lua_assert    103 lib_io.c      lua_assert(0);
lua_assert    113 lib_io.c      lua_assert((iof->type & IOFILE_TYPE_MASK) == IOFILE_TYPE_STDF);
lua_assert    225 lib_jit.c     lua_assert(op < BC__MAX);
lua_assert    476 lib_jit.c     lua_assert(len != 0);
lua_assert    806 lib_string.c   lua_assert(o < L->top); /* Caller already checks for existence. */
lua_assert    204 lj_api.c      lua_assert(tt != LUA_TNIL || tvisnil(o));
lua_assert    634 lj_api.c     lua_assert(iswhite(obj2gco(fn)));
lua_assert    133 lj_asm.c      lua_assert(0);
lua_assert    239 lj_asm.c    	lua_assert(0);
lua_assert    257 lj_asm.c       lua_assert(0);
lua_assert    316 lj_asm.c      lua_assert(!rset_test(as->freeset, r));
lua_assert    324 lj_asm.c     lua_assert(ra_hasreg(r) && !ra_hasspill(ir->s));
lua_assert    338 lj_asm.c      lua_assert(irt_isnil(ir->t)); /* REF_NIL stores ASMREF_L register. */
lua_assert    345 lj_asm.c      lua_assert(ir->o == IR_KINT || ir->o == IR_KGC ||
lua_assert    356 lj_asm.c     lua_assert(ir >= as->ir + REF_TRUE);
lua_assert    381 lj_asm.c     lua_assert(ra_hasreg(r) && !ra_hasspill(ir->s));
lua_assert    397 lj_asm.c      lua_assert(ra_hasreg(r));
lua_assert    426 lj_asm.c     lua_assert(allow != RSET_EMPTY);
lua_assert    433 lj_asm.c     lua_assert(ra_iskref(ref) || (ref >= as->T->nk && ref < as->T->nins));
lua_assert    569 lj_asm.c     lua_assert(ra_noreg(ir->r));
lua_assert    623 lj_asm.c     lua_assert((down < RID_MAX_GPR) == (up < RID_MAX_GPR));
lua_assert    624 lj_asm.c     lua_assert(!rset_test(as->freeset, down) && rset_test(as->freeset, up));
lua_assert    669 lj_asm.c      lua_assert(rset_test(as->freeset, r));
lua_assert    698 lj_asm.c    	lua_assert(ir->o == IR_KINT || ir->o == IR_KGC ||
lua_assert    841 lj_asm.c    	lua_assert(ir->o == IR_TNEW || ir->o == IR_TDUP || ir->o == IR_CNEW);
lua_assert    844 lj_asm.c    	  lua_assert(irs->o == IR_ASTORE || irs->o == IR_HSTORE ||
lua_assert    892 lj_asm.c    	lua_assert(irt_type(IR(ref+1)->t) == IRT_SOFTFP);
lua_assert    952 lj_asm.c     lua_assert(n <= CCI_NARGS_MAX*2); /* Account for split args. */
lua_assert    956 lj_asm.c      lua_assert(ir->o == IR_CARG);
lua_assert    960 lj_asm.c     lua_assert(IR(ir->op1)->o != IR_CARG);
lua_assert    1003 lj_asm.c      lua_assert(!irt_isnil(ir->t));
lua_assert    1006 lj_asm.c      lua_assert(irt_isgcv(ir->t));
lua_assert    1387 lj_asm.c      lua_assert((ir->o == IR_SLOAD && (ir->op2 & IRSLOAD_PARENT)) ||
lua_assert    1879 lj_asm.c       lua_assert(!(LJ_32 && irt_isint64(ir->t))); /* Handled by SPLIT. */
lua_assert     44 lj_asm_arm.h   lua_assert(rset_test(RSET_GPREVEN, r));
lua_assert    272 lj_asm_arm.h     lua_assert(ofs == 0);
lua_assert    392 lj_asm_arm.h  	lua_assert(rset_test(as->freeset, gpr)); /* Must have been evicted. */
lua_assert    394 lj_asm_arm.h  	 lua_assert(rset_test(as->freeset, gpr+1)); /* Ditto. */
lua_assert    411 lj_asm_arm.h  	lua_assert(rset_test(as->freeset, gpr)); /* Must have been evicted. */
lua_assert    436 lj_asm_arm.h    lua_assert(!irt_ispri(ir->t));
lua_assert    542 lj_asm_arm.h   lua_assert(!irt_isint64(ir->t) && !(st == IRT_I64 || st == IRT_U64));
lua_assert    545 lj_asm_arm.h   lua_assert(!irt_isfp(ir->t) && !(st == IRT_NUM || st == IRT_FLOAT));
lua_assert    548 lj_asm_arm.h   lua_assert(irt_type(ir->t) != st);
lua_assert    565 lj_asm_arm.h     lua_assert(irt_isint(ir->t) && st == IRT_NUM);
lua_assert    584 lj_asm_arm.h     lua_assert(irt_isint(ir->t) || irt_isu32(ir->t));
lua_assert    702 lj_asm_arm.h     lua_assert(0);
lua_assert    923 lj_asm_arm.h   lua_assert(ofs % sizeof(Node) == 0);
lua_assert    1004 lj_asm_arm.h   lua_assert(!ra_used(ir));
lua_assert    1048 lj_asm_arm.h   case IRT_NUM: lua_assert(!LJ_SOFTFP); return ARMI_VLDR_D;
lua_assert    1059 lj_asm_arm.h   case IRT_NUM: lua_assert(!LJ_SOFTFP); return ARMI_VSTR_D;
lua_assert    1104 lj_asm_arm.h   lua_assert(!(ir->op2 & IRXLOAD_UNALIGNED));
lua_assert    1130 lj_asm_arm.h    lua_assert((LJ_SOFTFP ? 0 : irt_isnum(ir->t)) ||
lua_assert    1197 lj_asm_arm.h   lua_assert(!(ir->op2 & IRSLOAD_PARENT)); /* Handled by asm_head_side(). */
lua_assert    1198 lj_asm_arm.h   lua_assert(irt_isguard(ir->t) || !(ir->op2 & IRSLOAD_TYPECHECK));
lua_assert    1200 lj_asm_arm.h   lua_assert(!(ir->op2 & IRSLOAD_CONVERT)); /* Handled by LJ_SOFTFP SPLIT. */
lua_assert    1216 lj_asm_arm.h    lua_assert((LJ_SOFTFP ? 0 : irt_isnum(ir->t)) ||
lua_assert    1282 lj_asm_arm.h   lua_assert(sz != CTSIZE_INVALID);
lua_assert    1297 lj_asm_arm.h    lua_assert(sz == 4 || sz == 8);
lua_assert    1300 lj_asm_arm.h     lua_assert(ir->o == IR_HIOP);
lua_assert    1356 lj_asm_arm.h   lua_assert(IR(ir->op1)->o == IR_UREFC);
lua_assert    1778 lj_asm_arm.h   lua_assert(irt_isint(ir->t) || irt_isu32(ir->t) || irt_isaddr(ir->t));
lua_assert    1935 lj_asm_arm.h   default: lua_assert(0); break;
lua_assert    1938 lj_asm_arm.h   UNUSED(as); UNUSED(ir); lua_assert(0);
lua_assert    1953 lj_asm_arm.h     lua_assert(ra_hasreg(pbase));
lua_assert    1965 lj_asm_arm.h   lua_assert(k);
lua_assert    2002 lj_asm_arm.h     lua_assert(irref_isk(ref)); /* LJ_SOFTFP: must be a number constant. */
lua_assert    2016 lj_asm_arm.h     lua_assert(irt_ispri(ir->t) || irt_isaddr(ir->t) || irt_isinteger(ir->t));
lua_assert    2036 lj_asm_arm.h   lua_assert(map + nent == flinks);
lua_assert    2122 lj_asm_arm.h    lua_assert(ra_hasreg(r));
lua_assert    2144 lj_asm_arm.h    lua_assert(k);
lua_assert    2173 lj_asm_arm.h   case IR_NOP: case IR_XBAR: lua_assert(!ra_used(ir)); break;
lua_assert    2211 lj_asm_arm.h   case IR_BROL: lua_assert(0); break;
lua_assert    2223 lj_asm_arm.h    lua_assert(0); /* Unused for LJ_SOFTFP. */
lua_assert    2356 lj_asm_arm.h   lua_assert(cstart != NULL);
lua_assert     69 lj_asm_mips.h   lua_assert(MIPSI_NOP == 0);
lua_assert     72 lj_asm_mips.h   lua_assert(mxp < as->mctop);
lua_assert     87 lj_asm_mips.h  lua_assert(((uintptr_t)mxp ^ (uintptr_t)(void *)lj_vm_exit_handler)>>28 == 0);
lua_assert    199 lj_asm_mips.h    lua_assert(ofs == 0);
lua_assert    242 lj_asm_mips.h 	lua_assert(rset_test(as->freeset, fpr)); /* Already evicted. */
lua_assert    250 lj_asm_mips.h 	 lua_assert(rset_test(as->freeset, gpr)); /* Already evicted. */
lua_assert    261 lj_asm_mips.h 	   lua_assert(rset_test(as->freeset, gpr+1)); /* Already evicted. */
lua_assert    302 lj_asm_mips.h   lua_assert(!irt_ispri(ir->t));
lua_assert    433 lj_asm_mips.h  lua_assert(irt_type(ir->t) != st);
lua_assert    434 lj_asm_mips.h  lua_assert(!(irt_isint64(ir->t) ||
lua_assert    465 lj_asm_mips.h    lua_assert(irt_isint(ir->t) && st == IRT_NUM);
lua_assert    498 lj_asm_mips.h    lua_assert(irt_isint(ir->t) || irt_isu32(ir->t));
lua_assert    696 lj_asm_mips.h   lua_assert(sizeof(Node) == 24);
lua_assert    745 lj_asm_mips.h  lua_assert(ofs % sizeof(Node) == 0);
lua_assert    814 lj_asm_mips.h  lua_assert(!ra_used(ir));
lua_assert    892 lj_asm_mips.h  lua_assert(!irt_isfp(ir->t));
lua_assert    904 lj_asm_mips.h   lua_assert(!irt_isfp(ir->t));
lua_assert    912 lj_asm_mips.h  lua_assert(!(ir->op2 & IRXLOAD_UNALIGNED));
lua_assert    932 lj_asm_mips.h   lua_assert(irt_isnum(t) || irt_isint(t) || irt_isaddr(t));
lua_assert    983 lj_asm_mips.h  lua_assert(!(ir->op2 & IRSLOAD_PARENT)); /* Handled by asm_head_side(). */
lua_assert    984 lj_asm_mips.h  lua_assert(irt_isguard(t) || !(ir->op2 & IRSLOAD_TYPECHECK));
lua_assert    985 lj_asm_mips.h  lua_assert(!irt_isint(t) || (ir->op2 & (IRSLOAD_CONVERT|IRSLOAD_FRAME)));
lua_assert    991 lj_asm_mips.h   lua_assert(irt_isnum(t) || irt_isint(t) || irt_isaddr(t));
lua_assert    1047 lj_asm_mips.h  lua_assert(sz != CTSIZE_INVALID);
lua_assert    1062 lj_asm_mips.h   lua_assert(sz == 4 || sz == 8);
lua_assert    1065 lj_asm_mips.h    lua_assert((ir+1)->o == IR_HIOP);
lua_assert    1114 lj_asm_mips.h  lua_assert(IR(ir->op1)->o == IR_UREFC);
lua_assert    1261 lj_asm_mips.h  UNUSED(as); UNUSED(ir); lua_assert(0); /* Unused in single-number mode. */
lua_assert    1590 lj_asm_mips.h  default: lua_assert(0); break;
lua_assert    1593 lj_asm_mips.h  UNUSED(as); UNUSED(ir); lua_assert(0); /* Unused without FFI. */
lua_assert    1647 lj_asm_mips.h    lua_assert(irt_ispri(ir->t) || irt_isaddr(ir->t) || irt_isinteger(ir->t));
lua_assert    1663 lj_asm_mips.h  lua_assert(map + nent == flinks);
lua_assert    1777 lj_asm_mips.h  case IR_NOP: case IR_XBAR: lua_assert(!ra_used(ir)); break;
lua_assert    1805 lj_asm_mips.h  case IR_BROL: lua_assert(0); break;
lua_assert    1966 lj_asm_mips.h 	lua_assert(p[1] == MIPSI_NOP);
lua_assert    184 lj_asm_ppc.h     lua_assert(ofs == 0);
lua_assert    265 lj_asm_ppc.h  	 lua_assert(rset_test(as->freeset, fpr)); /* Already evicted. */
lua_assert    276 lj_asm_ppc.h  	 lua_assert(rset_test(as->freeset, gpr)); /* Already evicted. */
lua_assert    310 lj_asm_ppc.h    lua_assert(!irt_ispri(ir->t));
lua_assert    436 lj_asm_ppc.h   lua_assert(irt_type(ir->t) != st);
lua_assert    437 lj_asm_ppc.h   lua_assert(!(irt_isint64(ir->t) ||
lua_assert    469 lj_asm_ppc.h     lua_assert(irt_isint(ir->t) && st == IRT_NUM);
lua_assert    504 lj_asm_ppc.h     lua_assert(irt_isint(ir->t) || irt_isu32(ir->t));
lua_assert    743 lj_asm_ppc.h   lua_assert(ofs % sizeof(Node) == 0);
lua_assert    816 lj_asm_ppc.h   lua_assert(!ra_used(ir));
lua_assert    894 lj_asm_ppc.h   lua_assert(!irt_isi8(ir->t));
lua_assert    913 lj_asm_ppc.h   lua_assert(!(ir->op2 & IRXLOAD_UNALIGNED));
lua_assert    943 lj_asm_ppc.h    lua_assert(irt_isnum(t) || irt_isint(t) || irt_isaddr(t));
lua_assert    1019 lj_asm_ppc.h   lua_assert(!(ir->op2 & IRSLOAD_PARENT)); /* Handled by asm_head_side(). */
lua_assert    1020 lj_asm_ppc.h   lua_assert(irt_isguard(t) || !(ir->op2 & IRSLOAD_TYPECHECK));
lua_assert    1021 lj_asm_ppc.h   lua_assert(LJ_DUALNUM ||
lua_assert    1028 lj_asm_ppc.h    lua_assert(irt_isnum(t) || irt_isint(t) || irt_isaddr(t));
lua_assert    1093 lj_asm_ppc.h   lua_assert(sz != CTSIZE_INVALID);
lua_assert    1108 lj_asm_ppc.h    lua_assert(sz == 4 || sz == 8);
lua_assert    1111 lj_asm_ppc.h     lua_assert((ir+1)->o == IR_HIOP);
lua_assert    1145 lj_asm_ppc.h   lua_assert(LJ_GC_BLACK == 0x04);
lua_assert    1160 lj_asm_ppc.h   lua_assert(IR(ir->op1)->o == IR_UREFC);
lua_assert    1780 lj_asm_ppc.h   default: lua_assert(0); break;
lua_assert    1783 lj_asm_ppc.h   UNUSED(as); UNUSED(ir); lua_assert(0); /* Unused without FFI. */
lua_assert    1834 lj_asm_ppc.h     lua_assert(irt_ispri(ir->t) || irt_isaddr(ir->t) || irt_isinteger(ir->t));
lua_assert    1850 lj_asm_ppc.h   lua_assert(map + nent == flinks);
lua_assert    1948 lj_asm_ppc.h    lua_assert(checki16(CFRAME_SIZE+spadj));
lua_assert    1977 lj_asm_ppc.h   case IR_NOP: case IR_XBAR: lua_assert(!ra_used(ir)); break;
lua_assert    2013 lj_asm_ppc.h   case IR_BROR: lua_assert(0); break;
lua_assert    2147 lj_asm_ppc.h     lua_assert(((delta + 0x02000000) >> 26) == 0);
lua_assert    2154 lj_asm_ppc.h    lua_assert(((delta + 0x02000000) >> 26) == 0);
lua_assert    118 lj_asm_x86.h    lua_assert(irb->op2 == IRFL_TAB_ARRAY);
lua_assert    137 lj_asm_x86.h   lua_assert(ir->o == IR_AREF);
lua_assert    194 lj_asm_x86.h     lua_assert(ir->o == IR_HREF || ir->o == IR_NEWREF || ir->o == IR_UREFO ||
lua_assert    207 lj_asm_x86.h   lua_assert(ir->o == IR_FLOAD || ir->o == IR_FREF);
lua_assert    222 lj_asm_x86.h   lua_assert(ir->o == IR_STRREF);
lua_assert    322 lj_asm_x86.h    lua_assert(allow != RSET_EMPTY);
lua_assert    330 lj_asm_x86.h    lua_assert(allow != RSET_EMPTY);
lua_assert    494 lj_asm_x86.h  	lua_assert(rset_test(as->freeset, r)); /* Must have been evicted. */
lua_assert    503 lj_asm_x86.h     lua_assert(!(irt_isfloat(ir->t) && irref_isk(ref))); /* No float k. */
lua_assert    579 lj_asm_x86.h     lua_assert(!irt_ispri(ir->t));
lua_assert    699 lj_asm_x86.h   lua_assert(irt_type(ir->t) != st);
lua_assert    700 lj_asm_x86.h   lua_assert(!(LJ_32 && (irt_isint64(ir->t) || st64))); /* Handled by SPLIT. */
lua_assert    737 lj_asm_x86.h     lua_assert(irt_isint(ir->t) && st == IRT_NUM);
lua_assert    777 lj_asm_x86.h    lua_assert(irt_isint(ir->t) || irt_isu32(ir->t));
lua_assert    850 lj_asm_x86.h    lua_assert(((ir-1)->op2 & IRCONV_SRCMASK) == IRT_I64);
lua_assert    864 lj_asm_x86.h   lua_assert(st == IRT_NUM || st == IRT_FLOAT);
lua_assert    865 lj_asm_x86.h   lua_assert(dt == IRT_I64 || dt == IRT_U64);
lua_assert    866 lj_asm_x86.h   lua_assert(((ir-1)->op2 & IRCONV_TRUNC));
lua_assert    1055 lj_asm_x86.h     lua_assert(irt_isaddr(kt));
lua_assert    1063 lj_asm_x86.h    lua_assert(!irt_isnil(kt));
lua_assert    1126 lj_asm_x86.h   lua_assert(ofs % sizeof(Node) == 0);
lua_assert    1143 lj_asm_x86.h    lua_assert(irt_isnum(irkey->t) || irt_isgcv(irkey->t));
lua_assert    1149 lj_asm_x86.h    lua_assert(!irt_isnil(irkey->t));
lua_assert    1167 lj_asm_x86.h     lua_assert(irt_isgcv(irkey->t));
lua_assert    1173 lj_asm_x86.h    lua_assert(!irt_isnil(irkey->t));
lua_assert    1280 lj_asm_x86.h     lua_assert(irt_isint(ir->t) || irt_isu32(ir->t) || irt_isaddr(ir->t));
lua_assert    1322 lj_asm_x86.h    case IRT_LIGHTUD: lua_assert(0); /* NYI: mask 64 bit lightuserdata. */
lua_assert    1328 lj_asm_x86.h  	lua_assert(irt_isint(ir->t) || irt_isu32(ir->t) || irt_isaddr(ir->t));
lua_assert    1342 lj_asm_x86.h     lua_assert(irt_is64(ir->t) || irt_isint(ir->t) || irt_isu32(ir->t) ||
lua_assert    1372 lj_asm_x86.h   lua_assert(irt_isnum(ir->t) || irt_ispri(ir->t) || irt_isaddr(ir->t) ||
lua_assert    1396 lj_asm_x86.h    lua_assert(irt_isinteger(ir->t) || irt_isnum(ir->t));
lua_assert    1431 lj_asm_x86.h     lua_assert(irt_isaddr(ir->t) || (LJ_DUALNUM && irt_isinteger(ir->t)));
lua_assert    1446 lj_asm_x86.h   lua_assert(!(ir->op2 & IRSLOAD_PARENT)); /* Handled by asm_head_side(). */
lua_assert    1447 lj_asm_x86.h   lua_assert(irt_isguard(t) || !(ir->op2 & IRSLOAD_TYPECHECK));
lua_assert    1448 lj_asm_x86.h   lua_assert(LJ_DUALNUM ||
lua_assert    1469 lj_asm_x86.h    lua_assert(irt_isnum(t) || irt_isint(t) || irt_isaddr(t));
lua_assert    1487 lj_asm_x86.h     lua_assert(irt_isinteger(t) || irt_isnum(t));
lua_assert    1508 lj_asm_x86.h   lua_assert(sz != CTSIZE_INVALID);
lua_assert    1539 lj_asm_x86.h     lua_assert(ir->o == IR_HIOP);
lua_assert    1553 lj_asm_x86.h    lua_assert(sz == 4 || sz == 8);
lua_assert    1594 lj_asm_x86.h   lua_assert(IR(ir->op1)->o == IR_UREFC);
lua_assert    1729 lj_asm_x86.h     default: lua_assert(0); break;
lua_assert    1732 lj_asm_x86.h    default: lua_assert(0); break;
lua_assert    1786 lj_asm_x86.h   lua_assert(ra_noreg(irr->r));
lua_assert    2098 lj_asm_x86.h    lua_assert(irt_is64(ir->t) || irt_isint(ir->t) ||
lua_assert    2181 lj_asm_x86.h  	  lua_assert(ir->o == IR_EQ || ir->o == IR_NE);
lua_assert    2339 lj_asm_x86.h   default: lua_assert(0); break;
lua_assert    2342 lj_asm_x86.h   UNUSED(as); UNUSED(ir); lua_assert(0); /* Unused on x64 or without FFI. */
lua_assert    2391 lj_asm_x86.h     lua_assert(irt_ispri(ir->t) || irt_isaddr(ir->t) ||
lua_assert    2409 lj_asm_x86.h   lua_assert(map + nent == flinks);
lua_assert    2449 lj_asm_x86.h    lua_assert(((intptr_t)target & 15) == 0);
lua_assert    2453 lj_asm_x86.h     lua_assert(target - p >= -128);
lua_assert    2458 lj_asm_x86.h     lua_assert(target - p >= -128);
lua_assert    2603 lj_asm_x86.h   case IR_NOP: case IR_XBAR: lua_assert(!ra_used(ir)); break;
lua_assert    2893 lj_asm_x86.h   lua_assert(p < pe);
lua_assert     59 lj_bcread.c   lua_assert(len != 0);
lua_assert     67 lj_bcread.c  	lua_assert(ls->p + ls->n == ls->sb.buf + ls->sb.n);
lua_assert    214 lj_bcread.c    lua_assert(tp <= BCDUMP_KTAB_TRUE);
lua_assert    236 lj_bcread.c     lua_assert(!tvisnil(&key));
lua_assert    273 lj_bcread.c     lua_assert(tp == BCDUMP_KGC_CHILD);
lua_assert    458 lj_bcread.c   lua_assert(ls->current == BCDUMP_HEAD1);
lua_assert    106 lj_bcwrite.c    lua_assert(tvispri(o));
lua_assert    163 lj_bcwrite.c     lua_assert((pt->flags & PROTO_CHILD));
lua_assert    174 lj_bcwrite.c  	lua_assert(id == CTID_COMPLEX_DOUBLE);
lua_assert    179 lj_bcwrite.c     lua_assert(o->gch.gct == ~LJ_TTAB);
lua_assert    330 lj_bcwrite.c    lua_assert(ctx->sb.n == 5);
lua_assert    123 lj_carith.c  	lua_assert(mm == MM_le);
lua_assert    209 lj_carith.c    default: lua_assert(0); break;
lua_assert    325 lj_ccall.c      lua_assert(n == 2 || n == 4); /* int64_t or complex (float). */ \
lua_assert    366 lj_ccall.c     lua_assert(n == 2 || n == 4); /* int64_t, double or complex (float). */ \
lua_assert    500 lj_ccall.c     lua_assert(ctype_hassize(ct->info));
lua_assert    530 lj_ccall.c     lua_assert(!(rcl[i] & CCALL_RCL_MEM));
lua_assert    729 lj_ccall.c      lua_assert(ctype_isfield(ctf->info));
lua_assert    857 lj_ccall.c    lua_assert(!(ctype_isrefarray(ctr->info) || ctype_isstruct(ctr->info)));
lua_assert    136 lj_ccallback.c  lua_assert(p - page <= CALLBACK_MCODE_SIZE);
lua_assert    158 lj_ccallback.c  lua_assert(p - page <= CALLBACK_MCODE_SIZE);
lua_assert    177 lj_ccallback.c  lua_assert(p - page <= CALLBACK_MCODE_SIZE);
lua_assert    196 lj_ccallback.c  lua_assert(p - page <= CALLBACK_MCODE_SIZE);
lua_assert    365 lj_ccallback.c    lua_assert(ctype_isinteger(cta->info) && n == 2); /* int64_t. */ \
lua_assert    462 lj_ccallback.c    lua_assert(ctype_isfield(ctf->info));
lua_assert    531 lj_ccallback.c  lua_assert(L != NULL);
lua_assert    616 lj_ccallback.c 	lua_assert(ctype_isfield(ctf->info));
lua_assert    125 lj_cconv.c    lua_assert(!ctype_isenum(dinfo) && !ctype_isenum(sinfo));
lua_assert    126 lj_cconv.c    lua_assert(!ctype_isattrib(dinfo) && !ctype_isattrib(sinfo));
lua_assert    132 lj_cconv.c    lua_assert(!ctype_isnum(dinfo) || dsize > 0);
lua_assert    133 lj_cconv.c    lua_assert(!ctype_isnum(sinfo) || ssize > 0);
lua_assert    134 lj_cconv.c    lua_assert(!ctype_isbool(dinfo) || dsize == 1 || dsize == 4);
lua_assert    135 lj_cconv.c    lua_assert(!ctype_isbool(sinfo) || ssize == 1 || ssize == 4);
lua_assert    136 lj_cconv.c    lua_assert(!ctype_isinteger(dinfo) || (1u<<lj_fls(dsize)) == dsize);
lua_assert    137 lj_cconv.c    lua_assert(!ctype_isinteger(sinfo) || (1u<<lj_fls(ssize)) == ssize);
lua_assert    360 lj_cconv.c     lua_assert(dsize == ssize);
lua_assert    392 lj_cconv.c   	lua_assert(tvisnum(o));
lua_assert    409 lj_cconv.c     lua_assert(sz != CTSIZE_INVALID);
lua_assert    424 lj_cconv.c    lua_assert(ctype_isbitfield(info));
lua_assert    430 lj_cconv.c    default: lua_assert(0); val = 0; break;
lua_assert    435 lj_cconv.c    lua_assert(pos < 8*ctype_bitcsz(info));
lua_assert    436 lj_cconv.c    lua_assert(bsz > 0 && bsz <= 8*ctype_bitcsz(info));
lua_assert    451 lj_cconv.c     lua_assert(bsz == 1);
lua_assert    554 lj_cconv.c      lua_assert(s->size == CTSIZE_PTR);
lua_assert    572 lj_cconv.c      lua_assert(d->size == 4);
lua_assert    636 lj_cconv.c    lua_assert(ctype_isbitfield(info));
lua_assert    639 lj_cconv.c     lua_assert(ctype_bitbsz(info) == 1);
lua_assert    648 lj_cconv.c    lua_assert(pos < 8*ctype_bitcsz(info));
lua_assert    649 lj_cconv.c    lua_assert(bsz > 0 && bsz <= 8*ctype_bitcsz(info));
lua_assert    660 lj_cconv.c    default: lua_assert(0); break;
lua_assert     30 lj_cconv.h    lua_assert(ctype_type(info) <= CT_MAYCONVERT);
lua_assert     36 lj_cconv.h    lua_assert(idx < 8);
lua_assert     39 lj_cdata.c    lua_assert((char *)cd - p < 65536);
lua_assert     71 lj_cdata.c     lua_assert(ctype_hassize(ct->info) || ctype_isfunc(ct->info) ||
lua_assert    109 lj_cdata.c     lua_assert(ct->size == CTSIZE_PTR);
lua_assert    120 lj_cdata.c    lua_assert(!ctype_isref(ct->info)); /* Interning rejects refs to refs. */
lua_assert    201 lj_cdata.c    lua_assert(ctype_isinteger(ctt->info) && ctt->size <= 4);
lua_assert    222 lj_cdata.c    lua_assert(ctype_ispointer(s->info) || ctype_isfield(s->info));
lua_assert    228 lj_cdata.c     lua_assert(s->size == CTSIZE_PTR);
lua_assert    255 lj_cdata.c    lua_assert(ctype_ispointer(d->info) || ctype_isfield(d->info));
lua_assert    260 lj_cdata.c     lua_assert(d->size == CTSIZE_PTR);
lua_assert    275 lj_cdata.c    lua_assert(ctype_hassize(d->info) && !ctype_isvoid(d->info));
lua_assert     21 lj_cdata.h     lua_assert(sz == CTSIZE_PTR);
lua_assert     32 lj_cdata.h     lua_assert(sz == CTSIZE_PTR);
lua_assert     43 lj_cdata.h    lua_assert((ctype_hassize(ct->info) ? ct->size : CTSIZE_PTR) == sz);
lua_assert    331 lj_clib.c      lua_assert(ctype_isinteger(ctt->info) && ctt->size <= 4);
lua_assert    343 lj_clib.c      lua_assert(ctype_isfunc(ct->info) || ctype_isextern(ct->info));
lua_assert     45 lj_cparse.c   lua_assert(tok < CTOK_FIRSTDECL);
lua_assert    390 lj_cparse.c   lua_assert(cp->p != NULL);
lua_assert    851 lj_cparse.c     lua_assert(id == 0);
lua_assert    856 lj_cparse.c     lua_assert(ctype_isstruct(cinfo) || ctype_isenum(cinfo));
lua_assert    889 lj_cparse.c  	lua_assert(id == 0);
lua_assert    944 lj_cparse.c  	lua_assert(ctype_isvoid(info));
lua_assert    1575 lj_cparse.c    lua_assert(sz != 0);
lua_assert    1817 lj_cparse.c  	 lua_assert(gcref(ct->name) == NULL);
lua_assert    1876 lj_cparse.c   lua_assert(cp->depth == 0);
lua_assert     63 lj_crecord.c   lua_assert(tref_iscdata(tr) && cd->ctypeid == CTID_CTYPEID);
lua_assert    239 lj_crecord.c     lua_assert(ctype_isarray(ct->info) || ctype_isstruct(ct->info));
lua_assert    245 lj_crecord.c  	lua_assert((len & (step-1)) == 0);
lua_assert    631 lj_crecord.c  	lua_assert(ctype_child(cts, cct)->size == 4);
lua_assert    817 lj_crecord.c  	 lua_assert(ctype_isfield(fct->info));
lua_assert    1024 lj_crecord.c     lua_assert(ctype_isfield(ctf->info));
lua_assert    152 lj_ctype.c    lua_assert(cts->L);
lua_assert    181 lj_ctype.c    lua_assert(cts->L);
lua_assert    297 lj_ctype.c    lua_assert(ctype_isvlarray(ct->info)); /* Must be a VLA. */
lua_assert    299 lj_ctype.c    lua_assert(ctype_hassize(ct->info));
lua_assert    322 lj_ctype.c      lua_assert(ctype_hassize(info) || ctype_isfunc(info));
lua_assert    527 lj_ctype.c      lua_assert(0);
lua_assert    395 lj_ctype.h    lua_assert(id > 0 && id < cts->top); UNUSED(cts);
lua_assert    411 lj_ctype.h    lua_assert(!(ctype_isvoid(ct->info) || ctype_isstruct(ct->info) ||
lua_assert     58 lj_debug.c    lua_assert(fn->c.gct == ~LJ_TFUNC || fn->c.gct == ~LJ_TTHREAD);
lua_assert    104 lj_debug.c     lua_assert(bc_isret(bc_op(ins[-1])));
lua_assert    137 lj_debug.c     lua_assert(pc <= pt->sizebc);
lua_assert    231 lj_debug.c    lua_assert(idx < pt->sizeuv);
lua_assert    450 lj_debug.c     lua_assert(offset != 0);
lua_assert    453 lj_debug.c     lua_assert(frame <= tvref(L->maxstack) &&
lua_assert    456 lj_debug.c     lua_assert(fn->c.gct == ~LJ_TFUNC);
lua_assert    333 lj_def.h    #ifdef lua_assert
lua_assert    334 lj_def.h    #define check_exp(c, e)		(lua_assert(c), (e))
lua_assert    335 lj_def.h    #define api_check(l, e)		lua_assert(e)
lua_assert    357 lj_dispatch.c   lua_assert(hook_active(g));
lua_assert    400 lj_dispatch.c    lua_assert(L->top - L->base == delta);
lua_assert    460 lj_dispatch.c   lua_assert(L->top - L->base == delta);
lua_assert    469 lj_dispatch.c   lua_assert(L->top - L->base == delta);
lua_assert     84 lj_emit_arm.h  lua_assert(ofs >= -255 && ofs <= 255);
lua_assert     92 lj_emit_arm.h  lua_assert(ofs >= -4095 && ofs <= 4095);
lua_assert    109 lj_emit_arm.h  lua_assert(ofs >= -1020 && ofs <= 1020 && (ofs&3) == 0);
lua_assert    127 lj_emit_arm.h   lua_assert(r != d);
lua_assert    151 lj_emit_arm.h   lua_assert(r != d);
lua_assert    177 lj_emit_arm.h  lua_assert(rset_test(as->freeset, r) || r == RID_TMP);
lua_assert    263 lj_emit_arm.h  lua_assert(((delta + 0x00800000) >> 24) == 0);
lua_assert    291 lj_emit_arm.h  lua_assert(!irt_isnum(ir->t)); UNUSED(ir);
lua_assert    315 lj_emit_arm.h  lua_assert(!irt_isnum(ir->t)); UNUSED(ir);
lua_assert    328 lj_emit_arm.h  lua_assert(!irt_isnum(ir->t)); UNUSED(ir);
lua_assert     59 lj_emit_mips.h   lua_assert(r != t);
lua_assert    144 lj_emit_mips.h  lua_assert(((delta + 0x8000) >> 16) == 0);
lua_assert    205 lj_emit_mips.h   lua_assert(checki16(ofs));
lua_assert     44 lj_emit_ppc.h  lua_assert(n >= 0 && n < 32);
lua_assert     50 lj_emit_ppc.h  lua_assert(n >= 0 && n < 32);
lua_assert     66 lj_emit_ppc.h   lua_assert(r != t);
lua_assert    147 lj_emit_ppc.h  lua_assert(((delta + 0x8000) >> 16) == 0);
lua_assert     81 lj_emit_x86.h  lua_assert((uintptr_t)p < (uintptr_t)0x80000000);
lua_assert    333 lj_emit_x86.h  lua_assert(delta == (int8_t)delta);
lua_assert    345 lj_emit_x86.h  lua_assert(delta == (int8_t)delta);
lua_assert    374 lj_emit_x86.h  lua_assert(delta == (int32_t)delta);
lua_assert    545 lj_err.c       lua_assert(0);
lua_assert     29 lj_func.c    lua_assert(uvprev(uvnext(uv)) == uv && uvnext(uvprev(uv)) == uv);
lua_assert     43 lj_func.c     lua_assert(!p->closed && uvval(p) != &p->tv);
lua_assert     64 lj_func.c    lua_assert(uvprev(uvnext(uv)) == uv && uvnext(uvprev(uv)) == uv);
lua_assert     87 lj_func.c     lua_assert(!isblack(o) && !uv->closed && uvval(uv) != &uv->tv);
lua_assert     43 lj_gc.c     { lua_assert(!tvisgcv(tv) || (~itype(tv) == gcval(tv)->gch.gct)); \
lua_assert     57 lj_gc.c     lua_assert(iswhite(o) && !isdead(g, o));
lua_assert     70 lj_gc.c      lua_assert(gct == ~LJ_TFUNC || gct == ~LJ_TTAB ||
lua_assert    104 lj_gc.c      lua_assert(uvprev(uvnext(uv)) == uv && uvnext(uvprev(uv)) == uv);
lua_assert    199 lj_gc.c    	lua_assert(!tvisnil(&n->key));
lua_assert    214 lj_gc.c      lua_assert(fn->l.nupvalues <= funcproto(fn)->sizeuv);
lua_assert    230 lj_gc.c     lua_assert(traceno != G2J(g)->cur.traceno);
lua_assert    309 lj_gc.c     lua_assert(isgray(o));
lua_assert    341 lj_gc.c      lua_assert(0);
lua_assert    404 lj_gc.c       lua_assert(!isdead(g, o) || (o->gch.marked & LJ_GC_FIXED));
lua_assert    408 lj_gc.c       lua_assert(isdead(g, o) || ow == LJ_GC_SFIXED);
lua_assert    439 lj_gc.c      lua_assert((t->marked & LJ_GC_WEAK));
lua_assert    493 lj_gc.c     lua_assert(gcref(g->jit_L) == NULL); /* Must not be called on trace. */
lua_assert    585 lj_gc.c     lua_assert(!iswhite(obj2gco(mainthread(g))));
lua_assert    634 lj_gc.c      lua_assert(old >= g->gc.total);
lua_assert    641 lj_gc.c      lua_assert(old >= g->gc.total);
lua_assert    673 lj_gc.c      lua_assert(0);
lua_assert    747 lj_gc.c     lua_assert(g->gc.state == GCSfinalize || g->gc.state == GCSpause);
lua_assert    760 lj_gc.c     lua_assert(isblack(o) && iswhite(v) && !isdead(g, v) && !isdead(g, o));
lua_assert    761 lj_gc.c     lua_assert(g->gc.state != GCSfinalize && g->gc.state != GCSpause);
lua_assert    762 lj_gc.c     lua_assert(o->gch.gct != ~LJ_TTAB);
lua_assert    799 lj_gc.c       lua_assert(g->gc.state != GCSfinalize && g->gc.state != GCSpause);
lua_assert    819 lj_gc.c     lua_assert((osz == 0) == (p == NULL));
lua_assert    823 lj_gc.c     lua_assert((nsz == 0) == (p == NULL));
lua_assert    824 lj_gc.c     lua_assert(checkptr32(p));
lua_assert    836 lj_gc.c     lua_assert(checkptr32(o));
lua_assert     84 lj_gc.h     lua_assert(isblack(o) && !isdead(g, o));
lua_assert     85 lj_gc.h     lua_assert(g->gc.state != GCSfinalize && g->gc.state != GCSpause);
lua_assert    723 lj_gdbjit.c   lua_assert(ctx->objsize < sizeof(GDBJITobj));
lua_assert    765 lj_gdbjit.c   lua_assert(startpc >= proto_bc(pt) && startpc < proto_bc(pt) + pt->sizebc);
lua_assert     91 lj_ir.c     lua_assert(szins != 0);
lua_assert     92 lj_ir.c     lua_assert(J->cur.nk == J->irbotlim);
lua_assert    254 lj_ir.c     lua_assert(checkptr32(tv));
lua_assert    308 lj_ir.c     lua_assert(!isdead(J2G(J), o));
lua_assert    329 lj_ir.c     lua_assert((void *)(intptr_t)i32ptr(ptr) == ptr);
lua_assert    370 lj_ir.c     lua_assert(tref_isk(key) && slot == (IRRef)(IRRef1)slot);
lua_assert    391 lj_ir.c     lua_assert(ir->o != IR_KSLOT); /* Common mistake. */
lua_assert    408 lj_ir.c     default: lua_assert(0); break;
lua_assert    467 lj_ir.c     default: lua_assert(0); return 0;
lua_assert    480 lj_ir.c     default: lua_assert(0); return 0;
lua_assert    387 lj_ir.h     lua_assert(!LJ_64 || t != IRT_LIGHTUD);
lua_assert    391 lj_ir.h      lua_assert(t <= IRT_NUM);
lua_assert     78 lj_lex.c     lua_assert(currIsNewline(ls));
lua_assert     93 lj_lex.c     lua_assert(lj_char_isdigit(ls->current));
lua_assert    115 lj_lex.c      lua_assert(fmt == STRSCAN_I64 || fmt == STRSCAN_U64 || fmt == STRSCAN_IMAG);
lua_assert    132 lj_lex.c      lua_assert(fmt == STRSCAN_ERROR);
lua_assert    141 lj_lex.c     lua_assert(s == '[' || s == ']');
lua_assert    441 lj_lex.c     lua_assert(ls->lookahead == TK_eof);
lua_assert    354 lj_mcode.c      lua_assert(mc != NULL);
lua_assert     47 lj_meta.c    lua_assert(mm <= MM_FAST);
lua_assert    368 lj_meta.c     lua_assert(op == BC_ISEQP);
lua_assert    741 lj_obj.h     UNUSED(L), lua_assert(!tvisgcv(o) || \
lua_assert    250 lj_opt_fold.c  default: lua_assert(0); break;
lua_assert    322 lj_opt_fold.c  default: lua_assert(0); return FAILFOLD;
lua_assert    349 lj_opt_fold.c  default: UNUSED(k2); lua_assert(0); break;
lua_assert    384 lj_opt_fold.c  UNUSED(J); lua_assert(0); return FAILFOLD;
lua_assert    406 lj_opt_fold.c  default: lua_assert(0); break;
lua_assert    410 lj_opt_fold.c  UNUSED(J); lua_assert(0); return FAILFOLD;
lua_assert    420 lj_opt_fold.c  UNUSED(J); lua_assert(0); return FAILFOLD;
lua_assert    430 lj_opt_fold.c  UNUSED(J); lua_assert(0); return FAILFOLD;
lua_assert    455 lj_opt_fold.c  default: lua_assert(0); return FAILFOLD;
lua_assert    458 lj_opt_fold.c  UNUSED(J); lua_assert(0); return FAILFOLD;
lua_assert    470 lj_opt_fold.c  UNUSED(J); lua_assert(0); return FAILFOLD;
lua_assert    495 lj_opt_fold.c  lua_assert((MSize)fright->i <= str->len);
lua_assert    671 lj_opt_fold.c  lua_assert((fins->op2 & IRCONV_TRUNC));
lua_assert    685 lj_opt_fold.c  lua_assert((fins->op2 & IRCONV_TRUNC));
lua_assert    692 lj_opt_fold.c  lua_assert((fins->op2 & IRCONV_TRUNC));
lua_assert    1011 lj_opt_fold.c   lua_assert(irt_isnum(fleft->t));
lua_assert    1014 lj_opt_fold.c   lua_assert(irt_isnum(fleft->t));
lua_assert    1054 lj_opt_fold.c   lua_assert(irt_isint(J->scev.t));
lua_assert    1130 lj_opt_fold.c  lua_assert(fins->o != IR_CONV || (fins->op2&IRCONV_CONVMASK) != IRCONV_TOBIT);
lua_assert    1245 lj_opt_fold.c  lua_assert(k != 0);
lua_assert    1550 lj_opt_fold.c  UNUSED(J); lua_assert(0); return FAILFOLD;
lua_assert    1820 lj_opt_fold.c  lua_assert(irt_isstr(fins->t));
lua_assert    1884 lj_opt_fold.c  lua_assert(ir_kptr(fleft) == niltvg(J2G(J)));
lua_assert    2084 lj_opt_fold.c   lua_assert(J->slot[fins->op1] != 0);
lua_assert    2186 lj_opt_fold.c   lua_assert(((JIT_F_OPT_FOLD|JIT_F_OPT_FWD|JIT_F_OPT_CSE|JIT_F_OPT_DSE) |
lua_assert    2245 lj_opt_fold.c  lua_assert(ref == DROPFOLD);
lua_assert    295 lj_opt_loop.c  lua_assert(*psentinel == J->cur.snapmap[J->cur.snap[0].nent]);
lua_assert    366 lj_opt_loop.c  lua_assert(J->cur.nsnapmap <= J->sizesnapmap);
lua_assert     58 lj_opt_mem.c   lua_assert(ta != tb);
lua_assert     59 lj_opt_mem.c   lua_assert(irt_istab(taba->t) && irt_istab(tabb->t));
lua_assert    101 lj_opt_mem.c    lua_assert(refb->o == IR_AREF);
lua_assert    119 lj_opt_mem.c    lua_assert((refa->o==IR_HREF || refa->o==IR_HREFK || refa->o==IR_NEWREF) &&
lua_assert    182 lj_opt_mem.c     lua_assert(ir->o != IR_TNEW || irt_isnil(fins->t));
lua_assert    193 lj_opt_mem.c  	lua_assert(itype2irt(tv) == irt_type(fins->t));
lua_assert    375 lj_opt_narrow.c    lua_assert(sp >= nc->stack+1);
lua_assert    379 lj_opt_narrow.c    lua_assert(next < last);
lua_assert    385 lj_opt_narrow.c    lua_assert(sp >= nc->stack+2);
lua_assert    401 lj_opt_narrow.c  lua_assert(sp == nc->stack+1);
lua_assert    455 lj_opt_narrow.c  lua_assert(tref_isnumber(tr));
lua_assert    502 lj_opt_narrow.c  lua_assert(tref_isnumber(tr));
lua_assert    633 lj_opt_narrow.c  lua_assert(tvisnumber(&tv[FORL_IDX]) &&
lua_assert    367 lj_opt_split.c 	lua_assert(st == IRT_INT ||
lua_assert    398 lj_opt_split.c 	lua_assert(ir->o <= IR_NE || ir->o == IR_MIN || ir->o == IR_MAX);
lua_assert    442 lj_opt_split.c 	lua_assert(ir->op2 == IRFL_CDATA_INT64);
lua_assert    508 lj_opt_split.c 	lua_assert(ir->o <= IR_NE); /* Comparisons. */
lua_assert    586 lj_opt_split.c 	 lua_assert(st == IRT_NUM && irt_isint(ir->t));
lua_assert    717 lj_opt_split.c  lua_assert(J->needsplit >= split_needsplit(J)); /* Verify flag. */
lua_assert    201 lj_parse.c    lua_assert(expr_isnumk(e));
lua_assert    226 lj_parse.c    lua_assert(expr_isstrk(e) || e->k == VGLOBAL);
lua_assert    314 lj_parse.c    lua_assert(dest != NO_JMP);
lua_assert    363 lj_parse.c     lua_assert(target < fs->pc);
lua_assert    393 lj_parse.c     lua_assert(reg == fs->freereg);
lua_assert    543 lj_parse.c     lua_assert(e->k == VVOID || e->k == VJMP);
lua_assert    638 lj_parse.c     lua_assert(var->k == VINDEXED);
lua_assert    648 lj_parse.c      lua_assert(e->k != VNONRELOC || ra < fs->nactvar ||
lua_assert    664 lj_parse.c    lua_assert(expr_isstrk(key));
lua_assert    804 lj_parse.c     lua_assert(expr_isnumk(e1) || e1->k == VNONRELOC);
lua_assert    889 lj_parse.c     lua_assert(e1->t == NO_JMP); /* List must be closed. */
lua_assert    894 lj_parse.c     lua_assert(e1->f == NO_JMP); /* List must be closed. */
lua_assert    901 lj_parse.c      lua_assert(e1->u.s.info == bc_b(*bcptr(fs, e2))-1);
lua_assert    913 lj_parse.c     lua_assert(op == OPR_NE || op == OPR_EQ ||
lua_assert    943 lj_parse.c      lua_assert(e->k == VNONRELOC);
lua_assert    946 lj_parse.c     lua_assert(op == BC_UNM || op == BC_LEN);
lua_assert    1041 lj_parse.c    lua_assert((uintptr_t)name < VARNAME__MAX ||
lua_assert    1097 lj_parse.c    lua_assert(e->k == VLOCAL || e->k == VUPVAL);
lua_assert    1148 lj_parse.c    lua_assert(name == NAME_BREAK || lj_tab_getstr(fs->kt, name) != NULL);
lua_assert    1178 lj_parse.c    lua_assert(gola_isgoto(vg));
lua_assert    1179 lj_parse.c    lua_assert(bc_op(*ip) == BC_JMP || bc_op(*ip) == BC_UCLO);
lua_assert    1198 lj_parse.c   	lua_assert((uintptr_t)name >= VARNAME__MAX);
lua_assert    1200 lj_parse.c   	lua_assert(strref(vg->name) != NAME_BREAK);
lua_assert    1264 lj_parse.c    lua_assert(fs->freereg == fs->nactvar);
lua_assert    1275 lj_parse.c    lua_assert(bl->nactvar == fs->nactvar);
lua_assert    1362 lj_parse.c      lua_assert(!tvisint(&n->key));
lua_assert    1368 lj_parse.c   	 lua_assert(!tvismzero(&n->key));
lua_assert    1416 lj_parse.c      lua_assert(delta >= 0 && delta < 256);
lua_assert    1423 lj_parse.c      lua_assert(delta >= 0 && delta < 65536);
lua_assert    1430 lj_parse.c      lua_assert(delta >= 0);
lua_assert    1552 lj_parse.c    lua_assert(fs->bl == NULL);
lua_assert    1624 lj_parse.c    lua_assert(ls->fs != NULL || ls->token == TK_eof);
lua_assert    1726 lj_parse.c     lua_assert(tvisnumber(expr_numtv(e)));
lua_assert    1799 lj_parse.c     lua_assert(bc_a(ilp->ins) == freg &&
lua_assert    1830 lj_parse.c   	 lua_assert(tabV(&n->val) == t);
lua_assert    1861 lj_parse.c    lua_assert(fs->nactvar == nparams);
lua_assert    1948 lj_parse.c    lua_assert(e->k == VNONRELOC);
lua_assert    2716 lj_parse.c     lua_assert(ls->fs->framesize >= ls->fs->freereg &&
lua_assert    2752 lj_parse.c    lua_assert(fs.prev == NULL);
lua_assert    2753 lj_parse.c    lua_assert(ls->fs == NULL);
lua_assert    2754 lj_parse.c    lua_assert(pt->sizeuv == 0);
lua_assert     50 lj_record.c   lua_assert(nk <= REF_BIAS && nins >= REF_BIAS && nins < 65536);
lua_assert     57 lj_record.c    case IRMnone: lua_assert(op1 == 0); break;
lua_assert     58 lj_record.c    case IRMref: lua_assert(op1 >= nk);
lua_assert     59 lj_record.c     lua_assert(i >= REF_BIAS ? op1 < i : op1 > i); break;
lua_assert     61 lj_record.c    case IRMcst: lua_assert(i < REF_BIAS); continue;
lua_assert     64 lj_record.c    case IRMnone: lua_assert(op2 == 0); break;
lua_assert     65 lj_record.c    case IRMref: lua_assert(op2 >= nk);
lua_assert     66 lj_record.c     lua_assert(i >= REF_BIAS ? op2 < i : op2 > i); break;
lua_assert     68 lj_record.c    case IRMcst: lua_assert(0); break;
lua_assert     71 lj_record.c     lua_assert(ir->prev >= nk);
lua_assert     72 lj_record.c     lua_assert(i >= REF_BIAS ? ir->prev < i : ir->prev > i);
lua_assert     73 lj_record.c     lua_assert(ir->o == IR_NOP || IR(ir->prev)->o == ir->o);
lua_assert     84 lj_record.c   lua_assert(J->baseslot >= 1);
lua_assert     85 lj_record.c   lua_assert(J->baseslot == 1 || (J->slot[J->baseslot-1] & TREF_FRAME));
lua_assert     86 lj_record.c   lua_assert(nslots <= LJ_MAX_JSLOTS);
lua_assert     93 lj_record.c     lua_assert(ref >= J->cur.nk && ref < J->cur.nins);
lua_assert     95 lj_record.c     lua_assert(irt_t(ir->t) == tref_t(tr));
lua_assert     97 lj_record.c  	lua_assert(tref_isfunc(tr));
lua_assert    101 lj_record.c  	lua_assert(tref_isfunc(tr));
lua_assert    102 lj_record.c  	if (tref_isk(tr)) lua_assert(fn == ir_kfunc(ir));
lua_assert    103 lj_record.c  	lua_assert(s > delta ? (J->slot[s-delta] & TREF_FRAME) : (s == delta));
lua_assert    106 lj_record.c  	lua_assert(ir_kptr(ir) == gcrefp(tv->gcr, void));
lua_assert    107 lj_record.c  	lua_assert((J->slot[s+1] & TREF_FRAME));
lua_assert    111 lj_record.c  	 lua_assert(tref_isnumber(tr)); /* Could be IRT_INT etc., too. */
lua_assert    113 lj_record.c  	 lua_assert(itype2irt(tv) == tref_type(tr));
lua_assert    118 lj_record.c  	  lua_assert(lj_obj_equal(tv, &tvk));
lua_assert    120 lj_record.c  	  lua_assert(tvisnum(tv) && tvisnan(tv));
lua_assert    125 lj_record.c   lua_assert(J->framedepth == depth);
lua_assert    161 lj_record.c   lua_assert(J->baseslot == 1);
lua_assert    402 lj_record.c   lua_assert(bc_op(*fori) == BC_FORI || bc_op(*fori) == BC_JFORI);
lua_assert    458 lj_record.c     lua_assert(tref_isnumber_str(tr[i]));
lua_assert    502 lj_record.c   lua_assert(J->base[ra] != 0);
lua_assert    694 lj_record.c    lua_assert(J->baseslot > 1);
lua_assert    717 lj_record.c    lua_assert(J->baseslot > 1);
lua_assert    744 lj_record.c     lua_assert(J->baseslot > cbase+1);
lua_assert    758 lj_record.c     lua_assert(J->baseslot == 1);
lua_assert    779 lj_record.c     lua_assert(0);
lua_assert    782 lj_record.c     lua_assert(cont == lj_cont_condf || cont == lj_cont_condt);
lua_assert    787 lj_record.c   lua_assert(J->baseslot >= 1);
lua_assert    1033 lj_record.c    lua_assert(tref_iscdata(ix->key));
lua_assert    1064 lj_record.c     lua_assert(irt_isint(J->scev.t) && ir->o == IR_SLOAD);
lua_assert    1175 lj_record.c    lua_assert(ix->idxchain != 0);
lua_assert    1251 lj_record.c  	lua_assert(hasmm);
lua_assert    1254 lj_record.c     lua_assert(!hasmm);
lua_assert    1331 lj_record.c    lua_assert(val == 0);
lua_assert    1449 lj_record.c   lua_assert((pt->flags & PROTO_VARARG));
lua_assert    1515 lj_record.c   lua_assert(frame_isvarg(J->L->base-1));
lua_assert    1693 lj_record.c    default: lua_assert(0); break;
lua_assert    2015 lj_record.c    lua_assert(bc_op(pc[(ptrdiff_t)rc-BCBIAS_J]) == BC_JFORL);
lua_assert    2068 lj_record.c    lua_assert(0); /* Cannot happen. No hotcall counting for varag funcs. */
lua_assert    2124 lj_record.c    lua_assert(bc_op(pc[-1]) == BC_ITERC);
lua_assert    2128 lj_record.c    lua_assert(bc_op(pc[-1]) == BC_JMP);
lua_assert    2154 lj_record.c    lua_assert(0);
lua_assert    109 lj_snap.c      lua_assert(!frame_isc(frame));
lua_assert    117 lj_snap.c    lua_assert(f == (MSize)(1 + J->framedepth));
lua_assert    194 lj_snap.c    lua_assert(pc >= proto_bc(J->pt) && pc < proto_bc(J->pt) + J->pt->sizebc);
lua_assert    205 lj_snap.c      lua_assert(op == BC_CAT);
lua_assert    256 lj_snap.c     lua_assert(pc >= proto_bc(J->pt) && pc < proto_bc(J->pt) + J->pt->sizebc);
lua_assert    339 lj_snap.c   	lua_assert(n < snap->nent);
lua_assert    356 lj_snap.c     lua_assert(regsp_used(rs));
lua_assert    374 lj_snap.c    default: lua_assert(0); return TREF_NIL; break;
lua_assert    448 lj_snap.c      lua_assert(s != 0);
lua_assert    474 lj_snap.c   	lua_assert(ir->o == IR_TNEW || ir->o == IR_TDUP ||
lua_assert    493 lj_snap.c   	lua_assert(ir->o == IR_CONV && ir->op2 == IRCONV_NUM_INT);
lua_assert    543 lj_snap.c   		lua_assert(irc->o == IR_CONV && irc->op2 == IRCONV_NUM_INT);
lua_assert    611 lj_snap.c      lua_assert(!irt_ispri(t)); /* PRI refs never have a spill slot. */
lua_assert    618 lj_snap.c      lua_assert(ir->o == IR_CONV && ir->op2 == IRCONV_NUM_INT);
lua_assert    671 lj_snap.c   	lua_assert(sz == 8 && ir->o == IR_CONV && ir->op2 == IRCONV_NUM_INT);
lua_assert    692 lj_snap.c    lua_assert(sz == 1 || sz == 2 || sz == 4 || sz == 8);
lua_assert    705 lj_snap.c    lua_assert(ir->o == IR_TNEW || ir->o == IR_TDUP ||
lua_assert    716 lj_snap.c      lua_assert(sz == 4 || sz == 8);
lua_assert    730 lj_snap.c   	 lua_assert(irs->o == IR_XSTORE && T->ir[irs->op1].o == IR_ADD);
lua_assert    731 lj_snap.c   	 lua_assert(iro->o == IR_KINT || iro->o == IR_KINT64);
lua_assert    740 lj_snap.c   	 lua_assert(p >= (uint8_t *)cdataptr(cd) &&
lua_assert    743 lj_snap.c   	  lua_assert(szs == 4);
lua_assert    762 lj_snap.c   	lua_assert(irs->o == IR_ASTORE || irs->o == IR_HSTORE ||
lua_assert    765 lj_snap.c   	 lua_assert(irk->op2 == IRFL_TAB_META);
lua_assert    842 lj_snap.c    lua_assert(map + nent == flinks);
lua_assert     60 lj_state.c    lua_assert((MSize)(tvref(L->maxstack)-oldst)==L->stacksize-LJ_STACK_EXTRA-1);
lua_assert    160 lj_state.c    lua_assert(gcref(g->gc.root) == obj2gco(L));
lua_assert    161 lj_state.c    lua_assert(g->strnum == 0);
lua_assert    169 lj_state.c    lua_assert(g->gc.total == sizeof(GG_State));
lua_assert    275 lj_state.c    lua_assert(iswhite(obj2gco(L1)));
lua_assert    281 lj_state.c    lua_assert(L != mainthread(g));
lua_assert    283 lj_state.c    lua_assert(gcref(L->openupval) == NULL);
lua_assert     50 lj_str.c     lua_assert(len > 0);
lua_assert     51 lj_str.c     lua_assert((((uintptr_t)a+len-1) & (LJ_PAGESIZE-1)) <= LJ_PAGESIZE-4);
lua_assert     96 lj_strscan.c   lua_assert((int64_t)x >= 0);
lua_assert    265 lj_strscan.c    lua_assert(lo > 0 && (ex10 & 1) == 0);
lua_assert    480 lj_strscan.c   lua_assert(fmt == STRSCAN_ERROR || fmt == STRSCAN_NUM);
lua_assert    489 lj_strscan.c   lua_assert(fmt == STRSCAN_ERROR || fmt == STRSCAN_NUM || fmt == STRSCAN_INT);
lua_assert     37 lj_tab.c     lua_assert(!tvisint(key));
lua_assert     56 lj_tab.c     lua_assert(hbits != 0);
lua_assert     77 lj_tab.c     lua_assert(t->hmask != 0);
lua_assert    101 lj_tab.c      lua_assert((sizeof(GCtab) & 7) == 0);
lua_assert    168 lj_tab.c     lua_assert(kt->asize == t->asize && kt->hmask == t->hmask);
lua_assert    279 lj_tab.c     lua_assert(!tvisint(key));
lua_assert    432 lj_tab.c      lua_assert(freenode >= nodebase && freenode <= nodebase+t->hmask+1);
lua_assert    440 lj_tab.c      lua_assert(freenode != &G(L)->nilnode);
lua_assert    497 lj_tab.c     lua_assert(tvisnil(&n->val));
lua_assert    153 lj_target.h   lua_assert(group[exitno / EXITSTUBS_PER_GROUP] != NULL);
lua_assert    107 lj_trace.c    lua_assert(startpc >= proto_bc(pt) && startpc < proto_bc(pt) + pt->sizebc);
lua_assert    197 lj_trace.c     lua_assert(traceref(J, bc_d(*pc)) == T);
lua_assert    200 lj_trace.c     lua_assert(bc_op(*pc) == BC_JFORI);
lua_assert    205 lj_trace.c     lua_assert(op == BC_ITERL || op == BC_LOOP || bc_isret(op));
lua_assert    209 lj_trace.c     lua_assert(op == BC_ITERL);
lua_assert    212 lj_trace.c      lua_assert(traceref(J, bc_d(*pc)) == T);
lua_assert    217 lj_trace.c     lua_assert(op == BC_FUNCF);
lua_assert    229 lj_trace.c    lua_assert(T->root == 0 && pt != NULL);
lua_assert    316 lj_trace.c      lua_assert(i == (ptrdiff_t)J->cur.traceno || traceref(J, i) == NULL);
lua_assert    372 lj_trace.c      lua_assert(bc_op(*J->pc) == BC_FORL || bc_op(*J->pc) == BC_ITERL ||
lua_assert    384 lj_trace.c     lua_assert((J2G(J)->hookmask & HOOK_GC) == 0);
lua_assert    452 lj_trace.c     lua_assert(J->parent != 0 && J->cur.root != 0);
lua_assert    465 lj_trace.c     lua_assert(0);
lua_assert    485 lj_trace.c    lua_assert(J->pt != NULL);
lua_assert    486 lj_trace.c    lua_assert(bc_isret(bc_op(*J->pc)));
lua_assert    685 lj_trace.c     lua_assert(J->state == LJ_TRACE_IDLE);
lua_assert    743 lj_trace.c    lua_assert(0);
lua_assert    765 lj_trace.c     lua_assert(T->root != 0);
lua_assert    771 lj_trace.c    lua_assert(T != NULL && J->exitno < T->nsnap);
lua_assert     68 lj_vmmath.c   lua_assert(b != 0); /* This must be checked before using this function. */
lua_assert     83 lj_vmmath.c   lua_assert(k != 0);
lua_assert    127 lj_vmmath.c   default: lua_assert(0);
lua_assert    451 luajit.c      lua_assert(argv[i][0] == '-');
lua_assert    456 luajit.c       lua_assert(chunk != NULL);
lua_assert    464 luajit.c       lua_assert(filename != NULL);
lua_assert    472 luajit.c       lua_assert(cmd != NULL);
lua_assert     39 lualib.h    #ifndef lua_assert