id         57 lib_ffi.c     return cp.val.id;
id         84 lib_ffi.c    lj_cconv_ct_tv(cts, ctype_get(cts, id), (uint8_t *)&p, o, CCF_ARG(narg));
id        108 lib_ffi.c    CTypeID id = ctype_typeid(cts, ct);
id        109 lib_ffi.c    cTValue *tv = lj_ctype_meta(cts, id, mm);
id        114 lib_ffi.c     s = strdata(lj_ctype_repr(L, id, NULL));
id        221 lib_ffi.c    CTypeID id = cd->ctypeid;
id        226 lib_ffi.c     id = *(CTypeID *)cdataptr(cd);
id        234 lib_ffi.c    ct = ctype_raw(cts, id);
id        235 lib_ffi.c    if (ctype_isptr(ct->info)) id = ctype_cid(ct->info);
id        236 lib_ffi.c    tv = lj_ctype_meta(cts, id, mm);
id        240 lib_ffi.c     lj_err_callerv(L, LJ_ERR_FFI_BADCALL, strdata(lj_ctype_repr(L, id, NULL)));
id        284 lib_ffi.c    CTypeID id = cd->ctypeid;
id        286 lib_ffi.c    if (id == CTID_CTYPEID) {
id        288 lib_ffi.c     id = *(CTypeID *)p;
id        291 lib_ffi.c     CType *ct = ctype_raw(cts, id);
id        321 lib_ffi.c    lj_str_pushf(L, msg, strdata(lj_ctype_repr(L, id, NULL)), p);
id        330 lib_ffi.c    CTypeID id = ffi_checkcdata(L, 1)->ctypeid;
id        331 lib_ffi.c    CType *ct = ctype_raw(cts, id);
id        333 lib_ffi.c    if (ctype_isptr(ct->info)) id = ctype_cid(ct->info);
id        334 lib_ffi.c    tv = lj_ctype_meta(cts, id, mm);
id        336 lib_ffi.c     lj_err_callerv(L, LJ_ERR_FFI_BADMM, strdata(lj_ctype_repr(L, id, NULL)),
id        495 lib_ffi.c    CTypeID id = ffi_checkctype(L, cts, NULL);
id        496 lib_ffi.c    CType *ct = ctype_raw(cts, id);
id        498 lib_ffi.c    CTInfo info = lj_ctype_info(cts, id, &sz);
id        508 lib_ffi.c     cd = lj_cdata_new(cts, id, sz);
id        510 lib_ffi.c     cd = lj_cdata_newv(cts, id, sz, ctype_align(info));
id        516 lib_ffi.c     cTValue *tv = lj_tab_getinth(cts->miscmap, -(int32_t)id);
id        535 lib_ffi.c    CTypeID id = ffi_checkctype(L, cts, NULL);
id        536 lib_ffi.c    CType *d = ctype_raw(cts, id);
id        541 lib_ffi.c    if (!(tviscdata(o) && cdataV(o)->ctypeid == id)) {
id        542 lib_ffi.c     GCcdata *cd = lj_cdata_new(cts, id, d->size);
id        553 lib_ffi.c    CTypeID id = ffi_checkctype(L, cts, L->base+1);
id        555 lib_ffi.c    *(CTypeID *)cdataptr(cd) = id;
id        594 lib_ffi.c    CTypeID id = ffi_checkctype(L, cts, NULL);
id        599 lib_ffi.c     CType *ct = lj_ctype_rawref(cts, id);
id        616 lib_ffi.c    CTypeID id = ffi_checkctype(L, cts, NULL);
id        618 lib_ffi.c    CTInfo info = lj_ctype_info(cts, id, &sz);
id        626 lib_ffi.c    CTypeID id = ffi_checkctype(L, cts, NULL);
id        628 lib_ffi.c    CType *ct = lj_ctype_rawref(cts, id);
id        743 lib_ffi.c    CTypeID id = ffi_checkctype(L, cts, NULL);
id        746 lib_ffi.c    CType *ct = ctype_get(cts, id); /* Only allow raw types. */
id        752 lib_ffi.c    tv = lj_tab_setinth(L, t, -(int32_t)id);
id        758 lib_ffi.c    *(CTypeID *)cdataptr(cd) = id;
id         40 lib_io.c    #define IOSTDF_UD(L, id)	(&gcref(G(L)->gcroot[(id)])->ud)
id         41 lib_io.c    #define IOSTDF_IOF(L, id)	((IOFileUD *)uddata(IOSTDF_UD(L, (id))))
id         63 lib_io.c     IOFileUD *iof = IOSTDF_IOF(L, id);
id        475 lib_io.c      setgcref(G(L)->gcroot[id], gcV(L->top-1));
id        477 lib_io.c      setudataV(L, L->top++, IOSTDF_UD(L, id));
id        974 lj_asm.c      CTypeID id = (CTypeID)IR(IR(ir->op2)->op2)->i;
id        975 lj_asm.c      CType *ct = ctype_get(ctype_ctsG(J2G(as->J)), id);
id        609 lj_asm_arm.h   IRCallID id;
id        615 lj_asm_arm.h    id = IRCALL_fp64_d2l + ((st == IRT_FLOAT) ? 2 : 0) + (dt - IRT_I64);
id        618 lj_asm_arm.h    id = IRCALL_fp64_l2d + ((dt == IRT_FLOAT) ? 2 : 0) + (st - IRT_I64);
id        620 lj_asm_arm.h   ci = lj_ir_callinfo[id];
id        1566 lj_asm_arm.h   const CCallInfo *ci = &lj_ir_callinfo[id];
id        1585 lj_asm_arm.h   emit_call(as, id == IRFPM_FLOOR ? (void *)lj_vm_floor_sf :
id        1586 lj_asm_arm.h  		id == IRFPM_CEIL ? (void *)lj_vm_ceil_sf :
id        366 lj_asm_mips.h  const CCallInfo *ci = &lj_ir_callinfo[id];
id        382 lj_asm_mips.h  emit_call(as, (void *)lj_ir_callinfo[id].func);
id        523 lj_asm_mips.h  IRCallID id;
id        529 lj_asm_mips.h   id = IRCALL_fp64_d2l + ((st == IRT_FLOAT) ? 2 : 0) + (dt - IRT_I64);
id        532 lj_asm_mips.h   id = IRCALL_fp64_l2d + ((dt == IRT_FLOAT) ? 2 : 0) + (st - IRT_I64);
id        534 lj_asm_mips.h  ci = &lj_ir_callinfo[id];
id        368 lj_asm_ppc.h   const CCallInfo *ci = &lj_ir_callinfo[id];
id        521 lj_asm_ppc.h   IRCallID id;
id        527 lj_asm_ppc.h    id = IRCALL_fp64_d2l + ((st == IRT_FLOAT) ? 2 : 0) + (dt - IRT_I64);
id        530 lj_asm_ppc.h    id = IRCALL_fp64_l2d + ((dt == IRT_FLOAT) ? 2 : 0) + (st - IRT_I64);
id        532 lj_asm_ppc.h   ci = &lj_ir_callinfo[id];
id        1763 lj_asm_x86.h   const CCallInfo *ci = &lj_ir_callinfo[id];
id        258 lj_bcread.c     CTypeID id = tp == BCDUMP_KGC_COMPLEX ? CTID_COMPLEX_DOUBLE :
id        261 lj_bcread.c     GCcdata *cd = lj_cdata_new_(ls->L, id, sz);
id        167 lj_bcwrite.c     CTypeID id = gco2cd(o)->ctypeid;
id        169 lj_bcwrite.c     if (id == CTID_INT64) {
id        171 lj_bcwrite.c     } else if (id == CTID_UINT64) {
id        174 lj_bcwrite.c  	lua_assert(id == CTID_COMPLEX_DOUBLE);
id         38 lj_carith.c     CTypeID id = (CTypeID)cd->ctypeid;
id         39 lj_carith.c     CType *ct = ctype_raw(cts, id);
id         47 lj_carith.c  	 lj_ctype_intern(cts, CTINFO(CT_PTR, CTALIGN_PTR|id), CTSIZE_PTR));
id         96 lj_carith.c   CTypeID id;
id        146 lj_carith.c   id = lj_ctype_intern(cts, CTINFO(CT_PTR, CTALIGN_PTR|ctype_cid(ctp->info)),
id        148 lj_carith.c   cd = lj_cdata_new(cts, id, CTSIZE_PTR);
id        160 lj_carith.c    CTypeID id = (((ca->ct[0]->info & CTF_UNSIGNED) && ca->ct[0]->size == 8) ||
id        163 lj_carith.c    CType *ct = ctype_get(cts, id);
id        175 lj_carith.c  	    id == CTID_INT64 ? ((int64_t)u0 < (int64_t)u1) : (u0 < u1));
id        179 lj_carith.c  	    id == CTID_INT64 ? ((int64_t)u0 <= (int64_t)u1) : (u0 <= u1));
id        183 lj_carith.c    cd = lj_cdata_new(cts, id, 8);
id        191 lj_carith.c     if (id == CTID_INT64)
id        197 lj_carith.c     if (id == CTID_INT64)
id        203 lj_carith.c     if (id == CTID_INT64)
id        222 lj_carith.c    CTypeID id = cdataV(L->base)->ctypeid;
id        223 lj_carith.c    CType *ct = ctype_raw(cts, id);
id        224 lj_carith.c    if (ctype_isptr(ct->info)) id = ctype_cid(ct->info);
id        225 lj_carith.c    tv = lj_ctype_meta(cts, id, mm);
id        228 lj_carith.c    CTypeID id = cdataV(L->base+1)->ctypeid;
id        229 lj_carith.c    CType *ct = ctype_raw(cts, id);
id        230 lj_carith.c    if (ctype_isptr(ct->info)) id = ctype_cid(ct->info);
id        231 lj_carith.c    tv = lj_ctype_meta(cts, id, mm);
id        632 lj_ccall.c     CTypeID id = cdataV(o)->ctypeid;
id        633 lj_ccall.c     CType *s = ctype_get(cts, id);
id        639 lj_ccall.c      return lj_ctype_intern(cts, CTINFO(CT_PTR, CTALIGN_PTR|id), CTSIZE_PTR);
id        643 lj_ccall.c      return id;
id        410 lj_ccallback.c  CTypeID id = 0, rid, fid;
id        422 lj_ccallback.c  if (slot < cts->cb.sizeid && (id = cts->cb.cbid[slot]) != 0) {
id        423 lj_ccallback.c   ct = ctype_get(cts, id);
id        576 lj_ccallback.c  CTypeID id = ctype_typeid(cts, ct);
id        592 lj_ccallback.c  cbid[top] = id;
id        490 lj_cconv.c    CTypeID id = d->sib;
id        491 lj_cconv.c    while (id) {
id        492 lj_cconv.c     CType *df = ctype_get(cts, id);
id        493 lj_cconv.c     id = df->sib;
id        688 lj_cconv.c    CTypeID id = d->sib;
id        689 lj_cconv.c    while (id) {
id        690 lj_cconv.c     CType *df = ctype_get(cts, id);
id        691 lj_cconv.c     id = df->sib;
id         23 lj_cdata.c    CTypeID refid = lj_ctype_intern(cts, CTINFO_REF(id), CTSIZE_PTR);
id         49 lj_cdata.c    cd->ctypeid = id;
id         42 lj_cdata.h    CType *ct = ctype_raw(cts, id);
id         47 lj_cdata.h    cd->ctypeid = ctype_check(cts, id);
id         56 lj_cdata.h    cd->ctypeid = id;
id        326 lj_clib.c     CTypeID id = lj_ctype_getname(cts, &ct, name, CLNS_INDEX);
id        327 lj_clib.c     if (!id)
id        363 lj_clib.c      cd = lj_cdata_new(cts, id, CTSIZE_PTR);
id        168 lj_cparse.c   if (fmt == STRSCAN_INT) cp->val.id = CTID_INT32;
id        169 lj_cparse.c   else if (fmt == STRSCAN_U32) cp->val.id = CTID_UINT32;
id        181 lj_cparse.c   cp->val.id = lj_ctype_getname(cp->cts, &cp->ct, cp->str, cp->tmask);
id        199 lj_cparse.c    cp->val.id = 0;
id        204 lj_cparse.c    cp->val.id = CTID_INT32;
id        212 lj_cparse.c     cp->val.id = *(CTypeID *)cdataptr(cd);
id        214 lj_cparse.c     cp->val.id = cd->ctypeid;
id        271 lj_cparse.c    cp->val.id = CTID_INT32;
id        453 lj_cparse.c     k->id = cp_decl_abstract(cp);
id        460 lj_cparse.c   info = lj_ctype_info(cp->cts, k->id, &sz);
id        464 lj_cparse.c    else if (k->id != CTID_A_CCHAR) /* Special case for sizeof("string"). */
id        469 lj_cparse.c   k->id = CTID_UINT32; /* Really size_t. */
id        484 lj_cparse.c    cp_expr_unary(cp, k); k->i32 = !k->i32; k->id = CTID_INT32;
id        487 lj_cparse.c     CTypeID id = cp_decl_abstract(cp);
id        490 lj_cparse.c     k->id = id; /* No conversion performed. */
id        498 lj_cparse.c    ct = lj_ctype_rawref(cp->cts, k->id);
id        501 lj_cparse.c    k->u32 = 0; k->id = ctype_cid(ct->info);
id        504 lj_cparse.c    k->id = lj_ctype_intern(cp->cts, CTINFO(CT_PTR, CTALIGN_PTR+k->id),
id        512 lj_cparse.c     k->u32 = cp->ct->size; k->id = ctype_cid(cp->ct->info);
id        514 lj_cparse.c     k->u32 = cp->val.id; k->id = ctype_cid(cp->ct->info);
id        516 lj_cparse.c     k->u32 = cp->val.id; k->id = cp->val.id;
id        526 lj_cparse.c    k->id = CTID_A_CCHAR;
id        541 lj_cparse.c     ct = lj_ctype_rawref(cp->cts, k->id);
id        543 lj_cparse.c  	ct = lj_ctype_rawref(cp->cts, k2.id);
id        552 lj_cparse.c     ct = lj_ctype_rawref(cp->cts, k->id);
id        572 lj_cparse.c    k->id = ctype_cid(ct->info);
id        580 lj_cparse.c   k2.u32 = 0; k2.id = 0; /* Silence the compiler. */
id        590 lj_cparse.c  	k->id = k2.id > k3.id ? k2.id : k3.id;
id        596 lj_cparse.c  	cp_expr_sub(cp, &k2, 2); k->i32 = k->u32 || k2.u32; k->id = CTID_INT32;
id        602 lj_cparse.c  	cp_expr_sub(cp, &k2, 3); k->i32 = k->u32 && k2.u32; k->id = CTID_INT32;
id        623 lj_cparse.c  	cp_expr_sub(cp, &k2, 7); k->i32 = k->u32 == k2.u32; k->id = CTID_INT32;
id        626 lj_cparse.c  	cp_expr_sub(cp, &k2, 7); k->i32 = k->u32 != k2.u32; k->id = CTID_INT32;
id        633 lj_cparse.c  	if (k->id == CTID_INT32 && k2.id == CTID_INT32)
id        637 lj_cparse.c  	k->id = CTID_INT32;
id        641 lj_cparse.c  	if (k->id == CTID_INT32 && k2.id == CTID_INT32)
id        645 lj_cparse.c  	k->id = CTID_INT32;
id        649 lj_cparse.c  	if (k->id == CTID_INT32 && k2.id == CTID_INT32)
id        653 lj_cparse.c  	k->id = CTID_INT32;
id        657 lj_cparse.c  	if (k->id == CTID_INT32 && k2.id == CTID_INT32)
id        661 lj_cparse.c  	k->id = CTID_INT32;
id        671 lj_cparse.c  	if (k->id == CTID_INT32)
id        682 lj_cparse.c  	if (k2.id > k->id) k->id = k2.id; /* Trivial promotion to unsigned. */
id        693 lj_cparse.c  	if (k2.id > k->id) k->id = k2.id; /* Trivial promotion to unsigned. */
id        695 lj_cparse.c  	  (k->id == CTID_INT32 && k->u32 == 0x80000000u && k2.i32 == -1))
id        697 lj_cparse.c  	if (k->id == CTID_INT32)
id        704 lj_cparse.c  	if (k2.id > k->id) k->id = k2.id; /* Trivial promotion to unsigned. */
id        706 lj_cparse.c  	  (k->id == CTID_INT32 && k->u32 == 0x80000000u && k2.i32 == -1))
id        708 lj_cparse.c  	if (k->id == CTID_INT32)
id        741 lj_cparse.c   ct = ctype_raw(cp->cts, k->id);
id        797 lj_cparse.c   CType *ct = ctype_get(decl->cp->cts, id);
id        802 lj_cparse.c    cp_push(decl, CTINFO(CT_TYPEDEF, id), 0); /* Don't copy unique types. */
id        840 lj_cparse.c   CTypeID id = 0;
id        851 lj_cparse.c     lua_assert(id == 0);
id        852 lj_cparse.c     id = ctype_cid(info);
id        854 lj_cparse.c     cinfo = ctype_get(cp->cts, id)->info;
id        855 lj_cparse.c     csize = ctype_get(cp->cts, id)->size;
id        861 lj_cparse.c     if (id) {
id        862 lj_cparse.c  	CType *refct = ctype_raw(cp->cts, id);
id        876 lj_cparse.c     fct->info = cinfo = info + id;
id        879 lj_cparse.c     id = fid;
id        885 lj_cparse.c     id = lj_ctype_intern(cp->cts, info+id, size);
id        889 lj_cparse.c  	lua_assert(id == 0);
id        903 lj_cparse.c  	   id = lj_ctype_intern(cp->cts, info, size);
id        915 lj_cparse.c  	if (id && ctype_isref(ctype_raw(cp->cts, id)->info))
id        947 lj_cparse.c     cinfo = info+id;
id        948 lj_cparse.c     id = lj_ctype_intern(cp->cts, info+id, size);
id        951 lj_cparse.c   return id;
id        1210 lj_cparse.c    if (cp->val.id) { /* Name of existing struct/union/enum. */
id        1211 lj_cparse.c     sid = cp->val.id;
id        1429 lj_cparse.c    k.id = CTID_INT32;
id        1433 lj_cparse.c     if (cp->val.id) cp_errmsg(cp, 0, LJ_ERR_FFI_REDEF, strdata(name));
id        1437 lj_cparse.c  	if (k.id == CTID_UINT32) {
id        1442 lj_cparse.c  	 if (k.i32 >= 0) k.id = CTID_INT32;
id        1448 lj_cparse.c  	 k.id = CTID_INT32;
id        1459 lj_cparse.c  	ct->info = CTINFO(CT_CONSTVAL, CTF_CONST|k.id);
id        1461 lj_cparse.c  	if (k.u32 == 0x80000000u) k.id = CTID_UINT32;
id        1528 lj_cparse.c     tdef = cp->val.id;
id        1703 lj_cparse.c    decl->nameid = cp->val.id;
id        1808 lj_cparse.c  	CTypeID id;
id        1810 lj_cparse.c  	 id = lj_ctype_new(cp->cts, &ct);
id        1818 lj_cparse.c  	 id = ctypeid; /* Just name it. */
id        1820 lj_cparse.c  	 id = cp_decl_constinit(cp, &ct, ctypeid);
id        1823 lj_cparse.c  	 id = lj_ctype_new(cp->cts, &ct);
id        1829 lj_cparse.c  	 ct = ctype_get(cp->cts, id); /* Table may have been reallocated. */
id        1837 lj_cparse.c  	lj_ctype_addname(cp->cts, ct, id);
id        1855 lj_cparse.c   cp->val.id = cp_decl_intern(cp, &decl);
id         37 lj_cparse.h   CTypeID id;		/* C Type ID of the value. */
id         62 lj_crecord.c   CTypeID id;
id         64 lj_crecord.c   id = *(CTypeID *)cdataptr(cd);
id         66 lj_crecord.c   emitir(IRTG(IR_EQ, IRT_INT), tr, lj_ir_kint(J, (int32_t)id));
id         67 lj_crecord.c   return id;
id         87 lj_crecord.c    return cp.val.id;
id        707 lj_crecord.c   CTypeID id = ctype_typeid(cts, ct);
id        708 lj_crecord.c   cTValue *tv = lj_ctype_meta(cts, id, rd->data ? MM_newindex : MM_index);
id        893 lj_crecord.c   CTInfo info = lj_ctype_info(cts, id, &sz);
id        894 lj_crecord.c   CType *d = ctype_raw(cts, id);
id        898 lj_crecord.c   trid = lj_ir_kint(J, id);
id        980 lj_crecord.c    fin = lj_ctype_meta(cts, id, MM_gc);
id        1179 lj_crecord.c   CTypeID id = cd->ctypeid;
id        1183 lj_crecord.c   if (id == CTID_CTYPEID) {
id        1184 lj_crecord.c    id = crec_constructor(J, cd, J->base[0]);
id        1190 lj_crecord.c   ct = ctype_raw(cts, id);
id        1191 lj_crecord.c   tv = lj_ctype_meta(cts, ctype_isptr(ct->info) ? ctype_cid(ct->info) : id, mm);
id        1199 lj_crecord.c    crec_alloc(J, rd, id);
id        1210 lj_crecord.c    CTypeID id;
id        1217 lj_crecord.c     dt = IRT_U64; id = CTID_UINT64;
id        1219 lj_crecord.c     dt = IRT_I64; id = CTID_INT64;
id        1257 lj_crecord.c    return emitir(IRTG(IR_CNEWI, IRT_CDATA), lj_ir_kint(J, id), tr);
id        1302 lj_crecord.c    CTypeID id;
id        1318 lj_crecord.c    id = lj_ctype_intern(cts, CTINFO(CT_PTR, CTALIGN_PTR|ctype_cid(ctp->info)),
id        1320 lj_crecord.c    return emitir(IRTG(IR_CNEWI, IRT_CDATA), lj_ir_kint(J, id), tr);
id        1331 lj_crecord.c     CTypeID id = argv2cdata(J, J->base[0], &rd->argv[0])->ctypeid;
id        1332 lj_crecord.c     CType *ct = ctype_raw(cts, id);
id        1333 lj_crecord.c     if (ctype_isptr(ct->info)) id = ctype_cid(ct->info);
id        1334 lj_crecord.c     tv = lj_ctype_meta(cts, id, (MMS)rd->data);
id        1337 lj_crecord.c     CTypeID id = argv2cdata(J, J->base[1], &rd->argv[1])->ctypeid;
id        1338 lj_crecord.c     CType *ct = ctype_raw(cts, id);
id        1339 lj_crecord.c     if (ctype_isptr(ct->info)) id = ctype_cid(ct->info);
id        1340 lj_crecord.c     tv = lj_ctype_meta(cts, id, (MMS)rd->data);
id        1375 lj_crecord.c     CTypeID id = argv2cdata(J, tr, &rd->argv[i])->ctypeid;
id        1377 lj_crecord.c     ct = ctype_raw(cts, id);
id        1396 lj_crecord.c  	 lj_ctype_intern(cts, CTINFO(CT_PTR, CTALIGN_PTR|id), CTSIZE_PTR));
id        1417 lj_crecord.c     CTypeID id = argv2cdata(J, tr2, &rd->argv[1-i])->ctypeid;
id        1418 lj_crecord.c     ct = ctype_raw(cts, id);
id        1474 lj_crecord.c    CTypeID id = lj_ctype_getname(cts, &ct, name, CLNS_INDEX);
id        1477 lj_crecord.c    if (id && tv && !tvisnil(tv)) {
id        1628 lj_crecord.c   CTypeID id = argv2ctype(J, J->base[0], &rd->argv[0]);
id        1630 lj_crecord.c    CType *ct = lj_ctype_rawref(ctype_ctsG(J2G(J)), id);
id        113 lj_ctype.c   #define CTTDINFODEF(name, id)		CTINFO(CT_TYPEDEF, CTID_##id),
id        150 lj_ctype.c    CTypeID id = cts->top;
id        153 lj_ctype.c    if (LJ_UNLIKELY(id >= cts->sizetab)) {
id        154 lj_ctype.c     if (id >= CTID_MAX) lj_err_msg(cts->L, LJ_ERR_TABOV);
id        156 lj_ctype.c     ct = lj_mem_newvec(cts->L, id+1, CType);
id        157 lj_ctype.c     memcpy(ct, cts->tab, id*sizeof(CType));
id        158 lj_ctype.c     memset(cts->tab, 0, id*sizeof(CType));
id        161 lj_ctype.c     cts->sizetab = id+1;
id        166 lj_ctype.c    cts->top = id+1;
id        167 lj_ctype.c    *ctp = ct = &cts->tab[id];
id        173 lj_ctype.c    return id;
id        180 lj_ctype.c    CTypeID id = cts->hash[h];
id        182 lj_ctype.c    while (id) {
id        183 lj_ctype.c     CType *ct = ctype_get(cts, id);
id        185 lj_ctype.c      return id;
id        186 lj_ctype.c     id = ct->next;
id        188 lj_ctype.c    id = cts->top;
id        189 lj_ctype.c    if (LJ_UNLIKELY(id >= cts->sizetab)) {
id        190 lj_ctype.c     if (id >= CTID_MAX) lj_err_msg(cts->L, LJ_ERR_TABOV);
id        193 lj_ctype.c    cts->top = id+1;
id        194 lj_ctype.c    cts->tab[id].info = info;
id        195 lj_ctype.c    cts->tab[id].size = size;
id        196 lj_ctype.c    cts->tab[id].sib = 0;
id        197 lj_ctype.c    cts->tab[id].next = cts->hash[h];
id        198 lj_ctype.c    setgcrefnull(cts->tab[id].name);
id        199 lj_ctype.c    cts->hash[h] = (CTypeID1)id;
id        200 lj_ctype.c    return id;
id        208 lj_ctype.c    cts->hash[h] = (CTypeID1)id;
id        216 lj_ctype.c    cts->hash[h] = (CTypeID1)id;
id        222 lj_ctype.c    CTypeID id = cts->hash[ct_hashname(name)];
id        223 lj_ctype.c    while (id) {
id        224 lj_ctype.c     CType *ct = ctype_get(cts, id);
id        228 lj_ctype.c      return id;
id        230 lj_ctype.c     id = ct->next;
id        269 lj_ctype.c    CType *ct = ctype_get(cts, id);
id        278 lj_ctype.c    CType *ct = ctype_raw(cts, id);
id        309 lj_ctype.c    CType *ct = ctype_get(cts, id);
id        334 lj_ctype.c    CType *ct = ctype_get(cts, id);
id        337 lj_ctype.c     id = ctype_cid(ct->info);
id        338 lj_ctype.c     ct = ctype_get(cts, id);
id        344 lj_ctype.c     tv = lj_tab_getinth(cts->miscmap, -(int32_t)id);
id        439 lj_ctype.c    CType *ct = ctype_get(ctr->cts, id);
id        477 lj_ctype.c      if (id == CTID_CTYPEID) {
id        545 lj_ctype.c    ctype_repr(&ctr, id);
id        594 lj_ctype.c    CTypeID id;
id        601 lj_ctype.c    for (id = 0; id < CTTYPEINFO_NUM; id++, ct++) {
id        602 lj_ctype.c     CTInfo info = lj_ctype_typeinfo[id];
id        611 lj_ctype.c      lj_ctype_addname(cts, ct, id);
id        615 lj_ctype.c      if (!ctype_isenum(info)) ctype_addtype(cts, ct, id);
id        395 lj_ctype.h    lua_assert(id > 0 && id < cts->top); UNUSED(cts);
id        396 lj_ctype.h    return id;
id        402 lj_ctype.h    return &cts->tab[ctype_check(cts, id)];
id        419 lj_ctype.h    CType *ct = ctype_get(cts, id);
id        807 lj_ffrecord.c  if (id) { /* io.func() */
id        808 lj_ffrecord.c   tr = lj_ir_kptr(J, &J2G(J)->gcroot[id]);
id        473 lj_gdbjit.c   sect = &ctx->obj.sect[GDBJIT_SECT_##id]; \
id        474 lj_gdbjit.c   sect->name = gdbjit_strz(ctx, "." #id); \
id        130 lj_ir.c     const CCallInfo *ci = &lj_ir_callinfo[id];
id        134 lj_ir.c     va_start(argp, id);
id        143 lj_ir.c     return emitir(CCI_OPTYPE(ci), tr, id);
id         70 lj_lib.h     fn->c.ffid = (uint8_t)id;
id         74 lj_lib.h    #define lj_lib_pushcf(L, fn, id)	(lj_lib_pushcc(L, (fn), (id), 0))
id        139 lj_opt_split.c  ir->prev = tmp = split_emit(J, IRTI(IR_CALLN), tmp, id);
id        155 lj_opt_split.c  ir->prev = tmp = split_emit(J, IRTI(IR_CALLN), tmp, id);
id        175 lj_opt_split.c  ir->prev = tmp = split_emit(J, IRTI(IR_CALLN), tmp, id);
id        710 lj_snap.c     CTypeID id = (CTypeID)T->ir[ir->op1].i;
id        711 lj_snap.c     CTSize sz = lj_ctype_size(cts, id);
id        712 lj_snap.c     GCcdata *cd = lj_cdata_new(cts, id, sz);