gco2pt      283 lj_bcwrite.c  	bcwrite_proto(ctx, gco2pt(o));
gco2pt      215 lj_dispatch.c    setptmode(g, gco2pt(o), mode);
gco2pt      216 lj_dispatch.c    setptmode_all(g, gco2pt(o), mode);
gco2pt      324 lj_gc.c      GCproto *pt = gco2pt(o);
gco2pt      1381 lj_parse.c   	 fs_fixup_uv2(fs, gco2pt(o));