ir_nextkgc    191 lj_ir.c    #define ir_nextkgc ir_nextk64
ir_nextkgc    193 lj_ir.c    #define ir_nextkgc ir_nextk