BCIns       228 lib_jit.c     BCIns ins = proto_bc(pt)[pc];
BCIns       585 lj_api.c      BCOp op = bc_op(*mref(funcV(o)->c.pc, BCIns));
BCIns      1956 lj_asm.c      const BCIns *pc = snap_pc(&as->T->snapmap[snap->mapofs + snap->nent]);
BCIns      1959 lj_asm.c       BCIns *retpc = &traceref(as->J, bc_d(*pc))->startins;
BCIns       484 lj_asm_arm.h   int32_t delta = 1+LJ_FR2+bc_a(*((const BCIns *)pc - 1));
BCIns       504 lj_asm_arm64.h  int32_t delta = 1+LJ_FR2+bc_a(*((const BCIns *)pc - 1));
BCIns       429 lj_asm_mips.h  int32_t delta = 1+LJ_FR2+bc_a(*((const BCIns *)pc - 1));
BCIns       378 lj_asm_ppc.h   int32_t delta = 1+LJ_FR2+bc_a(*((const BCIns *)pc - 1));
BCIns       764 lj_asm_x86.h   int32_t delta = 1+LJ_FR2+bc_a(*((const BCIns *)pc - 1));
BCIns       54 lj_bc.h     (((BCIns)(o))|((BCIns)(a)<<8)|((BCIns)(b)<<24)|((BCIns)(c)<<16))
BCIns       56 lj_bc.h     (((BCIns)(o))|((BCIns)(a)<<8)|((BCIns)(d)<<16))
BCIns       282 lj_bcread.c   BCIns *bc = proto_bc(pt);
BCIns       285 lj_bcread.c   bcread_block(ls, bc+1, (sizebc-1)*(MSize)sizeof(BCIns));
BCIns       335 lj_bcread.c  	  sizebc*(MSize)sizeof(BCIns) +
BCIns       208 lj_bcwrite.c   p = lj_buf_wmem(p, proto_bc(pt)+1, nbc*(MSize)sizeof(BCIns));
BCIns       215 lj_bcwrite.c    for (i = 0; i < nbc; i++, q += sizeof(BCIns)) {
BCIns       222 lj_bcwrite.c  	BCIns ins = traceref(J, rd)->startins;
BCIns       252 lj_bcwrite.c  		 5+4+6*5+(pt->sizebc-1)*(MSize)sizeof(BCIns)+pt->sizeuv*2);
BCIns      1178 lj_crecord.c   const BCIns *pc = J->pc;
BCIns      1541 lj_crecord.c     const BCIns *pc = frame_contpc(J->L->base-1) - 1;
BCIns       55 lj_debug.c    const BCIns *ins;
BCIns       104 lj_debug.c     pos = proto_bcpos(pt, mref(T->startpc, const BCIns));
BCIns       253 lj_debug.c     BCIns ins = *ip;
BCIns       270 lj_debug.c   	 BCIns insp = ip[-1];
BCIns       302 lj_debug.c     const BCIns *ip = &proto_bc(pt)[check_exp(pc < pt->sizebc, pc)];
BCIns       392 lj_dispatch.c  BCIns ins = pc[-1];
BCIns       410 lj_dispatch.c  const BCIns *oldpc = cframe_pc(cf);
BCIns       483 lj_dispatch.c   pc = (const BCIns *)((uintptr_t)pc & ~(uintptr_t)1);
BCIns       527 lj_dispatch.c  const BCIns *oldpc = cframe_pc(cf);
BCIns       545 lj_dispatch.c  const BCIns *oldpc = cframe_pc(cf);
BCIns       100 lj_dispatch.h  BCIns bcff[GG_NUM_ASMFF];		/* Bytecode for ASM fast functions. */
BCIns       666 lj_err.c      const BCIns *pc = cframe_Lpc(L) - 1;
BCIns       691 lj_err.c     const BCIns *pc = cframe_Lpc(L);
BCIns       107 lj_ffrecord.c  const BCIns *pc = frame_pc(base-1);
BCIns       48 lj_frame.h   #define frame_pc(f)		((const BCIns *)frame_ftsz(f))
BCIns       69 lj_frame.h   #define frame_pc(f)		(mref((f)->fr.tp.pcr, const BCIns))
BCIns       287 lj_frame.h    (mref(*(MRef *)(((char *)(cf))+CFRAME_OFS_PC), const BCIns))
BCIns       778 lj_gdbjit.c   const BCIns *startpc = mref(T->startpc, const BCIns);
BCIns       201 lj_jit.h    static LJ_AINLINE const BCIns *snap_pc(SnapEntry *sn)
BCIns       206 lj_jit.h     return (const BCIns *)(pcbase >> 8);
BCIns       208 lj_jit.h     return (const BCIns *)(uintptr_t)*sn;
BCIns       251 lj_jit.h     BCIns startins;	/* Original bytecode of starting instruction. */
BCIns       398 lj_jit.h     const BCIns *pc;	/* Current PC. */
BCIns       414 lj_jit.h     const BCIns *bc_min;	/* Start of allowed bytecode range for root trace. */
BCIns       470 lj_jit.h     const BCIns *startpc;	/* Bytecode PC of starting instruction. */
BCIns       474 lj_jit.h     BCIns *patchpc;	/* PC for pending re-patch. */
BCIns       475 lj_jit.h     BCIns patchins;	/* Instruction for pending re-patch. */
BCIns       38 lj_lex.h     BCIns ins;		/* Bytecode instruction. */
BCIns       77 lj_lib.c     BCIns *bcff = &L2GG(L)->bcff[*p++];
BCIns       82 lj_meta.c    const BCIns *pc = frame_pc(base-1); /* Preserve old PC from frame. */
BCIns       404 lj_obj.h    #define proto_bc(pt)		((BCIns *)((char *)(pt) + sizeof(GCproto)))
BCIns       618 lj_obj.h     BCIns bc_cfunc_int;	/* Bytecode for internal C function calls. */
BCIns       619 lj_obj.h     BCIns bc_cfunc_ext;	/* Bytecode for external C function calls. */
BCIns       271 lj_parse.c     BCIns p = fs->bcbase[list >= 1 ? list-1 : list].ins;
BCIns       314 lj_parse.c    BCIns *jmp = &fs->bcbase[pc].ins;
BCIns       439 lj_parse.c    BCIns ins;
BCIns       473 lj_parse.c     BCIns *ip = &fs->bcbase[fs->pc-1].ins;
BCIns       508 lj_parse.c    BCIns ins;
BCIns       618 lj_parse.c    BCIns ins;
BCIns       688 lj_parse.c    BCIns *ip = &fs->bcbase[j].ins;
BCIns       703 lj_parse.c    BCIns *ip = &fs->bcbase[e->u.s.info - 1].ins;
BCIns       712 lj_parse.c     BCIns *ip = bcptr(fs, e);
BCIns       827 lj_parse.c    BCIns ins;
BCIns      1179 lj_parse.c    BCIns *ip = &fs->bcbase[pc].ins;
BCIns      1527 lj_parse.c      BCIns ins = fs->bcbase[pc].ins;
BCIns      1562 lj_parse.c    sizept = sizeof(GCproto) + fs->pc*sizeof(BCIns) + fs->nkgc*sizeof(GCRef);
BCIns      1581 lj_parse.c    fs_fixup_bc(fs, pt, (BCIns *)((char *)pt + sizeof(GCproto)), fs->pc);
BCIns      1785 lj_parse.c     BCIns *ip = &fs->bcbase[pc].ins;
BCIns      1890 lj_parse.c    BCIns ins;
BCIns      2308 lj_parse.c    BCIns ins;
BCIns      2319 lj_parse.c   	BCIns *ip = bcptr(fs, &e);
BCIns      2497 lj_parse.c    BCIns ins = fs->bcbase[pc].ins;
BCIns       289 lj_record.c   const BCIns *pc, *startpc = proto_bc(J->pt);
BCIns       291 lj_record.c    BCIns ins = *pc;
BCIns       299 lj_record.c  	const BCIns *kpc = pc;
BCIns       302 lj_record.c  	  const BCIns *target = pc+bc_j(*pc)+1;
BCIns       468 lj_record.c    if (mref(J->scev.pc, const BCIns) == fori && tref_ref(idx) == J->scev.idx) {
BCIns       555 lj_record.c    if (mref(J->penalty[i].pc, const BCIns) == pc) {
BCIns       827 lj_record.c    BCIns callins = *(frame_pc(frame)-1);
BCIns      1187 lj_record.c    const BCIns *pc = mref(rbc->pc, const BCIns);
BCIns      1736 lj_record.c    J->patchpc = (BCIns *)J->pc;
BCIns      1752 lj_record.c   BCIns ins = J->pc[1];
BCIns      1944 lj_record.c   BCIns jmpins = pc[1];
BCIns      1945 lj_record.c   const BCIns *npc = pc + 2 + (cond ? bc_j(jmpins) : 0);
BCIns      1967 lj_record.c   const BCIns *pc;
BCIns      1968 lj_record.c   BCIns ins;
BCIns      1976 lj_record.c     pc = (const BCIns *)(uintptr_t)J2G(J)->tmptv.u64;
BCIns      2482 lj_record.c  static const BCIns *rec_setup_root(jit_State *J)
BCIns      2485 lj_record.c   const BCIns *pcj, *pc = J->pc;
BCIns      2486 lj_record.c   BCIns ins = *pc;
BCIns      2490 lj_record.c    J->bc_extent = (MSize)(-bc_j(ins))*sizeof(BCIns);
BCIns      2497 lj_record.c    J->bc_extent = (MSize)(-bc_j(ins))*sizeof(BCIns);
BCIns      2508 lj_record.c     J->bc_extent = (MSize)(-bc_j(ins))*sizeof(BCIns);
BCIns       227 lj_snap.c     BCIns ins = *pc++;
BCIns       829 lj_snap.c   const BCIns *lj_snap_restore(jit_State *J, void *exptr)
BCIns       845 lj_snap.c    const BCIns *pc = snap_pc(&map[nent]);
BCIns       18 lj_snap.h   LJ_FUNC const BCIns *lj_snap_restore(jit_State *J, void *exptr);
BCIns       100 lj_trace.c    const BCIns *startpc = mref(T->startpc, const BCIns);
BCIns       185 lj_trace.c     BCIns *bc = proto_bc(pt);
BCIns       202 lj_trace.c    BCIns *pc = mref(T->startpc, BCIns);
BCIns       380 lj_trace.c     if (mref(J->penalty[i].pc, const BCIns) == pc) { /* Cache slot found? */
BCIns       470 lj_trace.c    BCIns *pc = mref(J->cur.startpc, BCIns);
BCIns       573 lj_trace.c      BCIns *startpc = mref(J->cur.startpc, BCIns);
BCIns       591 lj_trace.c      const BCIns *pc;
BCIns       778 lj_trace.c    const BCIns *pc;	/* Restart interpreter at this PC. */
BCIns       838 lj_trace.c    const BCIns *pc;
BCIns       880 lj_trace.c     BCIns *retpc = &traceref(J, bc_d(*pc))->startins;
BCIns       884 lj_trace.c   	J->patchpc = (BCIns *)pc;