RegSet       56 lj_asm.c     RegSet freeset;	/* Set of free registers. */
RegSet       57 lj_asm.c     RegSet modset;	/* Set of registers modified inside the loop. */
RegSet       58 lj_asm.c     RegSet weakset;	/* Set of weakly referenced registers. */
RegSet       59 lj_asm.c     RegSet phiset;	/* Set of PHI registers. */
RegSet      464 lj_asm.c     RegSet pick = as->freeset & allow;
RegSet      483 lj_asm.c     RegSet work;
RegSet      506 lj_asm.c     RegSet work;
RegSet      536 lj_asm.c     RegSet pick, work = ~as->freeset & RSET_GPR;
RegSet      607 lj_asm.c     RegSet pick = as->freeset & allow;
RegSet      902 lj_asm.c       RegSet allow;
RegSet      1344 lj_asm.c     RegSet candidates = blocked & allow;
RegSet      1377 lj_asm.c     RegSet work;
RegSet      1381 lj_asm.c      RegSet blocked = RSET_EMPTY;
RegSet      1382 lj_asm.c      RegSet blockedby = RSET_EMPTY;
RegSet      1383 lj_asm.c      RegSet phiset = as->phiset;
RegSet      1514 lj_asm.c     RegSet work = as->phiset;
RegSet      1533 lj_asm.c     RegSet allow = ((!LJ_SOFTFP && irt_isfp(ir->t)) ? RSET_FPR : RSET_GPR) &
RegSet      1535 lj_asm.c     RegSet afree = (as->freeset & allow);
RegSet      1764 lj_asm.c     RegSet allow = RSET_ALL; /* Inverse of all coalesced registers. */
RegSet      1765 lj_asm.c     RegSet live = RSET_EMPTY; /* Live parent registers. */
RegSet      1821 lj_asm.c    	RegSet mask;
RegSet      1859 lj_asm.c      RegSet work = ~as->freeset & RSET_ALL;
RegSet      1876 lj_asm.c      RegSet work;
RegSet      1895 lj_asm.c       RegSet tmpset = as->freeset & ~live & allow & RSET_GPR;
RegSet      1901 lj_asm.c       RegSet tmpset = as->freeset & ~live & allow & RSET_FPR;
RegSet       24 lj_asm_arm.h   RegSet pick1 = as->freeset & allow;
RegSet       25 lj_asm_arm.h   RegSet pick2 = pick1 & (pick1 >> 1) & RSET_GPREVEN;
RegSet       30 lj_asm_arm.h    RegSet pick = pick1 & (allow >> 1) & RSET_GPREVEN;
RegSet      360 lj_asm_arm.h     RegSet of = as->freeset;
RegSet      428 lj_asm_arm.h   RegSet drop = RSET_SCRATCH;
RegSet      515 lj_asm_arm.h   RegSet allow = RSET_FPR;
RegSet      678 lj_asm_arm.h    RegSet allow = rset_exclude(RSET_GPR, dest);
RegSet      723 lj_asm_arm.h   RegSet allow = RSET_GPR;
RegSet      869 lj_asm_arm.h   RegSet allow = rset_exclude(RSET_GPR, node);
RegSet      880 lj_asm_arm.h    RegSet even = (as->freeset & allow);
RegSet      1062 lj_asm_arm.h   RegSet allow = RSET_GPR;
RegSet      1102 lj_asm_arm.h    RegSet allow = RSET_GPR;
RegSet      1135 lj_asm_arm.h   RegSet allow = RSET_GPR;
RegSet      1219 lj_asm_arm.h   RegSet allow = (RSET_GPR & ~RSET_SCRATCH);
RegSet      1220 lj_asm_arm.h   RegSet drop = RSET_SCRATCH;
RegSet      1346 lj_asm_arm.h   RegSet drop = RID2RSET(RID_R0)|RID2RSET(RID_R1)|RID2RSET(RID_R2)|
RegSet      1348 lj_asm_arm.h   RegSet of;
RegSet      1615 lj_asm_arm.h   RegSet drop = RSET_SCRATCH;
RegSet      1686 lj_asm_arm.h   RegSet drop = RSET_SCRATCH;
RegSet      1798 lj_asm_arm.h   RegSet allow = RSET_GPR, oldfree;
RegSet      1980 lj_asm_arm.h     RegSet odd = rset_exclude(RSET_GPRODD, RID_BASE);
RegSet      1994 lj_asm_arm.h     RegSet odd = rset_exclude(RSET_GPRODD, RID_BASE);
RegSet      2091 lj_asm_arm.h  static RegSet asm_head_side_base(ASMState *as, IRIns *irp, RegSet allow)
RegSet      455 lj_asm_arm64.h  RegSet drop = RSET_SCRATCH;
RegSet      532 lj_asm_arm64.h  RegSet allow = RSET_FPR;
RegSet      649 lj_asm_arm64.h  RegSet allow = rset_exclude(RSET_GPR, base);
RegSet      720 lj_asm_arm64.h  RegSet allow = RSET_GPR;
RegSet      875 lj_asm_arm64.h  RegSet allow = rset_exclude(RSET_GPR, node);
RegSet      932 lj_asm_arm64.h  RegSet allow = RSET_GPR;
RegSet      1027 lj_asm_arm64.h  RegSet gpr = RSET_GPR, allow = irt_isnum(ir->t) ? RSET_FPR : RSET_GPR;
RegSet      1069 lj_asm_arm64.h   RegSet allow = RSET_GPR;
RegSet      1112 lj_asm_arm64.h  RegSet allow = RSET_GPR;
RegSet      1197 lj_asm_arm64.h  RegSet allow = (RSET_GPR & ~RSET_SCRATCH);
RegSet      1264 lj_asm_arm64.h  RegSet allow = RSET_GPR;
RegSet      1882 lj_asm_arm64.h static RegSet asm_head_side_base(ASMState *as, IRIns *irp, RegSet allow)
RegSet      265 lj_asm_mips.h 	  RegSet of = as->freeset;
RegSet      329 lj_asm_mips.h  RegSet drop = RSET_SCRATCH;
RegSet      412 lj_asm_mips.h  RegSet drop = RID2RSET(RID_R1)|RID2RSET(RID_R12)|RID2RSET(RID_FPRET)|
RegSet      456 lj_asm_mips.h  RegSet allow = RSET_FPR;
RegSet      468 lj_asm_mips.h  RegSet drop = RID2RSET(REGARG_FIRSTGPR)|RID2RSET(RID_RET)|RID2RSET(RID_RET+1)|
RegSet      752 lj_asm_mips.h  RegSet drop = RSET_SCRATCH;
RegSet      772 lj_asm_mips.h  RegSet allow = rset_exclude(RSET_GPR, base);
RegSet      806 lj_asm_mips.h   RegSet allow = rset_exclude(RSET_GPR, dest);
RegSet      857 lj_asm_mips.h  RegSet allow = RSET_GPR;
RegSet      1059 lj_asm_mips.h  RegSet allow = rset_exclude(RSET_GPR, node);
RegSet      1174 lj_asm_mips.h  RegSet allow = RSET_GPR;
RegSet      1276 lj_asm_mips.h  RegSet allow = RSET_GPR;
RegSet      1331 lj_asm_mips.h  RegSet allow = RSET_GPR;
RegSet      1383 lj_asm_mips.h  RegSet allow = RSET_GPR;
RegSet      1519 lj_asm_mips.h  RegSet drop = RSET_SCRATCH;
RegSet      1531 lj_asm_mips.h   RegSet allow = (RSET_GPR & ~RSET_SCRATCH);
RegSet      2107 lj_asm_mips.h  RegSet drop = RSET_SCRATCH;
RegSet      2414 lj_asm_mips.h    RegSet allow = rset_exclude(RSET_GPR, RID_BASE);
RegSet      2430 lj_asm_mips.h    RegSet allow = rset_exclude(RSET_GPR, RID_BASE);
RegSet      2521 lj_asm_mips.h static RegSet asm_head_side_base(ASMState *as, IRIns *irp, RegSet allow)
RegSet      310 lj_asm_ppc.h   RegSet drop = RSET_SCRATCH;
RegSet      362 lj_asm_ppc.h    RegSet allow = RSET_GPR & ~RSET_RANGE(RID_R0, REGARG_LASTGPR+1);
RegSet      395 lj_asm_ppc.h   RegSet allow = RSET_FPR;
RegSet      416 lj_asm_ppc.h   RegSet allow = RSET_FPR;
RegSet      452 lj_asm_ppc.h     RegSet allow = RSET_GPR;
RegSet      546 lj_asm_ppc.h   RegSet drop = RSET_SCRATCH;
RegSet      573 lj_asm_ppc.h    RegSet allow = rset_exclude(RSET_GPR, dest);
RegSet      619 lj_asm_ppc.h   RegSet allow = RSET_GPR;
RegSet      756 lj_asm_ppc.h   RegSet allow = rset_exclude(RSET_GPR, node);
RegSet      950 lj_asm_ppc.h   RegSet allow = RSET_GPR;
RegSet      997 lj_asm_ppc.h   RegSet allow = RSET_GPR;
RegSet      1041 lj_asm_ppc.h   RegSet allow = RSET_GPR;
RegSet      1129 lj_asm_ppc.h   RegSet drop = RSET_SCRATCH;
RegSet      1141 lj_asm_ppc.h    RegSet allow = (RSET_GPR & ~RSET_SCRATCH);
RegSet      1833 lj_asm_ppc.h   RegSet drop = RSET_SCRATCH;
RegSet      2021 lj_asm_ppc.h     RegSet allow = rset_exclude(RSET_GPR, RID_BASE);
RegSet      2034 lj_asm_ppc.h     RegSet allow = rset_exclude(RSET_GPR, RID_BASE);
RegSet      2119 lj_asm_ppc.h  static RegSet asm_head_side_base(ASMState *as, IRIns *irp, RegSet allow)
RegSet      422 lj_asm_x86.h    RegSet avail = as->freeset & ~as->modset & RSET_FPR;
RegSet      427 lj_asm_x86.h    RegSet avail = as->freeset & ~as->modset & RSET_GPR;
RegSet      445 lj_asm_x86.h    RegSet xallow = (allow & RSET_GPR) ? allow : RSET_GPR;
RegSet      648 lj_asm_x86.h   RegSet drop = RSET_SCRATCH;
RegSet      744 lj_asm_x86.h    RegSet allow = (RSET_GPR & ~RSET_SCRATCH);
RegSet      883 lj_asm_x86.h    RegSet allow = RSET_GPR;
RegSet      1028 lj_asm_x86.h   RegSet drop = RSET_SCRATCH;
RegSet      1108 lj_asm_x86.h   RegSet allow = RSET_GPR;
RegSet      1422 lj_asm_x86.h   RegSet allow = RSET_GPR;
RegSet      1432 lj_asm_x86.h    RegSet allow8 = irt_isfp(ir->t) ? RSET_FPR :
RegSet      1524 lj_asm_x86.h    RegSet allow = irt_isnum(ir->t) ? RSET_FPR : RSET_GPR;
RegSet      1546 lj_asm_x86.h    RegSet gpr = RSET_GPR;
RegSet      1620 lj_asm_x86.h    RegSet allow = RSET_GPR;
RegSet      1682 lj_asm_x86.h    RegSet allow = irt_isnum(t) ? RSET_FPR : RSET_GPR;
RegSet      1790 lj_asm_x86.h    RegSet allow = (RSET_GPR & ~RSET_SCRATCH);
RegSet      1949 lj_asm_x86.h     RegSet drop = RSET_RANGE(RID_XMM0, RID_XMM3+1)|RID2RSET(RID_EAX);
RegSet      1986 lj_asm_x86.h   RegSet drop = RSET_RANGE(RID_XMM0, RID_XMM1+1)|RID2RSET(RID_EAX);
RegSet      2035 lj_asm_x86.h   RegSet allow = RSET_FPR;
RegSet      2059 lj_asm_x86.h   RegSet allow = RSET_GPR;
RegSet      2125 lj_asm_x86.h   RegSet allow = RSET_GPR;
RegSet      2436 lj_asm_x86.h  	RegSet allow = RSET_GPR;
RegSet      2539 lj_asm_x86.h   RegSet allow = RSET_GPR;
RegSet      2874 lj_asm_x86.h  static RegSet asm_head_side_base(ASMState *as, IRIns *irp, RegSet allow)
RegSet      123 lj_emit_arm.h  RegSet work = ~as->freeset & RSET_GPR;
RegSet      147 lj_emit_arm.h  RegSet work = ~as->freeset & RSET_GPR;
RegSet      164 lj_emit_arm64.h  RegSet work = ~as->freeset & RSET_GPR;
RegSet       87 lj_emit_mips.h  RegSet work = ~as->freeset & RSET_GPR;
RegSet       62 lj_emit_ppc.h  RegSet work = ~as->freeset & RSET_GPR;
RegSet      166 lj_emit_ppc.h   RegSet allow = RSET_GPR & ~RSET_RANGE(RID_R0, REGARG_LASTGPR+1);
RegSet       64 lj_target.h  #define RID2RSET(r)		(((RegSet)1) << (r))
RegSet       65 lj_target.h  #define RSET_EMPTY		((RegSet)0)