fins       119 lj_ir.c     IROp op = fins->o;
fins       123 lj_ir.c     ir->op1 = fins->op1;
fins       124 lj_ir.c     ir->op2 = fins->op2;
fins       125 lj_ir.c     J->guardemit.irt |= fins->t.irt;
fins       126 lj_ir.c     return TREF(ref, irt_t((ir->t = fins->t)));
fins       184 lj_opt_fold.c  lua_Number y = lj_vm_foldarith(a, b, fins->o - IR_ADD);
fins       193 lj_opt_fold.c  lua_Number y = lj_vm_foldarith(a, a, fins->o - IR_ADD);
fins       212 lj_opt_fold.c  lua_Number y = lj_vm_foldfpm(a, fins->op2);
fins       238 lj_opt_fold.c  return CONDFOLD(lj_ir_numcmp(knumleft, knumright, (IROp)fins->o));
fins       283 lj_opt_fold.c  return INTFOLD(kfold_intop(fleft->i, fright->i, (IROp)fins->o));
fins       292 lj_opt_fold.c 				 fins->o - IR_ADDOV);
fins       323 lj_opt_fold.c  switch ((IROp)fins->o) {
fins       377 lj_opt_fold.c 				  ir_k64(fright)->u64, (IROp)fins->o));
fins       387 lj_opt_fold.c  if (irt_isi64(fins->t)) {
fins       388 lj_opt_fold.c   k1 = fins->o == IR_DIV ? lj_carith_divi64((int64_t)k1, (int64_t)k2) :
fins       389 lj_opt_fold.c 	 fins->o == IR_MOD ? lj_carith_modi64((int64_t)k1, (int64_t)k2) :
fins       392 lj_opt_fold.c   k1 = fins->o == IR_DIV ? lj_carith_divu64(k1, k2) :
fins       393 lj_opt_fold.c 	 fins->o == IR_MOD ? lj_carith_modu64(k1, k2) :
fins       412 lj_opt_fold.c  return INT64FOLD(lj_carith_shift64(k, sh, fins->o - IR_BSHL));
fins       450 lj_opt_fold.c  switch ((IROp)fins->o) {
fins       507 lj_opt_fold.c  if (irref_isk(fins->op2) && fright->i == 0) {
fins       515 lj_opt_fold.c    fins->op2 = emitir(IRTI(IR_ADD), ir->op2, fins->op2); /* Clobbers fins! */
fins       516 lj_opt_fold.c    fins->op1 = str;
fins       517 lj_opt_fold.c    fins->ot = IRT(IR_STRREF, IRT_PGC);
fins       563 lj_opt_fold.c   IRRef ref = fins->op1;
fins       584 lj_opt_fold.c 	IR(fins->op1)->op2 = kref; /* Modify previous BUFPUT. */
fins       585 lj_opt_fold.c 	return fins->op1;
fins       601 lj_opt_fold.c    fins->op1 = fleft->op1;
fins       602 lj_opt_fold.c    fins->op2 = fleft->prev; /* Relies on checks in bufput_append. */
fins       638 lj_opt_fold.c   const CCallInfo *ci = &lj_ir_callinfo[fins->op2];
fins       642 lj_opt_fold.c   fins->o = IR_BUFPUT;
fins       643 lj_opt_fold.c   fins->op1 = fleft->op1;
fins       644 lj_opt_fold.c   fins->op2 = lj_ir_kstr(J, lj_buf_tostr(sb));
fins       658 lj_opt_fold.c    fins->o = IR_BUFPUT;
fins       659 lj_opt_fold.c    fins->op1 = irc->op1;
fins       660 lj_opt_fold.c    fins->op2 = lj_ir_kstr(J, lj_buf_tostr(sb));
fins       681 lj_opt_fold.c   switch (fins->op2) {
fins       695 lj_opt_fold.c    const CCallInfo *ci = &lj_ir_callinfo[fins->op2];
fins       701 lj_opt_fold.c   fins->o = IR_BUFPUT;
fins       702 lj_opt_fold.c   fins->op1 = irc->op1;
fins       703 lj_opt_fold.c   fins->op2 = lj_ir_kstr(J, lj_buf_tostr(sb));
fins       754 lj_opt_fold.c   IRRef1 tmp = fins->op1; fins->op1 = fins->op2; fins->op2 = tmp;
fins       787 lj_opt_fold.c  if ((fins->op2 & IRCONV_SRCMASK) == IRT_I8) k = (int8_t)k;
fins       788 lj_opt_fold.c  else if ((fins->op2 & IRCONV_SRCMASK) == IRT_U8) k = (uint8_t)k;
fins       789 lj_opt_fold.c  else if ((fins->op2 & IRCONV_SRCMASK) == IRT_I16) k = (int16_t)k;
fins       800 lj_opt_fold.c  if ((fins->op2 & IRCONV_SEXT))
fins       830 lj_opt_fold.c  if (irt_isguard(fins->t) && n != (lua_Number)k) {
fins       876 lj_opt_fold.c  return lj_ir_kstr(J, fins->op2 == IRTOSTR_INT ?
fins       910 lj_opt_fold.c  return CONDFOLD((fins->op1 == fins->op2) ^ (fins->o == IR_NE));
fins       936 lj_opt_fold.c  fins->op1 = fleft->op1; /* abs(neg(x)) ==> abs(x) */
fins       963 lj_opt_fold.c  fins->o = IR_SUB; /* (-a) + b ==> b - a */
fins       964 lj_opt_fold.c  fins->op1 = fins->op2;
fins       965 lj_opt_fold.c  fins->op2 = fleft->op1;
fins       973 lj_opt_fold.c  fins->o = IR_SUB; /* a + (-b) ==> a - b */
fins       974 lj_opt_fold.c  fins->op2 = fright->op1;
fins       991 lj_opt_fold.c  fins->op2 = fleft->op1; /* (-x) - k ==> (-k) - x */
fins       992 lj_opt_fold.c  fins->op1 = (IRRef1)lj_ir_knum(J, -knumright);
fins       1000 lj_opt_fold.c  fins->o = IR_ADD; /* a - (-b) ==> a + b */
fins       1001 lj_opt_fold.c  fins->op2 = fright->op1;
fins       1013 lj_opt_fold.c   IRRef op1 = fins->op1;
fins       1014 lj_opt_fold.c   fins->op2 = (IRRef1)lj_ir_ksimd(J, LJ_KSIMD_NEG); /* Modifies fins. */
fins       1015 lj_opt_fold.c   fins->op1 = op1;
fins       1016 lj_opt_fold.c   fins->o = IR_NEG;
fins       1018 lj_opt_fold.c  } else if (fins->o == IR_MUL && n == 2.0) { /* x * 2 ==> x + x */
fins       1019 lj_opt_fold.c   fins->o = IR_ADD;
fins       1020 lj_opt_fold.c   fins->op2 = fins->op1;
fins       1022 lj_opt_fold.c  } else if (fins->o == IR_DIV) { /* x / 2^k ==> x * 2^-k */
fins       1027 lj_opt_fold.c    fins->o = IR_MUL; /* Multiply by exact reciprocal. */
fins       1028 lj_opt_fold.c    fins->op2 = lj_ir_knum_u64(J, u);
fins       1040 lj_opt_fold.c  fins->op1 = fleft->op1; /* (-a) o k ==> a o (-k) */
fins       1041 lj_opt_fold.c  fins->op2 = (IRRef1)lj_ir_knum(J, -knumright);
fins       1051 lj_opt_fold.c  fins->op1 = fleft->op1; /* (-a) o (-b) ==> a o b */
fins       1052 lj_opt_fold.c  fins->op2 = fright->op1;
fins       1060 lj_opt_fold.c  TRef ref = fins->op1;
fins       1091 lj_opt_fold.c   fins->o = IR_CONV;
fins       1093 lj_opt_fold.c   fins->op1 = fins->op2;
fins       1094 lj_opt_fold.c   fins->op2 = IRCONV_NUM_INT;
fins       1095 lj_opt_fold.c   fins->op2 = (IRRef1)lj_opt_fold(J);
fins       1097 lj_opt_fold.c   fins->op1 = (IRRef1)lj_ir_knum_one(J);
fins       1098 lj_opt_fold.c   fins->o = IR_LDEXP;
fins       1122 lj_opt_fold.c    ((fins->op2 & IRCONV_DSTMASK) >> IRCONV_DSH))
fins       1134 lj_opt_fold.c   fins->op1 = fleft->op1;
fins       1135 lj_opt_fold.c   fins->op2 = ((IRT_I64<<5)|IRT_INT|IRCONV_SEXT);
fins       1142 lj_opt_fold.c   fins->op1 = fleft->op1;
fins       1143 lj_opt_fold.c   fins->op2 = (IRT_I64<<5)|IRT_U32;
fins       1160 lj_opt_fold.c   if (src == ((fins->op2 & IRCONV_DSTMASK) >> IRCONV_DSH)) {
fins       1163 lj_opt_fold.c    fins->op2 = ((fins->op2 & IRCONV_DSTMASK) | src);
fins       1164 lj_opt_fold.c    fins->op1 = fleft->op1;
fins       1190 lj_opt_fold.c   fins->o = IR_CONV;
fins       1191 lj_opt_fold.c   fins->op1 = fleft->op1;
fins       1192 lj_opt_fold.c   fins->op2 = (IRT_INT<<5)|IRT_U32;
fins       1215 lj_opt_fold.c  IRRef ref = fins->op1;
fins       1217 lj_opt_fold.c  if (!(fins->op2 & IRCONV_SEXT))
fins       1237 lj_opt_fold.c    fins->op2 &= ~IRCONV_SEXT;
fins       1261 lj_opt_fold.c  IRType t = irt_type(fins->t);
fins       1262 lj_opt_fold.c  IRRef op1 = fleft->op1, op2 = fleft->op2, mode = fins->op2;
fins       1266 lj_opt_fold.c  fins->ot = IRT(op, t);
fins       1267 lj_opt_fold.c  fins->op1 = op1;
fins       1268 lj_opt_fold.c  fins->op2 = op2;
fins       1277 lj_opt_fold.c   IRRef op1 = fins->op1, op2 = (fins->op2 & IRCONV_MODEMASK);
fins       1278 lj_opt_fold.c   uint8_t guard = irt_isguard(fins->t);
fins       1305 lj_opt_fold.c  lua_assert(fins->o != IR_CONV || (fins->op2&IRCONV_CONVMASK) != IRCONV_TOBIT);
fins       1329 lj_opt_fold.c   fins->o = IR_ADDOV;
fins       1330 lj_opt_fold.c   fins->op2 = fins->op1;
fins       1341 lj_opt_fold.c  fins->o = IR_ADD; /* i - k ==> i + (-k) */
fins       1342 lj_opt_fold.c  fins->op2 = (IRRef1)lj_ir_kint(J, -fright->i); /* Overflow for -2^31 ok. */
fins       1351 lj_opt_fold.c   fins->o = IR_NEG; /* 0 - i ==> -i */
fins       1352 lj_opt_fold.c   fins->op1 = fins->op2;
fins       1372 lj_opt_fold.c  fins->o = IR_ADD; /* i - k ==> i + (-k) */
fins       1373 lj_opt_fold.c  fins->op2 = (IRRef1)lj_ir_kint64(J, (uint64_t)-(int64_t)k);
fins       1388 lj_opt_fold.c   fins->o = IR_BSHL;
fins       1389 lj_opt_fold.c   fins->op2 = lj_ir_kint(J, lj_fls((uint32_t)k));
fins       1421 lj_opt_fold.c   fins->o = IR_BAND;
fins       1422 lj_opt_fold.c   fins->op2 = lj_ir_kint(J, k-1);
fins       1440 lj_opt_fold.c  if (fins->op1 == fins->op2 && !irt_isnum(fins->t)) /* i - i ==> 0 */
fins       1441 lj_opt_fold.c   return irt_is64(fins->t) ? INT64FOLD(0) : INTFOLD(0);
fins       1448 lj_opt_fold.c  if (!irt_isnum(fins->t)) {
fins       1450 lj_opt_fold.c   if (fins->op2 == fleft->op1) /* (i + j) - i ==> j */
fins       1452 lj_opt_fold.c   if (fins->op2 == fleft->op2) /* (i + j) - j ==> i */
fins       1461 lj_opt_fold.c  if (!irt_isnum(fins->t)) {
fins       1463 lj_opt_fold.c   if (fins->op2 == fleft->op1) { /* (i - j) - i ==> 0 - j */
fins       1464 lj_opt_fold.c    fins->op1 = (IRRef1)lj_ir_kint(J, 0);
fins       1465 lj_opt_fold.c    fins->op2 = fleft->op2;
fins       1475 lj_opt_fold.c  if (!irt_isnum(fins->t)) {
fins       1477 lj_opt_fold.c   if (fins->op1 == fright->op1) /* i - (i - j) ==> j */
fins       1486 lj_opt_fold.c  if (!irt_isnum(fins->t)) {
fins       1488 lj_opt_fold.c   if (fins->op1 == fright->op1) { /* i - (i + j) ==> 0 - j */
fins       1489 lj_opt_fold.c    fins->op2 = fright->op2;
fins       1490 lj_opt_fold.c    fins->op1 = (IRRef1)lj_ir_kint(J, 0);
fins       1493 lj_opt_fold.c   if (fins->op1 == fright->op2) { /* i - (j + i) ==> 0 - j */
fins       1494 lj_opt_fold.c    fins->op2 = fright->op1;
fins       1495 lj_opt_fold.c    fins->op1 = (IRRef1)lj_ir_kint(J, 0);
fins       1505 lj_opt_fold.c  if (!irt_isnum(fins->t)) {
fins       1509 lj_opt_fold.c    fins->op1 = fleft->op2;
fins       1510 lj_opt_fold.c    fins->op2 = fright->op2;
fins       1514 lj_opt_fold.c    fins->op1 = fleft->op2;
fins       1515 lj_opt_fold.c    fins->op2 = fright->op1;
fins       1519 lj_opt_fold.c    fins->op1 = fleft->op1;
fins       1520 lj_opt_fold.c    fins->op2 = fright->op2;
fins       1524 lj_opt_fold.c    fins->op1 = fleft->op1;
fins       1525 lj_opt_fold.c    fins->op2 = fright->op1;
fins       1567 lj_opt_fold.c   fins->o = IR_BNOT;
fins       1568 lj_opt_fold.c   fins->op2 = 0;
fins       1581 lj_opt_fold.c  int32_t mask = irt_is64(fins->t) ? 63 : 31;
fins       1585 lj_opt_fold.c  if (k == 1 && fins->o == IR_BSHL) { /* i << 1 ==> i + i */
fins       1586 lj_opt_fold.c   fins->o = IR_ADD;
fins       1587 lj_opt_fold.c   fins->op2 = fins->op1;
fins       1591 lj_opt_fold.c   fins->op2 = (IRRef1)lj_ir_kint(J, k);
fins       1595 lj_opt_fold.c  if (fins->o == IR_BROR) { /* bror(i, k) ==> brol(i, (-k)&mask) */
fins       1596 lj_opt_fold.c   fins->o = IR_BROL;
fins       1597 lj_opt_fold.c   fins->op2 = (IRRef1)lj_ir_kint(J, (-k)&mask);
fins       1613 lj_opt_fold.c  if ((fins->o < IR_BROL ? LJ_TARGET_MASKSHIFT : LJ_TARGET_MASKROT) &&
fins       1615 lj_opt_fold.c   int32_t mask = irt_is64(fins->t) ? 63 : 31;
fins       1618 lj_opt_fold.c    fins->op2 = fright->op1;
fins       1662 lj_opt_fold.c   int32_t k = kfold_intop(irk->i, fright->i, (IROp)fins->o);
fins       1663 lj_opt_fold.c   fins->op1 = fleft->op1;
fins       1664 lj_opt_fold.c   fins->op1 = (IRRef1)lj_opt_fold(J);
fins       1665 lj_opt_fold.c   fins->op2 = (IRRef1)lj_ir_kint(J, k);
fins       1666 lj_opt_fold.c   fins->ot = IRTI(IR_BAND);
fins       1669 lj_opt_fold.c   uint64_t k = kfold_int64arith(ir_k64(irk)->u64, fright->i, (IROp)fins->o);
fins       1671 lj_opt_fold.c   fins->op1 = fleft->op1;
fins       1672 lj_opt_fold.c   fins->op1 = (IRRef1)lj_opt_fold(J);
fins       1673 lj_opt_fold.c   fins->op2 = (IRRef1)lj_ir_kint64(J, k);
fins       1674 lj_opt_fold.c   fins->ot = ot;
fins       1698 lj_opt_fold.c   int32_t k = kfold_intop(irk->i, fright->i, (IROp)fins->o);
fins       1701 lj_opt_fold.c   if (k == (fins->o == IR_BAND ? 0 : -1)) {
fins       1702 lj_opt_fold.c    fins->op1 = fleft->op1;
fins       1718 lj_opt_fold.c 				 ir_k64(fright)->u64, (IROp)fins->o);
fins       1721 lj_opt_fold.c   if (k == (fins->o == IR_BAND ? (uint64_t)0 : ~(uint64_t)0)) {
fins       1722 lj_opt_fold.c    fins->op1 = fleft->op1;
fins       1743 lj_opt_fold.c   int32_t k = kfold_intop(irk->i, fright->i, (IROp)fins->o);
fins       1747 lj_opt_fold.c   fins->op1 = fleft->op1;
fins       1748 lj_opt_fold.c   fins->op2 = (IRRef1)lj_ir_kint(J, k);
fins       1765 lj_opt_fold.c 				 ir_k64(fright)->u64, (IROp)fins->o);
fins       1767 lj_opt_fold.c   fins->op1 = fleft->op1;
fins       1768 lj_opt_fold.c   fins->op2 = (IRRef1)lj_ir_kint64(J, k);
fins       1783 lj_opt_fold.c  if (fins->op2 == fleft->op1 || fins->op2 == fleft->op2)
fins       1792 lj_opt_fold.c  if (fins->op2 == fleft->op1) /* (a xor b) xor a ==> b */
fins       1794 lj_opt_fold.c  if (fins->op2 == fleft->op2) /* (a xor b) xor b ==> a */
fins       1809 lj_opt_fold.c   int32_t mask = irt_is64(fins->t) ? 63 : 31;
fins       1812 lj_opt_fold.c    if (fins->o == IR_BSHL || fins->o == IR_BSHR)
fins       1814 lj_opt_fold.c    else if (fins->o == IR_BSAR)
fins       1819 lj_opt_fold.c   fins->op1 = fleft->op1;
fins       1820 lj_opt_fold.c   fins->op2 = (IRRef1)lj_ir_kint(J, k);
fins       1835 lj_opt_fold.c   lua_Number y = lj_vm_foldarith(a, knumright, fins->o - IR_ADD);
fins       1839 lj_opt_fold.c   fins->op1 = fleft->op1;
fins       1840 lj_opt_fold.c   fins->op2 = (IRRef1)lj_ir_knum(J, y);
fins       1844 lj_opt_fold.c   int32_t y = kfold_intop(a, fright->i, fins->o);
fins       1848 lj_opt_fold.c   fins->op1 = fleft->op1;
fins       1849 lj_opt_fold.c   fins->op2 = (IRRef1)lj_ir_kint(J, y);
fins       1859 lj_opt_fold.c  if (fins->op2 == fleft->op1 || fins->op2 == fleft->op2)
fins       1868 lj_opt_fold.c  if (fins->op1 == fright->op1 || fins->op1 == fright->op2)
fins       1889 lj_opt_fold.c 	if (fins->op1 > lim) lim = fins->op1;
fins       1892 lj_opt_fold.c 	 if (ir->op1 == fins->op1 && ir->op2 == add2->op1)
fins       1911 lj_opt_fold.c   IRRef asize = fins->op1;
fins       1917 lj_opt_fold.c 	 ir->op2 = fins->op2;
fins       1932 lj_opt_fold.c  if (!irt_isint(fins->t) && fins->op1 < J->chain[IR_LOOP] &&
fins       1933 lj_opt_fold.c    !irt_isphi(IR(fins->op1)->t))
fins       1954 lj_opt_fold.c  if (fins->op1 < fins->op2) { /* Move lower ref to the right. */
fins       1955 lj_opt_fold.c   IRRef1 tmp = fins->op1;
fins       1956 lj_opt_fold.c   fins->op1 = fins->op2;
fins       1957 lj_opt_fold.c   fins->op2 = tmp;
fins       1968 lj_opt_fold.c  if (fins->op1 == fins->op2 && !irt_isnum(fins->t))
fins       1969 lj_opt_fold.c   return CONDFOLD(fins->o == IR_EQ);
fins       1984 lj_opt_fold.c  if (fins->op1 == fins->op2 && !irt_isnum(fins->t))
fins       1985 lj_opt_fold.c   return CONDFOLD((fins->o ^ (fins->o >> 1)) & 1);
fins       1986 lj_opt_fold.c  if (fins->op1 < fins->op2) { /* Move lower ref to the right. */
fins       1987 lj_opt_fold.c   IRRef1 tmp = fins->op1;
fins       1988 lj_opt_fold.c   fins->op1 = fins->op2;
fins       1989 lj_opt_fold.c   fins->op2 = tmp;
fins       1990 lj_opt_fold.c   fins->o ^= 3; /* GT <-> LT, GE <-> LE, does not affect U */
fins       2002 lj_opt_fold.c  if (fins->op1 == fins->op2) /* x o x ==> x */
fins       2010 lj_opt_fold.c  if (fins->op1 == fins->op2) /* i xor i ==> 0 */
fins       2011 lj_opt_fold.c   return irt_is64(fins->t) ? INT64FOLD(0) : INTFOLD(0);
fins       2043 lj_opt_fold.c  lua_assert(irt_isstr(fins->t));
fins       2055 lj_opt_fold.c   IROp op = (IROp)fins->o;
fins       2080 lj_opt_fold.c    fins->op1 = (IRRef1)tmp;
fins       2081 lj_opt_fold.c    fins->op2 = (IRRef1)val;
fins       2082 lj_opt_fold.c    fins->ot = (IROpT)IRTGI(op);
fins       2131 lj_opt_fold.c   IRRef ref = J->chain[fins->o];
fins       2133 lj_opt_fold.c   GCupval *uv = gco2uv(gcref(fn->l.uvptr[(fins->op2 >> 8)]));
fins       2139 lj_opt_fold.c 	 if (fins->o == IR_UREFO && gcstep_barrier(J, ref))
fins       2184 lj_opt_fold.c  if (LJ_LIKELY(J->flags & JIT_F_OPT_FOLD) && lj_opt_fwd_tptr(J, fins->op1))
fins       2192 lj_opt_fold.c  if (LJ_LIKELY(J->flags & JIT_F_OPT_FOLD) && lj_opt_fwd_tptr(J, fins->op1))
fins       2200 lj_opt_fold.c  if (LJ_LIKELY(J->flags & JIT_F_OPT_FOLD) && lj_opt_fwd_tptr(J, fins->op1))
fins       2208 lj_opt_fold.c  if (LJ_LIKELY(J->flags & JIT_F_OPT_FOLD) && lj_opt_fwd_tptr(J, fins->op1))
fins       2268 lj_opt_fold.c   if (irt_is64(fins->t))
fins       2314 lj_opt_fold.c  if ((fins->op2 & IRSLOAD_FRAME)) {
fins       2318 lj_opt_fold.c   lua_assert(J->slot[fins->op1] != 0);
fins       2319 lj_opt_fold.c   return J->slot[fins->op1];
fins       2327 lj_opt_fold.c  TRef tr = kfold_xload(J, fins, ir_kptr(fleft));
fins       2359 lj_opt_fold.c  if (fins->op1 < J->chain[IR_LOOP]) /* Except across a GC step. */
fins       2436 lj_opt_fold.c   if (!(J->flags & JIT_F_OPT_FOLD) && irm_kind(lj_ir_mode[fins->o]) == IRM_N)
fins       2442 lj_opt_fold.c 	irm_kind(lj_ir_mode[fins->o]) == IRM_L && fins->o != IR_SLOAD)
fins       2448 lj_opt_fold.c 	irm_kind(lj_ir_mode[fins->o]) == IRM_S)
fins       2455 lj_opt_fold.c  key = ((uint32_t)fins->o << 17);
fins       2456 lj_opt_fold.c  if (fins->op1 >= J->cur.nk) {
fins       2457 lj_opt_fold.c   key += (uint32_t)IR(fins->op1)->o << 10;
fins       2458 lj_opt_fold.c   *fleft = *IR(fins->op1);
fins       2459 lj_opt_fold.c   if (fins->op1 < REF_TRUE)
fins       2460 lj_opt_fold.c    fleft[1] = IR(fins->op1)[1];
fins       2462 lj_opt_fold.c  if (fins->op2 >= J->cur.nk) {
fins       2463 lj_opt_fold.c   key += (uint32_t)IR(fins->op2)->o;
fins       2464 lj_opt_fold.c   *fright = *IR(fins->op2);
fins       2465 lj_opt_fold.c   if (fins->op2 < REF_TRUE)
fins       2466 lj_opt_fold.c    fright[1] = IR(fins->op2)[1];
fins       2468 lj_opt_fold.c   key += (fins->op2 & 0x3ffu); /* Literal mask. Must include IRCONV_*MASK. */
fins       2493 lj_opt_fold.c   return lj_ir_kint(J, fins->i);
fins       2506 lj_opt_fold.c  IRRef2 op12 = (IRRef2)fins->op1 + ((IRRef2)fins->op2 << 16);
fins       2507 lj_opt_fold.c  IROp op = fins->o;
fins       2511 lj_opt_fold.c   IRRef lim = fins->op1;
fins       2512 lj_opt_fold.c   if (fins->op2 > lim) lim = fins->op2; /* Relies on lit < REF_BIAS. */
fins       2526 lj_opt_fold.c   ir->o = fins->o;
fins       2527 lj_opt_fold.c   J->guardemit.irt |= fins->t.irt;
fins       2528 lj_opt_fold.c   return TREF(ref, irt_t((ir->t = fins->t)));
fins       2535 lj_opt_fold.c  IRRef ref = J->chain[fins->o];
fins       2536 lj_opt_fold.c  IRRef2 op12 = (IRRef2)fins->op1 + ((IRRef2)fins->op2 << 16);
fins       139 lj_opt_mem.c   ref = J->chain[fins->o+IRDELTA_L2S];
fins       183 lj_opt_mem.c     lua_assert(ir->o != IR_TNEW || irt_isnil(fins->t));
fins       184 lj_opt_mem.c     if (irt_ispri(fins->t)) {
fins       185 lj_opt_mem.c  	return TREF_PRI(irt_type(fins->t));
fins       186 lj_opt_mem.c     } else if (irt_isnum(fins->t) || (LJ_DUALNUM && irt_isint(fins->t)) ||
fins       187 lj_opt_mem.c  		 irt_isstr(fins->t)) {
fins       194 lj_opt_mem.c  	lua_assert(itype2irt(tv) == irt_type(fins->t));
fins       195 lj_opt_mem.c  	if (irt_isnum(fins->t))
fins       197 lj_opt_mem.c  	else if (LJ_DUALNUM && irt_isint(fins->t))
fins       208 lj_opt_mem.c   ref = J->chain[fins->o];
fins       221 lj_opt_mem.c   IRIns *irx = IR(fins->op1);
fins       245 lj_opt_mem.c   if ((ref = fwd_ahload(J, fins->op1)) ||
fins       254 lj_opt_mem.c   IRRef ref = fwd_ahload(J, fins->op1);
fins       279 lj_opt_mem.c    fins->t.irt &= ~IRT_GUARD; /* Drop HREFK guard. */
fins       287 lj_opt_mem.c   IRRef lim = fins->op1; /* Search limit. */
fins       304 lj_opt_mem.c    if (aa_ahref(J, fins, IR(store->op1)) != ALIAS_NO)
fins       329 lj_opt_mem.c   IRRef ta = fins->op1;
fins       343 lj_opt_mem.c   IRRef xref = fins->op1; /* xREF reference. */
fins       344 lj_opt_mem.c   IRRef val = fins->op2; /* Stored value reference. */
fins       346 lj_opt_mem.c   IRRef1 *refp = &J->chain[fins->o];
fins       413 lj_opt_mem.c   IRRef uref = fins->op1;
fins       447 lj_opt_mem.c   IRRef xref = fins->op1; /* xREF reference. */
fins       448 lj_opt_mem.c   IRRef val = fins->op2; /* Stored value reference. */
fins       521 lj_opt_mem.c   IRRef oref = fins->op1; /* Object reference. */
fins       522 lj_opt_mem.c   IRRef fid = fins->op2; /* Field ID. */
fins       530 lj_opt_mem.c    switch (aa_fref(J, fins, IR(store->op1))) {
fins       553 lj_opt_mem.c   IRRef fref = fins->op1; /* FREF reference. */
fins       554 lj_opt_mem.c   IRRef val = fins->op2; /* Stored value reference. */
fins       735 lj_opt_mem.c   IRRef xref = fins->op1;
fins       740 lj_opt_mem.c   if ((fins->op2 & IRXLOAD_READONLY))
fins       742 lj_opt_mem.c   if ((fins->op2 & IRXLOAD_VOLATILE))
fins       752 lj_opt_mem.c    switch (aa_xref(J, xr, fins, store)) {
fins       757 lj_opt_mem.c     if (!irt_sametype(fins->t, IR(store->op2)->t)) {
fins       758 lj_opt_mem.c  	IRType dt = irt_type(fins->t), st = irt_type(IR(store->op2)->t);
fins       766 lj_opt_mem.c  	fins->ot = IRT(IR_CONV, dt);
fins       767 lj_opt_mem.c  	fins->op1 = store->op2;
fins       768 lj_opt_mem.c  	fins->op2 = (dt<<5)|st;
fins       781 lj_opt_mem.c    if (IR(ref)->op1 == xref && irt_sametype(IR(ref)->t, fins->t))
fins       787 lj_opt_mem.c   if (!(fins->op2 & IRXLOAD_READONLY) && J->chain[IR_LOOP] &&
fins       788 lj_opt_mem.c     xref == fins->op1 && (xref = reassoc_xref(J, xr)) != 0) {
fins       803 lj_opt_mem.c   IRRef xref = fins->op1;
fins       806 lj_opt_mem.c   IRRef val = fins->op2; /* Stored value reference. */
fins       814 lj_opt_mem.c    switch (aa_xref(J, xr, fins, store)) {
fins       852 lj_opt_mem.c   IRRef tab = fins->op1; /* Table reference. */
fins       305 lj_opt_narrow.c  cref = J->chain[fins->o];
fins       309 lj_opt_narrow.c 	(fins->o == IR_TOBIT ||
fins       311 lj_opt_narrow.c 	 irt_isguard(cr->t) >= irt_isguard(fins->t)))) {
fins       361 lj_opt_narrow.c  IROpT guardot = irt_isguard(fins->t) ? IRTG(IR_ADDOV-IR_ADD, 0) : 0;
fins       362 lj_opt_narrow.c  IROpT convot = fins->ot;
fins       363 lj_opt_narrow.c  IRRef1 convop2 = fins->op2;
fins       413 lj_opt_narrow.c   nc.t = irt_type(fins->t);
fins       414 lj_opt_narrow.c   if (fins->o == IR_TOBIT) {
fins       417 lj_opt_narrow.c    nc.mode = fins->op2;
fins       419 lj_opt_narrow.c   if (narrow_conv_backprop(&nc, fins->op1, 0) <= 1)