fleft       141 lj_opt_fold.c #define knumleft	(ir_knum(fleft)->n)
fleft       283 lj_opt_fold.c  return INTFOLD(kfold_intop(fleft->i, fright->i, (IROp)fins->o));
fleft       291 lj_opt_fold.c  lua_Number n = lj_vm_foldarith((lua_Number)fleft->i, (lua_Number)fright->i,
fleft       302 lj_opt_fold.c  return INTFOLD(~fleft->i);
fleft       308 lj_opt_fold.c  return INTFOLD((int32_t)lj_bswap((uint32_t)fleft->i));
fleft       322 lj_opt_fold.c  int32_t a = fleft->i, b = fright->i;
fleft       376 lj_opt_fold.c  return INT64FOLD(kfold_int64arith(ir_k64(fleft)->u64,
fleft       386 lj_opt_fold.c  uint64_t k1 = ir_k64(fleft)->u64, k2 = ir_k64(fright)->u64;
fleft       410 lj_opt_fold.c  uint64_t k = ir_k64(fleft)->u64;
fleft       422 lj_opt_fold.c  return INT64FOLD(~ir_k64(fleft)->u64);
fleft       432 lj_opt_fold.c  return INT64FOLD(lj_bswap64(ir_k64(fleft)->u64));
fleft       449 lj_opt_fold.c  uint64_t a = ir_k64(fleft)->u64, b = ir_k64(fright)->u64;
fleft       483 lj_opt_fold.c  GCstr *s = lj_str_new(J->L, (const char *)ir_kptr(fleft), (size_t)fright->i);
fleft       498 lj_opt_fold.c  GCstr *str = ir_kstr(fleft);
fleft       506 lj_opt_fold.c  PHIBARRIER(fleft);
fleft       508 lj_opt_fold.c   return fleft->op1; /* strref(snew(ptr, len), 0) ==> ptr */
fleft       511 lj_opt_fold.c   IRIns *ir = IR(fleft->op1);
fleft       527 lj_opt_fold.c  if (irref_isk(fleft->op1) && irref_isk(fleft->op2)) {
fleft       528 lj_opt_fold.c   GCstr *a = ir_kstr(IR(fleft->op1));
fleft       529 lj_opt_fold.c   GCstr *b = ir_kstr(IR(fleft->op2));
fleft       560 lj_opt_fold.c    !(fleft->op2 & IRBUFHDR_APPEND) &&
fleft       561 lj_opt_fold.c    fleft->prev == fright->op2 &&
fleft       562 lj_opt_fold.c    fleft->op1 == IR(fright->op2)->op1) {
fleft       564 lj_opt_fold.c   IR(ref)->op2 = (fleft->op2 | IRBUFHDR_APPEND); /* Modify BUFHDR. */
fleft       579 lj_opt_fold.c    if (fleft->o == IR_BUFPUT && irref_isk(fleft->op2) &&
fleft       580 lj_opt_fold.c 	 !irt_isphi(fleft->t)) { /* Join two constant string puts in a row. */
fleft       581 lj_opt_fold.c 	GCstr *s1 = ir_kstr(IR(fleft->op2));
fleft       595 lj_opt_fold.c  lua_assert(fleft->o == IR_BUFHDR || fleft->o == IR_BUFPUT ||
fleft       596 lj_opt_fold.c 	   fleft->o == IR_CALLL);
fleft       598 lj_opt_fold.c   if (fleft->o == IR_BUFHDR) { /* No put operations? */
fleft       599 lj_opt_fold.c    if (!(fleft->op2 & IRBUFHDR_APPEND)) /* Empty buffer? */
fleft       601 lj_opt_fold.c    fins->op1 = fleft->op1;
fleft       602 lj_opt_fold.c    fins->op2 = fleft->prev; /* Relies on checks in bufput_append. */
fleft       604 lj_opt_fold.c   } else if (fleft->o == IR_BUFPUT) {
fleft       605 lj_opt_fold.c    IRIns *irb = IR(fleft->op1);
fleft       607 lj_opt_fold.c 	return fleft->op2; /* Shortcut for a single put operation. */
fleft       614 lj_opt_fold.c    IRIns *irs = IR(ref), *ira = fleft, *irb = IR(irs->op1);
fleft       637 lj_opt_fold.c  if (irref_isk(fleft->op2)) {
fleft       641 lj_opt_fold.c 						    ir_kstr(IR(fleft->op2)));
fleft       643 lj_opt_fold.c   fins->op1 = fleft->op1;
fleft       653 lj_opt_fold.c  if (irref_isk(fleft->op2)) {
fleft       654 lj_opt_fold.c   IRIns *irc = IR(fleft->op1);
fleft       657 lj_opt_fold.c    sb = lj_buf_putstr_rep(sb, ir_kstr(IR(irc->op2)), IR(fleft->op2)->i);
fleft       675 lj_opt_fold.c  IRIns *irc = IR(fleft->op1);
fleft       677 lj_opt_fold.c  if (irref_isk(fleft->op2)) {
fleft       679 lj_opt_fold.c   IRIns *ira = IR(fleft->op2);
fleft       715 lj_opt_fold.c  GCobj *o = ir_kgc(fleft);
fleft       722 lj_opt_fold.c  if (irt_iscdata(fleft->t)) {
fleft       739 lj_opt_fold.c  void *p = ir_kptr(fleft);
fleft       745 lj_opt_fold.c  return lj_ir_kptr_(J, fleft->o, (char *)p + ofs);
fleft       753 lj_opt_fold.c  if (fleft->o == IR_KINT || fleft->o == IR_KINT64) {
fleft       771 lj_opt_fold.c  return lj_ir_knum(J, (lua_Number)fleft->i);
fleft       777 lj_opt_fold.c  return lj_ir_knum(J, (lua_Number)(uint32_t)fleft->i);
fleft       786 lj_opt_fold.c  int32_t k = fleft->i;
fleft       801 lj_opt_fold.c   return INT64FOLD((uint64_t)(int64_t)fleft->i);
fleft       803 lj_opt_fold.c   return INT64FOLD((uint64_t)(int64_t)(uint32_t)fleft->i);
fleft       809 lj_opt_fold.c  return lj_ir_knum(J, (lua_Number)(int64_t)ir_kint64(fleft)->u64);
fleft       815 lj_opt_fold.c  return lj_ir_knum(J, (lua_Number)ir_kint64(fleft)->u64);
fleft       822 lj_opt_fold.c  return INTFOLD((int32_t)ir_kint64(fleft)->u64);
fleft       870 lj_opt_fold.c  return lj_ir_kstr(J, lj_strfmt_num(J->L, ir_knum(fleft)));
fleft       877 lj_opt_fold.c 		    lj_strfmt_int(J->L, fleft->i) :
fleft       878 lj_opt_fold.c 		    lj_strfmt_char(J->L, fleft->i));
fleft       885 lj_opt_fold.c  if (lj_strscan_num(ir_kstr(fleft), &n))
fleft       920 lj_opt_fold.c  IRFPMathOp op = (IRFPMathOp)fleft->op2;
fleft       935 lj_opt_fold.c  PHIBARRIER(fleft);
fleft       936 lj_opt_fold.c  fins->op1 = fleft->op1; /* abs(neg(x)) ==> abs(x) */
fleft       946 lj_opt_fold.c  PHIBARRIER(fleft); /* See above. Fold would be ok, but not beneficial. */
fleft       947 lj_opt_fold.c  return fleft->op1; /* f(g(x)) ==> x */
fleft       962 lj_opt_fold.c  PHIBARRIER(fleft);
fleft       965 lj_opt_fold.c  fins->op2 = fleft->op1;
fleft       990 lj_opt_fold.c  PHIBARRIER(fleft);
fleft       991 lj_opt_fold.c  fins->op2 = fleft->op1; /* (-x) - k ==> (-k) - x */
fleft      1039 lj_opt_fold.c  PHIBARRIER(fleft);
fleft      1040 lj_opt_fold.c  fins->op1 = fleft->op1; /* (-a) o k ==> a o (-k) */
fleft      1049 lj_opt_fold.c  PHIBARRIER(fleft);
fleft      1051 lj_opt_fold.c  fins->op1 = fleft->op1; /* (-a) o (-b) ==> a o b */
fleft      1109 lj_opt_fold.c  PHIBARRIER(fleft);
fleft      1111 lj_opt_fold.c  if ((fleft->op2 & IRCONV_SRCMASK) == IRT_NUM && irt_isguard(fleft->t))
fleft      1112 lj_opt_fold.c   return fleft->op1; /* f(g(x)) ==> x */
fleft      1121 lj_opt_fold.c  if ((fleft->op2 & IRCONV_SRCMASK) ==
fleft      1123 lj_opt_fold.c   return fleft->op1;
fleft      1131 lj_opt_fold.c  PHIBARRIER(fleft);
fleft      1132 lj_opt_fold.c  if ((fleft->op2 & IRCONV_SRCMASK) == IRT_INT) {
fleft      1134 lj_opt_fold.c   fins->op1 = fleft->op1;
fleft      1137 lj_opt_fold.c  } else if ((fleft->op2 & IRCONV_SRCMASK) == IRT_U32) {
fleft      1139 lj_opt_fold.c   return fleft->op1;
fleft      1142 lj_opt_fold.c   fins->op1 = fleft->op1;
fleft      1157 lj_opt_fold.c  PHIBARRIER(fleft);
fleft      1158 lj_opt_fold.c  src = (fleft->op2 & IRCONV_SRCMASK);
fleft      1161 lj_opt_fold.c    return fleft->op1;
fleft      1164 lj_opt_fold.c    fins->op1 = fleft->op1;
fleft      1174 lj_opt_fold.c  PHIBARRIER(fleft);
fleft      1175 lj_opt_fold.c  if ((fleft->op2 & IRCONV_SRCMASK) == IRT_FLOAT)
fleft      1176 lj_opt_fold.c   return fleft->op1;
fleft      1185 lj_opt_fold.c  if ((fleft->op2 & IRCONV_SRCMASK) == IRT_INT) {
fleft      1186 lj_opt_fold.c   lua_assert(irt_isnum(fleft->t));
fleft      1187 lj_opt_fold.c   return fleft->op1;
fleft      1188 lj_opt_fold.c  } else if ((fleft->op2 & IRCONV_SRCMASK) == IRT_U32) {
fleft      1189 lj_opt_fold.c   lua_assert(irt_isnum(fleft->t));
fleft      1191 lj_opt_fold.c   fins->op1 = fleft->op1;
fleft      1204 lj_opt_fold.c  if ((fleft->op2 & IRCONV_SRCMASK) == IRT_INT ||
fleft      1205 lj_opt_fold.c    (fleft->op2 & IRCONV_SRCMASK) == IRT_U32)
fleft      1219 lj_opt_fold.c  PHIBARRIER(fleft);
fleft      1220 lj_opt_fold.c  if (fleft->o == IR_XLOAD && (irt_isu8(fleft->t) || irt_isu16(fleft->t)))
fleft      1222 lj_opt_fold.c  if (fleft->o == IR_ADD && irref_isk(fleft->op2)) {
fleft      1223 lj_opt_fold.c   ofs = (int64_t)IR(fleft->op2)->i;
fleft      1224 lj_opt_fold.c   ref = fleft->op1;
fleft      1260 lj_opt_fold.c  IROp op = (IROp)fleft->o;
fleft      1262 lj_opt_fold.c  IRRef op1 = fleft->op1, op2 = fleft->op2, mode = fins->op2;
fleft      1263 lj_opt_fold.c  PHIBARRIER(fleft);
fleft      1301 lj_opt_fold.c  PHIBARRIER(fleft);
fleft      1350 lj_opt_fold.c  if (fleft->o == IR_KINT ? (fleft->i == 0) : (ir_kint64(fleft)->u64 == 0)) {
fleft      1431 lj_opt_fold.c  if (fleft->i == 0)
fleft      1449 lj_opt_fold.c   PHIBARRIER(fleft);
fleft      1450 lj_opt_fold.c   if (fins->op2 == fleft->op1) /* (i + j) - i ==> j */
fleft      1451 lj_opt_fold.c    return fleft->op2;
fleft      1452 lj_opt_fold.c   if (fins->op2 == fleft->op2) /* (i + j) - j ==> i */
fleft      1453 lj_opt_fold.c    return fleft->op1;
fleft      1462 lj_opt_fold.c   PHIBARRIER(fleft);
fleft      1463 lj_opt_fold.c   if (fins->op2 == fleft->op1) { /* (i - j) - i ==> 0 - j */
fleft      1465 lj_opt_fold.c    fins->op2 = fleft->op2;
fleft      1506 lj_opt_fold.c   PHIBARRIER(fleft);
fleft      1508 lj_opt_fold.c   if (fleft->op1 == fright->op1) { /* (i + j1) - (i + j2) ==> j1 - j2 */
fleft      1509 lj_opt_fold.c    fins->op1 = fleft->op2;
fleft      1513 lj_opt_fold.c   if (fleft->op1 == fright->op2) { /* (i + j1) - (j2 + i) ==> j1 - j2 */
fleft      1514 lj_opt_fold.c    fins->op1 = fleft->op2;
fleft      1518 lj_opt_fold.c   if (fleft->op2 == fright->op1) { /* (j1 + i) - (i + j2) ==> j1 - j2 */
fleft      1519 lj_opt_fold.c    fins->op1 = fleft->op1;
fleft      1523 lj_opt_fold.c   if (fleft->op2 == fright->op2) { /* (j1 + i) - (j2 + i) ==> j1 - j2 */
fleft      1524 lj_opt_fold.c    fins->op1 = fleft->op1;
fleft      1631 lj_opt_fold.c  int64_t k = fleft->o == IR_KINT ? (int64_t)fleft->i :
fleft      1632 lj_opt_fold.c 				  (int64_t)ir_k64(fleft)->u64;
fleft      1646 lj_opt_fold.c  int64_t k = fleft->o == IR_KINT ? (int64_t)fleft->i :
fleft      1647 lj_opt_fold.c 				  (int64_t)ir_k64(fleft)->u64;
fleft      1659 lj_opt_fold.c  IRIns *irk = IR(fleft->op2);
fleft      1660 lj_opt_fold.c  PHIBARRIER(fleft);
fleft      1663 lj_opt_fold.c   fins->op1 = fleft->op1;
fleft      1670 lj_opt_fold.c   IROpT ot = fleft->ot;
fleft      1671 lj_opt_fold.c   fins->op1 = fleft->op1;
fleft      1684 lj_opt_fold.c  IRIns *irk = IR(fleft->op2);
fleft      1686 lj_opt_fold.c    kfold_intop(-1, irk->i, (IROp)fleft->o) == fright->i)
fleft      1695 lj_opt_fold.c  IRIns *irk = IR(fleft->op2);
fleft      1696 lj_opt_fold.c  PHIBARRIER(fleft);
fleft      1702 lj_opt_fold.c    fins->op1 = fleft->op1;
fleft      1714 lj_opt_fold.c  IRIns *irk = IR(fleft->op2);
fleft      1715 lj_opt_fold.c  PHIBARRIER(fleft);
fleft      1722 lj_opt_fold.c    fins->op1 = fleft->op1;
fleft      1741 lj_opt_fold.c  IRIns *irk = IR(fleft->op2);
fleft      1746 lj_opt_fold.c   PHIBARRIER(fleft);
fleft      1747 lj_opt_fold.c   fins->op1 = fleft->op1;
fleft      1762 lj_opt_fold.c  IRIns *irk = IR(fleft->op2);
fleft      1766 lj_opt_fold.c   PHIBARRIER(fleft);
fleft      1767 lj_opt_fold.c   fins->op1 = fleft->op1;
fleft      1783 lj_opt_fold.c  if (fins->op2 == fleft->op1 || fins->op2 == fleft->op2)
fleft      1791 lj_opt_fold.c  PHIBARRIER(fleft);
fleft      1792 lj_opt_fold.c  if (fins->op2 == fleft->op1) /* (a xor b) xor a ==> b */
fleft      1793 lj_opt_fold.c   return fleft->op2;
fleft      1794 lj_opt_fold.c  if (fins->op2 == fleft->op2) /* (a xor b) xor b ==> a */
fleft      1795 lj_opt_fold.c   return fleft->op1;
fleft      1806 lj_opt_fold.c  IRIns *irk = IR(fleft->op2);
fleft      1807 lj_opt_fold.c  PHIBARRIER(fleft); /* The (shift any KINT) rule covers k2 == 0 and more. */
fleft      1819 lj_opt_fold.c   fins->op1 = fleft->op1;
fleft      1832 lj_opt_fold.c  IRIns *irk = IR(fleft->op2);
fleft      1838 lj_opt_fold.c   PHIBARRIER(fleft);
fleft      1839 lj_opt_fold.c   fins->op1 = fleft->op1;
fleft      1847 lj_opt_fold.c   PHIBARRIER(fleft);
fleft      1848 lj_opt_fold.c   fins->op1 = fleft->op1;
fleft      1859 lj_opt_fold.c  if (fins->op2 == fleft->op1 || fins->op2 == fleft->op2)
fleft      2053 lj_opt_fold.c  PHIBARRIER(fleft);
fleft      2056 lj_opt_fold.c   IRRef strref = fleft->op1;
fleft      2060 lj_opt_fold.c    emitir(IRTGI(IR_EQ), fleft->op2, lj_ir_kint(J, len));
fleft      2064 lj_opt_fold.c    if (!irref_isk(fleft->op2)) /* Only handle the constant length case. */
fleft      2066 lj_opt_fold.c    if (IR(fleft->op2)->i != len)
fleft      2107 lj_opt_fold.c  lua_assert(ir_kptr(fleft) == niltvg(J2G(J)));
fleft      2132 lj_opt_fold.c   GCfunc *fn = ir_kfunc(fleft);
fleft      2168 lj_opt_fold.c  if (lj_tab_get(J->L, ir_ktab(IR(fleft->op1)), &keyv) == niltvg(J2G(J)) &&
fleft      2185 lj_opt_fold.c   return INTFOLD(fleft->op1);
fleft      2193 lj_opt_fold.c   return INTFOLD((1 << fleft->op2)-1);
fleft      2201 lj_opt_fold.c   return INTFOLD((int32_t)ir_ktab(IR(fleft->op1))->asize);
fleft      2209 lj_opt_fold.c   return INTFOLD((int32_t)ir_ktab(IR(fleft->op1))->hmask);
fleft      2229 lj_opt_fold.c   return INTFOLD((int32_t)ir_kstr(fleft)->len);
fleft      2237 lj_opt_fold.c   PHIBARRIER(fleft);
fleft      2238 lj_opt_fold.c   return fleft->op2;
fleft      2246 lj_opt_fold.c  if (LJ_LIKELY(J->flags & JIT_F_OPT_FOLD) && fleft->op2 == IRTOSTR_CHAR)
fleft      2256 lj_opt_fold.c   return INTFOLD((int32_t)ir_kcdata(fleft)->ctypeid);
fleft      2267 lj_opt_fold.c   void *p = cdataptr(ir_kcdata(fleft));
fleft      2281 lj_opt_fold.c   return fleft->op1; /* No PHI barrier needed. CNEW/CNEWI op1 is const. */
fleft      2292 lj_opt_fold.c   return fleft->op2; /* Fold even across PHI to avoid allocations. */
fleft      2327 lj_opt_fold.c  TRef tr = kfold_xload(J, fins, ir_kptr(fleft));
fleft      2458 lj_opt_fold.c   *fleft = *IR(fins->op1);
fleft      2460 lj_opt_fold.c    fleft[1] = IR(fins->op1)[1];
fleft       263 lj_opt_mem.c   IRRef tab = fleft->op1;