msegmentptr    583 lj_alloc.c   static msegmentptr segment_holding(mstate m, char *addr)
msegmentptr    585 lj_alloc.c    msegmentptr sp = &m->seg;
msegmentptr    597 lj_alloc.c    msegmentptr sp = &m->seg;
msegmentptr    950 lj_alloc.c    msegmentptr oldsp = segment_holding(m, old_top);
msegmentptr    958 lj_alloc.c    msegmentptr ss = (msegmentptr)(chunk2mem(sp));
msegmentptr   1019 lj_alloc.c     msegmentptr sp = &m->seg;
msegmentptr   1060 lj_alloc.c    msegmentptr pred = &m->seg;
msegmentptr   1061 lj_alloc.c    msegmentptr sp = pred->next;
msegmentptr   1065 lj_alloc.c     msegmentptr next = sp->next;
msegmentptr   1109 lj_alloc.c      msegmentptr sp = segment_holding(m, (char *)m->top);
msegmentptr   1264 lj_alloc.c    msegmentptr sp = &ms->seg;