_         42 host/buildvm.h  _(elfasm) _(coffasm) _(machasm) _(peobj) _(raw) \
_         43 host/buildvm.h  _(bcdef) _(ffdef) _(libdef) _(recdef) _(vmdef) \
_         44 host/buildvm.h  _(folddef)
_         73 lj_bc.h     _(ISLT,	var,	___,	var,	lt) \
_         74 lj_bc.h     _(ISGE,	var,	___,	var,	lt) \
_         75 lj_bc.h     _(ISLE,	var,	___,	var,	le) \
_         76 lj_bc.h     _(ISGT,	var,	___,	var,	le) \
_         78 lj_bc.h     _(ISEQV,	var,	___,	var,	eq) \
_         79 lj_bc.h     _(ISNEV,	var,	___,	var,	eq) \
_         80 lj_bc.h     _(ISEQS,	var,	___,	str,	eq) \
_         81 lj_bc.h     _(ISNES,	var,	___,	str,	eq) \
_         82 lj_bc.h     _(ISEQN,	var,	___,	num,	eq) \
_         83 lj_bc.h     _(ISNEN,	var,	___,	num,	eq) \
_         84 lj_bc.h     _(ISEQP,	var,	___,	pri,	eq) \
_         85 lj_bc.h     _(ISNEP,	var,	___,	pri,	eq) \
_         88 lj_bc.h     _(ISTC,	dst,	___,	var,	___) \
_         89 lj_bc.h     _(ISFC,	dst,	___,	var,	___) \
_         90 lj_bc.h     _(IST,	___,	___,	var,	___) \
_         91 lj_bc.h     _(ISF,	___,	___,	var,	___) \
_         92 lj_bc.h     _(ISTYPE,	var,	___,	lit,	___) \
_         93 lj_bc.h     _(ISNUM,	var,	___,	lit,	___) \
_         96 lj_bc.h     _(MOV,	dst,	___,	var,	___) \
_         97 lj_bc.h     _(NOT,	dst,	___,	var,	___) \
_         98 lj_bc.h     _(UNM,	dst,	___,	var,	unm) \
_         99 lj_bc.h     _(LEN,	dst,	___,	var,	len) \
_         102 lj_bc.h     _(ADDVN,	dst,	var,	num,	add) \
_         103 lj_bc.h     _(SUBVN,	dst,	var,	num,	sub) \
_         104 lj_bc.h     _(MULVN,	dst,	var,	num,	mul) \
_         105 lj_bc.h     _(DIVVN,	dst,	var,	num,	div) \
_         106 lj_bc.h     _(MODVN,	dst,	var,	num,	mod) \
_         108 lj_bc.h     _(ADDNV,	dst,	var,	num,	add) \
_         109 lj_bc.h     _(SUBNV,	dst,	var,	num,	sub) \
_         110 lj_bc.h     _(MULNV,	dst,	var,	num,	mul) \
_         111 lj_bc.h     _(DIVNV,	dst,	var,	num,	div) \
_         112 lj_bc.h     _(MODNV,	dst,	var,	num,	mod) \
_         114 lj_bc.h     _(ADDVV,	dst,	var,	var,	add) \
_         115 lj_bc.h     _(SUBVV,	dst,	var,	var,	sub) \
_         116 lj_bc.h     _(MULVV,	dst,	var,	var,	mul) \
_         117 lj_bc.h     _(DIVVV,	dst,	var,	var,	div) \
_         118 lj_bc.h     _(MODVV,	dst,	var,	var,	mod) \
_         120 lj_bc.h     _(POW,	dst,	var,	var,	pow) \
_         121 lj_bc.h     _(CAT,	dst,	rbase,	rbase,	concat) \
_         124 lj_bc.h     _(KSTR,	dst,	___,	str,	___) \
_         125 lj_bc.h     _(KCDATA,	dst,	___,	cdata,	___) \
_         126 lj_bc.h     _(KSHORT,	dst,	___,	lits,	___) \
_         127 lj_bc.h     _(KNUM,	dst,	___,	num,	___) \
_         128 lj_bc.h     _(KPRI,	dst,	___,	pri,	___) \
_         129 lj_bc.h     _(KNIL,	base,	___,	base,	___) \
_         132 lj_bc.h     _(UGET,	dst,	___,	uv,	___) \
_         133 lj_bc.h     _(USETV,	uv,	___,	var,	___) \
_         134 lj_bc.h     _(USETS,	uv,	___,	str,	___) \
_         135 lj_bc.h     _(USETN,	uv,	___,	num,	___) \
_         136 lj_bc.h     _(USETP,	uv,	___,	pri,	___) \
_         137 lj_bc.h     _(UCLO,	rbase,	___,	jump,	___) \
_         138 lj_bc.h     _(FNEW,	dst,	___,	func,	gc) \
_         141 lj_bc.h     _(TNEW,	dst,	___,	lit,	gc) \
_         142 lj_bc.h     _(TDUP,	dst,	___,	tab,	gc) \
_         143 lj_bc.h     _(GGET,	dst,	___,	str,	index) \
_         144 lj_bc.h     _(GSET,	var,	___,	str,	newindex) \
_         145 lj_bc.h     _(TGETV,	dst,	var,	var,	index) \
_         146 lj_bc.h     _(TGETS,	dst,	var,	str,	index) \
_         147 lj_bc.h     _(TGETB,	dst,	var,	lit,	index) \
_         148 lj_bc.h     _(TGETR,	dst,	var,	var,	index) \
_         149 lj_bc.h     _(TSETV,	var,	var,	var,	newindex) \
_         150 lj_bc.h     _(TSETS,	var,	var,	str,	newindex) \
_         151 lj_bc.h     _(TSETB,	var,	var,	lit,	newindex) \
_         152 lj_bc.h     _(TSETM,	base,	___,	num,	newindex) \
_         153 lj_bc.h     _(TSETR,	var,	var,	var,	newindex) \
_         156 lj_bc.h     _(CALLM,	base,	lit,	lit,	call) \
_         157 lj_bc.h     _(CALL,	base,	lit,	lit,	call) \
_         158 lj_bc.h     _(CALLMT,	base,	___,	lit,	call) \
_         159 lj_bc.h     _(CALLT,	base,	___,	lit,	call) \
_         160 lj_bc.h     _(ITERC,	base,	lit,	lit,	call) \
_         161 lj_bc.h     _(ITERN,	base,	lit,	lit,	call) \
_         162 lj_bc.h     _(VARG,	base,	lit,	lit,	___) \
_         163 lj_bc.h     _(ISNEXT,	base,	___,	jump,	___) \
_         166 lj_bc.h     _(RETM,	base,	___,	lit,	___) \
_         167 lj_bc.h     _(RET,	rbase,	___,	lit,	___) \
_         168 lj_bc.h     _(RET0,	rbase,	___,	lit,	___) \
_         169 lj_bc.h     _(RET1,	rbase,	___,	lit,	___) \
_         172 lj_bc.h     _(FORI,	base,	___,	jump,	___) \
_         173 lj_bc.h     _(JFORI,	base,	___,	jump,	___) \
_         175 lj_bc.h     _(FORL,	base,	___,	jump,	___) \
_         176 lj_bc.h     _(IFORL,	base,	___,	jump,	___) \
_         177 lj_bc.h     _(JFORL,	base,	___,	lit,	___) \
_         179 lj_bc.h     _(ITERL,	base,	___,	jump,	___) \
_         180 lj_bc.h     _(IITERL,	base,	___,	jump,	___) \
_         181 lj_bc.h     _(JITERL,	base,	___,	lit,	___) \
_         183 lj_bc.h     _(LOOP,	rbase,	___,	jump,	___) \
_         184 lj_bc.h     _(ILOOP,	rbase,	___,	jump,	___) \
_         185 lj_bc.h     _(JLOOP,	rbase,	___,	lit,	___) \
_         187 lj_bc.h     _(JMP,	rbase,	___,	jump,	___) \
_         190 lj_bc.h     _(FUNCF,	rbase,	___,	___,	___) \
_         191 lj_bc.h     _(IFUNCF,	rbase,	___,	___,	___) \
_         192 lj_bc.h     _(JFUNCF,	rbase,	___,	lit,	___) \
_         193 lj_bc.h     _(FUNCV,	rbase,	___,	___,	___) \
_         194 lj_bc.h     _(IFUNCV,	rbase,	___,	___,	___) \
_         195 lj_bc.h     _(JFUNCV,	rbase,	___,	lit,	___) \
_         196 lj_bc.h     _(FUNCC,	rbase,	___,	___,	___) \
_         197 lj_bc.h     _(FUNCCW,	rbase,	___,	___,	___)
_         24 lj_ctype.c    _("va_list",			P_VOID) \
_         25 lj_ctype.c    _("__builtin_va_list",	P_VOID) \
_         26 lj_ctype.c    _("__gnuc_va_list",		P_VOID) \
_         28 lj_ctype.c    _("ptrdiff_t",		INT_PSZ) \
_         29 lj_ctype.c    _("size_t",			UINT_PSZ) \
_         30 lj_ctype.c    _("wchar_t",			WCHAR) \
_         32 lj_ctype.c    _("int8_t",			INT8) \
_         33 lj_ctype.c    _("int16_t",			INT16) \
_         34 lj_ctype.c    _("int32_t",			INT32) \
_         35 lj_ctype.c    _("int64_t",			INT64) \
_         36 lj_ctype.c    _("uint8_t",			UINT8) \
_         37 lj_ctype.c    _("uint16_t",			UINT16) \
_         38 lj_ctype.c    _("uint32_t",			UINT32) \
_         39 lj_ctype.c    _("uint64_t",			UINT64) \
_         40 lj_ctype.c    _("intptr_t",			INT_PSZ) \
_         41 lj_ctype.c    _("uintptr_t",		UINT_PSZ) \
_         43 lj_ctype.c    _("ssize_t",			INT_PSZ) \
_         49 lj_ctype.c    _("void",		-1,	CTOK_VOID) \
_         50 lj_ctype.c    _("_Bool",		0,	CTOK_BOOL) \
_         51 lj_ctype.c    _("bool",		1,	CTOK_BOOL) \
_         52 lj_ctype.c    _("char",		1,	CTOK_CHAR) \
_         53 lj_ctype.c    _("int",		4,	CTOK_INT) \
_         54 lj_ctype.c    _("__int8",		1,	CTOK_INT) \
_         55 lj_ctype.c    _("__int16",		2,	CTOK_INT) \
_         56 lj_ctype.c    _("__int32",		4,	CTOK_INT) \
_         57 lj_ctype.c    _("__int64",		8,	CTOK_INT) \
_         58 lj_ctype.c    _("float",		4,	CTOK_FP) \
_         59 lj_ctype.c    _("double",		8,	CTOK_FP) \
_         60 lj_ctype.c    _("long",		0,	CTOK_LONG) \
_         61 lj_ctype.c    _("short",		0,	CTOK_SHORT) \
_         62 lj_ctype.c    _("_Complex",		0,	CTOK_COMPLEX) \
_         63 lj_ctype.c    _("complex",		0,	CTOK_COMPLEX) \
_         64 lj_ctype.c    _("__complex",	0,	CTOK_COMPLEX) \
_         65 lj_ctype.c    _("__complex__",	0,	CTOK_COMPLEX) \
_         66 lj_ctype.c    _("signed",		0,	CTOK_SIGNED) \
_         67 lj_ctype.c    _("__signed",		0,	CTOK_SIGNED) \
_         68 lj_ctype.c    _("__signed__",	0,	CTOK_SIGNED) \
_         69 lj_ctype.c    _("unsigned",		0,	CTOK_UNSIGNED) \
_         71 lj_ctype.c    _("const",		0,	CTOK_CONST) \
_         72 lj_ctype.c    _("__const",		0,	CTOK_CONST) \
_         73 lj_ctype.c    _("__const__",	0,	CTOK_CONST) \
_         74 lj_ctype.c    _("volatile",		0,	CTOK_VOLATILE) \
_         75 lj_ctype.c    _("__volatile",	0,	CTOK_VOLATILE) \
_         76 lj_ctype.c    _("__volatile__",	0,	CTOK_VOLATILE) \
_         77 lj_ctype.c    _("restrict",		0,	CTOK_RESTRICT) \
_         78 lj_ctype.c    _("__restrict",	0,	CTOK_RESTRICT) \
_         79 lj_ctype.c    _("__restrict__",	0,	CTOK_RESTRICT) \
_         80 lj_ctype.c    _("inline",		0,	CTOK_INLINE) \
_         81 lj_ctype.c    _("__inline",		0,	CTOK_INLINE) \
_         82 lj_ctype.c    _("__inline__",	0,	CTOK_INLINE) \
_         84 lj_ctype.c    _("typedef",		0,	CTOK_TYPEDEF) \
_         85 lj_ctype.c    _("extern",		0,	CTOK_EXTERN) \
_         86 lj_ctype.c    _("static",		0,	CTOK_STATIC) \
_         87 lj_ctype.c    _("auto",		0,	CTOK_AUTO) \
_         88 lj_ctype.c    _("register",		0,	CTOK_REGISTER) \
_         90 lj_ctype.c    _("__extension__",	0,	CTOK_EXTENSION) \
_         91 lj_ctype.c    _("__attribute",	0,	CTOK_ATTRIBUTE) \
_         92 lj_ctype.c    _("__attribute__",	0,	CTOK_ATTRIBUTE) \
_         93 lj_ctype.c    _("asm",		0,	CTOK_ASM) \
_         94 lj_ctype.c    _("__asm",		0,	CTOK_ASM) \
_         95 lj_ctype.c    _("__asm__",		0,	CTOK_ASM) \
_         97 lj_ctype.c    _("__declspec",	0,	CTOK_DECLSPEC) \
_         98 lj_ctype.c    _("__cdecl",		CTCC_CDECL,	CTOK_CCDECL) \
_         99 lj_ctype.c    _("__thiscall",	CTCC_THISCALL,	CTOK_CCDECL) \
_         100 lj_ctype.c    _("__fastcall",	CTCC_FASTCALL,	CTOK_CCDECL) \
_         101 lj_ctype.c    _("__stdcall",	CTCC_STDCALL,	CTOK_CCDECL) \
_         102 lj_ctype.c    _("__ptr32",		4,	CTOK_PTRSZ) \
_         103 lj_ctype.c    _("__ptr64",		8,	CTOK_PTRSZ) \
_         105 lj_ctype.c    _("struct",		0,	CTOK_STRUCT) \
_         106 lj_ctype.c    _("union",		0,	CTOK_UNION) \
_         107 lj_ctype.c    _("enum",		0,	CTOK_ENUM) \
_         109 lj_ctype.c    _("sizeof",		0,	CTOK_SIZEOF) \
_         110 lj_ctype.c    _("__alignof",	0,	CTOK_ALIGNOF) \
_         111 lj_ctype.c    _("__alignof__",	0,	CTOK_ALIGNOF) \
_         268 lj_ctype.h    _(LINT32,		4,	CT_NUM, CTF_LONG|CTALIGN(2))
_         275 lj_ctype.h    _(NONE,		0,	CT_ATTRIB, CTATTRIB(CTA_BAD)) \
_         276 lj_ctype.h    _(VOID,		-1,	CT_VOID, CTALIGN(0)) \
_         277 lj_ctype.h    _(CVOID,		-1,	CT_VOID, CTF_CONST|CTALIGN(0)) \
_         278 lj_ctype.h    _(BOOL,		1,	CT_NUM, CTF_BOOL|CTF_UNSIGNED|CTALIGN(0)) \
_         279 lj_ctype.h    _(CCHAR,		1,	CT_NUM, CTF_CONST|CTF_UCHAR|CTALIGN(0)) \
_         280 lj_ctype.h    _(INT8,		1,	CT_NUM, CTALIGN(0)) \
_         281 lj_ctype.h    _(UINT8,		1,	CT_NUM, CTF_UNSIGNED|CTALIGN(0)) \
_         282 lj_ctype.h    _(INT16,		2,	CT_NUM, CTALIGN(1)) \
_         283 lj_ctype.h    _(UINT16,		2,	CT_NUM, CTF_UNSIGNED|CTALIGN(1)) \
_         284 lj_ctype.h    _(INT32,		4,	CT_NUM, CTALIGN(2)) \
_         285 lj_ctype.h    _(UINT32,		4,	CT_NUM, CTF_UNSIGNED|CTALIGN(2)) \
_         286 lj_ctype.h    _(INT64,		8,	CT_NUM, CTF_LONG|CTALIGN(3)) \
_         287 lj_ctype.h    _(UINT64,		8,	CT_NUM, CTF_UNSIGNED|CTF_LONG|CTALIGN(3)) \
_         288 lj_ctype.h    _(FLOAT,		4,	CT_NUM, CTF_FP|CTALIGN(2)) \
_         289 lj_ctype.h    _(DOUBLE,		8,	CT_NUM, CTF_FP|CTALIGN(3)) \
_         290 lj_ctype.h    _(COMPLEX_FLOAT,	8,	CT_ARRAY, CTF_COMPLEX|CTALIGN(2)|CTID_FLOAT) \
_         291 lj_ctype.h    _(COMPLEX_DOUBLE,	16,	CT_ARRAY, CTF_COMPLEX|CTALIGN(3)|CTID_DOUBLE) \
_         292 lj_ctype.h    _(P_VOID,	CTSIZE_PTR,	CT_PTR, CTALIGN_PTR|CTID_VOID) \
_         293 lj_ctype.h    _(P_CVOID,	CTSIZE_PTR,	CT_PTR, CTALIGN_PTR|CTID_CVOID) \
_         294 lj_ctype.h    _(P_CCHAR,	CTSIZE_PTR,	CT_PTR, CTALIGN_PTR|CTID_CCHAR) \
_         295 lj_ctype.h    _(A_CCHAR,		-1,	CT_ARRAY, CTF_CONST|CTALIGN(0)|CTID_CCHAR) \
_         296 lj_ctype.h    _(CTYPEID,		4,	CT_ENUM, CTALIGN(2)|CTID_INT32) \
_         297 lj_ctype.h    CTTYDEFP(_) \
_         330 lj_ctype.h    _(IDENT, "<identifier>") _(STRING, "<string>") \
_         331 lj_ctype.h    _(INTEGER, "<integer>") _(EOF, "<eof>") \
_         332 lj_ctype.h    _(OROR, "||") _(ANDAND, "&&") _(EQ, "==") _(NE, "!=") \
_         333 lj_ctype.h    _(LE, "<=") _(GE, ">=") _(SHL, "<<") _(SHR, ">>") _(DEREF, "->")
_         337 lj_ctype.h    _(VOID) _(BOOL) _(CHAR) _(INT) _(FP) \
_         338 lj_ctype.h    _(LONG) _(LONGLONG) _(SHORT) _(COMPLEX) _(SIGNED) _(UNSIGNED) \
_         339 lj_ctype.h    _(CONST) _(VOLATILE) _(RESTRICT) _(INLINE) \
_         340 lj_ctype.h    _(TYPEDEF) _(EXTERN) _(STATIC) _(AUTO) _(REGISTER)
_         344 lj_ctype.h    CDSDEF(_) _(EXTENSION) _(ASM) _(ATTRIBUTE) \
_         345 lj_ctype.h    _(DECLSPEC) _(CCDECL) _(PTRSZ) \
_         346 lj_ctype.h    _(STRUCT) _(UNION) _(ENUM) \
_         347 lj_ctype.h    _(SIZEOF) _(ALIGNOF)
_         50 lj_debug.h    _(FOR_IDX, "(for index)") \
_         51 lj_debug.h    _(FOR_STOP, "(for limit)") \
_         52 lj_debug.h    _(FOR_STEP, "(for step)") \
_         53 lj_debug.h    _(FOR_GEN, "(for generator)") \
_         54 lj_debug.h    _(FOR_STATE, "(for state)") \
_         55 lj_debug.h    _(FOR_CTL, "(for control)")
_         29 lj_dispatch.h #define SFGOTDEF(_)	_(sqrt) _(__adddf3) _(__subdf3) _(__muldf3) _(__divdf3)
_         34 lj_dispatch.h #define JITGOTDEF(_)	_(lj_trace_exit) _(lj_trace_hot)
_         40 lj_dispatch.h  _(lj_meta_equal_cd) _(lj_ccallback_enter) _(lj_ccallback_leave)
_         45 lj_dispatch.h  _(floor) _(ceil) _(trunc) _(log) _(log10) _(exp) _(sin) _(cos) _(tan) \
_         46 lj_dispatch.h  _(asin) _(acos) _(atan) _(sinh) _(cosh) _(tanh) _(frexp) _(modf) _(atan2) \
_         47 lj_dispatch.h  _(pow) _(fmod) _(ldexp) _(lj_vm_modi) \
_         48 lj_dispatch.h  _(lj_dispatch_call) _(lj_dispatch_ins) _(lj_dispatch_stitch) \
_         49 lj_dispatch.h  _(lj_dispatch_profile) _(lj_err_throw) \
_         50 lj_dispatch.h  _(lj_ffh_coroutine_wrap_err) _(lj_func_closeuv) _(lj_func_newL_gc) \
_         51 lj_dispatch.h  _(lj_gc_barrieruv) _(lj_gc_step) _(lj_gc_step_fixtop) _(lj_meta_arith) \
_         52 lj_dispatch.h  _(lj_meta_call) _(lj_meta_cat) _(lj_meta_comp) _(lj_meta_equal) \
_         53 lj_dispatch.h  _(lj_meta_for) _(lj_meta_istype) _(lj_meta_len) _(lj_meta_tget) \
_         54 lj_dispatch.h  _(lj_meta_tset) _(lj_state_growstack) _(lj_strfmt_number) \
_         55 lj_dispatch.h  _(lj_str_new) _(lj_tab_dup) _(lj_tab_get) _(lj_tab_getinth) _(lj_tab_len) \
_         56 lj_dispatch.h  _(lj_tab_new) _(lj_tab_newkey) _(lj_tab_next) _(lj_tab_reasize) \
_         57 lj_dispatch.h  _(lj_tab_setinth) _(lj_buf_putstr_reverse) _(lj_buf_putstr_lower) \
_         58 lj_dispatch.h  _(lj_buf_putstr_upper) _(lj_buf_tostr) \
_         59 lj_dispatch.h  JITGOTDEF(_) FFIGOTDEF(_) SFGOTDEF(_)
_         17 lj_ir.h     _(LT,		N , ref, ref) \
_         18 lj_ir.h     _(GE,		N , ref, ref) \
_         19 lj_ir.h     _(LE,		N , ref, ref) \
_         20 lj_ir.h     _(GT,		N , ref, ref) \
_         22 lj_ir.h     _(ULT,	N , ref, ref) \
_         23 lj_ir.h     _(UGE,	N , ref, ref) \
_         24 lj_ir.h     _(ULE,	N , ref, ref) \
_         25 lj_ir.h     _(UGT,	N , ref, ref) \
_         27 lj_ir.h     _(EQ,		C , ref, ref) \
_         28 lj_ir.h     _(NE,		C , ref, ref) \
_         30 lj_ir.h     _(ABC,	N , ref, ref) \
_         31 lj_ir.h     _(RETF,	S , ref, ref) \
_         34 lj_ir.h     _(NOP,	N , ___, ___) \
_         35 lj_ir.h     _(BASE,	N , lit, lit) \
_         36 lj_ir.h     _(PVAL,	N , lit, ___) \
_         37 lj_ir.h     _(GCSTEP,	S , ___, ___) \
_         38 lj_ir.h     _(HIOP,	S , ref, ref) \
_         39 lj_ir.h     _(LOOP,	S , ___, ___) \
_         40 lj_ir.h     _(USE,	S , ref, ___) \
_         41 lj_ir.h     _(PHI,	S , ref, ref) \
_         42 lj_ir.h     _(RENAME,	S , ref, lit) \
_         43 lj_ir.h     _(PROF,	S , ___, ___) \
_         46 lj_ir.h     _(KPRI,	N , ___, ___) \
_         47 lj_ir.h     _(KINT,	N , cst, ___) \
_         48 lj_ir.h     _(KGC,	N , cst, ___) \
_         49 lj_ir.h     _(KPTR,	N , cst, ___) \
_         50 lj_ir.h     _(KKPTR,	N , cst, ___) \
_         51 lj_ir.h     _(KNULL,	N , cst, ___) \
_         52 lj_ir.h     _(KNUM,	N , cst, ___) \
_         53 lj_ir.h     _(KINT64,	N , cst, ___) \
_         54 lj_ir.h     _(KSLOT,	N , ref, lit) \
_         57 lj_ir.h     _(BNOT,	N , ref, ___) \
_         58 lj_ir.h     _(BSWAP,	N , ref, ___) \
_         59 lj_ir.h     _(BAND,	C , ref, ref) \
_         60 lj_ir.h     _(BOR,	C , ref, ref) \
_         61 lj_ir.h     _(BXOR,	C , ref, ref) \
_         62 lj_ir.h     _(BSHL,	N , ref, ref) \
_         63 lj_ir.h     _(BSHR,	N , ref, ref) \
_         64 lj_ir.h     _(BSAR,	N , ref, ref) \
_         65 lj_ir.h     _(BROL,	N , ref, ref) \
_         66 lj_ir.h     _(BROR,	N , ref, ref) \
_         69 lj_ir.h     _(ADD,	C , ref, ref) \
_         70 lj_ir.h     _(SUB,	N , ref, ref) \
_         71 lj_ir.h     _(MUL,	C , ref, ref) \
_         72 lj_ir.h     _(DIV,	N , ref, ref) \
_         73 lj_ir.h     _(MOD,	N , ref, ref) \
_         74 lj_ir.h     _(POW,	N , ref, ref) \
_         75 lj_ir.h     _(NEG,	N , ref, ref) \
_         77 lj_ir.h     _(ABS,	N , ref, ref) \
_         78 lj_ir.h     _(ATAN2,	N , ref, ref) \
_         79 lj_ir.h     _(LDEXP,	N , ref, ref) \
_         80 lj_ir.h     _(MIN,	C , ref, ref) \
_         81 lj_ir.h     _(MAX,	C , ref, ref) \
_         82 lj_ir.h     _(FPMATH,	N , ref, lit) \
_         85 lj_ir.h     _(ADDOV,	CW, ref, ref) \
_         86 lj_ir.h     _(SUBOV,	NW, ref, ref) \
_         87 lj_ir.h     _(MULOV,	CW, ref, ref) \
_         92 lj_ir.h     _(AREF,	R , ref, ref) \
_         93 lj_ir.h     _(HREFK,	R , ref, ref) \
_         94 lj_ir.h     _(HREF,	L , ref, ref) \
_         95 lj_ir.h     _(NEWREF,	S , ref, ref) \
_         96 lj_ir.h     _(UREFO,	LW, ref, lit) \
_         97 lj_ir.h     _(UREFC,	LW, ref, lit) \
_         98 lj_ir.h     _(FREF,	R , ref, lit) \
_         99 lj_ir.h     _(STRREF,	N , ref, ref) \
_         100 lj_ir.h     _(LREF,	L , ___, ___) \
_         103 lj_ir.h     _(ALOAD,	L , ref, ___) \
_         104 lj_ir.h     _(HLOAD,	L , ref, ___) \
_         105 lj_ir.h     _(ULOAD,	L , ref, ___) \
_         106 lj_ir.h     _(FLOAD,	L , ref, lit) \
_         107 lj_ir.h     _(XLOAD,	L , ref, lit) \
_         108 lj_ir.h     _(SLOAD,	L , lit, lit) \
_         109 lj_ir.h     _(VLOAD,	L , ref, ___) \
_         111 lj_ir.h     _(ASTORE,	S , ref, ref) \
_         112 lj_ir.h     _(HSTORE,	S , ref, ref) \
_         113 lj_ir.h     _(USTORE,	S , ref, ref) \
_         114 lj_ir.h     _(FSTORE,	S , ref, ref) \
_         115 lj_ir.h     _(XSTORE,	S , ref, ref) \
_         118 lj_ir.h     _(SNEW,	N , ref, ref) /* CSE is ok, not marked as A. */ \
_         119 lj_ir.h     _(XSNEW,	A , ref, ref) \
_         120 lj_ir.h     _(TNEW,	AW, lit, lit) \
_         121 lj_ir.h     _(TDUP,	AW, ref, ___) \
_         122 lj_ir.h     _(CNEW,	AW, ref, ref) \
_         123 lj_ir.h     _(CNEWI,	NW, ref, ref) /* CSE is ok, not marked as A. */ \
_         126 lj_ir.h     _(BUFHDR,	L , ref, lit) \
_         127 lj_ir.h     _(BUFPUT,	L , ref, ref) \
_         128 lj_ir.h     _(BUFSTR,	A , ref, ref) \
_         131 lj_ir.h     _(TBAR,	S , ref, ___) \
_         132 lj_ir.h     _(OBAR,	S , ref, ref) \
_         133 lj_ir.h     _(XBAR,	S , ___, ___) \
_         136 lj_ir.h     _(CONV,	NW, ref, lit) \
_         137 lj_ir.h     _(TOBIT,	N , ref, ref) \
_         138 lj_ir.h     _(TOSTR,	N , ref, lit) \
_         139 lj_ir.h     _(STRTO,	N , ref, ___) \
_         142 lj_ir.h     _(CALLN,	N , ref, lit) \
_         143 lj_ir.h     _(CALLA,	A , ref, lit) \
_         144 lj_ir.h     _(CALLL,	L , ref, lit) \
_         145 lj_ir.h     _(CALLS,	S , ref, lit) \
_         146 lj_ir.h     _(CALLXS,	S , ref, ref) \
_         147 lj_ir.h     _(CARG,	N , ref, ref) \
_         180 lj_ir.h     _(FLOOR) _(CEIL) _(TRUNC) /* Must be first and in this order. */ \
_         181 lj_ir.h     _(SQRT) _(EXP) _(EXP2) _(LOG) _(LOG2) _(LOG10) \
_         182 lj_ir.h     _(SIN) _(COS) _(TAN) \
_         183 lj_ir.h     _(OTHER)
_         194 lj_ir.h     _(STR_LEN,	offsetof(GCstr, len)) \
_         195 lj_ir.h     _(FUNC_ENV,	offsetof(GCfunc, l.env)) \
_         196 lj_ir.h     _(FUNC_PC,	offsetof(GCfunc, l.pc)) \
_         197 lj_ir.h     _(FUNC_FFID,	offsetof(GCfunc, l.ffid)) \
_         198 lj_ir.h     _(THREAD_ENV,	offsetof(lua_State, env)) \
_         199 lj_ir.h     _(TAB_META,	offsetof(GCtab, metatable)) \
_         200 lj_ir.h     _(TAB_ARRAY,	offsetof(GCtab, array)) \
_         201 lj_ir.h     _(TAB_NODE,	offsetof(GCtab, node)) \
_         202 lj_ir.h     _(TAB_ASIZE,	offsetof(GCtab, asize)) \
_         203 lj_ir.h     _(TAB_HMASK,	offsetof(GCtab, hmask)) \
_         204 lj_ir.h     _(TAB_NOMM,	offsetof(GCtab, nomm)) \
_         205 lj_ir.h     _(UDATA_META,	offsetof(GCudata, metatable)) \
_         206 lj_ir.h     _(UDATA_UDTYPE, offsetof(GCudata, udtype)) \
_         207 lj_ir.h     _(UDATA_FILE,	sizeof(GCudata)) \
_         208 lj_ir.h     _(CDATA_CTYPEID, offsetof(GCcdata, ctypeid)) \
_         209 lj_ir.h     _(CDATA_PTR,	sizeof(GCcdata)) \
_         210 lj_ir.h     _(CDATA_INT, sizeof(GCcdata)) \
_         211 lj_ir.h     _(CDATA_INT64, sizeof(GCcdata)) \
_         212 lj_ir.h     _(CDATA_INT64_4, sizeof(GCcdata) + 4)
_         307 lj_ir.h     _(NIL, 4) _(FALSE, 4) _(TRUE, 4) _(LIGHTUD, LJ_64 ? 8 : 4) \
_         308 lj_ir.h     _(STR, IRTSIZE_PGC) _(P32, 4) _(THREAD, IRTSIZE_PGC) _(PROTO, IRTSIZE_PGC) \
_         309 lj_ir.h     _(FUNC, IRTSIZE_PGC) _(P64, 8) _(CDATA, IRTSIZE_PGC) _(TAB, IRTSIZE_PGC) \
_         310 lj_ir.h     _(UDATA, IRTSIZE_PGC) \
_         311 lj_ir.h     _(FLOAT, 4) _(NUM, 8) _(I8, 1) _(U8, 1) _(I16, 2) _(U16, 2) \
_         312 lj_ir.h     _(INT, 4) _(U32, 4) _(I64, 8) _(U64, 8) \
_         313 lj_ir.h     _(SOFTFP, 4) /* There is room for 8 more types. */
_         139 lj_ircall.h   _(ANY,	lj_str_cmp,		2, FN, INT, CCI_NOFPRCLOBBER) \
_         140 lj_ircall.h   _(ANY,	lj_str_find,		4,  N, PGC, 0) \
_         141 lj_ircall.h   _(ANY,	lj_str_new,		3,  S, STR, CCI_L) \
_         142 lj_ircall.h   _(ANY,	lj_strscan_num,		2, FN, INT, 0) \
_         143 lj_ircall.h   _(ANY,	lj_strfmt_int,		2, FN, STR, CCI_L) \
_         144 lj_ircall.h   _(ANY,	lj_strfmt_num,		2, FN, STR, CCI_L) \
_         145 lj_ircall.h   _(ANY,	lj_strfmt_char,		2, FN, STR, CCI_L) \
_         146 lj_ircall.h   _(ANY,	lj_strfmt_putint,	2, FL, PGC, 0) \
_         147 lj_ircall.h   _(ANY,	lj_strfmt_putnum,	2, FL, PGC, 0) \
_         148 lj_ircall.h   _(ANY,	lj_strfmt_putquoted,	2, FL, PGC, 0) \
_         149 lj_ircall.h   _(ANY,	lj_strfmt_putfxint,	3,  L, PGC, XA_64) \
_         150 lj_ircall.h   _(ANY,	lj_strfmt_putfnum_int,	3,  L, PGC, XA_FP) \
_         151 lj_ircall.h   _(ANY,	lj_strfmt_putfnum_uint,	3,  L, PGC, XA_FP) \
_         152 lj_ircall.h   _(ANY,	lj_strfmt_putfnum,	3,  L, PGC, XA_FP) \
_         153 lj_ircall.h   _(ANY,	lj_strfmt_putfstr,	3,  L, PGC, 0) \
_         154 lj_ircall.h   _(ANY,	lj_strfmt_putfchar,	3,  L, PGC, 0) \
_         155 lj_ircall.h   _(ANY,	lj_buf_putmem,		3,  S, PGC, 0) \
_         156 lj_ircall.h   _(ANY,	lj_buf_putstr,		2, FL, PGC, 0) \
_         157 lj_ircall.h   _(ANY,	lj_buf_putchar,		2, FL, PGC, 0) \
_         158 lj_ircall.h   _(ANY,	lj_buf_putstr_reverse,	2, FL, PGC, 0) \
_         159 lj_ircall.h   _(ANY,	lj_buf_putstr_lower,	2, FL, PGC, 0) \
_         160 lj_ircall.h   _(ANY,	lj_buf_putstr_upper,	2, FL, PGC, 0) \
_         161 lj_ircall.h   _(ANY,	lj_buf_putstr_rep,	3,  L, PGC, 0) \
_         162 lj_ircall.h   _(ANY,	lj_buf_puttab,		5,  L, PGC, 0) \
_         163 lj_ircall.h   _(ANY,	lj_buf_tostr,		1, FL, STR, 0) \
_         164 lj_ircall.h   _(ANY,	lj_tab_new_ah,		3,  A, TAB, CCI_L) \
_         165 lj_ircall.h   _(ANY,	lj_tab_new1,		2, FS, TAB, CCI_L) \
_         166 lj_ircall.h   _(ANY,	lj_tab_dup,		2, FS, TAB, CCI_L) \
_         167 lj_ircall.h   _(ANY,	lj_tab_clear,		1, FS, NIL, 0) \
_         168 lj_ircall.h   _(ANY,	lj_tab_newkey,		3,  S, PGC, CCI_L) \
_         169 lj_ircall.h   _(ANY,	lj_tab_len,		1, FL, INT, 0) \
_         170 lj_ircall.h   _(ANY,	lj_gc_step_jit,		2, FS, NIL, CCI_L) \
_         171 lj_ircall.h   _(ANY,	lj_gc_barrieruv,	2, FS, NIL, 0) \
_         172 lj_ircall.h   _(ANY,	lj_mem_newgco,		2, FS, PGC, CCI_L) \
_         173 lj_ircall.h   _(ANY,	lj_math_random_step, 1, FS, NUM, CCI_CASTU64) \
_         174 lj_ircall.h   _(ANY,	lj_vm_modi,		2, FN, INT, 0) \
_         175 lj_ircall.h   _(ANY,	sinh,			1,  N, NUM, XA_FP) \
_         176 lj_ircall.h   _(ANY,	cosh,			1,  N, NUM, XA_FP) \
_         177 lj_ircall.h   _(ANY,	tanh,			1,  N, NUM, XA_FP) \
_         178 lj_ircall.h   _(ANY,	fputc,			2,  S, INT, 0) \
_         179 lj_ircall.h   _(ANY,	fwrite,			4,  S, INT, 0) \
_         180 lj_ircall.h   _(ANY,	fflush,			1,  S, INT, 0) \
_         182 lj_ircall.h   _(FPMATH,	lj_vm_floor,		1,  N, NUM, XA_FP) \
_         183 lj_ircall.h   _(FPMATH,	lj_vm_ceil,		1,  N, NUM, XA_FP) \
_         184 lj_ircall.h   _(FPMATH,	lj_vm_trunc,		1,  N, NUM, XA_FP) \
_         185 lj_ircall.h   _(FPMATH,	sqrt,			1,  N, NUM, XA_FP) \
_         186 lj_ircall.h   _(ANY,	exp,			1,  N, NUM, XA_FP) \
_         187 lj_ircall.h   _(ANY,	lj_vm_exp2,		1,  N, NUM, XA_FP) \
_         188 lj_ircall.h   _(ANY,	log,			1,  N, NUM, XA_FP) \
_         189 lj_ircall.h   _(ANY,	lj_vm_log2,		1,  N, NUM, XA_FP) \
_         190 lj_ircall.h   _(ANY,	log10,			1,  N, NUM, XA_FP) \
_         191 lj_ircall.h   _(ANY,	sin,			1,  N, NUM, XA_FP) \
_         192 lj_ircall.h   _(ANY,	cos,			1,  N, NUM, XA_FP) \
_         193 lj_ircall.h   _(ANY,	tan,			1,  N, NUM, XA_FP) \
_         194 lj_ircall.h   _(ANY,	lj_vm_powi,		2,  N, NUM, XA_FP) \
_         195 lj_ircall.h   _(ANY,	pow,			2,  N, NUM, XA2_FP) \
_         196 lj_ircall.h   _(ANY,	atan2,			2,  N, NUM, XA2_FP) \
_         197 lj_ircall.h   _(ANY,	ldexp,			2,  N, NUM, XA_FP) \
_         198 lj_ircall.h   _(SOFTFP,	lj_vm_tobit,		1,  N, INT, XA_FP32) \
_         199 lj_ircall.h   _(SOFTFP,	softfp_add,		2,  N, NUM, XA2_FP32) \
_         200 lj_ircall.h   _(SOFTFP,	softfp_sub,		2,  N, NUM, XA2_FP32) \
_         201 lj_ircall.h   _(SOFTFP,	softfp_mul,		2,  N, NUM, XA2_FP32) \
_         202 lj_ircall.h   _(SOFTFP,	softfp_div,		2,  N, NUM, XA2_FP32) \
_         203 lj_ircall.h   _(SOFTFP,	softfp_cmp,		2,  N, NIL, XA2_FP32) \
_         204 lj_ircall.h   _(SOFTFP,	softfp_i2d,		1,  N, NUM, 0) \
_         205 lj_ircall.h   _(SOFTFP,	softfp_d2i,		1,  N, INT, XA_FP32) \
_         206 lj_ircall.h   _(SOFTFP_MIPS, lj_vm_sfmin,		2,  N, NUM, XA2_FP32) \
_         207 lj_ircall.h   _(SOFTFP_MIPS, lj_vm_sfmax,		2,  N, NUM, XA2_FP32) \
_         208 lj_ircall.h   _(SOFTFP_MIPS64, lj_vm_tointg,	1,  N, INT, 0) \
_         209 lj_ircall.h   _(SOFTFP_FFI,	softfp_ui2d,		1,  N, NUM, 0) \
_         210 lj_ircall.h   _(SOFTFP_FFI,	softfp_f2d,		1,  N, NUM, 0) \
_         211 lj_ircall.h   _(SOFTFP_FFI,	softfp_d2ui,		1,  N, INT, XA_FP32) \
_         212 lj_ircall.h   _(SOFTFP_FFI,	softfp_d2f,		1,  N, FLOAT, XA_FP32) \
_         213 lj_ircall.h   _(SOFTFP_FFI,	softfp_i2f,		1,  N, FLOAT, 0) \
_         214 lj_ircall.h   _(SOFTFP_FFI,	softfp_ui2f,		1,  N, FLOAT, 0) \
_         215 lj_ircall.h   _(SOFTFP_FFI,	softfp_f2i,		1,  N, INT, 0) \
_         216 lj_ircall.h   _(SOFTFP_FFI,	softfp_f2ui,		1,  N, INT, 0) \
_         217 lj_ircall.h   _(FP64_FFI,	fp64_l2d,		1,  N, NUM, XA_64) \
_         218 lj_ircall.h   _(FP64_FFI,	fp64_ul2d,		1,  N, NUM, XA_64) \
_         219 lj_ircall.h   _(FP64_FFI,	fp64_l2f,		1,  N, FLOAT, XA_64) \
_         220 lj_ircall.h   _(FP64_FFI,	fp64_ul2f,		1,  N, FLOAT, XA_64) \
_         221 lj_ircall.h   _(FP64_FFI,	fp64_d2l,		1,  N, I64, XA_FP) \
_         222 lj_ircall.h   _(FP64_FFI,	fp64_d2ul,		1,  N, U64, XA_FP) \
_         223 lj_ircall.h   _(FP64_FFI,	fp64_f2l,		1,  N, I64, 0) \
_         224 lj_ircall.h   _(FP64_FFI,	fp64_f2ul,		1,  N, U64, 0) \
_         225 lj_ircall.h   _(FFI,	lj_carith_divi64,	2,  N, I64, XA2_64|CCI_NOFPRCLOBBER) \
_         226 lj_ircall.h   _(FFI,	lj_carith_divu64,	2,  N, U64, XA2_64|CCI_NOFPRCLOBBER) \
_         227 lj_ircall.h   _(FFI,	lj_carith_modi64,	2,  N, I64, XA2_64|CCI_NOFPRCLOBBER) \
_         228 lj_ircall.h   _(FFI,	lj_carith_modu64,	2,  N, U64, XA2_64|CCI_NOFPRCLOBBER) \
_         229 lj_ircall.h   _(FFI,	lj_carith_powi64,	2,  N, I64, XA2_64|CCI_NOFPRCLOBBER) \
_         230 lj_ircall.h   _(FFI,	lj_carith_powu64,	2,  N, U64, XA2_64|CCI_NOFPRCLOBBER) \
_         231 lj_ircall.h   _(FFI,	lj_cdata_newv,		4,  S, CDATA, CCI_L) \
_         232 lj_ircall.h   _(FFI,	lj_cdata_setfin,	4,  S, NIL, CCI_L) \
_         233 lj_ircall.h   _(FFI,	strlen,			1,  L, INTP, 0) \
_         234 lj_ircall.h   _(FFI,	memcpy,			3,  S, PTR, 0) \
_         235 lj_ircall.h   _(FFI,	memset,			3,  S, PTR, 0) \
_         236 lj_ircall.h   _(FFI,	lj_vm_errno,		0,  S, INT, CCI_NOFPRCLOBBER) \
_         237 lj_ircall.h   _(FFI32,	lj_carith_mul64,	2,  N, I64, XA2_64|CCI_NOFPRCLOBBER) \
_         238 lj_ircall.h   _(FFI32,	lj_carith_shl64,	2,  N, U64, XA_64|CCI_NOFPRCLOBBER) \
_         239 lj_ircall.h   _(FFI32,	lj_carith_shr64,	2,  N, U64, XA_64|CCI_NOFPRCLOBBER) \
_         240 lj_ircall.h   _(FFI32,	lj_carith_sar64,	2,  N, U64, XA_64|CCI_NOFPRCLOBBER) \
_         241 lj_ircall.h   _(FFI32,	lj_carith_rol64,	2,  N, U64, XA_64|CCI_NOFPRCLOBBER) \
_         242 lj_ircall.h   _(FFI32,	lj_carith_ror64,	2,  N, U64, XA_64|CCI_NOFPRCLOBBER) \
_         100 lj_jit.h     _(\010, maxtrace,	1000)	/* Max. # of traces in cache. */ \
_         101 lj_jit.h     _(\011, maxrecord,	4000)	/* Max. # of recorded IR instructions. */ \
_         102 lj_jit.h     _(\012, maxirconst,	500)	/* Max. # of IR constants of a trace. */ \
_         103 lj_jit.h     _(\007, maxside,	100)	/* Max. # of side traces of a root trace. */ \
_         104 lj_jit.h     _(\007, maxsnap,	500)	/* Max. # of snapshots for a trace. */ \
_         105 lj_jit.h     _(\011, minstitch,	0)	/* Min. # of IR ins for a stitched trace. */ \
_         107 lj_jit.h     _(\007, hotloop,	56)	/* # of iter. to detect a hot loop/call. */ \
_         108 lj_jit.h     _(\007, hotexit,	10)	/* # of taken exits to start a side trace. */ \
_         109 lj_jit.h     _(\007, tryside,	4)	/* # of attempts to compile a side trace. */ \
_         111 lj_jit.h     _(\012, instunroll,	4)	/* Max. unroll for instable loops. */ \
_         112 lj_jit.h     _(\012, loopunroll,	15)	/* Max. unroll for loop ops in side traces. */ \
_         113 lj_jit.h     _(\012, callunroll,	3)	/* Max. unroll for recursive calls. */ \
_         114 lj_jit.h     _(\011, recunroll,	2)	/* Min. unroll for true recursion. */ \
_         117 lj_jit.h     _(\011, sizemcode,	JIT_P_sizemcode_DEFAULT) \
_         119 lj_jit.h     _(\010, maxmcode,	512) \
_         16 lj_lex.h     _(and) _(break) _(do) _(else) _(elseif) _(end) _(false) \
_         17 lj_lex.h     _(for) _(function) _(goto) _(if) _(in) _(local) _(nil) _(not) _(or) \
_         18 lj_lex.h     _(repeat) _(return) _(then) _(true) _(until) _(while) \
_         527 lj_obj.h    #define MMDEF_FFI(_) _(new)
_         533 lj_obj.h    #define MMDEF_PAIRS(_) _(pairs) _(ipairs)
_         541 lj_obj.h     _(index) _(newindex) _(gc) _(mode) _(eq) _(len) \
_         543 lj_obj.h     _(lt) _(le) _(concat) _(call) \
_         545 lj_obj.h     _(add) _(sub) _(mul) _(div) _(mod) _(pow) _(unm) \
_         547 lj_obj.h     _(metatable) _(tostring) MMDEF_FFI(_) MMDEF_PAIRS(_)
_         12 lj_target_arm.h  _(R0) _(R1) _(R2) _(R3) _(R4) _(R5) _(R6) _(R7) \
_         13 lj_target_arm.h  _(R8) _(R9) _(R10) _(R11) _(R12) _(SP) _(LR) _(PC)
_         18 lj_target_arm.h  _(D0) _(D1) _(D2) _(D3) _(D4) _(D5) _(D6) _(D7) \
_         19 lj_target_arm.h  _(D8) _(D9) _(D10) _(D11) _(D12) _(D13) _(D14) _(D15)
_         12 lj_target_arm64.h  _(X0) _(X1) _(X2) _(X3) _(X4) _(X5) _(X6) _(X7) \
_         13 lj_target_arm64.h  _(X8) _(X9) _(X10) _(X11) _(X12) _(X13) _(X14) _(X15) \
_         14 lj_target_arm64.h  _(X16) _(X17) _(X18) _(X19) _(X20) _(X21) _(X22) _(X23) \
_         15 lj_target_arm64.h  _(X24) _(X25) _(X26) _(X27) _(X28) _(FP) _(LR) _(SP)
_         17 lj_target_arm64.h  _(D0) _(D1) _(D2) _(D3) _(D4) _(D5) _(D6) _(D7) \
_         18 lj_target_arm64.h  _(D8) _(D9) _(D10) _(D11) _(D12) _(D13) _(D14) _(D15) \
_         19 lj_target_arm64.h  _(D16) _(D17) _(D18) _(D19) _(D20) _(D21) _(D22) _(D23) \
_         20 lj_target_arm64.h  _(D24) _(D25) _(D26) _(D27) _(D28) _(D29) _(D30) _(D31)
_         12 lj_target_mips.h  _(R0) _(R1) _(R2) _(R3) _(R4) _(R5) _(R6) _(R7) \
_         13 lj_target_mips.h  _(R8) _(R9) _(R10) _(R11) _(R12) _(R13) _(R14) _(R15) \
_         14 lj_target_mips.h  _(R16) _(R17) _(R18) _(R19) _(R20) _(R21) _(R22) _(R23) \
_         15 lj_target_mips.h  _(R24) _(R25) _(SYS1) _(SYS2) _(R28) _(SP) _(R30) _(RA)
_         20 lj_target_mips.h  _(F0) _(F1) _(F2) _(F3) _(F4) _(F5) _(F6) _(F7) \
_         21 lj_target_mips.h  _(F8) _(F9) _(F10) _(F11) _(F12) _(F13) _(F14) _(F15) \
_         22 lj_target_mips.h  _(F16) _(F17) _(F18) _(F19) _(F20) _(F21) _(F22) _(F23) \
_         23 lj_target_mips.h  _(F24) _(F25) _(F26) _(F27) _(F28) _(F29) _(F30) _(F31)
_         12 lj_target_ppc.h  _(R0) _(SP) _(SYS1) _(R3) _(R4) _(R5) _(R6) _(R7) \
_         13 lj_target_ppc.h  _(R8) _(R9) _(R10) _(R11) _(R12) _(SYS2) _(R14) _(R15) \
_         14 lj_target_ppc.h  _(R16) _(R17) _(R18) _(R19) _(R20) _(R21) _(R22) _(R23) \
_         15 lj_target_ppc.h  _(R24) _(R25) _(R26) _(R27) _(R28) _(R29) _(R30) _(R31)
_         17 lj_target_ppc.h  _(F0) _(F1) _(F2) _(F3) _(F4) _(F5) _(F6) _(F7) \
_         18 lj_target_ppc.h  _(F8) _(F9) _(F10) _(F11) _(F12) _(F13) _(F14) _(F15) \
_         19 lj_target_ppc.h  _(F16) _(F17) _(F18) _(F19) _(F20) _(F21) _(F22) _(F23) \
_         20 lj_target_ppc.h  _(F24) _(F25) _(F26) _(F27) _(F28) _(F29) _(F30) _(F31)
_         13 lj_target_x86.h  _(EAX) _(ECX) _(EDX) _(EBX) _(ESP) _(EBP) _(ESI) _(EDI) \
_         14 lj_target_x86.h  _(R8D) _(R9D) _(R10D) _(R11D) _(R12D) _(R13D) _(R14D) _(R15D)
_         16 lj_target_x86.h  _(XMM0) _(XMM1) _(XMM2) _(XMM3) _(XMM4) _(XMM5) _(XMM6) _(XMM7) \
_         17 lj_target_x86.h  _(XMM8) _(XMM9) _(XMM10) _(XMM11) _(XMM12) _(XMM13) _(XMM14) _(XMM15)
_         20 lj_target_x86.h  _(EAX) _(ECX) _(EDX) _(EBX) _(ESP) _(EBP) _(ESI) _(EDI)
_         22 lj_target_x86.h  _(XMM0) _(XMM1) _(XMM2) _(XMM3) _(XMM4) _(XMM5) _(XMM6) _(XMM7)
_         25 lj_target_x86.h  _(MRM) _(RIP)
_         21 lj_vmevent.h   LJ_VMEVENT_##name##_, \
_         22 lj_vmevent.h   LJ_VMEVENT_##name = ((LJ_VMEVENT_##name##_) & 7)|((hash) << 3)