m         560 host/minilua.c #define resetbits(x,m)((x)&=cast(lu_byte,~(m)))
m         561 host/minilua.c #define setbits(x,m)((x)|=(m))
m         562 host/minilua.c #define testbits(x,m)((x)&(m))
m         947 host/minilua.c #define getBMode(m)(cast(enum OpArgMask,(luaP_opmodes[m]>>4)&3))
m         948 host/minilua.c #define getCMode(m)(cast(enum OpArgMask,(luaP_opmodes[m]>>2)&3))
m         949 host/minilua.c #define testTMode(m)(luaP_opmodes[m]&(1<<7))
m        1698 host/minilua.c unsigned int m=(i+j)/2;
m        1699 host/minilua.c if(ttisnil(luaH_getnum(t,m)))j=m;
m        1700 host/minilua.c else i=m;
m        1709 host/minilua.c unsigned int m=(i+j)/2;
m        1710 host/minilua.c if(ttisnil(&t->array[m-1]))j=m;
m        1711 host/minilua.c else i=m;
m        1952 host/minilua.c size_t m=0;
m        1953 host/minilua.c while(g->gray)m+=propagatemark(g);
m        1954 host/minilua.c return m;
m        2619 host/minilua.c #define opmode(t,a,b,c,m)(((t)<<7)|((a)<<6)|((b)<<4)|((c)<<2)|(m))
m        3657 host/minilua.c #define luaY_checklimit(fs,v,l,m)if((v)>(l))errorlimit(fs,l,m)
m        7290 host/minilua.c int m=s<ms->src_end&&singlematch(uchar(*s),p,ep);
m        7294 host/minilua.c if(m&&((res=match(ms,s+1,ep+1))!=NULL))
m        7302 host/minilua.c return(m?max_expand(ms,s+1,p,ep):NULL);
m        7308 host/minilua.c if(!m)return NULL;
m         145 lib_io.c     MSize m = LUAL_BUFFERSIZE, n = 0, ok = 0;
m         148 lib_io.c      buf = lj_str_needbuf(L, &G(L)->tmpbuf, m);
m         149 lib_io.c      if (fgets(buf+n, m-n, fp) == NULL) break;
m         153 lib_io.c      if (n >= m - 64) m += m;
m         162 lib_io.c     MSize m, n;
m         163 lib_io.c     for (m = LUAL_BUFFERSIZE, n = 0; ; m += m) {
m         164 lib_io.c      char *buf = lj_str_needbuf(L, &G(L)->tmpbuf, m);
m         165 lib_io.c      n += (MSize)fread(buf+n, 1, m-n, fp);
m         166 lib_io.c      if (n != m) {
m         176 lib_io.c     if (m) {
m         177 lib_io.c      char *buf = lj_str_needbuf(L, &G(L)->tmpbuf, m);
m         178 lib_io.c      MSize n = (MSize)fread(buf, 1, m, fp);
m         181 lib_io.c      return (n > 0 || m == 0);
m         313 lib_jit.c     int32_t m = lj_ir_mode[ir->o];
m         314 lib_jit.c     setintV(L->top-2, m);
m         316 lib_jit.c     setintV(L->top++, (int32_t)ir->op1 - (irm_op1(m)==IRMref ? REF_BIAS : 0));
m         317 lib_jit.c     setintV(L->top++, (int32_t)ir->op2 - (irm_op2(m)==IRMref ? REF_BIAS : 0));
m         144 lib_math.c     uint32_t m = 1u << (r&255);
m         147 lib_math.c     if (u.u64 < m) u.u64 += m; /* Ensure k[i] MSB of gen[i] are non-zero. */
m         421 lib_string.c    int m = s<ms->src_end && singlematch(uchar(*s), p, ep);
m         425 lib_string.c     if (m && ((res=match(ms, s+1, ep+1)) != NULL)) {
m         436 lib_string.c     s = (m ? max_expand(ms, s+1, p, ep) : NULL);
m         442 lib_string.c     if (m) { s++; p=ep; goto init; } /* else s = match(ms, s+1, ep); */
m         76 lib_table.c   lua_Number m = 0;
m         80 lib_table.c     m = (lua_Number)(int32_t)i;
m         87 lib_table.c     if (n > m) m = n;
m         89 lib_table.c   setnumV(L->top-1, m);
m         492 lj_alloc.c    msegmentptr sp = &m->seg;
m         504 lj_alloc.c    msegmentptr sp = &m->seg;
m         800 lj_alloc.c    m->top = p;
m         801 lj_alloc.c    m->topsize = psize;
m         805 lj_alloc.c    m->trim_check = DEFAULT_TRIM_THRESHOLD; /* reset on each update */
m         814 lj_alloc.c     sbinptr bin = smallbin_at(m,i);
m         827 lj_alloc.c    set_size_and_pinuse_of_inuse_chunk(m, p, nb);
m         830 lj_alloc.c    if (oldfirst == m->top) {
m         831 lj_alloc.c     size_t tsize = m->topsize += qsize;
m         832 lj_alloc.c     m->top = q;
m         834 lj_alloc.c    } else if (oldfirst == m->dv) {
m         835 lj_alloc.c     size_t dsize = m->dvsize += qsize;
m         836 lj_alloc.c     m->dv = q;
m         841 lj_alloc.c      unlink_chunk(m, oldfirst, nsize);
m         846 lj_alloc.c     insert_chunk(m, q, qsize);
m         856 lj_alloc.c    char *old_top = (char *)m->top;
m         857 lj_alloc.c    msegmentptr oldsp = segment_holding(m, old_top);
m         870 lj_alloc.c    init_top(m, (mchunkptr)tbase, tsize - TOP_FOOT_SIZE);
m         873 lj_alloc.c    set_size_and_pinuse_of_inuse_chunk(m, sp, ssize);
m         874 lj_alloc.c    *ss = m->seg; /* Push current record */
m         875 lj_alloc.c    m->seg.base = tbase;
m         876 lj_alloc.c    m->seg.size = tsize;
m         877 lj_alloc.c    m->seg.next = ss;
m         895 lj_alloc.c     insert_chunk(m, q, psize);
m         926 lj_alloc.c     msegmentptr sp = &m->seg;
m         930 lj_alloc.c     if (sp != 0 && segment_holds(sp, m->top)) { /* append */
m         932 lj_alloc.c      init_top(m, m->top, m->topsize + tsize);
m         934 lj_alloc.c      sp = &m->seg;
m         941 lj_alloc.c   	return prepend_alloc(m, tbase, oldbase, nb);
m         943 lj_alloc.c   	add_segment(m, tbase, tsize);
m         947 lj_alloc.c     if (nb < m->topsize) { /* Allocate from new or extended top space */
m         948 lj_alloc.c      size_t rsize = m->topsize -= nb;
m         949 lj_alloc.c      mchunkptr p = m->top;
m         950 lj_alloc.c      mchunkptr r = m->top = chunk_plus_offset(p, nb);
m         952 lj_alloc.c      set_size_and_pinuse_of_inuse_chunk(m, p, nb);
m         967 lj_alloc.c    msegmentptr pred = &m->seg;
m         980 lj_alloc.c   	if (p == m->dv) {
m         981 lj_alloc.c   	 m->dv = 0;
m         982 lj_alloc.c   	 m->dvsize = 0;
m         984 lj_alloc.c   	 unlink_large_chunk(m, tp);
m         992 lj_alloc.c   	 insert_large_chunk(m, tp, psize);
m        1000 lj_alloc.c    m->release_checks = nsegs > MAX_RELEASE_CHECK_RATE ?
m        1008 lj_alloc.c    if (pad < MAX_REQUEST && is_initialized(m)) {
m        1011 lj_alloc.c     if (m->topsize > pad) {
m        1014 lj_alloc.c      size_t extra = ((m->topsize - pad + (unit - SIZE_T_ONE)) / unit -
m        1016 lj_alloc.c      msegmentptr sp = segment_holding(m, (char *)m->top);
m        1019 lj_alloc.c   	 !has_segment_link(m, sp)) { /* can't shrink if pinned */
m        1030 lj_alloc.c   	init_top(m, m->top, m->topsize - released);
m        1035 lj_alloc.c     released += release_unused_segments(m);
m        1038 lj_alloc.c     if (released == 0 && m->topsize > m->trim_check)
m        1039 lj_alloc.c      m->trim_check = MAX_SIZE_T;
m        1056 lj_alloc.c    if ((t = *treebin_at(m, idx)) != 0) {
m        1081 lj_alloc.c     binmap_t leftbits = left_bits(idx2bit(idx)) & m->treemap;
m        1083 lj_alloc.c      t = *treebin_at(m, lj_ffs(leftbits));
m        1096 lj_alloc.c    if (v != 0 && rsize < (size_t)(m->dvsize - nb)) {
m        1098 lj_alloc.c     unlink_large_chunk(m, v);
m        1100 lj_alloc.c      set_inuse_and_pinuse(m, v, (rsize + nb));
m        1102 lj_alloc.c      set_size_and_pinuse_of_inuse_chunk(m, v, nb);
m        1104 lj_alloc.c      insert_chunk(m, r, rsize);
m        1117 lj_alloc.c    bindex_t i = lj_ffs(m->treemap);
m        1119 lj_alloc.c    v = t = *treebin_at(m, i);
m        1131 lj_alloc.c    unlink_large_chunk(m, v);
m        1133 lj_alloc.c     set_inuse_and_pinuse(m, v, (rsize + nb));
m        1135 lj_alloc.c     set_size_and_pinuse_of_inuse_chunk(m, v, nb);
m        1137 lj_alloc.c     replace_dv(m, r, rsize);
m        1154 lj_alloc.c     mstate m = (mstate)(chunk2mem(msp));
m        1155 lj_alloc.c     memset(m, 0, msize);
m        1157 lj_alloc.c     m->seg.base = tbase;
m        1158 lj_alloc.c     m->seg.size = tsize;
m        1159 lj_alloc.c     m->release_checks = MAX_RELEASE_CHECK_RATE;
m        1160 lj_alloc.c     init_bins(m);
m        1161 lj_alloc.c     mn = next_chunk(mem2chunk(m));
m        1162 lj_alloc.c     init_top(m, mn, (size_t)((tbase + tsize) - (char *)mn) - TOP_FOOT_SIZE);
m        1163 lj_alloc.c     return m;
m        1339 lj_alloc.c     mstate m = (mstate)msp;
m        1354 lj_alloc.c   	set_inuse(m, newp, nb);
m        1355 lj_alloc.c   	set_inuse(m, rem, rsize);
m        1356 lj_alloc.c   	lj_alloc_free(m, chunk2mem(rem));
m        1358 lj_alloc.c     } else if (next == m->top && oldsize + m->topsize > nb) {
m        1360 lj_alloc.c      size_t newsize = oldsize + m->topsize;
m        1363 lj_alloc.c      set_inuse(m, oldp, nb);
m        1365 lj_alloc.c      m->top = newtop;
m        1366 lj_alloc.c      m->topsize = newtopsize;
m        1373 lj_alloc.c      void *newmem = lj_alloc_malloc(m, nsize);
m        1377 lj_alloc.c   	lj_alloc_free(m, ptr);
m         207 lj_asm_arm.h     Reg m = ra_alloc1(as, ir->op1, allow);
m         212 lj_asm_arm.h  	return m | ARMF_SH(sh, (IR(ir->op2)->i & 31));
m         214 lj_asm_arm.h  	Reg s = ra_alloc1(as, ir->op2, rset_exclude(allow, m));
m         215 lj_asm_arm.h  	return m | ARMF_RSH(sh, s);
m         218 lj_asm_arm.h     Reg m = ra_alloc1(as, ir->op1, allow);
m         219 lj_asm_arm.h     return m | ARMF_SH(ARMSH_LSL, 1);
m         283 lj_asm_arm.h  	uint32_t m = asm_fuseopm(as, 0, ir->op2, rset_exclude(allow, rn));
m         288 lj_asm_arm.h  	emit_dn(as, ARMI_ADD^m, rd, rn);
m        1015 lj_asm_arm.h    uint32_t k, m = ARMI_K12|sizeof(GCstr);
m        1025 lj_asm_arm.h     m = k;
m        1030 lj_asm_arm.h    emit_dn(as, ARMI_ADD^m, dest, dest);
m        1437 lj_asm_arm.h   uint32_t m;
m        1444 lj_asm_arm.h   m = asm_fuseopm(as, ai, rref, rset_exclude(RSET_GPR, left));
m        1449 lj_asm_arm.h   emit_dn(as, ai^m, dest, left);
m        1480 lj_asm_arm.h    uint32_t m = asm_fuseopm(as, ai, ir->op1, RSET_GPR);
m        1481 lj_asm_arm.h    emit_d(as, ai^m, dest);
m        1776 lj_asm_arm.h   uint32_t m;
m        1812 lj_asm_arm.h   m = asm_fuseopm(as, ARMI_CMP, rref, rset_exclude(RSET_GPR, left));
m        1814 lj_asm_arm.h   emit_n(as, ARMI_CMP^m, left);
m         30 lj_emit_arm.h  uint32_t invai, i, m = (uint32_t)n;
m         32 lj_emit_arm.h  for (i = 0; i < 4096; i += 256, m = lj_rol(m, 2))
m         33 lj_emit_arm.h   if (m <= 255) return ARMI_K12|m|i;
m         37 lj_emit_arm.h  m = ~(uint32_t)n;
m         39 lj_emit_arm.h    invai == (ARMI_CMP^ARMI_CMN) >> 21) m++;
m         40 lj_emit_arm.h  for (i = 0; i < 4096; i += 256, m = lj_rol(m, 2))
m         41 lj_emit_arm.h   if (m <= 255) return ARMI_K12|(invai<<21)|m|i;
m         197 lj_emit_arm.h    int32_t m = i & (255 << sh);
m         200 lj_emit_arm.h 	emit_d(as, ARMI_MOV ^ emit_isk12(0, m), r);
m         203 lj_emit_arm.h    emit_dn(as, ARMI_ORR ^ emit_isk12(0, m), r, r);
m         872 lj_ffrecord.c  uint32_t m = recdef_lookup(J->fn);
m         873 lj_ffrecord.c  rd.data = m & 0xff;
m         877 lj_ffrecord.c  (recff_func[m >> 8])(J, &rd); /* Call recff_* handler. */
m         127 lj_gc.c     size_t m = 0;
m         137 lj_gc.c       m += sizeudata(gco2ud(o));
m         151 lj_gc.c     return m;
m         350 lj_gc.c     size_t m = 0;
m         352 lj_gc.c      m += propagatemark(g);
m         353 lj_gc.c     return m;
m         127 lj_gc.h     ((p) = (t *)lj_mem_grow(L, (p), &(n), (m), (MSize)sizeof(t)))
m         427 lj_gdbjit.c   if (n >= 10) { uint32_t m = n / 10; n = n % 10; gdbjit_catnum(ctx, m); }
m         268 lj_ir.h    #define irm_op1(m)		((IRMode)((m)&3))
m         269 lj_ir.h    #define irm_op2(m)		((IRMode)(((m)>>2)&3))
m         270 lj_ir.h    #define irm_iscomm(m)		((m) & IRM_C)
m         271 lj_ir.h    #define irm_kind(m)		((m) & IRM_S)
m         273 lj_ir.h    #define IRMODE(name, m, m1, m2)	(((IRM##m1)|((IRM##m2)<<2)|(IRM_##m))^IRM_W),
m         26 lj_mcode.h   #define lj_mcode_commitbot(J, m)	(J->mcbot = (m))
m         184 lj_parse.c   #define checklimit(fs, v, l, m)		if ((v) >= (l)) err_limit(fs, l, m)
m         185 lj_parse.c   #define checklimitgt(fs, v, l, m)	if ((v) > (l)) err_limit(fs, l, m)
m         281 lj_snap.c    MSize n, m, nlim, nent = snap->nent;
m         289 lj_snap.c    for (n = m = 0; n < nent; n++) { /* Remove unused slots from snapshot. */
m         292 lj_snap.c      map[m++] = map[n]; /* Only copy used slots. */
m         294 lj_snap.c    snap->nent = (uint8_t)m;
m         296 lj_snap.c    while (n <= nlim) map[m++] = map[n++]; /* Move PC + frame links down. */
m         297 lj_snap.c    J->cur.nsnapmap = (uint16_t)(snap->mapofs + m); /* Free up space in map. */
m         604 lj_tab.c      MSize m = (i+j)/2;
m         605 lj_tab.c      cTValue *tvb = lj_tab_getint(t, (int32_t)m);
m         606 lj_tab.c      if (tvb && !tvisnil(tvb)) i = m; else j = m;
m         621 lj_tab.c       MSize m = (i+j)/2;
m         622 lj_tab.c       if (tvisnil(arrayslot(t, m-1))) j = m; else i = m;