ir_nextk     193 lj_ir.c    #define ir_nextkgc ir_nextk
ir_nextk     204 lj_ir.c     ref = ir_nextk(J);
ir_nextk     324 lj_ir.c     ref = ir_nextk(J);
ir_nextk     345 lj_ir.c     ref = ir_nextk(J);
ir_nextk     367 lj_ir.c     ref = ir_nextk(J);