id         34 lib_bit.c    GCcdata *cd = lj_cdata_new_(L, id, 8);
id         58 lib_bit.c    CTypeID id = 0;
id         59 lib_bit.c    setintV(L->base-1-LJ_FR2, (int32_t)lj_carith_check64(L, 1, &id));
id         70 lib_bit.c    CTypeID id = 0;
id         71 lib_bit.c    uint64_t x = lj_carith_check64(L, 1, &id);
id         72 lib_bit.c    return id ? bit_result64(L, id, ~x) : FFH_RETRY;
id         82 lib_bit.c    CTypeID id = 0;
id         83 lib_bit.c    uint64_t x = lj_carith_check64(L, 1, &id);
id         84 lib_bit.c    return id ? bit_result64(L, id, lj_bswap64(x)) : FFH_RETRY;
id         94 lib_bit.c    CTypeID id = 0, id2 = 0;
id         95 lib_bit.c    uint64_t x = lj_carith_check64(L, 1, &id);
id         97 lib_bit.c    if (id) {
id         99 lib_bit.c     return bit_result64(L, id, x);
id        117 lib_bit.c    CTypeID id = 0;
id        120 lib_bit.c    do { lj_carith_check64(L, ++i, &id); } while (++o < top);
id        121 lib_bit.c    if (id) {
id        123 lib_bit.c     CType *ct = ctype_get(cts, id);
id        131 lib_bit.c     return bit_result64(L, id, y);
id        148 lib_bit.c    CTypeID id = 0, id2 = 0;
id        149 lib_bit.c    uint64_t b = lj_carith_check64(L, 1, &id);
id        150 lib_bit.c    int32_t n = L->base+1>=L->top ? (id ? 16 : 8) :
id         58 lib_ffi.c     return cp.val.id;
id         85 lib_ffi.c    lj_cconv_ct_tv(cts, ctype_get(cts, id), (uint8_t *)&p, o, CCF_ARG(narg));
id        109 lib_ffi.c    CTypeID id = ctype_typeid(cts, ct);
id        110 lib_ffi.c    cTValue *tv = lj_ctype_meta(cts, id, mm);
id        115 lib_ffi.c     s = strdata(lj_ctype_repr(L, id, NULL));
id        222 lib_ffi.c    CTypeID id = cd->ctypeid;
id        227 lib_ffi.c     id = *(CTypeID *)cdataptr(cd);
id        235 lib_ffi.c    ct = ctype_raw(cts, id);
id        236 lib_ffi.c    if (ctype_isptr(ct->info)) id = ctype_cid(ct->info);
id        237 lib_ffi.c    tv = lj_ctype_meta(cts, id, mm);
id        241 lib_ffi.c     lj_err_callerv(L, LJ_ERR_FFI_BADCALL, strdata(lj_ctype_repr(L, id, NULL)));
id        285 lib_ffi.c    CTypeID id = cd->ctypeid;
id        287 lib_ffi.c    if (id == CTID_CTYPEID) {
id        289 lib_ffi.c     id = *(CTypeID *)p;
id        292 lib_ffi.c     CType *ct = ctype_raw(cts, id);
id        322 lib_ffi.c    lj_strfmt_pushf(L, msg, strdata(lj_ctype_repr(L, id, NULL)), p);
id        331 lib_ffi.c    CTypeID id = ffi_checkcdata(L, 1)->ctypeid;
id        332 lib_ffi.c    CType *ct = ctype_raw(cts, id);
id        334 lib_ffi.c    if (ctype_isptr(ct->info)) id = ctype_cid(ct->info);
id        335 lib_ffi.c    tv = lj_ctype_meta(cts, id, mm);
id        337 lib_ffi.c     lj_err_callerv(L, LJ_ERR_FFI_BADMM, strdata(lj_ctype_repr(L, id, NULL)),
id        496 lib_ffi.c    CTypeID id = ffi_checkctype(L, cts, NULL);
id        497 lib_ffi.c    CType *ct = ctype_raw(cts, id);
id        499 lib_ffi.c    CTInfo info = lj_ctype_info(cts, id, &sz);
id        508 lib_ffi.c    cd = lj_cdata_newx(cts, id, sz, info);
id        514 lib_ffi.c     cTValue *tv = lj_tab_getinth(cts->miscmap, -(int32_t)id);
id        533 lib_ffi.c    CTypeID id = ffi_checkctype(L, cts, NULL);
id        534 lib_ffi.c    CType *d = ctype_raw(cts, id);
id        539 lib_ffi.c    if (!(tviscdata(o) && cdataV(o)->ctypeid == id)) {
id        540 lib_ffi.c     GCcdata *cd = lj_cdata_new(cts, id, d->size);
id        551 lib_ffi.c    CTypeID id = ffi_checkctype(L, cts, L->base+1);
id        553 lib_ffi.c    *(CTypeID *)cdataptr(cd) = id;
id        563 lib_ffi.c    CTypeID id = (CTypeID)ffi_checkint(L, 1);
id        564 lib_ffi.c    if (id > 0 && id < cts->top) {
id        565 lib_ffi.c     CType *ct = ctype_get(cts, id);
id        617 lib_ffi.c    CTypeID id = ffi_checkctype(L, cts, NULL);
id        622 lib_ffi.c     CType *ct = lj_ctype_rawref(cts, id);
id        639 lib_ffi.c    CTypeID id = ffi_checkctype(L, cts, NULL);
id        641 lib_ffi.c    CTInfo info = lj_ctype_info(cts, id, &sz);
id        649 lib_ffi.c    CTypeID id = ffi_checkctype(L, cts, NULL);
id        651 lib_ffi.c    CType *ct = lj_ctype_rawref(cts, id);
id        772 lib_ffi.c    CTypeID id = ffi_checkctype(L, cts, NULL);
id        775 lib_ffi.c    CType *ct = ctype_get(cts, id); /* Only allow raw types. */
id        781 lib_ffi.c    tv = lj_tab_setinth(L, t, -(int32_t)id);
id        787 lib_ffi.c    *(CTypeID *)cdataptr(cd) = id;
id         42 lib_io.c    #define IOSTDF_UD(L, id)	(&gcref(G(L)->gcroot[(id)])->ud)
id         43 lib_io.c    #define IOSTDF_IOF(L, id)	((IOFileUD *)uddata(IOSTDF_UD(L, (id))))
id         65 lib_io.c     IOFileUD *iof = IOSTDF_IOF(L, id);
id        468 lib_io.c      setgcref(G(L)->gcroot[id], gcV(L->top-1));
id        470 lib_io.c      setudataV(L, L->top++, IOSTDF_UD(L, id));
id        1203 lj_asm.c     IRCallID id;
id        1209 lj_asm.c      id = IRCALL_fp64_d2l + ((st == IRT_FLOAT) ? 2 : 0) + (dt - IRT_I64);
id        1212 lj_asm.c      id = IRCALL_fp64_l2d + ((dt == IRT_FLOAT) ? 2 : 0) + (st - IRT_I64);
id        1216 lj_asm.c      CCallInfo cim = lj_ir_callinfo[id], *ci = &cim;
id        1219 lj_asm.c      const CCallInfo *ci = &lj_ir_callinfo[id];
id        1282 lj_asm.c      CTypeID id = (CTypeID)IR(IR(ir->op2)->op2)->i;
id        1283 lj_asm.c      CType *ct = ctype_get(ctype_ctsG(J2G(as->J)), id);
id        1295 lj_asm.c     const CCallInfo *ci = &lj_ir_callinfo[id];
id        1214 lj_asm_arm.h   CTypeID id = (CTypeID)IR(ir->op1)->i;
id        1216 lj_asm_arm.h   CTInfo info = lj_ctype_info(cts, id, &sz);
id        1258 lj_asm_arm.h    uint32_t k = emit_isk12(ARMI_MOV, id);
id        1259 lj_asm_arm.h    Reg r = k ? RID_R1 : ra_allock(as, id, allow);
id        1353 lj_asm_arm.h   emit_call(as, id == IRFPM_FLOOR ? (void *)lj_vm_floor_sf :
id        1354 lj_asm_arm.h  		id == IRFPM_CEIL ? (void *)lj_vm_ceil_sf :
id        1192 lj_asm_arm64.h  CTypeID id = (CTypeID)IR(ir->op1)->i;
id        1194 lj_asm_arm64.h  CTInfo info = lj_ctype_info(cts, id, &sz);
id        1221 lj_asm_arm64.h   Reg r = (id < 65536) ? RID_X1 : ra_allock(as, id, allow);
id        1225 lj_asm_arm64.h   if (id < 65536) emit_d(as, A64I_MOVZw | A64F_U16(id), RID_X1);
id        417 lj_asm_mips.h  emit_call(as, (void *)lj_ir_callinfo[id].func, 0);
id        1514 lj_asm_mips.h  CTypeID id = (CTypeID)IR(ir->op1)->i;
id        1516 lj_asm_mips.h  CTInfo info = lj_ctype_info(cts, id, &sz);
id        1566 lj_asm_mips.h  emit_ti(as, MIPSI_LI, RID_TMP, id); /* Lower 16 bit used. Sign-ext ok. */
id        1124 lj_asm_ppc.h   CTypeID id = (CTypeID)IR(ir->op1)->i;
id        1126 lj_asm_ppc.h   CTInfo info = lj_ctype_info(cts, id, &sz);
id        1170 lj_asm_ppc.h   emit_ti(as, PPCI_LI, RID_TMP, id); /* Lower 16 bit used. Sign-ext ok. */
id        1778 lj_asm_x86.h   CTypeID id = (CTypeID)IR(ir->op1)->i;
id        1780 lj_asm_x86.h   CTInfo info = lj_ctype_info(cts, id, &sz);
id        1842 lj_asm_x86.h  	  (int32_t)((~LJ_TCDATA<<8)+(id<<16)));
id        238 lj_bcread.c     CTypeID id = tp == BCDUMP_KGC_COMPLEX ? CTID_COMPLEX_DOUBLE :
id        241 lj_bcread.c     GCcdata *cd = lj_cdata_new_(ls->L, id, sz);
id        128 lj_bcwrite.c     CTypeID id = gco2cd(o)->ctypeid;
id        130 lj_bcwrite.c     if (id == CTID_INT64) {
id        132 lj_bcwrite.c     } else if (id == CTID_UINT64) {
id        135 lj_bcwrite.c  	lua_assert(id == CTID_COMPLEX_DOUBLE);
id         40 lj_carith.c     CTypeID id = (CTypeID)cd->ctypeid;
id         41 lj_carith.c     CType *ct = ctype_raw(cts, id);
id         49 lj_carith.c  	 lj_ctype_intern(cts, CTINFO(CT_PTR, CTALIGN_PTR|id), CTSIZE_PTR));
id         98 lj_carith.c   CTypeID id;
id        148 lj_carith.c   id = lj_ctype_intern(cts, CTINFO(CT_PTR, CTALIGN_PTR|ctype_cid(ctp->info)),
id        150 lj_carith.c   cd = lj_cdata_new(cts, id, CTSIZE_PTR);
id        162 lj_carith.c    CTypeID id = (((ca->ct[0]->info & CTF_UNSIGNED) && ca->ct[0]->size == 8) ||
id        165 lj_carith.c    CType *ct = ctype_get(cts, id);
id        177 lj_carith.c  	    id == CTID_INT64 ? ((int64_t)u0 < (int64_t)u1) : (u0 < u1));
id        181 lj_carith.c  	    id == CTID_INT64 ? ((int64_t)u0 <= (int64_t)u1) : (u0 <= u1));
id        185 lj_carith.c    cd = lj_cdata_new(cts, id, 8);
id        193 lj_carith.c     if (id == CTID_INT64)
id        199 lj_carith.c     if (id == CTID_INT64)
id        205 lj_carith.c     if (id == CTID_INT64)
id        224 lj_carith.c    CTypeID id = cdataV(L->base)->ctypeid;
id        225 lj_carith.c    CType *ct = ctype_raw(cts, id);
id        226 lj_carith.c    if (ctype_isptr(ct->info)) id = ctype_cid(ct->info);
id        227 lj_carith.c    tv = lj_ctype_meta(cts, id, mm);
id        230 lj_carith.c    CTypeID id = cdataV(L->base+1)->ctypeid;
id        231 lj_carith.c    CType *ct = ctype_raw(cts, id);
id        232 lj_carith.c    if (ctype_isptr(ct->info)) id = ctype_cid(ct->info);
id        233 lj_carith.c    tv = lj_ctype_meta(cts, id, mm);
id        341 lj_carith.c     *id = CTID_UINT64; /* Use uint64_t, since it has the highest rank. */
id        342 lj_carith.c    else if (!*id)
id        343 lj_carith.c     *id = CTID_INT64; /* Use int64_t, unless already set. */
id        344 lj_carith.c    lj_cconv_ct_ct(cts, ctype_get(cts, *id), s,
id        895 lj_ccall.c     CTypeID id = cdataV(o)->ctypeid;
id        896 lj_ccall.c     CType *s = ctype_get(cts, id);
id        902 lj_ccall.c      return lj_ctype_intern(cts, CTINFO(CT_PTR, CTALIGN_PTR|id), CTSIZE_PTR);
id        906 lj_ccall.c      return id;
id        520 lj_ccallback.c  CTypeID id = 0, rid, fid;
id        533 lj_ccallback.c  if (slot < cts->cb.sizeid && (id = cts->cb.cbid[slot]) != 0) {
id        534 lj_ccallback.c   ct = ctype_get(cts, id);
id        719 lj_ccallback.c  CTypeID id = ctype_typeid(cts, ct);
id        735 lj_ccallback.c  cbid[top] = id;
id        492 lj_cconv.c    CTypeID id = d->sib;
id        493 lj_cconv.c    while (id) {
id        494 lj_cconv.c     CType *df = ctype_get(cts, id);
id        495 lj_cconv.c     id = df->sib;
id        690 lj_cconv.c    CTypeID id = d->sib;
id        691 lj_cconv.c    while (id) {
id        692 lj_cconv.c     CType *df = ctype_get(cts, id);
id        693 lj_cconv.c     id = df->sib;
id         22 lj_cdata.c    CTypeID refid = lj_ctype_intern(cts, CTINFO_REF(id), CTSIZE_PTR);
id         48 lj_cdata.c    cd->ctypeid = id;
id         56 lj_cdata.c     return lj_cdata_new(cts, id, sz);
id         58 lj_cdata.c     return lj_cdata_newv(cts->L, id, sz, ctype_align(info));
id         42 lj_cdata.h    CType *ct = ctype_raw(cts, id);
id         47 lj_cdata.h    cd->ctypeid = ctype_check(cts, id);
id         56 lj_cdata.h    cd->ctypeid = id;
id        347 lj_clib.c     CTypeID id = lj_ctype_getname(cts, &ct, name, CLNS_INDEX);
id        348 lj_clib.c     if (!id)
id        384 lj_clib.c      cd = lj_cdata_new(cts, id, CTSIZE_PTR);
id        155 lj_cparse.c   if (fmt == STRSCAN_INT) cp->val.id = CTID_INT32;
id        156 lj_cparse.c   else if (fmt == STRSCAN_U32) cp->val.id = CTID_UINT32;
id        168 lj_cparse.c   cp->val.id = lj_ctype_getname(cp->cts, &cp->ct, cp->str, cp->tmask);
id        186 lj_cparse.c    cp->val.id = 0;
id        191 lj_cparse.c    cp->val.id = CTID_INT32;
id        199 lj_cparse.c     cp->val.id = *(CTypeID *)cdataptr(cd);
id        201 lj_cparse.c     cp->val.id = cd->ctypeid;
id        258 lj_cparse.c    cp->val.id = CTID_INT32;
id        439 lj_cparse.c     k->id = cp_decl_abstract(cp);
id        446 lj_cparse.c   info = lj_ctype_info(cp->cts, k->id, &sz);
id        450 lj_cparse.c    else if (k->id != CTID_A_CCHAR) /* Special case for sizeof("string"). */
id        455 lj_cparse.c   k->id = CTID_UINT32; /* Really size_t. */
id        470 lj_cparse.c    cp_expr_unary(cp, k); k->i32 = !k->i32; k->id = CTID_INT32;
id        473 lj_cparse.c     CTypeID id = cp_decl_abstract(cp);
id        476 lj_cparse.c     k->id = id; /* No conversion performed. */
id        484 lj_cparse.c    ct = lj_ctype_rawref(cp->cts, k->id);
id        487 lj_cparse.c    k->u32 = 0; k->id = ctype_cid(ct->info);
id        490 lj_cparse.c    k->id = lj_ctype_intern(cp->cts, CTINFO(CT_PTR, CTALIGN_PTR+k->id),
id        498 lj_cparse.c     k->u32 = cp->ct->size; k->id = ctype_cid(cp->ct->info);
id        500 lj_cparse.c     k->u32 = cp->val.id; k->id = ctype_cid(cp->ct->info);
id        502 lj_cparse.c     k->u32 = cp->val.id; k->id = cp->val.id;
id        512 lj_cparse.c    k->id = CTID_A_CCHAR;
id        527 lj_cparse.c     ct = lj_ctype_rawref(cp->cts, k->id);
id        529 lj_cparse.c  	ct = lj_ctype_rawref(cp->cts, k2.id);
id        538 lj_cparse.c     ct = lj_ctype_rawref(cp->cts, k->id);
id        558 lj_cparse.c    k->id = ctype_cid(ct->info);
id        566 lj_cparse.c   k2.u32 = 0; k2.id = 0; /* Silence the compiler. */
id        576 lj_cparse.c  	k->id = k2.id > k3.id ? k2.id : k3.id;
id        582 lj_cparse.c  	cp_expr_sub(cp, &k2, 2); k->i32 = k->u32 || k2.u32; k->id = CTID_INT32;
id        588 lj_cparse.c  	cp_expr_sub(cp, &k2, 3); k->i32 = k->u32 && k2.u32; k->id = CTID_INT32;
id        609 lj_cparse.c  	cp_expr_sub(cp, &k2, 7); k->i32 = k->u32 == k2.u32; k->id = CTID_INT32;
id        612 lj_cparse.c  	cp_expr_sub(cp, &k2, 7); k->i32 = k->u32 != k2.u32; k->id = CTID_INT32;
id        619 lj_cparse.c  	if (k->id == CTID_INT32 && k2.id == CTID_INT32)
id        623 lj_cparse.c  	k->id = CTID_INT32;
id        627 lj_cparse.c  	if (k->id == CTID_INT32 && k2.id == CTID_INT32)
id        631 lj_cparse.c  	k->id = CTID_INT32;
id        635 lj_cparse.c  	if (k->id == CTID_INT32 && k2.id == CTID_INT32)
id        639 lj_cparse.c  	k->id = CTID_INT32;
id        643 lj_cparse.c  	if (k->id == CTID_INT32 && k2.id == CTID_INT32)
id        647 lj_cparse.c  	k->id = CTID_INT32;
id        657 lj_cparse.c  	if (k->id == CTID_INT32)
id        668 lj_cparse.c  	if (k2.id > k->id) k->id = k2.id; /* Trivial promotion to unsigned. */
id        679 lj_cparse.c  	if (k2.id > k->id) k->id = k2.id; /* Trivial promotion to unsigned. */
id        681 lj_cparse.c  	  (k->id == CTID_INT32 && k->u32 == 0x80000000u && k2.i32 == -1))
id        683 lj_cparse.c  	if (k->id == CTID_INT32)
id        690 lj_cparse.c  	if (k2.id > k->id) k->id = k2.id; /* Trivial promotion to unsigned. */
id        692 lj_cparse.c  	  (k->id == CTID_INT32 && k->u32 == 0x80000000u && k2.i32 == -1))
id        694 lj_cparse.c  	if (k->id == CTID_INT32)
id        727 lj_cparse.c   ct = ctype_raw(cp->cts, k->id);
id        783 lj_cparse.c   CType *ct = ctype_get(decl->cp->cts, id);
id        788 lj_cparse.c    cp_push(decl, CTINFO(CT_TYPEDEF, id), 0); /* Don't copy unique types. */
id        826 lj_cparse.c   CTypeID id = 0;
id        837 lj_cparse.c     lua_assert(id == 0);
id        838 lj_cparse.c     id = ctype_cid(info);
id        840 lj_cparse.c     cinfo = ctype_get(cp->cts, id)->info;
id        841 lj_cparse.c     csize = ctype_get(cp->cts, id)->size;
id        847 lj_cparse.c     if (id) {
id        848 lj_cparse.c  	CType *refct = ctype_raw(cp->cts, id);
id        862 lj_cparse.c     fct->info = cinfo = info + id;
id        865 lj_cparse.c     id = fid;
id        871 lj_cparse.c     id = lj_ctype_intern(cp->cts, info+id, size);
id        875 lj_cparse.c  	lua_assert(id == 0);
id        889 lj_cparse.c  	   id = lj_ctype_intern(cp->cts, info, size);
id        901 lj_cparse.c  	if (id && ctype_isref(ctype_raw(cp->cts, id)->info))
id        933 lj_cparse.c     cinfo = info+id;
id        934 lj_cparse.c     id = lj_ctype_intern(cp->cts, info+id, size);
id        937 lj_cparse.c   return id;
id        1196 lj_cparse.c    if (cp->val.id) { /* Name of existing struct/union/enum. */
id        1197 lj_cparse.c     sid = cp->val.id;
id        1415 lj_cparse.c    k.id = CTID_INT32;
id        1419 lj_cparse.c     if (cp->val.id) cp_errmsg(cp, 0, LJ_ERR_FFI_REDEF, strdata(name));
id        1423 lj_cparse.c  	if (k.id == CTID_UINT32) {
id        1428 lj_cparse.c  	 if (k.i32 >= 0) k.id = CTID_INT32;
id        1434 lj_cparse.c  	 k.id = CTID_INT32;
id        1445 lj_cparse.c  	ct->info = CTINFO(CT_CONSTVAL, CTF_CONST|k.id);
id        1447 lj_cparse.c  	if (k.u32 == 0x80000000u) k.id = CTID_UINT32;
id        1514 lj_cparse.c     tdef = cp->val.id;
id        1689 lj_cparse.c    decl->nameid = cp->val.id;
id        1815 lj_cparse.c  	CTypeID id;
id        1817 lj_cparse.c  	 id = lj_ctype_new(cp->cts, &ct);
id        1825 lj_cparse.c  	 id = ctypeid; /* Just name it. */
id        1827 lj_cparse.c  	 id = cp_decl_constinit(cp, &ct, ctypeid);
id        1830 lj_cparse.c  	 id = lj_ctype_new(cp->cts, &ct);
id        1836 lj_cparse.c  	 ct = ctype_get(cp->cts, id); /* Table may have been reallocated. */
id        1844 lj_cparse.c  	lj_ctype_addname(cp->cts, ct, id);
id        1862 lj_cparse.c   cp->val.id = cp_decl_intern(cp, &decl);
id         37 lj_cparse.h   CTypeID id;		/* C Type ID of the value. */
id         63 lj_crecord.c   CTypeID id;
id         65 lj_crecord.c   id = *(CTypeID *)cdataptr(cd);
id         67 lj_crecord.c   emitir(IRTG(IR_EQ, IRT_INT), tr, lj_ir_kint(J, (int32_t)id));
id         68 lj_crecord.c   return id;
id         88 lj_crecord.c    return cp.val.id;
id        732 lj_crecord.c   CTypeID id = ctype_typeid(cts, ct);
id        733 lj_crecord.c   cTValue *tv = lj_ctype_meta(cts, id, rd->data ? MM_newindex : MM_index);
id        958 lj_crecord.c   CTInfo info = lj_ctype_info(cts, id, &sz);
id        959 lj_crecord.c   CType *d = ctype_raw(cts, id);
id        960 lj_crecord.c   TRef trcd, trid = lj_ir_kint(J, id);
id        1071 lj_crecord.c   fin = lj_ctype_meta(cts, id, MM_gc);
id        1269 lj_crecord.c   CTypeID id = cd->ctypeid;
id        1273 lj_crecord.c   if (id == CTID_CTYPEID) {
id        1274 lj_crecord.c    id = crec_constructor(J, cd, J->base[0]);
id        1280 lj_crecord.c   ct = ctype_raw(cts, id);
id        1281 lj_crecord.c   tv = lj_ctype_meta(cts, ctype_isptr(ct->info) ? ctype_cid(ct->info) : id, mm);
id        1288 lj_crecord.c    crec_alloc(J, rd, id);
id        1299 lj_crecord.c    CTypeID id;
id        1306 lj_crecord.c     dt = IRT_U64; id = CTID_UINT64;
id        1308 lj_crecord.c     dt = IRT_I64; id = CTID_INT64;
id        1346 lj_crecord.c    return emitir(IRTG(IR_CNEWI, IRT_CDATA), lj_ir_kint(J, id), tr);
id        1391 lj_crecord.c    CTypeID id;
id        1406 lj_crecord.c    id = lj_ctype_intern(cts, CTINFO(CT_PTR, CTALIGN_PTR|ctype_cid(ctp->info)),
id        1408 lj_crecord.c    return emitir(IRTG(IR_CNEWI, IRT_CDATA), lj_ir_kint(J, id), tr);
id        1419 lj_crecord.c     CTypeID id = argv2cdata(J, J->base[0], &rd->argv[0])->ctypeid;
id        1420 lj_crecord.c     CType *ct = ctype_raw(cts, id);
id        1421 lj_crecord.c     if (ctype_isptr(ct->info)) id = ctype_cid(ct->info);
id        1422 lj_crecord.c     tv = lj_ctype_meta(cts, id, (MMS)rd->data);
id        1425 lj_crecord.c     CTypeID id = argv2cdata(J, J->base[1], &rd->argv[1])->ctypeid;
id        1426 lj_crecord.c     CType *ct = ctype_raw(cts, id);
id        1427 lj_crecord.c     if (ctype_isptr(ct->info)) id = ctype_cid(ct->info);
id        1428 lj_crecord.c     tv = lj_ctype_meta(cts, id, (MMS)rd->data);
id        1462 lj_crecord.c     CTypeID id = argv2cdata(J, tr, &rd->argv[i])->ctypeid;
id        1464 lj_crecord.c     ct = ctype_raw(cts, id);
id        1483 lj_crecord.c  	 lj_ctype_intern(cts, CTINFO(CT_PTR, CTALIGN_PTR|id), CTSIZE_PTR));
id        1504 lj_crecord.c     CTypeID id = argv2cdata(J, tr2, &rd->argv[1-i])->ctypeid;
id        1505 lj_crecord.c     ct = ctype_raw(cts, id);
id        1560 lj_crecord.c    CTypeID id = lj_ctype_getname(cts, &ct, name, CLNS_INDEX);
id        1563 lj_crecord.c    if (id && tv && !tvisnil(tv)) {
id        1714 lj_crecord.c   CTypeID id = argv2ctype(J, J->base[0], &rd->argv[0]);
id        1716 lj_crecord.c    CType *ct = lj_ctype_rawref(ctype_ctsG(J2G(J)), id);
id        1766 lj_crecord.c   CTypeID id = crec_bit64_type(cts, &rd->argv[0]);
id        1767 lj_crecord.c   if (id) {
id        1768 lj_crecord.c    TRef tr = crec_ct_tv(J, ctype_get(cts, id), 0, J->base[0], &rd->argv[0]);
id        1769 lj_crecord.c    tr = emitir(IRT(rd->data, id-CTID_INT64+IRT_I64), tr, 0);
id        1770 lj_crecord.c    J->base[0] = emitir(IRTG(IR_CNEWI, IRT_CDATA), lj_ir_kint(J, id), tr);
id        1779 lj_crecord.c   CTypeID id = 0;
id        1783 lj_crecord.c    if (id < aid) id = aid; /* Determine highest type rank of all arguments. */
id        1785 lj_crecord.c   if (id) {
id        1786 lj_crecord.c    CType *ct = ctype_get(cts, id);
id        1787 lj_crecord.c    uint32_t ot = IRT(rd->data, id-CTID_INT64+IRT_I64);
id        1793 lj_crecord.c    J->base[0] = emitir(IRTG(IR_CNEWI, IRT_CDATA), lj_ir_kint(J, id), tr);
id        1802 lj_crecord.c   CTypeID id;
id        1811 lj_crecord.c   id = crec_bit64_type(cts, &rd->argv[0]);
id        1812 lj_crecord.c   if (id) {
id        1813 lj_crecord.c    TRef tr = crec_ct_tv(J, ctype_get(cts, id), 0, J->base[0], &rd->argv[0]);
id        1825 lj_crecord.c    tr = emitir(IRT(op, id-CTID_INT64+IRT_I64), tr, tsh);
id        1826 lj_crecord.c    J->base[0] = emitir(IRTG(IR_CNEWI, IRT_CDATA), lj_ir_kint(J, id), tr);
id        1835 lj_crecord.c   CTypeID id = crec_bit64_type(cts, &rd->argv[0]);
id        1848 lj_crecord.c    n = id ? 16 : 8;
id        1852 lj_crecord.c   if (id) {
id        1853 lj_crecord.c    tr = crec_ct_tv(J, ctype_get(cts, id), 0, J->base[0], &rd->argv[0]);
id        117 lj_ctype.c   #define CTTDINFODEF(name, id)		CTINFO(CT_TYPEDEF, CTID_##id),
id        154 lj_ctype.c    CTypeID id = cts->top;
id        157 lj_ctype.c    if (LJ_UNLIKELY(id >= cts->sizetab)) {
id        158 lj_ctype.c     if (id >= CTID_MAX) lj_err_msg(cts->L, LJ_ERR_TABOV);
id        160 lj_ctype.c     ct = lj_mem_newvec(cts->L, id+1, CType);
id        161 lj_ctype.c     memcpy(ct, cts->tab, id*sizeof(CType));
id        162 lj_ctype.c     memset(cts->tab, 0, id*sizeof(CType));
id        165 lj_ctype.c     cts->sizetab = id+1;
id        170 lj_ctype.c    cts->top = id+1;
id        171 lj_ctype.c    *ctp = ct = &cts->tab[id];
id        177 lj_ctype.c    return id;
id        184 lj_ctype.c    CTypeID id = cts->hash[h];
id        186 lj_ctype.c    while (id) {
id        187 lj_ctype.c     CType *ct = ctype_get(cts, id);
id        189 lj_ctype.c      return id;
id        190 lj_ctype.c     id = ct->next;
id        192 lj_ctype.c    id = cts->top;
id        193 lj_ctype.c    if (LJ_UNLIKELY(id >= cts->sizetab)) {
id        194 lj_ctype.c     if (id >= CTID_MAX) lj_err_msg(cts->L, LJ_ERR_TABOV);
id        197 lj_ctype.c    cts->top = id+1;
id        198 lj_ctype.c    cts->tab[id].info = info;
id        199 lj_ctype.c    cts->tab[id].size = size;
id        200 lj_ctype.c    cts->tab[id].sib = 0;
id        201 lj_ctype.c    cts->tab[id].next = cts->hash[h];
id        202 lj_ctype.c    setgcrefnull(cts->tab[id].name);
id        203 lj_ctype.c    cts->hash[h] = (CTypeID1)id;
id        204 lj_ctype.c    return id;
id        212 lj_ctype.c    cts->hash[h] = (CTypeID1)id;
id        220 lj_ctype.c    cts->hash[h] = (CTypeID1)id;
id        226 lj_ctype.c    CTypeID id = cts->hash[ct_hashname(name)];
id        227 lj_ctype.c    while (id) {
id        228 lj_ctype.c     CType *ct = ctype_get(cts, id);
id        232 lj_ctype.c      return id;
id        234 lj_ctype.c     id = ct->next;
id        273 lj_ctype.c    CType *ct = ctype_get(cts, id);
id        282 lj_ctype.c    CType *ct = ctype_raw(cts, id);
id        313 lj_ctype.c    CType *ct = ctype_get(cts, id);
id        338 lj_ctype.c    CType *ct = ctype_get(cts, id);
id        341 lj_ctype.c     id = ctype_cid(ct->info);
id        342 lj_ctype.c     ct = ctype_get(cts, id);
id        348 lj_ctype.c     tv = lj_tab_getinth(cts->miscmap, -(int32_t)id);
id        443 lj_ctype.c    CType *ct = ctype_get(ctr->cts, id);
id        481 lj_ctype.c      if (id == CTID_CTYPEID) {
id        549 lj_ctype.c    ctype_repr(&ctr, id);
id        597 lj_ctype.c    CTypeID id;
id        604 lj_ctype.c    for (id = 0; id < CTTYPEINFO_NUM; id++, ct++) {
id        605 lj_ctype.c     CTInfo info = lj_ctype_typeinfo[id];
id        614 lj_ctype.c      lj_ctype_addname(cts, ct, id);
id        618 lj_ctype.c      if (!ctype_isenum(info)) ctype_addtype(cts, ct, id);
id        395 lj_ctype.h    lua_assert(id > 0 && id < cts->top); UNUSED(cts);
id        396 lj_ctype.h    return id;
id        402 lj_ctype.h    return &cts->tab[ctype_check(cts, id)];
id        419 lj_ctype.h    CType *ct = ctype_get(cts, id);
id        981 lj_ffrecord.c   IRCallID id;
id        988 lj_ffrecord.c    id = IRCALL_lj_strfmt_putfnum_int;
id        1008 lj_ffrecord.c    id = IRCALL_lj_strfmt_putfnum_uint;
id        1011 lj_ffrecord.c    id = IRCALL_lj_strfmt_putfnum;
id        1014 lj_ffrecord.c    tr = lj_ir_call(J, id, tr, trsf, tra);
id        1116 lj_ffrecord.c  if (id) { /* io.func() */
id        1119 lj_ffrecord.c   ud = lj_ir_ggfload(J, IRT_UDATA, GG_OFS(g.gcroot[id]));
id        1121 lj_ffrecord.c   tr = lj_ir_kptr(J, &J2G(J)->gcroot[id]);
id        470 lj_gdbjit.c   sect = &ctx->obj.sect[GDBJIT_SECT_##id]; \
id        471 lj_gdbjit.c   sect->name = gdbjit_strz(ctx, "." #id); \
id        132 lj_ir.c     const CCallInfo *ci = &lj_ir_callinfo[id];
id        136 lj_ir.c     va_start(argp, id);
id        145 lj_ir.c     return emitir(CCI_OPTYPE(ci), tr, id);
id        157 lj_lib.c     fn->c.ffid = (uint8_t)id;
id        174 lj_lib.c     GCfunc *fn = lj_lib_pushcf(L, cf, id);
id         71 lj_lib.h    #define lj_lib_pushcf(L, fn, id)	(lj_lib_pushcc(L, (fn), (id), 0))
id        140 lj_opt_split.c  ir->prev = tmp = split_emit(J, IRTI(IR_CALLN), tmp, id);
id        157 lj_opt_split.c  ir->prev = tmp = split_emit(J, IRTI(IR_CALLN), tmp, id);
id        176 lj_opt_split.c  ir->prev = tmp = split_emit(J, IRTI(IR_CALLN), tmp, id);
id        752 lj_snap.c     CTypeID id = (CTypeID)T->ir[ir->op1].i;
id        754 lj_snap.c     CTInfo info = lj_ctype_info(cts, id, &sz);
id        755 lj_snap.c     GCcdata *cd = lj_cdata_newx(cts, id, sz, info);