gco2h      1758 host/minilua.c gco2h(o)->gclist=g->gray;
gco2h      1913 host/minilua.c Table*h=gco2h(o);
gco2h      1967 host/minilua.c Table*h=gco2h(l);
gco2h      1993 host/minilua.c case 5:luaH_free(L,gco2h(o));break;