tviscdata     87 lib_base.c    if ((LJ_52 || tviscdata(o)) && !tvisnil(mo)) {
tviscdata     264 lib_base.c     if (tviscdata(o)) {
tviscdata     60 lib_ffi.c     if (!tviscdata(o)) goto err_argtype;
tviscdata     71 lib_ffi.c    if (!(o < L->top && tviscdata(o)))
tviscdata     118 lib_ffi.c      const char *key = tviscdata(L->base+1) ?
tviscdata     152 lib_ffi.c    if (!(o+1 < L->top && tviscdata(o))) /* Also checks for presence of key. */
tviscdata     169 lib_ffi.c    if (!(o+2 < L->top && tviscdata(o))) /* Also checks for key and value. */
tviscdata     375 lib_ffi.c    if (tviscdata(tv)) {
tviscdata     396 lib_ffi.c    if (o < L->top && tviscdata(tv)) {
tviscdata     541 lib_ffi.c    if (!(tviscdata(o) && cdataV(o)->ctypeid == id)) {
tviscdata     567 lib_ffi.c    if (tviscdata(o)) {
tviscdata     596 lib_ffi.c    if (LJ_UNLIKELY(tviscdata(L->base) && cdataisv(cdataV(L->base)))) {
tviscdata     553 lj_api.c     else if (tviscdata(o))
tviscdata     36 lj_carith.c    if (tviscdata(o)) {
tviscdata     221 lj_carith.c   if (tviscdata(L->base)) {
tviscdata     227 lj_carith.c   if (!tv && L->base+1 < L->top && tviscdata(L->base+1)) {
tviscdata     243 lj_carith.c     if (ca->ct[i] && tviscdata(L->base+i)) {
tviscdata     631 lj_ccall.c    } else if (tviscdata(o)) {
tviscdata     549 lj_cconv.c    } else if (tviscdata(o)) {
tviscdata     731 lj_cconv.c    if (tviscdata(o) && lj_ctype_rawref(cts, cdataV(o)->ctypeid) == d)
tviscdata     141 lj_cdata.c    } else if (tviscdata(key)) { /* Integer cdata key. */
tviscdata     208 lj_cparse.c    if (!tviscdata(o))
tviscdata     878 lj_crecord.c   } else if (tviscdata(fin)) {
tviscdata    1330 lj_crecord.c    if (tviscdata(&rd->argv[0])) {
tviscdata    1336 lj_crecord.c    if (!tv && J->base[1] && tviscdata(&rd->argv[1])) {
tviscdata    1571 lj_crecord.c    if (tviscdata(&rd->argv[0])) { /* Get alignment of original destination. */
tviscdata     548 lj_gc.c       if (!tvisnil(&node[i].val) && tviscdata(&node[i].key)) {
tviscdata     361 lj_meta.c     if (!tviscdata(o1mm)) o1mm = o2;
tviscdata     383 lj_meta.c    if (LJ_HASFFI && (tviscdata(o1) || tviscdata(o2))) {
tviscdata     386 lj_meta.c     cTValue *mo = lj_meta_lookup(L, tviscdata(o1) ? o1 : o2, mm);
tviscdata     710 lj_obj.h    #define cdataV(o)	check_exp(tviscdata(o), &gcval(o)->cd)
tviscdata    2007 lj_parse.c     expr_init(v, (LJ_HASFFI && tviscdata(&ls->tokenval)) ? VKCDATA : VKNUM, 0);
tviscdata    1304 lj_record.c    if (tviscdata(o)) {