LJLIB_PUSH    105 lib_base.c   LJLIB_PUSH(lastcl)
LJLIB_PUSH    118 lib_base.c   LJLIB_PUSH(lastcl)
LJLIB_PUSH    465 lib_base.c   LJLIB_PUSH(top-2) /* Upvalue holds weak table. */
LJLIB_PUSH    492 lib_base.c   LJLIB_PUSH("tostring")
LJLIB_PUSH    531 lib_base.c   LJLIB_PUSH(top-3)
LJLIB_PUSH    352 lib_ffi.c   LJLIB_PUSH("ffi") LJLIB_SET(__metatable)
LJLIB_PUSH    468 lib_ffi.c   LJLIB_PUSH(top-1) LJLIB_SET(__index)
LJLIB_PUSH    767 lib_ffi.c   LJLIB_PUSH(top-8) LJLIB_SET(!) /* Store reference to miscmap table. */
LJLIB_PUSH    793 lib_ffi.c   LJLIB_PUSH(top-7) LJLIB_SET(!) /* Store reference to finalizer table. */
LJLIB_PUSH    809 lib_ffi.c   LJLIB_PUSH(top-5) LJLIB_SET(!) /* Store clib metatable in func environment. */
LJLIB_PUSH    819 lib_ffi.c   LJLIB_PUSH(top-4) LJLIB_SET(C)
LJLIB_PUSH    387 lib_io.c    LJLIB_PUSH(top-1) LJLIB_SET(__index)
LJLIB_PUSH    144 lib_jit.c   LJLIB_PUSH(top-5) LJLIB_SET(os)
LJLIB_PUSH    153 lib_math.c   LJLIB_PUSH(top-2) /* Upvalue holds userdata with RandomState. */
LJLIB_PUSH    206 lib_math.c   LJLIB_PUSH(top-2) /* Upvalue holds userdata with RandomState. */
LJLIB_PUSH    271 lib_table.c  LJLIB_PUSH("n")
LJLIB_PUSH     79 lj_lib.h    #define LJLIB_PUSH(arg)