msegmentptr       583 lj_alloc.c     static msegmentptr segment_holding(mstate m, char *addr)
msegmentptr       585 lj_alloc.c       msegmentptr sp = &m->seg;
msegmentptr       597 lj_alloc.c       msegmentptr sp = &m->seg;
msegmentptr       950 lj_alloc.c       msegmentptr oldsp = segment_holding(m, old_top);
msegmentptr       958 lj_alloc.c       msegmentptr ss = (msegmentptr)(chunk2mem(sp));
msegmentptr      1019 lj_alloc.c         msegmentptr sp = &m->seg;
msegmentptr      1060 lj_alloc.c       msegmentptr pred = &m->seg;
msegmentptr      1061 lj_alloc.c       msegmentptr sp = pred->next;
msegmentptr      1065 lj_alloc.c         msegmentptr next = sp->next;
msegmentptr      1109 lj_alloc.c           msegmentptr sp = segment_holding(m, (char *)m->top);
msegmentptr      1264 lj_alloc.c       msegmentptr sp = &ms->seg;