msegmentptr    490 lj_alloc.c   static msegmentptr segment_holding(mstate m, char *addr)
msegmentptr    492 lj_alloc.c    msegmentptr sp = &m->seg;
msegmentptr    504 lj_alloc.c    msegmentptr sp = &m->seg;
msegmentptr    857 lj_alloc.c    msegmentptr oldsp = segment_holding(m, old_top);
msegmentptr    865 lj_alloc.c    msegmentptr ss = (msegmentptr)(chunk2mem(sp));
msegmentptr    926 lj_alloc.c     msegmentptr sp = &m->seg;
msegmentptr    967 lj_alloc.c    msegmentptr pred = &m->seg;
msegmentptr    968 lj_alloc.c    msegmentptr sp = pred->next;
msegmentptr    972 lj_alloc.c     msegmentptr next = sp->next;
msegmentptr   1016 lj_alloc.c      msegmentptr sp = segment_holding(m, (char *)m->top);
msegmentptr   1171 lj_alloc.c    msegmentptr sp = &ms->seg;