irt_setmark   1555 lj_asm.c      irt_setmark(irl->t); /* Marks left PHIs _with_ register. */
irt_setmark   1793 lj_asm.c       irt_setmark(ir->t);
irt_setmark    487 lj_asm_arm.h   irt_setmark(IR(REF_BASE)->t); /* Children must not coalesce with BASE reg. */
irt_setmark    507 lj_asm_arm64.h  irt_setmark(IR(REF_BASE)->t); /* Children must not coalesce with BASE reg. */
irt_setmark    432 lj_asm_mips.h  irt_setmark(IR(REF_BASE)->t); /* Children must not coalesce with BASE reg. */
irt_setmark    381 lj_asm_ppc.h   irt_setmark(IR(REF_BASE)->t); /* Children must not coalesce with BASE reg. */
irt_setmark    767 lj_asm_x86.h   irt_setmark(IR(REF_BASE)->t); /* Children must not coalesce with BASE reg. */
irt_setmark    31 lj_opt_dce.c  	irt_setmark(IR(ref)->t);
irt_setmark    56 lj_opt_dce.c    if (ir->op1 >= REF_FIRST) irt_setmark(IR(ir->op1)->t);
irt_setmark    57 lj_opt_dce.c    if (ir->op2 >= REF_FIRST) irt_setmark(IR(ir->op2)->t);
irt_setmark    120 lj_opt_loop.c 	irt_setmark(IR(lref)->t);
irt_setmark    83 lj_opt_sink.c    irt_setmark(IR(ir->op1)->t); /* Mark ref for remaining loads. */
irt_setmark    87 lj_opt_sink.c 	irt_setmark(IR(ir->op1)->t); /* Mark table for remaining loads. */
irt_setmark    92 lj_opt_sink.c 	irt_setmark(IR(ir->op1)->t); /* Mark ineligible ref. */
irt_setmark    93 lj_opt_sink.c    irt_setmark(IR(ir->op2)->t); /* Mark stored value. */
irt_setmark    102 lj_opt_sink.c 	irt_setmark(ir->t); /* Mark ineligible allocation. */
irt_setmark    106 lj_opt_sink.c    irt_setmark(IR(ir->op2)->t); /* Mark stored value. */
irt_setmark    112 lj_opt_sink.c    irt_setmark(IR(ir->op1)->t); /* Mark (potentially) stored values. */
irt_setmark    121 lj_opt_sink.c    irt_setmark(irl->t);
irt_setmark    122 lj_opt_sink.c    irt_setmark(irr->t);
irt_setmark    127 lj_opt_sink.c 	if (ir->op1 >= REF_FIRST) irt_setmark(IR(ir->op1)->t);
irt_setmark    128 lj_opt_sink.c 	if (ir->op2 >= REF_FIRST) irt_setmark(IR(ir->op2)->t);
irt_setmark    143 lj_opt_sink.c    irt_setmark(IR(ref)->t);
irt_setmark    159 lj_opt_sink.c    irt_setmark(IR(ir->op1)->t);
irt_setmark    160 lj_opt_sink.c    irt_setmark(IR(ir->op2)->t);