LJFOLD      173 lj_opt_fold.c LJFOLD(SUB KNUM KNUM)
LJFOLD      174 lj_opt_fold.c LJFOLD(MUL KNUM KNUM)
LJFOLD      175 lj_opt_fold.c LJFOLD(DIV KNUM KNUM)
LJFOLD      176 lj_opt_fold.c LJFOLD(ATAN2 KNUM KNUM)
LJFOLD      177 lj_opt_fold.c LJFOLD(LDEXP KNUM KNUM)
LJFOLD      178 lj_opt_fold.c LJFOLD(MIN KNUM KNUM)
LJFOLD      179 lj_opt_fold.c LJFOLD(MAX KNUM KNUM)
LJFOLD      189 lj_opt_fold.c LJFOLD(ABS KNUM FLOAD)
LJFOLD      227 lj_opt_fold.c LJFOLD(NE KNUM KNUM)
LJFOLD      228 lj_opt_fold.c LJFOLD(LT KNUM KNUM)
LJFOLD      229 lj_opt_fold.c LJFOLD(GE KNUM KNUM)
LJFOLD      230 lj_opt_fold.c LJFOLD(LE KNUM KNUM)
LJFOLD      231 lj_opt_fold.c LJFOLD(GT KNUM KNUM)
LJFOLD      232 lj_opt_fold.c LJFOLD(ULT KNUM KNUM)
LJFOLD      233 lj_opt_fold.c LJFOLD(UGE KNUM KNUM)
LJFOLD      234 lj_opt_fold.c LJFOLD(ULE KNUM KNUM)
LJFOLD      235 lj_opt_fold.c LJFOLD(UGT KNUM KNUM)
LJFOLD      267 lj_opt_fold.c LJFOLD(SUB KINT KINT)
LJFOLD      268 lj_opt_fold.c LJFOLD(MUL KINT KINT)
LJFOLD      269 lj_opt_fold.c LJFOLD(MOD KINT KINT)
LJFOLD      270 lj_opt_fold.c LJFOLD(NEG KINT KINT)
LJFOLD      271 lj_opt_fold.c LJFOLD(BAND KINT KINT)
LJFOLD      272 lj_opt_fold.c LJFOLD(BOR KINT KINT)
LJFOLD      273 lj_opt_fold.c LJFOLD(BXOR KINT KINT)
LJFOLD      274 lj_opt_fold.c LJFOLD(BSHL KINT KINT)
LJFOLD      275 lj_opt_fold.c LJFOLD(BSHR KINT KINT)
LJFOLD      276 lj_opt_fold.c LJFOLD(BSAR KINT KINT)
LJFOLD      277 lj_opt_fold.c LJFOLD(BROL KINT KINT)
LJFOLD      278 lj_opt_fold.c LJFOLD(BROR KINT KINT)
LJFOLD      279 lj_opt_fold.c LJFOLD(MIN KINT KINT)
LJFOLD      280 lj_opt_fold.c LJFOLD(MAX KINT KINT)
LJFOLD      287 lj_opt_fold.c LJFOLD(SUBOV KINT KINT)
LJFOLD      288 lj_opt_fold.c LJFOLD(MULOV KINT KINT)
LJFOLD      312 lj_opt_fold.c LJFOLD(GE KINT KINT)
LJFOLD      313 lj_opt_fold.c LJFOLD(LE KINT KINT)
LJFOLD      314 lj_opt_fold.c LJFOLD(GT KINT KINT)
LJFOLD      315 lj_opt_fold.c LJFOLD(ULT KINT KINT)
LJFOLD      316 lj_opt_fold.c LJFOLD(UGE KINT KINT)
LJFOLD      317 lj_opt_fold.c LJFOLD(ULE KINT KINT)
LJFOLD      318 lj_opt_fold.c LJFOLD(UGT KINT KINT)
LJFOLD      319 lj_opt_fold.c LJFOLD(ABC KINT KINT)
LJFOLD      369 lj_opt_fold.c LJFOLD(SUB KINT64 KINT64)
LJFOLD      370 lj_opt_fold.c LJFOLD(MUL KINT64 KINT64)
LJFOLD      371 lj_opt_fold.c LJFOLD(BAND KINT64 KINT64)
LJFOLD      372 lj_opt_fold.c LJFOLD(BOR KINT64 KINT64)
LJFOLD      373 lj_opt_fold.c LJFOLD(BXOR KINT64 KINT64)
LJFOLD      381 lj_opt_fold.c LJFOLD(MOD KINT64 KINT64)
LJFOLD      382 lj_opt_fold.c LJFOLD(POW KINT64 KINT64)
LJFOLD      403 lj_opt_fold.c LJFOLD(BSHR KINT64 KINT)
LJFOLD      404 lj_opt_fold.c LJFOLD(BSAR KINT64 KINT)
LJFOLD      405 lj_opt_fold.c LJFOLD(BROL KINT64 KINT)
LJFOLD      406 lj_opt_fold.c LJFOLD(BROR KINT64 KINT)
LJFOLD      439 lj_opt_fold.c LJFOLD(GE KINT64 KINT64)
LJFOLD      440 lj_opt_fold.c LJFOLD(LE KINT64 KINT64)
LJFOLD      441 lj_opt_fold.c LJFOLD(GT KINT64 KINT64)
LJFOLD      442 lj_opt_fold.c LJFOLD(ULT KINT64 KINT64)
LJFOLD      443 lj_opt_fold.c LJFOLD(UGE KINT64 KINT64)
LJFOLD      444 lj_opt_fold.c LJFOLD(ULE KINT64 KINT64)
LJFOLD      445 lj_opt_fold.c LJFOLD(UGT KINT64 KINT64)
LJFOLD      632 lj_opt_fold.c LJFOLD(CALLL CARG IRCALL_lj_buf_putstr_upper)
LJFOLD      633 lj_opt_fold.c LJFOLD(CALLL CARG IRCALL_lj_buf_putstr_lower)
LJFOLD      634 lj_opt_fold.c LJFOLD(CALLL CARG IRCALL_lj_strfmt_putquoted)
LJFOLD      668 lj_opt_fold.c LJFOLD(CALLL CARG IRCALL_lj_strfmt_putfnum_int)
LJFOLD      669 lj_opt_fold.c LJFOLD(CALLL CARG IRCALL_lj_strfmt_putfnum_uint)
LJFOLD      670 lj_opt_fold.c LJFOLD(CALLL CARG IRCALL_lj_strfmt_putfnum)
LJFOLD      671 lj_opt_fold.c LJFOLD(CALLL CARG IRCALL_lj_strfmt_putfstr)
LJFOLD      672 lj_opt_fold.c LJFOLD(CALLL CARG IRCALL_lj_strfmt_putfchar)
LJFOLD      712 lj_opt_fold.c LJFOLD(ADD KGC KINT64)
LJFOLD      734 lj_opt_fold.c LJFOLD(ADD KPTR KINT64)
LJFOLD      735 lj_opt_fold.c LJFOLD(ADD KKPTR KINT)
LJFOLD      736 lj_opt_fold.c LJFOLD(ADD KKPTR KINT64)
LJFOLD      749 lj_opt_fold.c LJFOLD(ADD any KPTR)
LJFOLD      750 lj_opt_fold.c LJFOLD(ADD any KKPTR)
LJFOLD      781 lj_opt_fold.c LJFOLD(CONV KINT IRCONV_INT_U8)
LJFOLD      782 lj_opt_fold.c LJFOLD(CONV KINT IRCONV_INT_I16)
LJFOLD      783 lj_opt_fold.c LJFOLD(CONV KINT IRCONV_INT_U16)
LJFOLD      795 lj_opt_fold.c LJFOLD(CONV KINT IRCONV_U64_INT)
LJFOLD      796 lj_opt_fold.c LJFOLD(CONV KINT IRCONV_I64_U32)
LJFOLD      797 lj_opt_fold.c LJFOLD(CONV KINT IRCONV_U64_U32)
LJFOLD      819 lj_opt_fold.c LJFOLD(CONV KINT64 IRCONV_U32_I64)
LJFOLD      894 lj_opt_fold.c LJFOLD(NE FLOAD KNULL)
LJFOLD      898 lj_opt_fold.c LJFOLD(EQ any KNULL)
LJFOLD      899 lj_opt_fold.c LJFOLD(NE any KNULL)
LJFOLD      900 lj_opt_fold.c LJFOLD(EQ KNULL any)
LJFOLD      901 lj_opt_fold.c LJFOLD(NE KNULL any)
LJFOLD      902 lj_opt_fold.c LJFOLD(EQ KINT KINT) /* Constants are unique, so same refs <==> same value. */
LJFOLD      903 lj_opt_fold.c LJFOLD(NE KINT KINT)
LJFOLD      904 lj_opt_fold.c LJFOLD(EQ KINT64 KINT64)
LJFOLD      905 lj_opt_fold.c LJFOLD(NE KINT64 KINT64)
LJFOLD      906 lj_opt_fold.c LJFOLD(EQ KGC KGC)
LJFOLD      907 lj_opt_fold.c LJFOLD(NE KGC KGC)
LJFOLD      916 lj_opt_fold.c LJFOLD(FPMATH FPMATH IRFPM_CEIL)
LJFOLD      917 lj_opt_fold.c LJFOLD(FPMATH FPMATH IRFPM_TRUNC)
LJFOLD      942 lj_opt_fold.c LJFOLD(BNOT BNOT)
LJFOLD      943 lj_opt_fold.c LJFOLD(BSWAP BSWAP)
LJFOLD      1006 lj_opt_fold.c LJFOLD(DIV any KNUM)
LJFOLD      1036 lj_opt_fold.c LJFOLD(DIV NEG KNUM)
LJFOLD      1046 lj_opt_fold.c LJFOLD(DIV NEG NEG)
LJFOLD      1117 lj_opt_fold.c LJFOLD(CONV CONV IRCONV_U32_NUM) /* _U32*/
LJFOLD      1128 lj_opt_fold.c LJFOLD(CONV CONV IRCONV_U64_NUM) /* _INT or _U32 */
LJFOLD      1151 lj_opt_fold.c LJFOLD(CONV CONV IRCONV_INT_U64) /* _INT or _U32 */
LJFOLD      1152 lj_opt_fold.c LJFOLD(CONV CONV IRCONV_U32_I64) /* _INT or _U32 */
LJFOLD      1153 lj_opt_fold.c LJFOLD(CONV CONV IRCONV_U32_U64) /* _INT or _U32 */
LJFOLD      1200 lj_opt_fold.c LJFOLD(FPMATH CONV IRFPM_CEIL)
LJFOLD      1201 lj_opt_fold.c LJFOLD(FPMATH CONV IRFPM_TRUNC)
LJFOLD      1212 lj_opt_fold.c LJFOLD(CONV any IRCONV_U64_INT)
LJFOLD      1247 lj_opt_fold.c LJFOLD(CONV SUB IRCONV_INT_I64)
LJFOLD      1248 lj_opt_fold.c LJFOLD(CONV MUL IRCONV_INT_I64)
LJFOLD      1249 lj_opt_fold.c LJFOLD(CONV ADD IRCONV_INT_U64)
LJFOLD      1250 lj_opt_fold.c LJFOLD(CONV SUB IRCONV_INT_U64)
LJFOLD      1251 lj_opt_fold.c LJFOLD(CONV MUL IRCONV_INT_U64)
LJFOLD      1252 lj_opt_fold.c LJFOLD(CONV ADD IRCONV_U32_I64)
LJFOLD      1253 lj_opt_fold.c LJFOLD(CONV SUB IRCONV_U32_I64)
LJFOLD      1254 lj_opt_fold.c LJFOLD(CONV MUL IRCONV_U32_I64)
LJFOLD      1255 lj_opt_fold.c LJFOLD(CONV ADD IRCONV_U32_U64)
LJFOLD      1256 lj_opt_fold.c LJFOLD(CONV SUB IRCONV_U32_U64)
LJFOLD      1257 lj_opt_fold.c LJFOLD(CONV MUL IRCONV_U32_U64)
LJFOLD      1294 lj_opt_fold.c LJFOLD(TOBIT SUB KNUM)
LJFOLD      1295 lj_opt_fold.c LJFOLD(CONV ADD IRCONV_INT_NUM)
LJFOLD      1296 lj_opt_fold.c LJFOLD(CONV SUB IRCONV_INT_NUM)
LJFOLD      1297 lj_opt_fold.c LJFOLD(CONV ADD IRCONV_I64_NUM)
LJFOLD      1298 lj_opt_fold.c LJFOLD(CONV SUB IRCONV_I64_NUM)
LJFOLD      1312 lj_opt_fold.c LJFOLD(ADDOV any KINT)
LJFOLD      1313 lj_opt_fold.c LJFOLD(SUBOV any KINT)
LJFOLD      1347 lj_opt_fold.c LJFOLD(SUB KINT64 any)
LJFOLD      1437 lj_opt_fold.c LJFOLD(SUBOV any any)
LJFOLD      1533 lj_opt_fold.c LJFOLD(BAND any KINT64)
LJFOLD      1546 lj_opt_fold.c LJFOLD(BOR any KINT64)
LJFOLD      1559 lj_opt_fold.c LJFOLD(BXOR any KINT64)
LJFOLD      1575 lj_opt_fold.c LJFOLD(BSHR any KINT)
LJFOLD      1576 lj_opt_fold.c LJFOLD(BSAR any KINT)
LJFOLD      1577 lj_opt_fold.c LJFOLD(BROL any KINT)
LJFOLD      1578 lj_opt_fold.c LJFOLD(BROR any KINT)
LJFOLD      1605 lj_opt_fold.c LJFOLD(BSHR any BAND)
LJFOLD      1606 lj_opt_fold.c LJFOLD(BSAR any BAND)
LJFOLD      1607 lj_opt_fold.c LJFOLD(BROL any BAND)
LJFOLD      1608 lj_opt_fold.c LJFOLD(BROR any BAND)
LJFOLD      1626 lj_opt_fold.c LJFOLD(BSHR KINT any)
LJFOLD      1627 lj_opt_fold.c LJFOLD(BSHL KINT64 any)
LJFOLD      1628 lj_opt_fold.c LJFOLD(BSHR KINT64 any)
LJFOLD      1639 lj_opt_fold.c LJFOLD(BROL KINT any)
LJFOLD      1640 lj_opt_fold.c LJFOLD(BROR KINT any)
LJFOLD      1641 lj_opt_fold.c LJFOLD(BSAR KINT64 any)
LJFOLD      1642 lj_opt_fold.c LJFOLD(BROL KINT64 any)
LJFOLD      1643 lj_opt_fold.c LJFOLD(BROR KINT64 any)
LJFOLD      1654 lj_opt_fold.c LJFOLD(BSHR BAND KINT)
LJFOLD      1655 lj_opt_fold.c LJFOLD(BROL BAND KINT)
LJFOLD      1656 lj_opt_fold.c LJFOLD(BROR BAND KINT)
LJFOLD      1681 lj_opt_fold.c LJFOLD(BAND BSHR KINT)
LJFOLD      1692 lj_opt_fold.c LJFOLD(BOR BAND KINT)
LJFOLD      1710 lj_opt_fold.c LJFOLD(BOR BAND KINT64)
LJFOLD      1735 lj_opt_fold.c LJFOLD(MUL MUL KINT)
LJFOLD      1736 lj_opt_fold.c LJFOLD(BAND BAND KINT)
LJFOLD      1737 lj_opt_fold.c LJFOLD(BOR BOR KINT)
LJFOLD      1738 lj_opt_fold.c LJFOLD(BXOR BXOR KINT)
LJFOLD      1755 lj_opt_fold.c LJFOLD(MUL MUL KINT64)
LJFOLD      1756 lj_opt_fold.c LJFOLD(BAND BAND KINT64)
LJFOLD      1757 lj_opt_fold.c LJFOLD(BOR BOR KINT64)
LJFOLD      1758 lj_opt_fold.c LJFOLD(BXOR BXOR KINT64)
LJFOLD      1778 lj_opt_fold.c LJFOLD(MAX MAX any)
LJFOLD      1779 lj_opt_fold.c LJFOLD(BAND BAND any)
LJFOLD      1780 lj_opt_fold.c LJFOLD(BOR BOR any)
LJFOLD      1800 lj_opt_fold.c LJFOLD(BSHR BSHR KINT)
LJFOLD      1801 lj_opt_fold.c LJFOLD(BSAR BSAR KINT)
LJFOLD      1802 lj_opt_fold.c LJFOLD(BROL BROL KINT)
LJFOLD      1803 lj_opt_fold.c LJFOLD(BROR BROR KINT)
LJFOLD      1827 lj_opt_fold.c LJFOLD(MAX MAX KNUM)
LJFOLD      1828 lj_opt_fold.c LJFOLD(MIN MIN KINT)
LJFOLD      1829 lj_opt_fold.c LJFOLD(MAX MAX KINT)
LJFOLD      1856 lj_opt_fold.c LJFOLD(MAX MIN any)
LJFOLD      1865 lj_opt_fold.c LJFOLD(MAX any MIN)
LJFOLD      1949 lj_opt_fold.c LJFOLD(MUL any any)
LJFOLD      1950 lj_opt_fold.c LJFOLD(ADDOV any any)
LJFOLD      1951 lj_opt_fold.c LJFOLD(MULOV any any)
LJFOLD      1964 lj_opt_fold.c LJFOLD(NE any any)
LJFOLD      1974 lj_opt_fold.c LJFOLD(GE any any)
LJFOLD      1975 lj_opt_fold.c LJFOLD(LE any any)
LJFOLD      1976 lj_opt_fold.c LJFOLD(GT any any)
LJFOLD      1977 lj_opt_fold.c LJFOLD(ULT any any)
LJFOLD      1978 lj_opt_fold.c LJFOLD(UGE any any)
LJFOLD      1979 lj_opt_fold.c LJFOLD(ULE any any)
LJFOLD      1980 lj_opt_fold.c LJFOLD(UGT any any)
LJFOLD      1997 lj_opt_fold.c LJFOLD(BOR any any)
LJFOLD      1998 lj_opt_fold.c LJFOLD(MIN any any)
LJFOLD      1999 lj_opt_fold.c LJFOLD(MAX any any)
LJFOLD      2038 lj_opt_fold.c LJFOLD(NE SNEW KGC)
LJFOLD      2103 lj_opt_fold.c LJFOLD(HLOAD KKPTR)
LJFOLD      2114 lj_opt_fold.c LJFOLD(ULOAD any)
LJFOLD      2117 lj_opt_fold.c LJFOLD(CALLL any IRCALL_lj_tab_len)
LJFOLD      2126 lj_opt_fold.c LJFOLD(UREFO KGC any)
LJFOLD      2127 lj_opt_fold.c LJFOLD(UREFC KGC any)
LJFOLD      2153 lj_opt_fold.c LJFOLD(HREF TNEW any)
LJFOLD      2162 lj_opt_fold.c LJFOLD(HREF TDUP KGC)
LJFOLD      2163 lj_opt_fold.c LJFOLD(HREF TDUP KNUM)
LJFOLD      2214 lj_opt_fold.c LJFOLD(FLOAD any IRFL_TAB_ARRAY)
LJFOLD      2215 lj_opt_fold.c LJFOLD(FLOAD any IRFL_TAB_NODE)
LJFOLD      2216 lj_opt_fold.c LJFOLD(FLOAD any IRFL_TAB_ASIZE)
LJFOLD      2217 lj_opt_fold.c LJFOLD(FLOAD any IRFL_TAB_HMASK)
LJFOLD      2262 lj_opt_fold.c LJFOLD(FLOAD KGC IRFL_CDATA_INT)
LJFOLD      2263 lj_opt_fold.c LJFOLD(FLOAD KGC IRFL_CDATA_INT64)
LJFOLD      2277 lj_opt_fold.c LJFOLD(FLOAD CNEWI IRFL_CDATA_CTYPEID)
LJFOLD      2287 lj_opt_fold.c LJFOLD(FLOAD CNEWI IRFL_CDATA_INT)
LJFOLD      2288 lj_opt_fold.c LJFOLD(FLOAD CNEWI IRFL_CDATA_INT64)
LJFOLD      2297 lj_opt_fold.c LJFOLD(FLOAD any IRFL_FUNC_ENV)
LJFOLD      2298 lj_opt_fold.c LJFOLD(FLOAD any IRFL_THREAD_ENV)
LJFOLD      2299 lj_opt_fold.c LJFOLD(FLOAD any IRFL_CDATA_CTYPEID)
LJFOLD      2300 lj_opt_fold.c LJFOLD(FLOAD any IRFL_CDATA_PTR)
LJFOLD      2301 lj_opt_fold.c LJFOLD(FLOAD any IRFL_CDATA_INT)
LJFOLD      2302 lj_opt_fold.c LJFOLD(FLOAD any IRFL_CDATA_INT64)
LJFOLD      2303 lj_opt_fold.c LJFOLD(VLOAD any any) /* Vararg loads have no corresponding stores. */
LJFOLD      2307 lj_opt_fold.c LJFOLD(FLOAD any any)
LJFOLD      2311 lj_opt_fold.c LJFOLD(SLOAD any any)
LJFOLD      2343 lj_opt_fold.c LJFOLD(TBAR any)
LJFOLD      2344 lj_opt_fold.c LJFOLD(OBAR any any)
LJFOLD      2345 lj_opt_fold.c LJFOLD(UREFO any any)
LJFOLD      2355 lj_opt_fold.c LJFOLD(TBAR TDUP)
LJFOLD      2384 lj_opt_fold.c LJFOLD(HSTORE any any)
LJFOLD      2387 lj_opt_fold.c LJFOLD(USTORE any any)
LJFOLD      2390 lj_opt_fold.c LJFOLD(FSTORE any any)
LJFOLD      2393 lj_opt_fold.c LJFOLD(XSTORE any any)
LJFOLD      2396 lj_opt_fold.c LJFOLD(NEWREF any any) /* Treated like a store. */
LJFOLD      2397 lj_opt_fold.c LJFOLD(CALLA any any)
LJFOLD      2398 lj_opt_fold.c LJFOLD(CALLL any any) /* Safeguard fallback. */
LJFOLD      2399 lj_opt_fold.c LJFOLD(CALLS any any)
LJFOLD      2400 lj_opt_fold.c LJFOLD(CALLXS any any)
LJFOLD      2401 lj_opt_fold.c LJFOLD(XBAR)
LJFOLD      2402 lj_opt_fold.c LJFOLD(RETF any any) /* Modifies BASE. */
LJFOLD      2403 lj_opt_fold.c LJFOLD(TNEW any any)
LJFOLD      2404 lj_opt_fold.c LJFOLD(TDUP any)
LJFOLD      2405 lj_opt_fold.c LJFOLD(CNEW any any)
LJFOLD      2406 lj_opt_fold.c LJFOLD(XSNEW any any)
LJFOLD      2407 lj_opt_fold.c LJFOLD(BUFHDR any any)