = (IRT_INT<<5)|IRT_U32;
fins       1040 lj_opt_fold.c  IRRef ref = fins->op1;
fins       1042 lj_opt_fold.c  if (!(fins->op2 & IRCONV_SEXT))
fins       1062 lj_opt_fold.c    fins->op2 &= ~IRCONV_SEXT;
fins       1086 lj_opt_fold.c  IRType t = irt_type(fins->t);
fins       1087 lj_opt_fold.c  IRRef op1 = fleft->op1, op2 = fleft->op2, mode = fins->op2;
fins       1091 lj_opt_fold.c  fins->ot = IRT(op, t);
fins       1092 lj_opt_fold.c  fins->op1 = op1;
fins       1093 lj_opt_fold.c  fins->op2 = op2;
fins       1102 lj_opt_fold.c   IRRef op1 = fins->op1, op2 = (fins->op2 & IRCONV_MODEMASK);
fins       1103 lj_opt_fold.c   uint8_t guard = irt_isguard(fins->t);
fins       1130 lj_opt_fold.c  lua_assert(fins->o != IR_CONV || (fins->op2&IRCONV_CONVMASK) != IRCONV_TOBIT);
fins       1154 lj_opt_fold.c   fins->o = IR_ADDOV;
fins       1155 lj_opt_fold.c   fins->op2 = fins->op1;
fins       1166 lj_opt_fold.c  fins->o = IR_ADD; /* i - k ==> i + (-k) */
fins       1167 lj_opt_fold.c  fins->op2 = (IRRef1)lj_ir_kint(J, -fright->i); /* Overflow for -2^31 ok. */
fins       1176 lj_opt_fold.c   fins->o = IR_NEG; /* 0 - i ==> -i */
fins       1177 lj_opt_fold.c   fins->op1 = fins->op2;
fins       1197 lj_opt_fold.c  fins->o = IR_ADD; /* i - k ==> i + (-k) */
fins       1198 lj_opt_fold.c  fins->op2 = (IRRef1)lj_ir_kint64(J, (uint64_t)-(int64_t)k);
fins       1211 lj_opt_fold.c   fins->o = IR_BSHL;
fins       1212 lj_opt_fold.c   fins->op2 = lj_ir_kint(J, lj_fls((uint32_t)k));
fins       1247 lj_opt_fold.c   fins->o = IR_BAND;
fins       1248 lj_opt_fold.c   fins->op2 = lj_ir_kint(J, k-1);
fins       1266 lj_opt_fold.c  if (fins->op1 == fins->op2 && !irt_isnum(fins->t)) /* i - i ==> 0 */
fins       1267 lj_opt_fold.c   return irt_is64(fins->t) ? INT64FOLD(0) : INTFOLD(0);
fins       1274 lj_opt_fold.c  if (!irt_isnum(fins->t)) {
fins       1276 lj_opt_fold.c   if (fins->op2 == fleft->op1) /* (i + j) - i ==> j */
fins       1278 lj_opt_fold.c   if (fins->op2 == fleft->op2) /* (i + j) - j ==> i */
fins       1287 lj_opt_fold.c  if (!irt_isnum(fins->t)) {
fins       1289 lj_opt_fold.c   if (fins->op2 == fleft->op1) { /* (i - j) - i ==> 0 - j */
fins       1290 lj_opt_fold.c    fins->op1 = (IRRef1)lj_ir_kint(J, 0);
fins       1291 lj_opt_fold.c    fins->op2 = fleft->op2;
fins       1301 lj_opt_fold.c  if (!irt_isnum(fins->t)) {
fins       1303 lj_opt_fold.c   if (fins->op1 == fright->op1) /* i - (i - j) ==> j */
fins       1312 lj_opt_fold.c  if (!irt_isnum(fins->t)) {
fins       1314 lj_opt_fold.c   if (fins->op1 == fright->op1) { /* i - (i + j) ==> 0 - j */
fins       1315 lj_opt_fold.c    fins->op2 = fright->op2;
fins       1316 lj_opt_fold.c    fins->op1 = (IRRef1)lj_ir_kint(J, 0);
fins       1319 lj_opt_fold.c   if (fins->op1 == fright->op2) { /* i - (j + i) ==> 0 - j */
fins       1320 lj_opt_fold.c    fins->op2 = fright->op1;
fins       1321 lj_opt_fold.c    fins->op1 = (IRRef1)lj_ir_kint(J, 0);
fins       1331 lj_opt_fold.c  if (!irt_isnum(fins->t)) {
fins       1335 lj_opt_fold.c    fins->op1 = fleft->op2;
fins       1336 lj_opt_fold.c    fins->op2 = fright->op2;
fins       1340 lj_opt_fold.c    fins->op1 = fleft->op2;
fins       1341 lj_opt_fold.c    fins->op2 = fright->op1;
fins       1345 lj_opt_fold.c    fins->op1 = fleft->op1;
fins       1346 lj_opt_fold.c    fins->op2 = fright->op2;
fins       1350 lj_opt_fold.c    fins->op1 = fleft->op1;
fins       1351 lj_opt_fold.c    fins->op2 = fright->op1;
fins       1393 lj_opt_fold.c   fins->o = IR_BNOT;
fins       1394 lj_opt_fold.c   fins->op2 = 0;
fins       1407 lj_opt_fold.c  int32_t mask = irt_is64(fins->t) ? 63 : 31;
fins       1411 lj_opt_fold.c  if (k == 1 && fins->o == IR_BSHL) { /* i << 1 ==> i + i */
fins       1412 lj_opt_fold.c   fins->o = IR_ADD;
fins       1413 lj_opt_fold.c   fins->op2 = fins->op1;
fins       1417 lj_opt_fold.c   fins->op2 = (IRRef1)lj_ir_kint(J, k);
fins       1421 lj_opt_fold.c  if (fins->o == IR_BROR) { /* bror(i, k) ==> brol(i, (-k)&mask) */
fins       1422 lj_opt_fold.c   fins->o = IR_BROL;
fins       1423 lj_opt_fold.c   fins->op2 = (IRRef1)lj_ir_kint(J, (-k)&mask);
fins       1439 lj_opt_fold.c  if ((fins->o < IR_BROL ? LJ_TARGET_MASKSHIFT : LJ_TARGET_MASKROT) &&
fins       1441 lj_opt_fold.c   int32_t mask = irt_is64(fins->t) ? 63 : 31;
fins       1444 lj_opt_fold.c    fins->op2 = fright->op1;
fins       1488 lj_opt_fold.c   int32_t k = kfold_intop(irk->i, fright->i, (IROp)fins->o);
fins       1489 lj_opt_fold.c   fins->op1 = fleft->op1;
fins       1490 lj_opt_fold.c   fins->op1 = (IRRef1)lj_opt_fold(J);
fins       1491 lj_opt_fold.c   fins->op2 = (IRRef1)lj_ir_kint(J, k);
fins       1492 lj_opt_fold.c   fins->ot = IRTI(IR_BAND);
fins       1520 lj_opt_fold.c   int32_t k = kfold_intop(irk->i, fright->i, (IROp)fins->o);
fins       1524 lj_opt_fold.c   fins->op1 = fleft->op1;
fins       1525 lj_opt_fold.c   fins->op2 = (IRRef1)lj_ir_kint(J, k);
fins       1542 lj_opt_fold.c 				 ir_k64(fright)->u64, (IROp)fins->o);
fins       1544 lj_opt_fold.c   fins->op1 = fleft->op1;
fins       1545 lj_opt_fold.c   fins->op2 = (IRRef1)lj_ir_kint64(J, k);
fins       1560 lj_opt_fold.c  if (fins->op2 == fleft->op1 || fins->op2 == fleft->op2)
fins       1569 lj_opt_fold.c  if (fins->op2 == fleft->op1) /* (a xor b) xor a ==> b */
fins       1571 lj_opt_fold.c  if (fins->op2 == fleft->op2) /* (a xor b) xor b ==> a */
fins       1586 lj_opt_fold.c   int32_t mask = irt_is64(fins->t) ? 63 : 31;
fins       1589 lj_opt_fold.c    if (fins->o == IR_BSHL || fins->o == IR_BSHR)
fins       1591 lj_opt_fold.c    else if (fins->o == IR_BSAR)
fins       1596 lj_opt_fold.c   fins->op1 = fleft->op1;
fins       1597 lj_opt_fold.c   fins->op2 = (IRRef1)lj_ir_kint(J, k);
fins       1612 lj_opt_fold.c   lua_Number y = lj_vm_foldarith(a, knumright, fins->o - IR_ADD);
fins       1616 lj_opt_fold.c   fins->op1 = fleft->op1;
fins       1617 lj_opt_fold.c   fins->op2 = (IRRef1)lj_ir_knum(J, y);
fins       1621 lj_opt_fold.c   int32_t y = kfold_intop(a, fright->i, fins->o);
fins       1625 lj_opt_fold.c   fins->op1 = fleft->op1;
fins       1626 lj_opt_fold.c   fins->op2 = (IRRef1)lj_ir_kint(J, y);
fins       1636 lj_opt_fold.c  if (fins->op2 == fleft->op1 || fins->op2 == fleft->op2)
fins       1645 lj_opt_fold.c  if (fins->op1 == fright->op1 || fins->op1 == fright->op2)
fins       1666 lj_opt_fold.c 	if (fins->op1 > lim) lim = fins->op1;
fins       1669 lj_opt_fold.c 	 if (ir->op1 == fins->op1 && ir->op2 == add2->op1)
fins       1688 lj_opt_fold.c   IRRef asize = fins->op1;
fins       1694 lj_opt_fold.c 	 ir->op2 = fins->op2;
fins       1709 lj_opt_fold.c  if (!irt_isint(fins->t) && fins->op1 < J->chain[IR_LOOP] &&
fins       1710 lj_opt_fold.c    !irt_isphi(IR(fins->op1)->t))
fins       1731 lj_opt_fold.c  if (fins->op1 < fins->op2) { /* Move lower ref to the right. */
fins       1732 lj_opt_fold.c   IRRef1 tmp = fins->op1;
fins       1733 lj_opt_fold.c   fins->op1 = fins->op2;
fins       1734 lj_opt_fold.c   fins->op2 = tmp;
fins       1745 lj_opt_fold.c  if (fins->op1 == fins->op2 && !irt_isnum(fins->t))
fins       1746 lj_opt_fold.c   return CONDFOLD(fins->o == IR_EQ);
fins       1761 lj_opt_fold.c  if (fins->op1 == fins->op2 && !irt_isnum(fins->t))
fins       1762 lj_opt_fold.c   return CONDFOLD((fins->o ^ (fins->o >> 1)) & 1);
fins       1763 lj_opt_fold.c  if (fins->op1 < fins->op2) { /* Move lower ref to the right. */
fins       1764 lj_opt_fold.c   IRRef1 tmp = fins->op1;
fins       1765 lj_opt_fold.c   fins->op1 = fins->op2;
fins       1766 lj_opt_fold.c   fins->op2 = tmp;
fins       1767 lj_opt_fold.c   fins->o ^= 3; /* GT <-> LT, GE <-> LE, does not affect U */
fins       1779 lj_opt_fold.c  if (fins->op1 == fins->op2) /* x o x ==> x */
fins       1787 lj_opt_fold.c  if (fins->op1 == fins->op2) /* i xor i ==> 0 */
fins       1788 lj_opt_fold.c   return irt_is64(fins->t) ? INT64FOLD(0) : INTFOLD(0);
fins       1820 lj_opt_fold.c  lua_assert(irt_isstr(fins->t));
fins       1832 lj_opt_fold.c   IROp op = (IROp)fins->o;
fins       1857 lj_opt_fold.c    fins->op1 = (IRRef1)tmp;
fins       1858 lj_opt_fold.c    fins->op2 = (IRRef1)val;
fins       1859 lj_opt_fold.c    fins->ot = (IROpT)IRTGI(op);
fins       1908 lj_opt_fold.c   IRRef ref = J->chain[fins->o];
fins       1910 lj_opt_fold.c   GCupval *uv = gco2uv(gcref(fn->l.uvptr[(fins->op2 >> 8)]));
fins       1916 lj_opt_fold.c 	 if (fins->o == IR_UREFO && gcstep_barrier(J, ref))
fins       1960 lj_opt_fold.c  if (LJ_LIKELY(J->flags & JIT_F_OPT_FOLD) && lj_opt_fwd_tptr(J, fins->op1))
fins       1968 lj_opt_fold.c  if (LJ_LIKELY(J->flags & JIT_F_OPT_FOLD) && lj_opt_fwd_tptr(J, fins->op1))
fins       1976 lj_opt_fold.c  if (LJ_LIKELY(J->flags & JIT_F_OPT_FOLD) && lj_opt_fwd_tptr(J, fins->op1))
fins       1984 lj_opt_fold.c  if (LJ_LIKELY(J->flags & JIT_F_OPT_FOLD) && lj_opt_fwd_tptr(J, fins->op1))
fins       2036 lj_opt_fold.c   if (irt_is64(fins->t))
fins       2080 lj_opt_fold.c  if ((fins->op2 & IRSLOAD_FRAME)) {
fins       2084 lj_opt_fold.c   lua_assert(J->slot[fins->op1] != 0);
fins       2085 lj_opt_fold.c   return J->slot[fins->op1];
fins       2093 lj_opt_fold.c  TRef tr = kfold_xload(J, fins, ir_kptr(fleft));
fins       2125 lj_opt_fold.c  if (fins->op1 < J->chain[IR_LOOP]) /* Except across a GC step. */
fins       2189 lj_opt_fold.c   if (!(J->flags & JIT_F_OPT_FOLD) && irm_kind(lj_ir_mode[fins->o]) == IRM_N)
fins       2195 lj_opt_fold.c 	irm_kind(lj_ir_mode[fins->o]) == IRM_L && fins->o != IR_SLOAD)
fins       2201 lj_opt_fold.c 	irm_kind(lj_ir_mode[fins->o]) == IRM_S)
fins       2208 lj_opt_fold.c  key = ((uint32_t)fins->o << 17);
fins       2209 lj_opt_fold.c  if (fins->op1 >= J->cur.nk) {
fins       2210 lj_opt_fold.c   key += (uint32_t)IR(fins->op1)->o << 10;
fins       2211 lj_opt_fold.c   *fleft = *IR(fins->op1);
fins       2213 lj_opt_fold.c  if (fins->op2 >= J->cur.nk) {
fins       2214 lj_opt_fold.c   key += (uint32_t)IR(fins->op2)->o;
fins       2215 lj_opt_fold.c   *fright = *IR(fins->op2);
fins       2217 lj_opt_fold.c   key += (fins->op2 & 0x3ffu); /* Literal mask. Must include IRCONV_*MASK. */
fins       2242 lj_opt_fold.c   return lj_ir_kint(J, fins->i);
fins       2255 lj_opt_fold.c  IRRef2 op12 = (IRRef2)fins->op1 + ((IRRef2)fins->op2 << 16);
fins       2256 lj_opt_fold.c  IROp op = fins->o;
fins       2260 lj_opt_fold.c   IRRef lim = fins->op1;
fins       2261 lj_opt_fold.c   if (fins->op2 > lim) lim = fins->op2; /* Relies on lit < REF_BIAS. */
fins       2275 lj_opt_fold.c   ir->o = fins->o;
fins       2276 lj_opt_fold.c   J->guardemit.irt |= fins->t.irt;
fins       2277 lj_opt_fold.c   return TREF(ref, irt_t((ir->t = fins->t)));
fins       2284 lj_opt_fold.c  IRRef ref = J->chain[fins->o];
fins       2285 lj_opt_fold.c  IRRef2 op12 = (IRRef2)fins->op1 + ((IRRef2)fins->op2 << 16);
fins       138 lj_opt_mem.c   ref = J->chain[fins->o+IRDELTA_L2S];
fins       182 lj_opt_mem.c     lua_assert(ir->o != IR_TNEW || irt_isnil(fins->t));
fins       183 lj_opt_mem.c     if (irt_ispri(fins->t)) {
fins       184 lj_opt_mem.c  	return TREF_PRI(irt_type(fins->t));
fins       185 lj_opt_mem.c     } else if (irt_isnum(fins->t) || (LJ_DUALNUM && irt_isint(fins->t)) ||
fins       186 lj_opt_mem.c  		 irt_isstr(fins->t)) {
fins       193 lj_opt_mem.c  	lua_assert(itype2irt(tv) == irt_type(fins->t));
fins       194 lj_opt_mem.c  	if (irt_isnum(fins->t))
fins       196 lj_opt_mem.c  	else if (LJ_DUALNUM && irt_isint(fins->t))
fins       207 lj_opt_mem.c   ref = J->chain[fins->o];
fins       220 lj_opt_mem.c   IRIns *irx = IR(fins->op1);
fins       244 lj_opt_mem.c   if ((ref = fwd_ahload(J, fins->op1)) ||
fins       253 lj_opt_mem.c   IRRef ref = fwd_ahload(J, fins->op1);
fins       278 lj_opt_mem.c    fins->t.irt &= ~IRT_GUARD; /* Drop HREFK guard. */
fins       286 lj_opt_mem.c   IRRef lim = fins->op1; /* Search limit. */
fins       303 lj_opt_mem.c    if (aa_ahref(J, fins, IR(store->op1)) != ALIAS_NO)
fins       314 lj_opt_mem.c   IRRef ta = fins->op1;
fins       328 lj_opt_mem.c   IRRef xref = fins->op1; /* xREF reference. */
fins       329 lj_opt_mem.c   IRRef val = fins->op2; /* Stored value reference. */
fins       331 lj_opt_mem.c   IRRef1 *refp = &J->chain[fins->o];
fins       398 lj_opt_mem.c   IRRef uref = fins->op1;
fins       432 lj_opt_mem.c   IRRef xref = fins->op1; /* xREF reference. */
fins       433 lj_opt_mem.c   IRRef val = fins->op2; /* Stored value reference. */
fins       506 lj_opt_mem.c   IRRef oref = fins->op1; /* Object reference. */
fins       507 lj_opt_mem.c   IRRef fid = fins->op2; /* Field ID. */
fins       515 lj_opt_mem.c    switch (aa_fref(J, fins, IR(store->op1))) {
fins       538 lj_opt_mem.c   IRRef fref = fins->op1; /* FREF reference. */
fins       539 lj_opt_mem.c   IRRef val = fins->op2; /* Stored value reference. */
fins       720 lj_opt_mem.c   IRRef xref = fins->op1;
fins       725 lj_opt_mem.c   if ((fins->op2 & IRXLOAD_READONLY))
fins       727 lj_opt_mem.c   if ((fins->op2 & IRXLOAD_VOLATILE))
fins       737 lj_opt_mem.c    switch (aa_xref(J, xr, fins, store)) {
fins       742 lj_opt_mem.c     if (!irt_sametype(fins->t, IR(store->op2)->t)) {
fins       743 lj_opt_mem.c  	IRType dt = irt_type(fins->t), st = irt_type(IR(store->op2)->t);
fins       751 lj_opt_mem.c  	fins->ot = IRT(IR_CONV, dt);
fins       752 lj_opt_mem.c  	fins->op1 = store->op2;
fins       753 lj_opt_mem.c  	fins->op2 = (dt<<5)|st;
fins       766 lj_opt_mem.c    if (IR(ref)->op1 == xref && irt_sametype(IR(ref)->t, fins->t))
fins       772 lj_opt_mem.c   if (!(fins->op2 & IRXLOAD_READONLY) && J->chain[IR_LOOP] &&
fins       773 lj_opt_mem.c     xref == fins->op1 && (xref = reassoc_xref(J, xr)) != 0) {
fins       788 lj_opt_mem.c   IRRef xref = fins->op1;
fins       791 lj_opt_mem.c   IRRef val = fins->op2; /* Stored value reference. */
fins       799 lj_opt_mem.c    switch (aa_xref(J, xr, fins, store)) {
fins       837 lj_opt_mem.c   IRRef tab = fins->op1; /* Table reference. */
fins       305 lj_opt_narrow.c  cref = J->chain[fins->o];
fins       309 lj_opt_narrow.c 	(fins->o == IR_TOBIT ||
fins       311 lj_opt_narrow.c 	 irt_isguard(cr->t) >= irt_isguard(fins->t)))) {
fins       361 lj_opt_narrow.c  IROpT guardot = irt_isguard(fins->t) ? IRTG(IR_ADDOV-IR_ADD, 0) : 0;
fins       362 lj_opt_narrow.c  IROpT convot = fins->ot;
fins       363 lj_opt_narrow.c  IRRef1 convop2 = fins->op2;
fins       413 lj_opt_narrow.c   nc.t = irt_type(fins->t);
fins       414 lj_opt_narrow.c   if (fins->o == IR_TOBIT) {
fins       417 lj_opt_narrow.c    nc.mode = fins->op2;
fins       419 lj_opt_narrow.c   if (narrow_conv_backprop(&nc, fins->op1, 0) <= 1)