VMEVENT_NOCACHE  130 lib_jit.c     G(L)->vmevmask = VMEVENT_NOCACHE; /* Invalidate cache. */
VMEVENT_NOCACHE  55 lj_vmevent.c   if (g->vmevmask != VMEVENT_NOCACHE)