lj_ir_k64     267 lj_ir.c     return lj_ir_k64(J, IR_KNUM, lj_ir_k64_find(J, u64));
lj_ir_k64     273 lj_ir.c     return lj_ir_k64(J, IR_KINT64, lj_ir_k64_find(J, u64));
lj_ir_k64     42 lj_iropt.h   LJ_FUNC TRef lj_ir_k64(jit_State *J, IROp op, cTValue *tv);
lj_ir_k64     77 lj_iropt.h   #define lj_ir_knum_abs(J)	lj_ir_k64(J, IR_KNUM, LJ_KSIMD(J, LJ_KSIMD_ABS))
lj_ir_k64     78 lj_iropt.h   #define lj_ir_knum_neg(J)	lj_ir_k64(J, IR_KNUM, LJ_KSIMD(J, LJ_KSIMD_NEG))
lj_ir_k64     371 lj_snap.c    case IR_KNUM: return lj_ir_k64(J, IR_KNUM, ir_knum(ir));
lj_ir_k64     372 lj_snap.c    case IR_KINT64: return lj_ir_k64(J, IR_KINT64, ir_kint64(ir));
lj_ir_k64     555 lj_snap.c   		 val = lj_ir_k64(J, t == IRT_I64 ? IR_KINT64 : IR_KNUM,