argv2cdata     90 lj_crecord.c    GCcdata *cd = argv2cdata(J, tr, o);
argv2cdata    651 lj_crecord.c    sid = argv2cdata(J, sp, sval)->ctypeid;
argv2cdata    800 lj_crecord.c   GCcdata *cd = argv2cdata(J, ptr, &rd->argv[0]);
argv2cdata    1268 lj_crecord.c   GCcdata *cd = argv2cdata(J, J->base[0], &rd->argv[0]);
argv2cdata    1419 lj_crecord.c     CTypeID id = argv2cdata(J, J->base[0], &rd->argv[0])->ctypeid;
argv2cdata    1425 lj_crecord.c     CTypeID id = argv2cdata(J, J->base[1], &rd->argv[1])->ctypeid;
argv2cdata    1462 lj_crecord.c     CTypeID id = argv2cdata(J, tr, &rd->argv[i])->ctypeid;
argv2cdata    1504 lj_crecord.c     CTypeID id = argv2cdata(J, tr2, &rd->argv[1-i])->ctypeid;
argv2cdata    1731 lj_crecord.c   argv2cdata(J, J->base[0], &rd->argv[0]);
argv2cdata    1883 lj_crecord.c    argv2cdata(J, J->base[0], &rd->argv[0]);