int32_t      143 host/buildvm.c  ctx->reloc[ctx->nreloc].ofs = (int32_t)(addr - ctx->code);
int32_t      155 host/buildvm.c static void sym_insert(BuildCtx *ctx, int32_t ofs,
int32_t      207 host/buildvm.c  ctx->bc_ofs = (int32_t *)malloc(ctx->npc*sizeof(int32_t));
int32_t      211 host/buildvm.c   int32_t ofs = dasm_getpclabel(Dst, i);
int32_t      231 host/buildvm.c    sym_insert(ctx, (int32_t)((uint8_t *)(ctx->glob[i]) - ctx->code),
int32_t      236 host/buildvm.c  sym_insert(ctx, (int32_t)ctx->codesz, "", "");
int32_t      55 host/buildvm.h  int32_t ofs;
int32_t      62 host/buildvm.h  int32_t ofs;
int32_t      81 host/buildvm.h  int32_t *bc_ofs;
int32_t      288 host/buildvm_asm.c   int32_t ofs = ctx->sym[i].ofs;
int32_t      289 host/buildvm_asm.c   int32_t next = ctx->sym[i+1].ofs;
int32_t      211 lib_base.c    int32_t len;
int32_t      213 lib_base.c     len = (int32_t)strV(o)->len;
int32_t      215 lib_base.c     len = (int32_t)lj_tab_len(lj_lib_checktab(L, 1));
int32_t      224 lib_base.c    int32_t n, i = lj_lib_optint(L, 2, 1);
int32_t      225 lib_base.c    int32_t e = (L->base+3-1 < L->top && !tvisnil(L->base+3-1)) ?
int32_t      226 lib_base.c   	   lj_lib_checkint(L, 3) : (int32_t)lj_tab_len(t);
int32_t      244 lib_base.c    int32_t n = (int32_t)(L->top - L->base);
int32_t      249 lib_base.c     int32_t i = lj_lib_checkint(L, 1);
int32_t      261 lib_base.c    int32_t base = lj_lib_optint(L, 2, 10);
int32_t      276 lib_base.c   	 int32_t i;
int32_t      303 lib_base.c   	  setintV(L->base-1-LJ_FR2, (int32_t)ul);
int32_t      336 lib_base.c    int32_t level = lj_lib_optint(L, 2, 1);
int32_t      441 lib_base.c    setintV(L->top++, (int32_t)(G(L)->gc.total >> 10));
int32_t      449 lib_base.c    int32_t data = lj_lib_optint(L, 2, 0);
int32_t      40 lib_bit.c   static int32_t bit_checkbit(lua_State *L, int narg)
int32_t      48 lib_bit.c     int32_t i = lj_num2bit(numV(o));
int32_t      59 lib_bit.c    setintV(L->base-1-LJ_FR2, (int32_t)lj_carith_check64(L, 1, &id));
int32_t      96 lib_bit.c    int32_t sh = (int32_t)lj_carith_check64(L, 2, &id2);
int32_t      150 lib_bit.c    int32_t n = L->base+1>=L->top ? (id ? 16 : 8) :
int32_t      151 lib_bit.c   				 (int32_t)lj_carith_check64(L, 2, &id2);
int32_t      154 lib_bit.c    int32_t n = L->base+1>=L->top ? 8 : bit_checkbit(L, 2);
int32_t      203 lib_debug.c   int32_t n = lj_lib_checkint(L, 2);
int32_t      231 lib_debug.c   int32_t n = lj_lib_checkint(L, 2) - 1;
int32_t      245 lib_debug.c    int32_t n;
int32_t      90 lib_ffi.c   static int32_t ffi_checkint(lua_State *L, int narg)
int32_t      94 lib_ffi.c    int32_t i;
int32_t      441 lib_ffi.c      TValue *tv = lj_tab_setint(L, t, (int32_t)slot);
int32_t      514 lib_ffi.c     cTValue *tv = lj_tab_getinth(cts->miscmap, -(int32_t)id);
int32_t      569 lib_ffi.c     setintV(lj_tab_setstr(L, t, lj_str_newlit(L, "info")), (int32_t)ct->info);
int32_t      571 lib_ffi.c      setintV(lj_tab_setstr(L, t, lj_str_newlit(L, "size")), (int32_t)ct->size);
int32_t      573 lib_ffi.c      setintV(lj_tab_setstr(L, t, lj_str_newlit(L, "sib")), (int32_t)ct->sib);
int32_t      632 lib_ffi.c    setintV(L->top-1, (int32_t)sz);
int32_t      717 lib_ffi.c    int32_t fill = 0;
int32_t      781 lib_ffi.c    tv = lj_tab_setinth(L, t, -(int32_t)id);
int32_t      131 lib_io.c       int32_t i = lj_num2int(d);
int32_t      175 lib_jit.c   static void setintfield(lua_State *L, GCtab *t, const char *name, int32_t val)
int32_t      193 lib_jit.c     setintfield(L, t, "bytecodes", (int32_t)pt->sizebc);
int32_t      194 lib_jit.c     setintfield(L, t, "gcconsts", (int32_t)pt->sizekgc);
int32_t      195 lib_jit.c     setintfield(L, t, "nconsts", (int32_t)pt->sizekn);
int32_t      196 lib_jit.c     setintfield(L, t, "upvalues", (int32_t)pt->sizeuv);
int32_t      299 lib_jit.c     setintfield(L, t, "nins", (int32_t)T->nins - REF_BIAS - 1);
int32_t      300 lib_jit.c     setintfield(L, t, "nk", REF_BIAS - (int32_t)T->nk);
int32_t      318 lib_jit.c     int32_t m = lj_ir_mode[ir->o];
int32_t      321 lib_jit.c     setintV(L->top++, (int32_t)ir->op1 - (irm_op1(m)==IRMref ? REF_BIAS : 0));
int32_t      322 lib_jit.c     setintV(L->top++, (int32_t)ir->op2 - (irm_op2(m)==IRMref ? REF_BIAS : 0));
int32_t      336 lib_jit.c     int32_t slot = -1;
int32_t      349 lib_jit.c     setintV(L->top-1, (int32_t)irt_type(ir->t));
int32_t      370 lib_jit.c     setintV(lj_tab_setint(L, t, 0), (int32_t)snap->ref - REF_BIAS);
int32_t      371 lib_jit.c     setintV(lj_tab_setint(L, t, 1), (int32_t)snap->nslots);
int32_t      373 lib_jit.c      setintV(lj_tab_setint(L, t, (int32_t)(n+2)), (int32_t)map[n]);
int32_t      374 lib_jit.c     setintV(lj_tab_setint(L, t, (int32_t)(nent+2)), (int32_t)SNAP(255, 0, 0));
int32_t      496 lib_jit.c      int32_t n = 0;
int32_t      637 lib_jit.c   static const int32_t jit_param_default[JIT_P__MAX+1] = {
int32_t      44 lib_string.c   int32_t len = (int32_t)s->len;
int32_t      45 lib_string.c   int32_t start = lj_lib_optint(L, 2, 1);
int32_t      46 lib_string.c   int32_t stop = lj_lib_optint(L, 3, start);
int32_t      47 lib_string.c   int32_t n, i;
int32_t      70 lib_string.c    int32_t k = lj_lib_checkint(L, i);
int32_t      90 lib_string.c   int32_t rep = lj_lib_checkint(L, 2);
int32_t      454 lib_string.c   int32_t start = lj_lib_optint(L, 3, 1);
int32_t      456 lib_string.c   if (start < 0) start += (int32_t)s->len; else start--;
int32_t      471 lib_string.c     setintV(L->top-2, (int32_t)(q-strdata(s)) + 1);
int32_t      472 lib_string.c     setintV(L->top-1, (int32_t)(q-strdata(s)) + (int32_t)p->len);
int32_t      490 lib_string.c  	 setintV(L->top++, (int32_t)(sstr-(strdata(s)-1)));
int32_t      491 lib_string.c  	 setintV(L->top++, (int32_t)(q-strdata(s)));
int32_t      528 lib_string.c     int32_t pos = (int32_t)(e - s);
int32_t      685 lib_string.c  	 int32_t k = intV(L->base+arg-1);
int32_t      66 lib_table.c     m = (lua_Number)(int32_t)i;
int32_t      82 lib_table.c   int32_t n, i = (int32_t)lj_tab_len(t) + 1;
int32_t      156 lib_table.c   int32_t i = lj_lib_optint(L, 3, 1);
int32_t      157 lib_table.c   int32_t e = (L->base+3 < L->top && !tvisnil(L->base+3)) ?
int32_t      158 lib_table.c  	   lj_lib_checkint(L, 4) : (int32_t)lj_tab_len(t);
int32_t      162 lib_table.c    int32_t idx = (int32_t)(intptr_t)sbufP(sb);
int32_t      262 lib_table.c   int32_t n = (int32_t)lj_tab_len(t);
int32_t      278 lib_table.c   setintV(lj_tab_setstr(L, t, strV(lj_lib_upvalue(L, 1))), (int32_t)n);
int32_t      290 lib_table.c   int32_t a = lj_lib_checkint(L, 1);
int32_t      291 lib_table.c   int32_t h = lj_lib_checkint(L, 2);
int32_t      64 lj_asm.c     int32_t evenspill;	/* Next even spill slot. */
int32_t      65 lj_asm.c     int32_t oddspill;	/* Next odd spill slot (or 0). */
int32_t      81 lj_asm.c     int32_t gcsteps;	/* Accumulated number of GC steps (per section). */
int32_t      263 lj_asm.c       p += sprintf(p, "%08x", va_arg(argp, int32_t));
int32_t      371 lj_asm.c    static int32_t ra_spill(ASMState *as, IRIns *ir)
int32_t      373 lj_asm.c     int32_t slot = ir->s;
int32_t      413 lj_asm.c      int32_t ofs = ra_spill(as, ir); /* Force a spill slot. */
int32_t      998 lj_asm.c    static int32_t asm_stack_adjust(ASMState *as)
int32_t     1743 lj_asm.c     int32_t spadj;
int32_t     1745 lj_asm.c     emit_setvmstate(as, (int32_t)as->T->traceno);
int32_t     1767 lj_asm.c     int32_t spadj, spdelta;
int32_t     1809 lj_asm.c     spdelta = spadj - (int32_t)as->parent->spadjust;
int32_t     1811 lj_asm.c      spadj = (int32_t)as->parent->spadjust;
int32_t     1848 lj_asm.c     emit_setvmstate(as, (int32_t)as->T->traceno);
int32_t     1866 lj_asm.c    	int32_t ofs = sps_scale(regsp_spill(rs));
int32_t     1957 lj_asm.c      int32_t mres;
int32_t     1969 lj_asm.c      mres = (int32_t)(snap->nslots - baseslot - LJ_FR2);
int32_t     1972 lj_asm.c       mres -= (int32_t)(1 + LJ_FR2 + bc_a(*pc) + bc_c(*pc)); break;
int32_t     1973 lj_asm.c      case BC_RETM: mres -= (int32_t)(bc_a(*pc) + bc_d(*pc)); break;
int32_t     1974 lj_asm.c      case BC_TSETM: mres -= (int32_t)bc_a(*pc); break;
int32_t     1982 lj_asm.c     emit_addptr(as, RID_BASE, 8*(int32_t)baseslot);
int32_t     2022 lj_asm.c       ir->i = (int32_t)(intptr_t)(ir+1);
int32_t      145 lj_asm_arm.h  static int32_t asm_fuseabase(ASMState *as, IRRef ref)
int32_t      150 lj_asm_arm.h    return (int32_t)sizeof(GCtab);
int32_t      155 lj_asm_arm.h  static Reg asm_fuseahuref(ASMState *as, IRRef ref, int32_t *ofsp, RegSet allow,
int32_t      164 lj_asm_arm.h  	 int32_t ofs = asm_fuseabase(as, tab);
int32_t      175 lj_asm_arm.h  	int32_t ofs = (int32_t)(IR(ir->op2)->op2 * sizeof(Node));
int32_t      184 lj_asm_arm.h  	int32_t ofs = i32ptr(&gcref(fn->l.uvptr[(ir->op2 >> 8)])->uv.tv);
int32_t      237 lj_asm_arm.h  			 RegSet allow, int32_t ofs)
int32_t      242 lj_asm_arm.h    int32_t lim = (!LJ_SOFTFP && (ai & 0x08000000)) ? 1024 :
int32_t      245 lj_asm_arm.h     int32_t ofs2;
int32_t      273 lj_asm_arm.h     ofs = (int32_t)sizeof(GCstr);
int32_t      342 lj_asm_arm.h   int32_t ofs = 0;
int32_t      484 lj_asm_arm.h   int32_t delta = 1+LJ_FR2+bc_a(*((const BCIns *)pc - 1));
int32_t      486 lj_asm_arm.h   if ((int32_t)as->topslot < 0) as->topslot = 0;
int32_t      601 lj_asm_arm.h   int32_t ofs = 0;
int32_t      699 lj_asm_arm.h    int32_t ofs = asm_fuseabase(as, tab);
int32_t      731 lj_asm_arm.h   int32_t k = 0, khi = emit_isk12(ARMI_CMP, irt_toitype(kt));
int32_t      763 lj_asm_arm.h    int32_t val = (int32_t)ir_knum(irkey)->u32.lo;
int32_t      769 lj_asm_arm.h    val = (int32_t)ir_knum(irkey)->u32.hi;
int32_t      796 lj_asm_arm.h   emit_lso(as, ARMI_LDR, dest, dest, (int32_t)offsetof(Node, next));
int32_t      806 lj_asm_arm.h    emit_lsox(as, ARMI_LDRD, tmp, dest, (int32_t)offsetof(Node, key));
int32_t      809 lj_asm_arm.h    emit_lso(as, ARMI_LDR, tmp, dest, (int32_t)offsetof(Node, key.it));
int32_t      816 lj_asm_arm.h    emit_lso(as, ARMI_LDR, dest, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, node));
int32_t      822 lj_asm_arm.h     emit_lso(as, ARMI_LDR, dest, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, node));
int32_t      823 lj_asm_arm.h     emit_lso(as, ARMI_LDR, tmp+1, key, (int32_t)offsetof(GCstr, hash));
int32_t      824 lj_asm_arm.h     emit_lso(as, ARMI_LDR, RID_TMP, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, hmask));
int32_t      826 lj_asm_arm.h     emit_opk(as, ARMI_AND, tmp, RID_TMP, (int32_t)khash,
int32_t      828 lj_asm_arm.h     emit_lso(as, ARMI_LDR, dest, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, node));
int32_t      829 lj_asm_arm.h     emit_lso(as, ARMI_LDR, RID_TMP, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, hmask));
int32_t      838 lj_asm_arm.h     emit_lso(as, ARMI_LDR, dest, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, node));
int32_t      841 lj_asm_arm.h     emit_lso(as, ARMI_LDR, RID_TMP, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, hmask));
int32_t      853 lj_asm_arm.h  	emit_opk(as, ARMI_ADD, tmp, key, (int32_t)HASH_BIAS,
int32_t      864 lj_asm_arm.h   int32_t ofs = (int32_t)(kslot->op2 * sizeof(Node));
int32_t      865 lj_asm_arm.h   int32_t kofs = ofs + (int32_t)offsetof(Node, key);
int32_t      874 lj_asm_arm.h    kofs = (int32_t)offsetof(Node, key);
int32_t      896 lj_asm_arm.h  	   (int32_t)ir_knum(irkey)->u32.hi, allow);
int32_t      898 lj_asm_arm.h  	   (int32_t)ir_knum(irkey)->u32.lo, allow);
int32_t      924 lj_asm_arm.h  	    (int32_t)offsetof(GCupval, tv), RSET_GPR);
int32_t      925 lj_asm_arm.h     emit_lso(as, ARMI_LDRB, RID_TMP, uv, (int32_t)offsetof(GCupval, closed));
int32_t      927 lj_asm_arm.h     emit_lso(as, ARMI_LDR, dest, uv, (int32_t)offsetof(GCupval, v));
int32_t      930 lj_asm_arm.h  	   (int32_t)offsetof(GCfuncL, uvptr) + 4*(int32_t)(ir->op2 >> 8));
int32_t      957 lj_asm_arm.h  			    (int32_t)sizeof(GCstr) + IR(irr->op2)->i))) {
int32_t     1006 lj_asm_arm.h    int32_t ofs;
int32_t     1028 lj_asm_arm.h    int32_t ofs = field_ofs[irf->op2];
int32_t     1045 lj_asm_arm.h  static void asm_xstore_(ASMState *as, IRIns *ir, int32_t ofs)
int32_t     1063 lj_asm_arm.h   int32_t ofs = 0;
int32_t     1104 lj_asm_arm.h    int32_t ofs = 0;
int32_t     1121 lj_asm_arm.h  	type = ra_allock(as, (int32_t)irt_toitype(ir->t), allow);
int32_t     1131 lj_asm_arm.h   int32_t ofs = 8*((int32_t)ir->op1-1) + ((ir->op2 & IRSLOAD_FRAME) ? 4 : 0);
int32_t     1232 lj_asm_arm.h    int32_t ofs = sizeof(GCcdata);
int32_t     1252 lj_asm_arm.h    emit_loadi(as, ra_releasetmp(as, ASMREF_TMP1), (int32_t)ctype_align(info));
int32_t     1268 lj_asm_arm.h   ra_allockreg(as, (int32_t)(sz+sizeof(GCcdata)),
int32_t     1285 lj_asm_arm.h   emit_lso(as, ARMI_STR, link, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, gclist));
int32_t     1286 lj_asm_arm.h   emit_lso(as, ARMI_STRB, mark, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, marked));
int32_t     1288 lj_asm_arm.h  	  (int32_t)offsetof(global_State, gc.grayagain));
int32_t     1291 lj_asm_arm.h  	  (int32_t)offsetof(global_State, gc.grayagain));
int32_t     1294 lj_asm_arm.h   emit_lso(as, ARMI_LDRB, mark, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, marked));
int32_t     1321 lj_asm_arm.h  	  (int32_t)offsetof(GCupval, marked)-(int32_t)offsetof(GCupval, tv));
int32_t     1322 lj_asm_arm.h   emit_lso(as, ARMI_LDRB, RID_TMP, val, (int32_t)offsetof(GChead, marked));
int32_t     1571 lj_asm_arm.h    int32_t shift = (IR(ir->op2)->i & 31);
int32_t     1944 lj_asm_arm.h   k = emit_isk12(0, (int32_t)(8*topslot));
int32_t     1949 lj_asm_arm.h  	  (int32_t)offsetof(lua_State, maxstack));
int32_t     1951 lj_asm_arm.h    int32_t i = i32ptr(&J2G(as->J)->cur_L);
int32_t     1973 lj_asm_arm.h    int32_t ofs = 8*((int32_t)s-1);
int32_t     1983 lj_asm_arm.h     tmp = ra_allock(as, (int32_t)ir_knum(ir)->u32.lo,
int32_t     1987 lj_asm_arm.h     tmp = ra_allock(as, (int32_t)ir_knum(ir)->u32.hi, odd);
int32_t     2004 lj_asm_arm.h  	type = ra_allock(as, (int32_t)(*flinks--), odd);
int32_t     2010 lj_asm_arm.h  	type = ra_allock(as, (int32_t)irt_toitype(ir->t), odd);
int32_t     2043 lj_asm_arm.h  	  (int32_t)offsetof(global_State, gc.threshold));
int32_t     2045 lj_asm_arm.h  	  (int32_t)offsetof(global_State, gc.total));
int32_t     2118 lj_asm_arm.h   int32_t spadj = as->T->spadjust;
int32_t      58 lj_asm_arm64.h  for (i = nexits-1; (int32_t)i >= 0; i--)
int32_t      120 lj_asm_arm64.h static int asm_isk32(ASMState *as, IRRef ref, int32_t *k)
int32_t      128 lj_asm_arm64.h    *k = (int32_t)ir_k64(ir)->u64;
int32_t      149 lj_asm_arm64.h static int32_t asm_fuseabase(ASMState *as, IRRef ref)
int32_t      154 lj_asm_arm64.h   return (int32_t)sizeof(GCtab);
int32_t      161 lj_asm_arm64.h static Reg asm_fuseahuref(ASMState *as, IRRef ref, int32_t *ofsp, RegSet allow,
int32_t      170 lj_asm_arm64.h 	 int32_t ofs = asm_fuseabase(as, tab);
int32_t      185 lj_asm_arm64.h 	int32_t ofs = (int32_t)(IR(ir->op2)->op2 * sizeof(Node));
int32_t      197 lj_asm_arm64.h 	 *ofsp = (int32_t)ofs;
int32_t      257 lj_asm_arm64.h  int32_t ofs = 0;
int32_t      359 lj_asm_arm64.h    int32_t shmask = irt_is64(irl->t) ? 63 : 31;
int32_t      360 lj_asm_arm64.h    int32_t shift = (IR(irl->op2)->i & shmask);
int32_t      361 lj_asm_arm64.h    int32_t imms = shift;
int32_t      416 lj_asm_arm64.h  int32_t ofs = 0;
int32_t      504 lj_asm_arm64.h  int32_t delta = 1+LJ_FR2+bc_a(*((const BCIns *)pc - 1));
int32_t      506 lj_asm_arm64.h  if ((int32_t)as->topslot < 0) as->topslot = 0;
int32_t      619 lj_asm_arm64.h  int32_t ofs = 0;
int32_t      647 lj_asm_arm64.h static void asm_tvstore64(ASMState *as, Reg base, int32_t ofs, IRRef ref)
int32_t      664 lj_asm_arm64.h    Reg type = ra_allock(as, (int32_t)irt_toitype(ir->t), allow);
int32_t      696 lj_asm_arm64.h   int32_t ofs = asm_fuseabase(as, tab);
int32_t      817 lj_asm_arm64.h   Reg type = ra_allock(as, (int32_t)irt_toitype(kt), allow);
int32_t      869 lj_asm_arm64.h  int32_t ofs = (int32_t)(kslot->op2 * sizeof(Node));
int32_t      870 lj_asm_arm64.h  int32_t kofs = ofs + (int32_t)offsetof(Node, key);
int32_t      881 lj_asm_arm64.h   kofs = (int32_t)offsetof(Node, key);
int32_t      914 lj_asm_arm64.h 	    (int32_t)offsetof(GCupval, tv), RSET_GPR);
int32_t      915 lj_asm_arm64.h    emit_lso(as, A64I_LDRB, RID_TMP, uv, (int32_t)offsetof(GCupval, closed));
int32_t      917 lj_asm_arm64.h    emit_lso(as, A64I_LDRx, dest, uv, (int32_t)offsetof(GCupval, v));
int32_t      920 lj_asm_arm64.h 	   (int32_t)offsetof(GCfuncL, uvptr) + 8*(int32_t)(ir->op2 >> 8));
int32_t      936 lj_asm_arm64.h  int32_t ofs = sizeof(GCstr);
int32_t      978 lj_asm_arm64.h  int32_t ofs;
int32_t     1002 lj_asm_arm64.h   int32_t ofs = field_ofs[irf->op2];
int32_t     1026 lj_asm_arm64.h  int32_t ofs = 0;
int32_t     1071 lj_asm_arm64.h   int32_t ofs = 0;
int32_t     1084 lj_asm_arm64.h 	 type = ra_allock(as, (uint64_t)(int32_t)LJ_TISNUM << 47, allow);
int32_t     1109 lj_asm_arm64.h  int32_t ofs = 8*((int32_t)ir->op1-2);
int32_t     1204 lj_asm_arm64.h   int32_t ofs = sizeof(GCcdata);
int32_t     1215 lj_asm_arm64.h   emit_loadi(as, ra_releasetmp(as, ASMREF_TMP1), (int32_t)ctype_align(info));
int32_t     1230 lj_asm_arm64.h  ra_allockreg(as, (int32_t)(sz+sizeof(GCcdata)),
int32_t     1247 lj_asm_arm64.h  emit_lso(as, A64I_STRx, link, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, gclist));
int32_t     1248 lj_asm_arm64.h  emit_lso(as, A64I_STRB, mark, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, marked));
int32_t     1250 lj_asm_arm64.h 	  (int32_t)offsetof(global_State, gc.grayagain));
int32_t     1253 lj_asm_arm64.h 	  (int32_t)offsetof(global_State, gc.grayagain));
int32_t     1256 lj_asm_arm64.h  emit_lso(as, A64I_LDRB, mark, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, marked));
int32_t     1282 lj_asm_arm64.h   (int32_t)offsetof(GCupval, marked)-(int32_t)offsetof(GCupval, tv));
int32_t     1283 lj_asm_arm64.h  emit_lso(as, A64I_LDRB, RID_TMP, val, (int32_t)offsetof(GChead, marked));
int32_t     1531 lj_asm_arm64.h  int32_t shmask = irt_is64(ir->t) ? 63 : 31;
int32_t     1534 lj_asm_arm64.h   int32_t shift = (IR(ir->op2)->i & shmask);
int32_t     1541 lj_asm_arm64.h 	int32_t shift2 = (IR(irl->op2)->i & shmask);
int32_t     1768 lj_asm_arm64.h 	  (int32_t)offsetof(lua_State, maxstack));
int32_t     1792 lj_asm_arm64.h   int32_t ofs = 8*((int32_t)s-1-LJ_FR2);
int32_t     1831 lj_asm_arm64.h 	  (int32_t)offsetof(global_State, gc.threshold));
int32_t     1833 lj_asm_arm64.h 	  (int32_t)offsetof(global_State, gc.total));
int32_t     1910 lj_asm_arm64.h  int32_t spadj = as->T->spadjust + (lnk ? 0 : sps_scale(SPS_FIXED));
int32_t      130 lj_asm_mips.h static int32_t asm_fuseabase(ASMState *as, IRRef ref)
int32_t      135 lj_asm_mips.h   return (int32_t)sizeof(GCtab);
int32_t      140 lj_asm_mips.h static Reg asm_fuseahuref(ASMState *as, IRRef ref, int32_t *ofsp, RegSet allow)
int32_t      148 lj_asm_mips.h 	 int32_t ofs = asm_fuseabase(as, tab);
int32_t      159 lj_asm_mips.h 	int32_t ofs = (int32_t)(IR(ir->op2)->op2 * sizeof(Node));
int32_t      186 lj_asm_mips.h 			 RegSet allow, int32_t ofs)
int32_t      196 lj_asm_mips.h 	ofs = (int32_t)ofs2;
int32_t      201 lj_asm_mips.h    ofs = (int32_t)sizeof(GCstr);
int32_t      230 lj_asm_mips.h  int32_t ofs = LJ_32 ? 16 : 0;
int32_t      348 lj_asm_mips.h 	int32_t ofs = sps_scale(ir->s);
int32_t      429 lj_asm_mips.h  int32_t delta = 1+LJ_FR2+bc_a(*((const BCIns *)pc - 1));
int32_t      431 lj_asm_mips.h  if ((int32_t)as->topslot < 0) as->topslot = 0;
int32_t      688 lj_asm_mips.h 		 (int32_t)(st == IRT_U8 ? 0xff : 0xffff));
int32_t      728 lj_asm_mips.h  int32_t ofs = 0;
int32_t      770 lj_asm_mips.h static void asm_tvstore64(ASMState *as, Reg base, int32_t ofs, IRRef ref)
int32_t      808 lj_asm_mips.h   emit_tsi(as, MIPSI_ADDIU, dest, RID_JGL, (int32_t)(offsetof(global_State, tmptv)-32768));
int32_t      816 lj_asm_mips.h    type = ra_allock(as, (int32_t)irt_toitype(ir->t), allow);
int32_t      821 lj_asm_mips.h 	   (int32_t)(offsetof(global_State, tmptv)-32768));
int32_t      832 lj_asm_mips.h   int32_t ofs = asm_fuseabase(as, tab);
int32_t      888 lj_asm_mips.h    type = ra_allock(as, (int32_t)irt_toitype(irkey->t), allow);
int32_t      900 lj_asm_mips.h   type = ra_allock(as, (int32_t)irt_toitype(irkey->t), allow);
int32_t      938 lj_asm_mips.h  emit_tsi(as, MIPSI_AL, tmp1, dest, (int32_t)offsetof(Node, next));
int32_t      951 lj_asm_mips.h   emit_tsi(as, MIPSI_SLTIU, tmp1, tmp1, (int32_t)LJ_TISNUM);
int32_t      953 lj_asm_mips.h   emit_hsi(as, MIPSI_LDC1, tmpnum, dest, (int32_t)offsetof(Node, key.n));
int32_t      959 lj_asm_mips.h    emit_tsi(as, MIPSI_LW, tmp2, dest, (int32_t)offsetof(Node, key.gcr));
int32_t      963 lj_asm_mips.h  emit_tsi(as, MIPSI_LW, tmp1, dest, (int32_t)offsetof(Node, key.it));
int32_t      968 lj_asm_mips.h   emit_tsi(as, MIPSI_LD, tmp1, dest, (int32_t)offsetof(Node, key.u64));
int32_t      971 lj_asm_mips.h   emit_tsi(as, MIPSI_LD, tmp1, dest, (int32_t)offsetof(Node, key.u64));
int32_t      984 lj_asm_mips.h   emit_tsi(as, MIPSI_AL, dest, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, node));
int32_t      995 lj_asm_mips.h   emit_tsi(as, MIPSI_AL, dest, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, node));
int32_t      996 lj_asm_mips.h   emit_tsi(as, MIPSI_LW, tmp2, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, hmask));
int32_t     1000 lj_asm_mips.h    emit_tsi(as, MIPSI_LW, tmp1, key, (int32_t)offsetof(GCstr, hash));
int32_t     1055 lj_asm_mips.h  int32_t ofs = (int32_t)(kslot->op2 * sizeof(Node));
int32_t     1056 lj_asm_mips.h  int32_t kofs = ofs + (int32_t)offsetof(Node, key);
int32_t     1063 lj_asm_mips.h  int32_t lo, hi;
int32_t     1072 lj_asm_mips.h   kofs = (int32_t)offsetof(Node, key);
int32_t     1082 lj_asm_mips.h   lo = (int32_t)ir_knum(irkey)->u32.lo;
int32_t     1083 lj_asm_mips.h   hi = (int32_t)ir_knum(irkey)->u32.hi;
int32_t     1123 lj_asm_mips.h    emit_tsi(as, MIPSI_AADDIU, dest, uv, (int32_t)offsetof(GCupval, tv));
int32_t     1124 lj_asm_mips.h    emit_tsi(as, MIPSI_LBU, RID_TMP, uv, (int32_t)offsetof(GCupval, closed));
int32_t     1126 lj_asm_mips.h    emit_tsi(as, MIPSI_AL, dest, uv, (int32_t)offsetof(GCupval, v));
int32_t     1128 lj_asm_mips.h   emit_tsi(as, MIPSI_AL, uv, func, (int32_t)offsetof(GCfuncL, uvptr) +
int32_t     1129 lj_asm_mips.h 	   (int32_t)sizeof(MRef) * (int32_t)(ir->op2 >> 8));
int32_t     1144 lj_asm_mips.h  int32_t ofs = (int32_t)sizeof(GCstr);
int32_t     1178 lj_asm_mips.h  int32_t ofs = sizeof(GCstr);
int32_t     1220 lj_asm_mips.h  int32_t ofs;
int32_t     1245 lj_asm_mips.h   int32_t ofs = field_ofs[irf->op2];
int32_t     1260 lj_asm_mips.h static void asm_xstore_(ASMState *as, IRIns *ir, int32_t ofs)
int32_t     1277 lj_asm_mips.h  int32_t ofs = 0;
int32_t     1302 lj_asm_mips.h   emit_tsi(as, MIPSI_SLTIU, RID_TMP, type, (int32_t)LJ_TISNUM);
int32_t     1305 lj_asm_mips.h 	   ra_allock(as, (int32_t)irt_toitype(t), allow));
int32_t     1333 lj_asm_mips.h  int32_t ofs = 0;
int32_t     1349 lj_asm_mips.h    type = ra_allock(as, (int32_t)irt_toitype(ir->t), allow);
int32_t     1386 lj_asm_mips.h  int32_t ofs = 8*((int32_t)ir->op1-1) + ((ir->op2 & IRSLOAD_FRAME) ? 4 : 0);
int32_t     1391 lj_asm_mips.h  int32_t ofs = 8*((int32_t)ir->op1-2);
int32_t     1465 lj_asm_mips.h    emit_tsi(as, MIPSI_SLTIU, RID_TMP, type, (int32_t)LJ_TISNUM);
int32_t     1488 lj_asm_mips.h 	emit_tsi(as, MIPSI_SLTIU, RID_TMP, RID_TMP, (int32_t)LJ_TISNUM);
int32_t     1493 lj_asm_mips.h 		 ra_allock(as, (int32_t)irt_toitype(t), allow));
int32_t     1533 lj_asm_mips.h   int32_t ofs = sizeof(GCcdata);
int32_t     1558 lj_asm_mips.h   emit_loadi(as, ra_releasetmp(as, ASMREF_TMP1), (int32_t)ctype_align(info));
int32_t     1570 lj_asm_mips.h  ra_allockreg(as, (int32_t)(sz+sizeof(GCcdata)),
int32_t     1585 lj_asm_mips.h  emit_tsi(as, MIPSI_AS, link, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, gclist));
int32_t     1586 lj_asm_mips.h  emit_tsi(as, MIPSI_SB, mark, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, marked));
int32_t     1592 lj_asm_mips.h  emit_tsi(as, MIPSI_LBU, mark, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, marked));
int32_t     1617 lj_asm_mips.h 	  (int32_t)offsetof(GCupval, marked)-(int32_t)offsetof(GCupval, tv));
int32_t     1618 lj_asm_mips.h  emit_tsi(as, MIPSI_LBU, RID_TMP, val, (int32_t)offsetof(GChead, marked));
int32_t     1859 lj_asm_mips.h   int32_t k = IR(ir->op2)->i;
int32_t     1877 lj_asm_mips.h   int32_t k = IR(ir->op2)->i;
int32_t     2358 lj_asm_mips.h 	    (int32_t)offsetof(global_State, hookmask));
int32_t     2384 lj_asm_mips.h  emit_tsi(as, MIPSI_SLTIU, RID_TMP, RID_TMP, (int32_t)(8*topslot));
int32_t     2406 lj_asm_mips.h   int32_t ofs = 8*((int32_t)s-1-LJ_FR2);
int32_t     2416 lj_asm_mips.h    tmp = ra_allock(as, (int32_t)ir_knum(ir)->u32.lo, allow);
int32_t     2419 lj_asm_mips.h    tmp = ra_allock(as, (int32_t)ir_knum(ir)->u32.hi, allow);
int32_t     2440 lj_asm_mips.h 	type = ra_allock(as, (int32_t)(*flinks--), allow);
int32_t     2446 lj_asm_mips.h 	type = ra_allock(as, (int32_t)irt_toitype(ir->t), allow);
int32_t     2548 lj_asm_mips.h  int32_t spadj = as->T->spadjust;
int32_t      55 lj_asm_ppc.h   for (i = nexits-1; (int32_t)i >= 0; i--)
int32_t      103 lj_asm_ppc.h  static int32_t asm_fuseabase(ASMState *as, IRRef ref)
int32_t      108 lj_asm_ppc.h    return (int32_t)sizeof(GCtab);
int32_t      113 lj_asm_ppc.h  #define AHUREF_LSX	((int32_t)0x80000000)
int32_t      116 lj_asm_ppc.h  static Reg asm_fuseahuref(ASMState *as, IRRef ref, int32_t *ofsp, RegSet allow)
int32_t      124 lj_asm_ppc.h  	 int32_t ofs = asm_fuseabase(as, tab);
int32_t      140 lj_asm_ppc.h  	int32_t ofs = (int32_t)(IR(ir->op2)->op2 * sizeof(Node));
int32_t      149 lj_asm_ppc.h  	int32_t ofs = i32ptr(&gcref(fn->l.uvptr[(ir->op2 >> 8)])->uv.tv);
int32_t      150 lj_asm_ppc.h  	int32_t jgl = (intptr_t)J2G(as->J);
int32_t      167 lj_asm_ppc.h  			 RegSet allow, int32_t ofs)
int32_t      173 lj_asm_ppc.h     int32_t ofs2;
int32_t      185 lj_asm_ppc.h     ofs = (int32_t)sizeof(GCstr);
int32_t      257 lj_asm_ppc.h   int32_t ofs = 8;
int32_t      326 lj_asm_ppc.h  	int32_t ofs = ir->s ? sps_scale(ir->s) : SPOFS_TMP;
int32_t      378 lj_asm_ppc.h   int32_t delta = 1+LJ_FR2+bc_a(*((const BCIns *)pc - 1));
int32_t      380 lj_asm_ppc.h   if ((int32_t)as->topslot < 0) as->topslot = 0;
int32_t      522 lj_asm_ppc.h   int32_t ofs = SPOFS_TMP;
int32_t      575 lj_asm_ppc.h    emit_tai(as, PPCI_ADDI, dest, RID_JGL, (int32_t)offsetof(global_State, tmptv)-32768);
int32_t      594 lj_asm_ppc.h    int32_t ofs = asm_fuseabase(as, tab);
int32_t      651 lj_asm_ppc.h    tisnum = ra_allock(as, (int32_t)LJ_TISNUM, allow);
int32_t      672 lj_asm_ppc.h   emit_tai(as, PPCI_LWZ, dest, dest, (int32_t)offsetof(Node, next));
int32_t      684 lj_asm_ppc.h    emit_fai(as, PPCI_LFD, tmpnum, dest, (int32_t)offsetof(Node, key.n));
int32_t      695 lj_asm_ppc.h     emit_tai(as, PPCI_LWZ, tmp2, dest, (int32_t)offsetof(Node, key.gcr));
int32_t      697 lj_asm_ppc.h   emit_tai(as, PPCI_LWZ, tmp1, dest, (int32_t)offsetof(Node, key.it));
int32_t      704 lj_asm_ppc.h    emit_tai(as, PPCI_LWZ, dest, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, node));
int32_t      712 lj_asm_ppc.h    emit_tai(as, PPCI_LWZ, dest, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, node));
int32_t      713 lj_asm_ppc.h    emit_tai(as, PPCI_LWZ, tmp2, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, hmask));
int32_t      717 lj_asm_ppc.h     emit_tai(as, PPCI_LWZ, tmp1, key, (int32_t)offsetof(GCstr, hash));
int32_t      730 lj_asm_ppc.h  	int32_t ofs = ra_spill(as, irkey);
int32_t      751 lj_asm_ppc.h   int32_t ofs = (int32_t)(kslot->op2 * sizeof(Node));
int32_t      752 lj_asm_ppc.h   int32_t kofs = ofs + (int32_t)offsetof(Node, key);
int32_t      761 lj_asm_ppc.h    kofs = (int32_t)offsetof(Node, key);
int32_t      772 lj_asm_ppc.h    emit_cmpi(as, key, (int32_t)ir_knum(irkey)->u32.lo);
int32_t      774 lj_asm_ppc.h    emit_cmpi(as, type, (int32_t)ir_knum(irkey)->u32.hi);
int32_t      803 lj_asm_ppc.h     emit_tai(as, PPCI_ADDI, dest, uv, (int32_t)offsetof(GCupval, tv));
int32_t      804 lj_asm_ppc.h     emit_tai(as, PPCI_LBZ, RID_TMP, uv, (int32_t)offsetof(GCupval, closed));
int32_t      806 lj_asm_ppc.h     emit_tai(as, PPCI_LWZ, dest, uv, (int32_t)offsetof(GCupval, v));
int32_t      809 lj_asm_ppc.h  	   (int32_t)offsetof(GCfuncL, uvptr) + 4*(int32_t)(ir->op2 >> 8));
int32_t      823 lj_asm_ppc.h   int32_t ofs = (int32_t)sizeof(GCstr);
int32_t      885 lj_asm_ppc.h   int32_t ofs;
int32_t      910 lj_asm_ppc.h    int32_t ofs = field_ofs[irf->op2];
int32_t      926 lj_asm_ppc.h  static void asm_xstore_(ASMState *as, IRIns *ir, int32_t ofs)
int32_t      951 lj_asm_ppc.h   int32_t ofs = AHUREF_LSX;
int32_t      969 lj_asm_ppc.h    Reg tisnum = ra_allock(as, (int32_t)LJ_TISNUM, rset_exclude(allow, idx));
int32_t      999 lj_asm_ppc.h   int32_t ofs = AHUREF_LSX;
int32_t     1013 lj_asm_ppc.h     type = ra_allock(as, (int32_t)irt_toitype(ir->t), allow);
int32_t     1038 lj_asm_ppc.h   int32_t ofs = 8*((int32_t)ir->op1-1) + ((ir->op2 & IRSLOAD_FRAME) ? 0 : 4);
int32_t     1098 lj_asm_ppc.h     Reg tisnum = ra_allock(as, (int32_t)LJ_TISNUM, allow);
int32_t     1142 lj_asm_ppc.h    int32_t ofs = sizeof(GCcdata);
int32_t     1162 lj_asm_ppc.h    emit_loadi(as, ra_releasetmp(as, ASMREF_TMP1), (int32_t)ctype_align(info));
int32_t     1174 lj_asm_ppc.h   ra_allockreg(as, (int32_t)(sz+sizeof(GCcdata)),
int32_t     1189 lj_asm_ppc.h   emit_tai(as, PPCI_STW, link, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, gclist));
int32_t     1190 lj_asm_ppc.h   emit_tai(as, PPCI_STB, mark, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, marked));
int32_t     1197 lj_asm_ppc.h   emit_tai(as, PPCI_LBZ, mark, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, marked));
int32_t     1222 lj_asm_ppc.h  	  (int32_t)offsetof(GCupval, marked)-(int32_t)offsetof(GCupval, tv));
int32_t     1223 lj_asm_ppc.h   emit_tai(as, PPCI_LBZ, RID_TMP, val, (int32_t)offsetof(GChead, marked));
int32_t     1271 lj_asm_ppc.h     int32_t k = IR(ir->op2)->i;
int32_t     1316 lj_asm_ppc.h     int32_t k = IR(ir->op1)->i;
int32_t     1347 lj_asm_ppc.h     int32_t k = IR(ir->op2)->i;
int32_t     1419 lj_asm_ppc.h    int32_t k = IR(ir->op2)->i;
int32_t     1436 lj_asm_ppc.h    int32_t k = IR(ir->op2)->i;
int32_t     1452 lj_asm_ppc.h    int32_t k = IR(ir->op1)->i;
int32_t     1469 lj_asm_ppc.h    int32_t k = IR(ir->op1)->i;
int32_t     1540 lj_asm_ppc.h  static void asm_fuseandsh(ASMState *as, PPCIns pi, int32_t mask, IRRef ref)
int32_t     1546 lj_asm_ppc.h    int32_t sh = (IR(ir->op2)->i & 31);
int32_t     1582 lj_asm_ppc.h    int32_t k = IR(ir->op2)->i;
int32_t     1629 lj_asm_ppc.h    int32_t k = IR(ir->op2)->i;
int32_t     1665 lj_asm_ppc.h    int32_t shift = (IR(ir->op2)->i & 31);
int32_t     1775 lj_asm_ppc.h    int32_t k = IR(rref)->i;
int32_t     1974 lj_asm_ppc.h  	    (int32_t)offsetof(global_State, hookmask));
int32_t     1993 lj_asm_ppc.h   emit_ai(as, PPCI_CMPLWI, RID_TMP, (int32_t)(8*topslot));
int32_t     2013 lj_asm_ppc.h    int32_t ofs = 8*((int32_t)s-1);
int32_t     2023 lj_asm_ppc.h     tmp = ra_allock(as, (int32_t)ir_knum(ir)->u32.lo, allow);
int32_t     2026 lj_asm_ppc.h     tmp = ra_allock(as, (int32_t)ir_knum(ir)->u32.hi, allow);
int32_t     2043 lj_asm_ppc.h  	type = ra_allock(as, (int32_t)(*flinks--), allow);
int32_t     2049 lj_asm_ppc.h  	type = ra_allock(as, (int32_t)irt_toitype(ir->t), allow);
int32_t     2146 lj_asm_ppc.h   int32_t spadj = as->T->spadjust;
int32_t      30 lj_asm_x86.h   *(int32_t *)mxp = ptr2addr(J2GG(as->J)->dispatch); mxp += 4;
int32_t      34 lj_asm_x86.h   *((int32_t *)(mxp-4)) = jmprel(mxp, (MCode *)(void *)lj_vm_exit_handler);
int32_t      63 lj_asm_x86.h    *(int32_t *)(p+1) = jmprel(p+5, target);
int32_t      84 lj_asm_x86.h  static int asm_isk32(ASMState *as, IRRef ref, int32_t *k)
int32_t      93 lj_asm_x86.h     *k = (int32_t)ir_k64(ir)->u64;
int32_t      101 lj_asm_x86.h     *k = (int32_t)ir_kint64(ir)->u64;
int32_t      138 lj_asm_x86.h     as->mrm.ofs = (int32_t)sizeof(GCtab); /* Ofs to colocated array. */
int32_t      195 lj_asm_x86.h  	as->mrm.ofs = (int32_t)(IR(ir->op2)->op2 * sizeof(Node));
int32_t      207 lj_asm_x86.h  	 as->mrm.ofs = (int32_t)ofs;
int32_t      237 lj_asm_x86.h    as->mrm.ofs = (int32_t)(ir->op2 << 2) - GG_OFS(dispatch);
int32_t      240 lj_asm_x86.h    as->mrm.ofs = (int32_t)(ir->op2 << 2) + ptr2addr(J2GG(as->J));
int32_t      256 lj_asm_x86.h  	as->mrm.ofs += (int32_t)ofs;
int32_t      313 lj_asm_x86.h     as->mrm.ofs = (int32_t)ofs;
int32_t      375 lj_asm_x86.h    as->mrm.ofs = (int32_t)dispofs(as, k);
int32_t      379 lj_asm_x86.h    as->mrm.ofs = (int32_t)mcpofs(as, k);
int32_t      387 lj_asm_x86.h     ir->i = (int32_t)(as->mctop - as->mcbot);
int32_t      392 lj_asm_x86.h    as->mrm.ofs = (int32_t)mcpofs(as, as->mctop - ir->i);
int32_t      432 lj_asm_x86.h  	as->mrm.ofs = (int32_t)dispofs(as, &J2G(as->J)->jit_base);
int32_t      451 lj_asm_x86.h  	as->mrm.ofs = 8*((int32_t)ir->op1-1-LJ_FR2) +
int32_t      544 lj_asm_x86.h   int32_t ofs = STACKARG_OFS;
int32_t      621 lj_asm_x86.h  	emit_movmroi(as, RID_ESP, ofs, (int32_t)ir_knum(ir)->u32.lo);
int32_t      622 lj_asm_x86.h  	emit_movmroi(as, RID_ESP, ofs+4, (int32_t)ir_knum(ir)->u32.hi);
int32_t      659 lj_asm_x86.h     int32_t ofs = sps_scale(ir->s); /* Use spill slot or temp slots. */
int32_t      716 lj_asm_x86.h    if (p - as->mcp == (int32_t)(p - as->mcp))
int32_t      730 lj_asm_x86.h   int32_t spadj = 0;
int32_t      764 lj_asm_x86.h   int32_t delta = 1+LJ_FR2+bc_a(*((const BCIns *)pc - 1));
int32_t      766 lj_asm_x86.h   if ((int32_t)as->topslot < 0) as->topslot = 0;
int32_t      862 lj_asm_x86.h  	 emit_gri(as, XG_ARITHi(XOg_ADD), dest, (int32_t)0x80000000);
int32_t      940 lj_asm_x86.h   int32_t ofs = sps_scale(ir->s); /* Use spill slot or temp slots. */
int32_t     1148 lj_asm_x86.h  		 (int32_t)ir_knum(irkey)->u32.lo);
int32_t     1151 lj_asm_x86.h  		 (int32_t)ir_knum(irkey)->u32.hi);
int32_t     1225 lj_asm_x86.h     emit_gri(as, XG_ARITHi(XOg_AND), dest, (int32_t)khash);
int32_t     1273 lj_asm_x86.h   int32_t ofs = (int32_t)(kslot->op2 * sizeof(Node));
int32_t     1295 lj_asm_x86.h  	    ofs + (int32_t)offsetof(Node, key.u64));
int32_t     1311 lj_asm_x86.h  	   ofs + (int32_t)offsetof(Node, key.it));
int32_t     1315 lj_asm_x86.h  	   ofs + (int32_t)offsetof(Node, key.it));
int32_t     1323 lj_asm_x86.h  	    ofs + (int32_t)offsetof(Node, key.u32.lo),
int32_t     1324 lj_asm_x86.h  	    (int32_t)ir_knum(irkey)->u32.lo);
int32_t     1327 lj_asm_x86.h  	    ofs + (int32_t)offsetof(Node, key.u32.hi),
int32_t     1328 lj_asm_x86.h  	    (int32_t)ir_knum(irkey)->u32.hi);
int32_t     1333 lj_asm_x86.h  		 ofs + (int32_t)offsetof(Node, key.gcr),
int32_t     1340 lj_asm_x86.h  	   ofs + (int32_t)offsetof(Node, key.it));
int32_t     1364 lj_asm_x86.h  	   (int32_t)offsetof(GCfuncL, uvptr) +
int32_t     1365 lj_asm_x86.h  	   (int32_t)sizeof(MRef) * (int32_t)(ir->op2 >> 8));
int32_t     1424 lj_asm_x86.h   int32_t k = 0;
int32_t     1650 lj_asm_x86.h    emit_i32(as, (int32_t)irt_toitype(ir->t));
int32_t     1658 lj_asm_x86.h   int32_t ofs = 8*((int32_t)ir->op1-1-LJ_FR2) +
int32_t     1799 lj_asm_x86.h  	emit_i32(as, (int32_t)k);
int32_t     1810 lj_asm_x86.h    int32_t ofs = sizeof(GCcdata);
int32_t     1835 lj_asm_x86.h    emit_loadi(as, ra_releasetmp(as, ASMREF_TMP1), (int32_t)ctype_align(info));
int32_t     1842 lj_asm_x86.h  	  (int32_t)((~LJ_TCDATA<<8)+(id<<16)));
int32_t     1849 lj_asm_x86.h   emit_loadi(as, ra_releasetmp(as, ASMREF_TMP1), (int32_t)(sz+sizeof(GCcdata)));
int32_t     1894 lj_asm_x86.h    emit_rmro(as, XO_GROUP3b, XOg_TEST, val, (int32_t)offsetof(GChead, marked));
int32_t     1899 lj_asm_x86.h  	  (int32_t)offsetof(GCupval, marked)-(int32_t)offsetof(GCupval, tv));
int32_t     1969 lj_asm_x86.h   int32_t ofs = sps_scale(ir->s); /* Use spill slot or temp slots. */
int32_t     2061 lj_asm_x86.h   int32_t k = 0;
int32_t     2420 lj_asm_x86.h    int32_t imm = 0;
int32_t     2579 lj_asm_x86.h    int32_t imm = IR((ir-1)->op2)->i;
int32_t     2595 lj_asm_x86.h    int32_t imm = IR(ir->op2)->i;
int32_t     2691 lj_asm_x86.h   emit_gri(as, XG_ARITHi(XOg_CMP), r|REX_GC64, (int32_t)(8*topslot));
int32_t     2697 lj_asm_x86.h  	   (int32_t)dispofs(as, &J2G(as->J)->jit_base));
int32_t     2720 lj_asm_x86.h    int32_t ofs = 8*((int32_t)s-1-LJ_FR2);
int32_t     2764 lj_asm_x86.h  	 emit_movmroi(as, RID_BASE, ofs+4, (int32_t)(*flinks--));
int32_t     2839 lj_asm_x86.h     *(int32_t *)(p-4) = (int32_t)(target - p); /* Patch jcc. */
int32_t     2841 lj_asm_x86.h  	*(int32_t *)(p-10) = (int32_t)(target - p + 6); /* Patch opt. jp. */
int32_t     2845 lj_asm_x86.h     *(int32_t *)(p-4) = (int32_t)(target - p);
int32_t     2903 lj_asm_x86.h   int32_t spadj = as->T->spadjust;
int32_t     2915 lj_asm_x86.h     *(int32_t *)p1 = spadj;
int32_t     2934 lj_asm_x86.h   *(int32_t *)(p-4) = jmprel(p, target);
int32_t     3106 lj_asm_x86.h   if (len > 5 && p[len-5] == XI_JMP && p+len-6 + *(int32_t *)(p+len-4) == px)
int32_t     3107 lj_asm_x86.h    *(int32_t *)(p+len-4) = jmprel(p+len, target);
int32_t     3116 lj_asm_x86.h    if ((*(uint16_t *)p & 0xf0ff) == 0x800f && p + *(int32_t *)(p+2) == px)
int32_t     3117 lj_asm_x86.h     *(int32_t *)(p+2) = jmprel(p+6, target);
int32_t      50 lj_bc.h    #define setbc_j(p, x)	setbc_d(p, (BCPos)((int32_t)(x)+BCBIAS_J))
int32_t      57 lj_bc.h    #define BCINS_AJ(o, a, j)	BCINS_AD(o, a, (BCPos)((int32_t)(j)+BCBIAS_J))
int32_t      189 lj_bcread.c    setintV(o, (int32_t)bcread_uleb128(ls));
int32_t      450 lj_bcread.c   if ((int32_t)(2*(uint32_t)(ls->pe - ls->p)) > 0 ||
int32_t      52 lj_bcwrite.c     int32_t k = lj_num2int(num);
int32_t      175 lj_bcwrite.c    int32_t k;
int32_t      146 lj_buf.c    SBuf *lj_buf_putstr_rep(SBuf *sb, GCstr *s, int32_t rep)
int32_t      170 lj_buf.c    SBuf *lj_buf_puttab(SBuf *sb, GCtab *t, GCstr *sep, int32_t i, int32_t e)
int32_t      89 lj_buf.h    LJ_FUNC SBuf *lj_buf_putstr_rep(SBuf *sb, GCstr *s, int32_t rep);
int32_t      91 lj_buf.h    			  int32_t i, int32_t e);
int32_t      115 lj_carith.c  	diff = ((intptr_t)pp - (intptr_t)pp2) / (int32_t)sz;
int32_t      119 lj_carith.c  	setintptrV(L->top-1, (int32_t)diff);
int32_t      147 lj_carith.c   pp += idx*(int32_t)sz; /* Compute pointer + index. */
int32_t      290 lj_carith.c   static LJ_AINLINE uint64_t lj_carith_##name(uint64_t x, int32_t sh)
int32_t      294 lj_carith.c   uint64_t LJ_NOINLINE lj_carith_##name(uint64_t x, int32_t sh)
int32_t      305 lj_carith.c  uint64_t lj_carith_shift64(uint64_t x, int32_t sh, int op)
int32_t      353 lj_carith.c    int32_t i = lj_num2bit(numV(o));
int32_t      17 lj_carith.h  LJ_FUNC uint64_t lj_carith_shl64(uint64_t x, int32_t sh);
int32_t      18 lj_carith.h  LJ_FUNC uint64_t lj_carith_shr64(uint64_t x, int32_t sh);
int32_t      19 lj_carith.h  LJ_FUNC uint64_t lj_carith_sar64(uint64_t x, int32_t sh);
int32_t      20 lj_carith.h  LJ_FUNC uint64_t lj_carith_rol64(uint64_t x, int32_t sh);
int32_t      21 lj_carith.h  LJ_FUNC uint64_t lj_carith_ror64(uint64_t x, int32_t sh);
int32_t      23 lj_carith.h  LJ_FUNC uint64_t lj_carith_shift64(uint64_t x, int32_t sh, int op);
int32_t     1051 lj_ccall.c   	*(int32_t *)dp = d->size == 1 ? (int32_t)*(int8_t *)dp :
int32_t     1052 lj_ccall.c   					(int32_t)*(int16_t *)dp;
int32_t     1064 lj_ccall.c      *(int64_t *)dp = (int64_t)*(int32_t *)dp; /* Sign-extend to 64 bit. */
int32_t      175 lj_ccall.h    int32_t align1;
int32_t      132 lj_ccallback.c    *(int32_t *)p = i32ptr(g); p += 4;
int32_t      137 lj_ccallback.c    *(int32_t *)p = (int32_t)(page-(p+4)); p += 4;
int32_t      140 lj_ccallback.c    *p++ = XI_JMP; *(int32_t *)p = target-(p+4); p += 4;
int32_t      536 lj_ccallback.c   fn = funcV(lj_tab_getint(cts->miscmap, (int32_t)slot));
int32_t      653 lj_ccallback.c 	*(int32_t *)dp = ctr->size == 1 ? (int32_t)*(int8_t *)dp :
int32_t      654 lj_ccallback.c 					 (int32_t)*(int16_t *)dp;
int32_t      660 lj_ccallback.c    *(int64_t *)dp = (int64_t)*(int32_t *)dp;
int32_t      780 lj_ccallback.c   setfuncV(cts->L, lj_tab_setint(cts->L, t, (int32_t)slot), fn);
int32_t      194 lj_cconv.c      int32_t i = (int32_t)n;
int32_t      195 lj_cconv.c      if (dsize == 4) *(int32_t *)dp = i;
int32_t      235 lj_cconv.c      int32_t i;
int32_t      237 lj_cconv.c   	i = *(int32_t *)sp;
int32_t      381 lj_cconv.c   	int32_t i;
int32_t      442 lj_cconv.c      setintV(o, (int32_t)(val << (shift-pos)) >> shift);
int32_t      445 lj_cconv.c      if (!LJ_DUALNUM || (int32_t)val < 0)
int32_t      448 lj_cconv.c   	setintV(o, (int32_t)val);
int32_t      465 lj_cconv.c    int32_t i;
int32_t      490 lj_cconv.c   				GCtab *t, int32_t *ip, CTInfo flags)
int32_t      498 lj_cconv.c      int32_t i = *ip, iz = i;
int32_t      530 lj_cconv.c    int32_t i = 0;
int32_t      152 lj_cdata.c      *pp = p + idx*(int32_t)sz;
int32_t      217 lj_cdata.c    if ((ctt->info & CTF_UNSIGNED) && (int32_t)ct->size < 0)
int32_t      220 lj_cdata.c     setintV(o, (int32_t)ct->size);
int32_t      353 lj_clib.c      if ((ctt->info & CTF_UNSIGNED) && (int32_t)ct->size < 0)
int32_t      356 lj_clib.c   	setintV(tv, (int32_t)ct->size);
int32_t      257 lj_cparse.c    cp->val.i32 = (int32_t)(char)*sbufB(&cp->sb);
int32_t      981 lj_cparse.c    k.u32 = (uint32_t)((int32_t)k.u32 >> 8*(4-size));
int32_t      34 lj_cparse.h    int32_t i32;	/* Value for CTID_INT32. */
int32_t      56 lj_crecord.c   emitir(IRTG(IR_EQ, IRT_INT), trtypeid, lj_ir_kint(J, (int32_t)cd->ctypeid));
int32_t      67 lj_crecord.c   emitir(IRTG(IR_EQ, IRT_INT), tr, lj_ir_kint(J, (int32_t)id));
int32_t      634 lj_crecord.c  	sp = lj_ir_kint(J, (int32_t)ofs);
int32_t      763 lj_crecord.c     tr = emitir(IRTI(IR_BAND), tr, lj_ir_kint(J, (int32_t)((1u << pos))));
int32_t      774 lj_crecord.c     tr = emitir(IRTI(IR_BAND), tr, lj_ir_kint(J, (int32_t)((1u << bsz)-1)));
int32_t      783 lj_crecord.c    int32_t mask = (int32_t)(((1u << bsz)-1) << pos);
int32_t      788 lj_crecord.c    tr = emitir(IRT(IR_BAND, t), tr, lj_ir_kint(J, (int32_t)~mask));
int32_t      879 lj_crecord.c  	 J->base[0] = lj_ir_kint(J, (int32_t)fct->size);
int32_t      949 lj_crecord.c  	   trfin, lj_ir_kint(J, (int32_t)itype(fin)));
int32_t      980 lj_crecord.c     trsz = emitir(IRTGI(IR_MULOV), trsz, lj_ir_kint(J, (int32_t)(sz1-sz0)));
int32_t      981 lj_crecord.c     trsz = emitir(IRTGI(IR_ADDOV), trsz, lj_ir_kint(J, (int32_t)sz0));
int32_t     1514 lj_crecord.c  	 tr = lj_ir_kint(J, (int32_t)ofs);
int32_t     1571 lj_crecord.c  	 J->base[0] = lj_ir_kint(J, (int32_t)ct->size);
int32_t     1838 lj_crecord.c   int32_t n;
int32_t     1841 lj_crecord.c    n = (int32_t)lj_carith_check64(J->L, 2, &id2);
int32_t     1860 lj_crecord.c     tr = emitir(IRTI(IR_BAND), tr, lj_ir_kint(J, (int32_t)((1u << 4*n)-1)));
int32_t      348 lj_ctype.c     tv = lj_tab_getinth(cts->miscmap, -(int32_t)id);
int32_t      606 lj_ctype.c     ct->size = (CTSize)((int32_t)(info << 16) >> 26);
int32_t      95 lj_def.h    #define i32ptr(p)	((int32_t)(intptr_t)(void *)(p))
int32_t      101 lj_def.h    #define checki8(x)	((x) == (int32_t)(int8_t)(x))
int32_t      102 lj_def.h    #define checku8(x)	((x) == (int32_t)(uint8_t)(x))
int32_t      103 lj_def.h    #define checki16(x)	((x) == (int32_t)(int16_t)(x))
int32_t      104 lj_def.h    #define checku16(x)	((x) == (int32_t)(uint16_t)(x))
int32_t      105 lj_def.h    #define checki32(x)	((x) == (int32_t)(x))
int32_t      187 lj_def.h     return (uint32_t)__builtin_bswap32((int32_t)x);
int32_t      86 lj_dispatch.c  int32_t hotloop = G2J(g)->param[JIT_P_hotloop];
int32_t      336 lj_dispatch.c  g->hookcount = g->hookcstart = (int32_t)count;
int32_t      19 lj_dispatch.h LJ_ASMF int32_t LJ_FASTCALL lj_vm_modi(int32_t a, int32_t b);
int32_t      28 lj_emit_arm.h static uint32_t emit_isk12(ARMIns ai, int32_t n)
int32_t      82 lj_emit_arm.h static void emit_lsox(ASMState *as, ARMIns ai, Reg rd, Reg rn, int32_t ofs)
int32_t      90 lj_emit_arm.h static void emit_lso(ASMState *as, ARMIns ai, Reg rd, Reg rn, int32_t ofs)
int32_t      107 lj_emit_arm.h static void emit_vlso(ASMState *as, ARMIns ai, Reg rd, Reg rn, int32_t ofs)
int32_t      121 lj_emit_arm.h static int emit_kdelta1(ASMState *as, Reg d, int32_t i)
int32_t      129 lj_emit_arm.h    int32_t delta = i - (ra_iskref(ref) ? ra_krefk(as, ref) : IR(ref)->i);
int32_t      145 lj_emit_arm.h static int emit_kdelta2(ASMState *as, Reg d, int32_t i)
int32_t      153 lj_emit_arm.h    int32_t other = ra_iskref(ref) ? ra_krefk(as, ref) : IR(ref)->i;
int32_t      155 lj_emit_arm.h 	int32_t delta = i - other;
int32_t      174 lj_emit_arm.h static void emit_loadi(ASMState *as, Reg r, int32_t i)
int32_t      197 lj_emit_arm.h    int32_t m = i & (255 << sh);
int32_t      215 lj_emit_arm.h  int32_t i = i32ptr(p);
int32_t      225 lj_emit_arm.h  int32_t i;
int32_t      313 lj_emit_arm.h static void emit_loadofs(ASMState *as, IRIns *ir, Reg r, Reg base, int32_t ofs)
int32_t      326 lj_emit_arm.h static void emit_storeofs(ASMState *as, IRIns *ir, Reg r, Reg base, int32_t ofs)
int32_t      340 lj_emit_arm.h 		   int32_t i, RegSet allow)
int32_t      350 lj_emit_arm.h static void emit_addptr(ASMState *as, Reg r, int32_t ofs)
int32_t      200 lj_emit_arm64.h   if (!is64) u64 = (int64_t)(int32_t)u64; /* Sign-extend. */
int32_t      382 lj_emit_arm64.h static void emit_loadofs(ASMState *as, IRIns *ir, Reg r, Reg base, int32_t ofs)
int32_t      391 lj_emit_arm64.h static void emit_storeofs(ASMState *as, IRIns *ir, Reg r, Reg base, int32_t ofs)
int32_t      401 lj_emit_arm64.h 		   int32_t i, RegSet allow)
int32_t      411 lj_emit_arm64.h static void emit_addptr(ASMState *as, Reg r, int32_t ofs)
int32_t      45 lj_emit_mips.h static void emit_tsi(ASMState *as, MIPSIns mi, Reg rt, Reg rs, int32_t i)
int32_t      106 lj_emit_mips.h static void emit_loadi(ASMState *as, Reg r, int32_t i)
int32_t      133 lj_emit_mips.h   emit_loadi(as, r, (int32_t)u64);
int32_t      137 lj_emit_mips.h    emit_tsi(as, MIPSI_DADDIU, r, RID_JGL, (int32_t)(delta-32768));
int32_t      151 lj_emit_mips.h    emit_loadi(as, r, (int32_t)(u64 >> 32));
int32_t      200 lj_emit_mips.h static void emit_lsglptr(ASMState *as, MIPSIns mi, Reg r, int32_t ofs)
int32_t      206 lj_emit_mips.h  emit_lsglptr(as, MIPSI_AL, (r), (int32_t)offsetof(global_State, field))
int32_t      208 lj_emit_mips.h  emit_lsglptr(as, MIPSI_AS, (r), (int32_t)offsetof(global_State, field))
int32_t      266 lj_emit_mips.h static void emit_loadofs(ASMState *as, IRIns *ir, Reg r, Reg base, int32_t ofs)
int32_t      276 lj_emit_mips.h static void emit_storeofs(ASMState *as, IRIns *ir, Reg r, Reg base, int32_t ofs)
int32_t      286 lj_emit_mips.h static void emit_addptr(ASMState *as, Reg r, int32_t ofs)
int32_t      17 lj_emit_ppc.h static void emit_tai(ASMState *as, PPCIns pi, Reg rt, Reg ra, int32_t i)
int32_t      36 lj_emit_ppc.h 		   int32_t n, int32_t b, int32_t e)
int32_t      42 lj_emit_ppc.h static void emit_slwi(ASMState *as, Reg ra, Reg rs, int32_t n)
int32_t      48 lj_emit_ppc.h static void emit_rotlwi(ASMState *as, Reg ra, Reg rs, int32_t n)
int32_t      60 lj_emit_ppc.h static int emit_kdelta1(ASMState *as, Reg t, int32_t i)
int32_t      68 lj_emit_ppc.h    int32_t delta = i - (ra_iskref(ref) ? ra_krefk(as, ref) : IR(ref)->i);
int32_t      80 lj_emit_ppc.h static void emit_loadi(ASMState *as, Reg r, int32_t i)
int32_t      86 lj_emit_ppc.h    int32_t jgl = i32ptr(J2G(as->J));
int32_t      106 lj_emit_ppc.h  int32_t jgl = i32ptr(J2G(as->J));
int32_t      107 lj_emit_ppc.h  int32_t i = i32ptr(p);
int32_t      122 lj_emit_ppc.h static void emit_lsglptr(ASMState *as, PPCIns pi, Reg r, int32_t ofs)
int32_t      128 lj_emit_ppc.h  emit_lsglptr(as, PPCI_LWZ, (r), (int32_t)offsetof(global_State, field))
int32_t      130 lj_emit_ppc.h  emit_lsglptr(as, PPCI_STW, (r), (int32_t)offsetof(global_State, field))
int32_t      190 lj_emit_ppc.h static void emit_loadofs(ASMState *as, IRIns *ir, Reg r, Reg base, int32_t ofs)
int32_t      199 lj_emit_ppc.h static void emit_storeofs(ASMState *as, IRIns *ir, Reg r, Reg base, int32_t ofs)
int32_t      208 lj_emit_ppc.h static void emit_cmpi(ASMState *as, Reg r, int32_t k)
int32_t      221 lj_emit_ppc.h static void emit_addptr(ASMState *as, Reg r, int32_t ofs)
int32_t      230 lj_emit_ppc.h static void emit_spsub(ASMState *as, int32_t ofs)
int32_t      30 lj_emit_x86.h #define emit_i32(as, i)		(*(int32_t *)(as->mcp-4) = (i), as->mcp -= 4)
int32_t      93 lj_emit_x86.h static int32_t ptr2addr(const void *p)
int32_t      103 lj_emit_x86.h static void emit_rmro(ASMState *as, x86Op xo, Reg rr, Reg rb, int32_t ofs)
int32_t      111 lj_emit_x86.h    *(int32_t *)p = ofs;
int32_t      119 lj_emit_x86.h    *(int32_t *)p = ofs;
int32_t      125 lj_emit_x86.h   *(int32_t *)(p-4) = ofs;
int32_t      141 lj_emit_x86.h 		    x86Mode scale, int32_t ofs)
int32_t      153 lj_emit_x86.h   *(int32_t *)p = ofs;
int32_t      159 lj_emit_x86.h static void emit_gri(ASMState *as, x86Group xg, Reg rb, int32_t i)
int32_t      168 lj_emit_x86.h   *(int32_t *)p = i;
int32_t      175 lj_emit_x86.h static void emit_gmroi(ASMState *as, x86Group xg, Reg rb, int32_t ofs,
int32_t      176 lj_emit_x86.h 		    int32_t i)
int32_t      203 lj_emit_x86.h    *(int32_t *)p = as->mrm.ofs;
int32_t      214 lj_emit_x86.h    *(int32_t *)p = as->mrm.ofs;
int32_t      223 lj_emit_x86.h 	*(int32_t *)p = as->mrm.ofs;
int32_t      239 lj_emit_x86.h static void emit_gmrmi(ASMState *as, x86Group xg, Reg rb, int32_t i)
int32_t      255 lj_emit_x86.h static void emit_movmroi(ASMState *as, Reg base, int32_t ofs, int32_t i)
int32_t      275 lj_emit_x86.h static void emit_loadi(ASMState *as, Reg r, int32_t i)
int32_t      286 lj_emit_x86.h   *(int32_t *)(p-4) = i;
int32_t      315 lj_emit_x86.h   emit_loadi(as, r, (int32_t)u64);
int32_t      318 lj_emit_x86.h   *(int32_t *)(p-4) = (int32_t)u64;
int32_t      322 lj_emit_x86.h   emit_rmro(as, XO_LEA, r|REX_64, RID_DISPATCH, (int32_t)dispofs(as, u64));
int32_t      327 lj_emit_x86.h   emit_rmro(as, XO_LEA, r|REX_64, RID_RIP, (int32_t)mcpofs(as, u64));
int32_t      345 lj_emit_x86.h   emit_rmro(as, xo, rr, RID_DISPATCH, (int32_t)dispofs(as, addr));
int32_t      347 lj_emit_x86.h   emit_rmro(as, xo, rr, RID_RIP, (int32_t)mcpofs(as, addr));
int32_t      356 lj_emit_x86.h 	emit_loadi(as, ra, (int32_t)dispaddr);
int32_t      373 lj_emit_x86.h   *(int32_t *)(p-4) = ptr2addr(addr);
int32_t      412 lj_emit_x86.h    ir->i = (int32_t)(as->mctop - as->mcbot);
int32_t      417 lj_emit_x86.h   emit_rmro(as, xo, r64, RID_RIP, (int32_t)mcpofs(as, as->mctop - ir->i));
int32_t      474 lj_emit_x86.h static LJ_AINLINE int32_t jmprel(MCode *p, MCode *target)
int32_t      477 lj_emit_x86.h  lua_assert(delta == (int32_t)delta);
int32_t      478 lj_emit_x86.h  return (int32_t)delta;
int32_t      485 lj_emit_x86.h  *(int32_t *)(p-4) = jmprel(p, target);
int32_t      495 lj_emit_x86.h  *(int32_t *)(p-4) = jmprel(p, target);
int32_t      505 lj_emit_x86.h  if (target-p != (int32_t)(target-p)) {
int32_t      512 lj_emit_x86.h  *(int32_t *)(p-4) = jmprel(p, target);
int32_t      541 lj_emit_x86.h static void emit_loadofs(ASMState *as, IRIns *ir, Reg r, Reg base, int32_t ofs)
int32_t      550 lj_emit_x86.h static void emit_storeofs(ASMState *as, IRIns *ir, Reg r, Reg base, int32_t ofs)
int32_t      559 lj_emit_x86.h static void emit_addptr(ASMState *as, Reg r, int32_t ofs)
int32_t      97 lj_err.c      int32_t nres = cframe_nres(cframe_raw(cf));
int32_t      67 lj_ffrecord.c static int32_t argv2int(jit_State *J, TValue *o)
int32_t      291 lj_ffrecord.c int32_t lj_ffrecord_select_mode(jit_State *J, TRef tr, TValue *tv)
int32_t      303 lj_ffrecord.c   int32_t start = argv2int(J, tv);
int32_t      750 lj_ffrecord.c static TRef recff_string_start(jit_State *J, GCstr *s, int32_t *st, TRef tr,
int32_t      753 lj_ffrecord.c  int32_t start = *st;
int32_t      757 lj_ffrecord.c   start = start + (int32_t)s->len;
int32_t      783 lj_ffrecord.c  int32_t start, end;
int32_t      815 lj_ffrecord.c   end = end+(int32_t)str->len+1;
int32_t      820 lj_ffrecord.c   end = (int32_t)str->len;
int32_t      839 lj_ffrecord.c    emitir(IRTGI(IR_EQ), trslen, lj_ir_kint(J, (int32_t)len));
int32_t      844 lj_ffrecord.c 	TRef tmp = emitir(IRTI(IR_ADD), trstart, lj_ir_kint(J, (int32_t)i));
int32_t      880 lj_ffrecord.c   int32_t vrep = argv2int(J, &rd->argv[1]);
int32_t      916 lj_ffrecord.c  int32_t start;
int32_t      980 lj_ffrecord.c   TRef trsf = lj_ir_kint(J, (int32_t)sf);
int32_t     1113 lj_ffrecord.c static TRef recff_io_fp(jit_State *J, TRef *udp, int32_t id)
int32_t      20 lj_ffrecord.h LJ_FUNC int32_t lj_ffrecord_select_mode(jit_State *J, TRef tr, TValue *tv);
int32_t      71 lj_frame.h   #define setframe_ftsz(f, sz)	((f)->fr.tp.ftsz = (int32_t)(sz))
int32_t      101 lj_frame.h   			 (intptr_t)(int32_t)((f)-1)->u32.lo))
int32_t      279 lj_frame.h   #define cframe_errfunc(cf)	(*(int32_t *)(((char *)(cf))+CFRAME_OFS_ERRF))
int32_t      280 lj_frame.h   #define cframe_nres(cf)		(*(int32_t *)(((char *)(cf))+CFRAME_OFS_NRES))
int32_t      143 lj_func.c     int32_t v = proto_uv(pt)[i];
int32_t      681 lj_gc.c     int32_t ostate = g->vmstate;
int32_t      695 lj_gc.c     } while (sizeof(lim) == 8 ? ((int64_t)lim > 0) : ((int32_t)lim > 0));
int32_t      733 lj_gc.c     int32_t ostate = g->vmstate;
int32_t      439 lj_gdbjit.c  static void gdbjit_sleb128(GDBJITctx *ctx, int32_t v)
int32_t      534 lj_gdbjit.c    DSV(-(int32_t)sizeof(uintptr_t)); /* Data alignment factor. */
int32_t      197 lj_ir.c    TRef LJ_FASTCALL lj_ir_kint(jit_State *J, int32_t k)
int32_t      249 lj_ir.c    static int numistrueint(lua_Number n, int32_t *kp)
int32_t      251 lj_ir.c     int32_t k = lj_num2int(n);
int32_t      268 lj_ir.c     int32_t k;
int32_t      559 lj_ir.h     int32_t i;		/* 32 bit signed integer literal (overlaps op12). */
int32_t      314 lj_ircall.h  extern double softfp_i2d(int32_t a);
int32_t      315 lj_ircall.h  extern int32_t softfp_d2i(double a);
int32_t      321 lj_ircall.h  extern float softfp_i2f(int32_t a);
int32_t      323 lj_ircall.h  extern int32_t softfp_f2i(float a);
int32_t      42 lj_iropt.h   LJ_FUNC TRef LJ_FASTCALL lj_ir_kint(jit_State *J, int32_t k);
int32_t      56 lj_iropt.h   #define lj_ir_kintp(J, k)	lj_ir_kint(J, (int32_t)(k))
int32_t      419 lj_jit.h     int32_t instunroll;	/* Unroll counter for instable loops. */
int32_t      420 lj_jit.h     int32_t loopunroll;	/* Unroll counter for loop ops in side traces. */
int32_t      421 lj_jit.h     int32_t tailcalled;	/* Number of successive tailcalls. */
int32_t      422 lj_jit.h     int32_t framedepth;	/* Current frame depth. */
int32_t      423 lj_jit.h     int32_t retdepth;	/* Return frame depth (count of RETF). */
int32_t      453 lj_jit.h     int32_t param[JIT_P__MAX]; /* JIT engine parameters. */
int32_t      238 lj_lib.c    int32_t lj_lib_checkint(lua_State *L, int narg)
int32_t      246 lj_lib.c      int32_t i = lj_num2int(numV(o));
int32_t      252 lj_lib.c    int32_t lj_lib_optint(lua_State *L, int narg, int32_t def)
int32_t      42 lj_lib.h    LJ_FUNC int32_t lj_lib_checkint(lua_State *L, int narg);
int32_t      43 lj_lib.h    LJ_FUNC int32_t lj_lib_optint(lua_State *L, int narg, int32_t def);
int32_t      390 lj_meta.c      int32_t res = lj_str_cmp(strV(o1), strV(o2));
int32_t      456 lj_meta.c     int32_t k[3];
int32_t      150 lj_obj.h    typedef int32_t BCLine; /* Bytecode line number. */
int32_t      167 lj_obj.h     int32_t ftsz;		/* Frame type and size of previous frame. */
int32_t      180 lj_obj.h       int32_t i;	/* Integer value. */
int32_t      189 lj_obj.h    	int32_t i;	/* Integer value. */
int32_t      353 lj_obj.h    #define SCALE_NUM_GCO	((int32_t)sizeof(lua_Number)/sizeof(GCRef))
int32_t      601 lj_obj.h     volatile int32_t vmstate; /* VM state or current JIT code trace number. */
int32_t      613 lj_obj.h     int32_t hookcount;	/* Instruction hook countdown. */
int32_t      614 lj_obj.h     int32_t hookcstart;	/* Start count for instruction hook counter. */
int32_t      750 lj_obj.h    #define tvislightud(o)	(((int32_t)itype(o) >> 15) == -2)
int32_t      812 lj_obj.h    #define intV(o)		check_exp(tvisint(o), (int32_t)(o)->i)
int32_t      894 lj_obj.h    static LJ_AINLINE void setintV(TValue *o, int32_t i)
int32_t      905 lj_obj.h     if (LJ_DUALNUM && LJ_LIKELY(i == (int64_t)(int32_t)i))
int32_t      906 lj_obj.h      setintV(o, (int32_t)i);
int32_t      926 lj_obj.h    LJ_ASMF int32_t lj_vm_tobit(double x);
int32_t      928 lj_obj.h    LJ_ASMF int32_t lj_vm_tointg(double x);
int32_t      932 lj_obj.h    static LJ_AINLINE int32_t lj_num2bit(lua_Number n)
int32_t      939 lj_obj.h     return (int32_t)o.u32.lo;
int32_t      943 lj_obj.h    #define lj_num2int(n)  ((int32_t)(n))
int32_t      963 lj_obj.h    static LJ_AINLINE int32_t numberVint(cTValue *o)
int32_t      243 lj_opt_fold.c static int32_t kfold_intop(int32_t k1, int32_t k2, IROp op)
int32_t      255 lj_opt_fold.c  case IR_BSHR: k1 = (int32_t)((uint32_t)k1 >> (k2 & 31)); break;
int32_t      257 lj_opt_fold.c  case IR_BROL: k1 = (int32_t)lj_rol((uint32_t)k1, (k2 & 31)); break;
int32_t      258 lj_opt_fold.c  case IR_BROR: k1 = (int32_t)lj_ror((uint32_t)k1, (k2 & 31)); break;
int32_t      293 lj_opt_fold.c  int32_t k = lj_num2int(n);
int32_t      308 lj_opt_fold.c  return INTFOLD((int32_t)lj_bswap((uint32_t)fleft->i));
int32_t      322 lj_opt_fold.c  int32_t a = fleft->i, b = fright->i;
int32_t      358 lj_opt_fold.c  case IR_BSHR: k1 = (int32_t)((uint32_t)k1 >> (k2 & 63)); break;
int32_t      360 lj_opt_fold.c  case IR_BROL: k1 = (int32_t)lj_rol((uint32_t)k1, (k2 & 63)); break;
int32_t      361 lj_opt_fold.c  case IR_BROR: k1 = (int32_t)lj_ror((uint32_t)k1, (k2 & 63)); break;
int32_t      411 lj_opt_fold.c  int32_t sh = (fright->i & 63);
int32_t      786 lj_opt_fold.c  int32_t k = fleft->i;
int32_t      822 lj_opt_fold.c  return INTFOLD((int32_t)ir_kint64(fleft)->u64);
int32_t      829 lj_opt_fold.c  int32_t k = lj_num2int(n);
int32_t      848 lj_opt_fold.c   return INTFOLD((int32_t)u);
int32_t      851 lj_opt_fold.c  return INTFOLD((int32_t)(uint32_t)knumleft);
int32_t     1059 lj_opt_fold.c  int32_t k = fright->i;
int32_t     1377 lj_opt_fold.c static TRef simplify_intmul_k(jit_State *J, int32_t k)
int32_t     1408 lj_opt_fold.c   return simplify_intmul_k(J, (int32_t)ir_kint64(fright)->u64);
int32_t     1418 lj_opt_fold.c  int32_t k = fright->i;
int32_t     1581 lj_opt_fold.c  int32_t mask = irt_is64(fins->t) ? 63 : 31;
int32_t     1582 lj_opt_fold.c  int32_t k = (fright->i & mask);
int32_t     1615 lj_opt_fold.c   int32_t mask = irt_is64(fins->t) ? 63 : 31;
int32_t     1616 lj_opt_fold.c   int32_t k = irk->i & mask;
int32_t     1662 lj_opt_fold.c   int32_t k = kfold_intop(irk->i, fright->i, (IROp)fins->o);
int32_t     1698 lj_opt_fold.c   int32_t k = kfold_intop(irk->i, fright->i, (IROp)fins->o);
int32_t     1743 lj_opt_fold.c   int32_t k = kfold_intop(irk->i, fright->i, (IROp)fins->o);
int32_t     1809 lj_opt_fold.c   int32_t mask = irt_is64(fins->t) ? 63 : 31;
int32_t     1810 lj_opt_fold.c   int32_t k = (irk->i & mask) + (fright->i & mask);
int32_t     1843 lj_opt_fold.c   int32_t a = irk->i;
int32_t     1844 lj_opt_fold.c   int32_t y = kfold_intop(a, fright->i, fins->o);
int32_t     1915 lj_opt_fold.c 	int32_t k = IR(ir->op2)->i;
int32_t     2019 lj_opt_fold.c  int32_t k;
int32_t     2022 lj_opt_fold.c  case IRT_I8: k = (int32_t)*(int8_t *)p; break;
int32_t     2023 lj_opt_fold.c  case IRT_U8: k = (int32_t)*(uint8_t *)p; break;
int32_t     2024 lj_opt_fold.c  case IRT_I16: k = (int32_t)(int16_t)lj_getu16(p); break;
int32_t     2025 lj_opt_fold.c  case IRT_U16: k = (int32_t)(uint16_t)lj_getu16(p); break;
int32_t     2026 lj_opt_fold.c  case IRT_INT: case IRT_U32: k = (int32_t)lj_getu32(p); break;
int32_t     2042 lj_opt_fold.c  int32_t len = (int32_t)kstr->len;
int32_t     2201 lj_opt_fold.c   return INTFOLD((int32_t)ir_ktab(IR(fleft->op1))->asize);
int32_t     2209 lj_opt_fold.c   return INTFOLD((int32_t)ir_ktab(IR(fleft->op1))->hmask);
int32_t     2229 lj_opt_fold.c   return INTFOLD((int32_t)ir_kstr(fleft)->len);
int32_t     2256 lj_opt_fold.c   return INTFOLD((int32_t)ir_kcdata(fleft)->ctypeid);
int32_t     2271 lj_opt_fold.c    return INTFOLD(*(int32_t *)p);
int32_t      426 lj_opt_loop.c    int32_t e = numberVint(L->top-1);
int32_t      100 lj_opt_mem.c    int32_t ofsa = 0, ofsb = 0;
int32_t      699 lj_opt_mem.c    int32_t shift = 0;
int32_t      293 lj_opt_narrow.c    int32_t k = lj_num2int(n);
int32_t      381 lj_opt_narrow.c 	   lj_ir_kint64(J, (int64_t)(int32_t)*next++) :
int32_t      592 lj_opt_narrow.c   if (tref_isk(rb) && (int32_t)ir_knum(IR(tref_ref(rb)))->u32.hi >= 0) {
int32_t      593 lj_opt_narrow.c    int32_t k = numberVint(vc);
int32_t      187 lj_opt_split.c  int32_t ofs = 4;
int32_t      206 lj_opt_split.c   int32_t k = (IR(kref)->i & 63);
int32_t      277 lj_opt_split.c   int32_t k = IR(kref)->i;
int32_t      295 lj_opt_split.c   int32_t k = IR(kref)->i;
int32_t      351 lj_opt_split.c    ir->prev = lj_ir_kint(J, (int32_t)tv.u32.lo);
int32_t      352 lj_opt_split.c    hisubst[ref] = lj_ir_kint(J, (int32_t)tv.u32.hi);
int32_t      440 lj_opt_split.c 	    lj_ir_kint(J, (int32_t)(0x7fffffffu + (ir->o == IR_NEG))));
int32_t      457 lj_opt_split.c 	hi = lj_ir_kint(J, *(int32_t*)((char*)J2GG(J) + ir->op2 + LJ_LE*4));
int32_t      446 lj_parse.c     if ((int32_t)rc < 0) {
int32_t      520 lj_parse.c     int32_t k = lj_num2int(n);
int32_t      643 lj_parse.c     if ((int32_t)rc < 0) {
int32_t      690 lj_parse.c    if ((int32_t)j >= (int32_t)fs->lasttarget && bc_op(*ip) == BC_UCLO) {
int32_t      776 lj_parse.c     int32_t k = lj_num2int(n);
int32_t      964 lj_parse.c   	 int32_t k = intV(o);
int32_t     1114 lj_parse.c     if ((int32_t)reg >= 0) { /* Local in this function? */
int32_t     1121 lj_parse.c      if ((int32_t)vidx >= 0) { /* Yes, make it an upvalue here. */
int32_t     1354 lj_parse.c   	setintV(tv, (int32_t)i);
int32_t     1369 lj_parse.c   	 int32_t k = lj_num2int(nn);
int32_t     1643 lj_parse.c      int32_t k = intV(expr_numtv(e));
int32_t     1651 lj_parse.c     int32_t k = lj_num2int(n);
int32_t     2167 lj_parse.c    int32_t extra = (int32_t)nvars - (int32_t)nexps;
int32_t      88 lj_record.c   int32_t depth = 0;
int32_t      158 lj_record.c  static TRef sloadt(jit_State *J, int32_t slot, IRType t, int mode)
int32_t      161 lj_record.c   TRef ref = emitir_raw(IRT(IR_SLOAD, t), (int32_t)J->baseslot+slot, mode);
int32_t      167 lj_record.c  static TRef sload(jit_State *J, int32_t slot)
int32_t      170 lj_record.c   TRef ref = emitir_raw(IRTG(IR_SLOAD, t), (int32_t)J->baseslot+slot,
int32_t      178 lj_record.c  #define getslot(J, s)	(J->base[(s)] ? J->base[(s)] : sload(J, (int32_t)(s)))
int32_t      307 lj_record.c  	 int32_t k = (int32_t)(int16_t)bc_d(ins);
int32_t      312 lj_record.c  	  int32_t k = numberVint(tv);
int32_t      331 lj_record.c   return sloadt(J, (int32_t)slot,
int32_t      356 lj_record.c   return (tvisint(o) ? intV(o) : (int32_t)o->u32.hi) >= 0;
int32_t      394 lj_record.c  	int32_t k = IR(tref_ref(stop))->i;
int32_t      397 lj_record.c  	  emitir(IRTGI(IR_LE), step, lj_ir_kint(J, (int32_t)0x7fffffff-k));
int32_t      400 lj_record.c  	  emitir(IRTGI(IR_GE), step, lj_ir_kint(J, (int32_t)0x80000000-k));
int32_t      410 lj_record.c    int32_t k = IR(tref_ref(step))->i;
int32_t      411 lj_record.c    k = (int32_t)(dir ? 0x7fffffff : 0x80000000) - k;
int32_t     1255 lj_record.c    int32_t ofs = 0;
int32_t     1266 lj_record.c     int32_t stop;
int32_t     1298 lj_record.c    int32_t k = numberVint(&ix->keyv);
int32_t     1347 lj_record.c     emitir(IRTGI(IR_EQ), hm, lj_ir_kint(J, (int32_t)t->hmask));
int32_t     1517 lj_record.c  static void rec_tsetm(jit_State *J, BCReg ra, BCReg rn, int32_t i)
int32_t     1603 lj_record.c     int32_t slot = (int32_t)(uvval(uvp) - (J->L->base - J->baseslot));
int32_t     1609 lj_record.c  	slot -= (int32_t)J->baseslot; /* Note: slot number may be negative! */
int32_t     1614 lj_record.c  	 if (slot >= (int32_t)J->maxslot) J->maxslot = (BCReg)(slot+1);
int32_t     1650 lj_record.c   int32_t depth = J->framedepth;
int32_t     1651 lj_record.c   int32_t count = 0;
int32_t     1767 lj_record.c   int32_t numparams = J->pt->numparams;
int32_t     1785 lj_record.c    int32_t frofs = 8*(1+LJ_FR2+numparams)+FRAME_VARG;
int32_t     1792 lj_record.c  	 emitir(IRTGI(IR_GE), fr, lj_ir_kint(J, frofs+8*(int32_t)nresults));
int32_t     1795 lj_record.c  		 lj_ir_kint(J, (int32_t)frame_ftsz(J->L->base-1)));
int32_t     1801 lj_record.c  			   vbase, lj_ir_kint(J, (int32_t)i));
int32_t     1823 lj_record.c  	    fr, lj_ir_kint(J, frofs+8*(int32_t)idx));
int32_t     2265 lj_record.c    rc = lj_ir_kint(J, (int32_t)(int16_t)rc);
int32_t     2299 lj_record.c    setintV(&ix.keyv, (int32_t)rc);
int32_t     2300 lj_record.c    ix.key = lj_ir_kint(J, (int32_t)rc);
int32_t     2312 lj_record.c    rec_tsetm(J, ra, (BCReg)(J->L->top - J->L->base), (int32_t)rcv->u32.lo);
int32_t     2453 lj_record.c    setintV(&J->errinfo, (int32_t)op);
int32_t      635 lj_snap.c     int32_t *sps = &ex->spill[regsp_spill(rs)];
int32_t      659 lj_snap.c      setintV(o, (int32_t)ex->gpr[r-RID_MIN_GPR]);
int32_t      688 lj_snap.c    int32_t *src;
int32_t      692 lj_snap.c      src = (int32_t *)&ir[1];
int32_t      695 lj_snap.c      src = (int32_t *)&tmp;
int32_t      706 lj_snap.c   	src = (int32_t *)&tmp;
int32_t      714 lj_snap.c   	*(lua_Number *)dst = (lua_Number)*(int32_t *)dst;
int32_t      717 lj_snap.c      src = (int32_t *)&ex->gpr[r-RID_MIN_GPR];
int32_t      720 lj_snap.c   	src = (int32_t *)&ex->fpr[r-RID_MIN_FPR];
int32_t      735 lj_snap.c    if (sz == 4) *(int32_t *)dst = *src;
int32_t      887 lj_snap.c   	setframe_ftsz(o, snap_slot(sn) != 0 ? (int32_t)*flinks-- : ftsz0);
int32_t      18 lj_str.c    int32_t LJ_FASTCALL lj_str_cmp(GCstr *a, GCstr *b)
int32_t      30 lj_str.c       if ((int32_t)i >= -3) {
int32_t      37 lj_str.c     return (int32_t)(a->len - b->len);
int32_t      51 lj_str.c       return (int32_t)i >= -3 ? (v << (32+(i<<3))) : 1;
int32_t      53 lj_str.c       return (int32_t)i >= -3 ? (v >> (32+(i<<3))) : 1;
int32_t      14 lj_str.h    LJ_FUNC int32_t LJ_FASTCALL lj_str_cmp(GCstr *a, GCstr *b);
int32_t      96 lj_strfmt.c  char * LJ_FASTCALL lj_strfmt_wint(char *p, int32_t k)
int32_t      178 lj_strfmt.c  SBuf * LJ_FASTCALL lj_strfmt_putint(SBuf *sb, int32_t k)
int32_t      231 lj_strfmt.c  SBuf *lj_strfmt_putfchar(SBuf *sb, SFormat sf, int32_t c)
int32_t      278 lj_strfmt.c   if ((int32_t)prec >= 0) sf &= ~STRFMT_F_ZERO;
int32_t      300 lj_strfmt.c   if ((int32_t)len >= (int32_t)prec) prec = len;
int32_t      333 lj_strfmt.c    return lj_strfmt_putint(sb, (int32_t)k); /* Shortcut for plain %d. */
int32_t      352 lj_strfmt.c  GCstr * LJ_FASTCALL lj_strfmt_int(lua_State *L, int32_t k)
int32_t      429 lj_strfmt.c     lj_strfmt_putfxint(sb, sf, va_arg(argp, int32_t));
int32_t      86 lj_strfmt.h  LJ_FUNC char * LJ_FASTCALL lj_strfmt_wint(char *p, int32_t k);
int32_t      92 lj_strfmt.h  LJ_FUNC SBuf * LJ_FASTCALL lj_strfmt_putint(SBuf *sb, int32_t k);
int32_t      104 lj_strfmt.h  LJ_FUNC SBuf *lj_strfmt_putfchar(SBuf *sb, SFormat, int32_t c);
int32_t      108 lj_strfmt.h  LJ_FUNC GCstr * LJ_FASTCALL lj_strfmt_int(lua_State *L, int32_t k);
int32_t      172 lj_strfmt_num.c    stop1 = 63 - (int32_t)STRFMT_PREC(sf) / 9;
int32_t      174 lj_strfmt_num.c    int32_t floorlog2 = ndhi * 29 + lj_fls(nd[ndhi]) - k;
int32_t      175 lj_strfmt_num.c    int32_t floorlog10 = (int32_t)(floorlog2 * 0.30102999566398114);
int32_t      176 lj_strfmt_num.c    stop1 = 62 + (floorlog10 - (int32_t)STRFMT_PREC(sf)) / 9;
int32_t      177 lj_strfmt_num.c    stop2 = 61 + ndhi - (int32_t)STRFMT_PREC(sf) / 8;
int32_t      214 lj_strfmt_num.c static uint32_t nd_add_m10e(uint32_t* nd, uint32_t ndhi, uint8_t m, int32_t e)
int32_t      219 lj_strfmt_num.c   carry = m * (ndigits_dec_threshold[e - (int32_t)i*9] + 1);
int32_t      221 lj_strfmt_num.c   int32_t f = (e-8)/9;
int32_t      295 lj_strfmt_num.c   int32_t e = (t.u32.hi >> 20) & 0x7ff;
int32_t      312 lj_strfmt_num.c   if ((int32_t)prec < 0) {
int32_t      352 lj_strfmt_num.c   int32_t e = (t.u32.hi >> 20) & 0x7ff, ndebias = 0;
int32_t      357 lj_strfmt_num.c   prec += ((int32_t)prec >> 31) & 7; /* Default precision is 6. */
int32_t      361 lj_strfmt_num.c    prec ^= (uint32_t)((int32_t)prec >> 31);
int32_t      404 lj_strfmt_num.c    int32_t nde = -1;
int32_t      421 lj_strfmt_num.c 	int32_t eidx = e + 70 + (ND_MUL2K_MAX_SHIFT < 29)
int32_t      433 lj_strfmt_num.c    if ((int32_t)(prec - nde) < (0x3f & -(int32_t)ndlo) * 9) {
int32_t      441 lj_strfmt_num.c 	if ((int32_t)prec >= nde && nde >= -4) {
int32_t      450 lj_strfmt_num.c 	 else ndlo = (ndhi - (((int32_t)(prec - hilen) + 9) / 9)) & 0x3f;
int32_t      485 lj_strfmt_num.c 	for (i = ndhi; (int32_t)prec > 0 && i != ndlo; prec -= 9) {
int32_t      491 lj_strfmt_num.c 	 p += (int32_t)prec & ((int32_t)prec >> 31);
int32_t      496 lj_strfmt_num.c 	 while ((int32_t)prec > 0) { *p++ = '0'; prec--; }
int32_t      497 lj_strfmt_num.c 	 p += (int32_t)prec;
int32_t      508 lj_strfmt_num.c    if (prec < (MSize)(0x3f & -(int32_t)ndlo) * 9) {
int32_t      554 lj_strfmt_num.c 	while ((int32_t)prec > 0 && i != ndlo) {
int32_t      561 lj_strfmt_num.c 	 p += (int32_t)prec & ((int32_t)prec >> 31);
int32_t      566 lj_strfmt_num.c 	 while ((int32_t)prec > 0) { *p++ = '0'; prec--; }
int32_t      567 lj_strfmt_num.c 	 p += (int32_t)prec;
int32_t      70 lj_strscan.c  #define DLEN(lo, hi)	((int32_t)(((lo)-(hi)) & STRSCAN_DMASK))
int32_t      75 lj_strscan.c  static void strscan_double(uint64_t x, TValue *o, int32_t ex2, int32_t neg)
int32_t      83 lj_strscan.c    int32_t b = (int32_t)(__builtin_clzll(x)^63);
int32_t      85 lj_strscan.c    int32_t b = (x>>32) ? 32+(int32_t)lj_fls((uint32_t)(x>>32)) :
int32_t      86 lj_strscan.c  			 (int32_t)lj_fls((uint32_t)x);
int32_t      88 lj_strscan.c    if ((int32_t)b + ex2 <= -1023 && (int32_t)b + ex2 >= -1075) {
int32_t      106 lj_strscan.c  			   int32_t ex2, int32_t neg, uint32_t dig)
int32_t      125 lj_strscan.c     o->i = neg ? -(int32_t)x : (int32_t)x;
int32_t      132 lj_strscan.c    o->i = neg ? -(int32_t)x : (int32_t)x;
int32_t      151 lj_strscan.c  			   StrScanFmt fmt, int32_t neg, uint32_t dig)
int32_t      169 lj_strscan.c    o->i = neg ? -(int32_t)x : (int32_t)x;
int32_t      183 lj_strscan.c  			   int32_t ex10, int32_t neg, uint32_t dig)
int32_t      190 lj_strscan.c     ex10 += (int32_t)(i - STRSCAN_MAXDIG);
int32_t      230 lj_strscan.c  	 o->i = neg ? -(int32_t)x : (int32_t)x;
int32_t      237 lj_strscan.c  	o->i = neg ? -(int32_t)x : (int32_t)x;
int32_t      263 lj_strscan.c    int32_t ex2 = 0, idig = (int32_t)lo + (ex10 >> 1);
int32_t      332 lj_strscan.c  			   int32_t ex2, int32_t neg, uint32_t dig)
int32_t      349 lj_strscan.c     o->i = neg ? -(int32_t)x : (int32_t)x;
int32_t      356 lj_strscan.c    o->i = neg ? -(int32_t)x : (int32_t)x;
int32_t      375 lj_strscan.c   int32_t neg = 0;
int32_t      406 lj_strscan.c    int32_t ex = 0;
int32_t      446 lj_strscan.c  	ex = (int32_t)(dp-(p-1)); dp = p-1;
int32_t      464 lj_strscan.c     ex += negx ? -(int32_t)xx : (int32_t)xx;
int32_t      495 lj_strscan.c     int32_t y = neg ? -(int32_t)x : (int32_t)x;
int32_t      518 lj_strscan.c     int32_t i = lj_num2int(n);
int32_t      167 lj_tab.c    GCtab *lj_tab_new_ah(lua_State *L, int32_t a, int32_t h)
int32_t      292 lj_tab.c    	copyTV(L, lj_tab_setinth(L, t, (int32_t)i), &array[i]);
int32_t      316 lj_tab.c      int32_t k = lj_num2int(nk);
int32_t      402 lj_tab.c    cTValue * LJ_FASTCALL lj_tab_getinth(GCtab *t, int32_t key)
int32_t      437 lj_tab.c      int32_t k = lj_num2int(nk);
int32_t      535 lj_tab.c    TValue *lj_tab_setinth(lua_State *L, GCtab *t, int32_t key)
int32_t      570 lj_tab.c      int32_t k = lj_num2int(nk);
int32_t      594 lj_tab.c      int32_t k = intV(key);
int32_t      601 lj_tab.c      int32_t k = lj_num2int(nk);
int32_t      649 lj_tab.c     while ((tv = lj_tab_getint(t, (int32_t)j)) && !tvisnil(tv)) {
int32_t      655 lj_tab.c       while ((tv = lj_tab_getint(t, (int32_t)i)) && !tvisnil(tv)) i++;
int32_t      662 lj_tab.c      cTValue *tvb = lj_tab_getint(t, (int32_t)m);
int32_t      37 lj_tab.h    LJ_FUNC GCtab *lj_tab_new_ah(lua_State *L, int32_t a, int32_t h);
int32_t      52 lj_tab.h    LJ_FUNCA cTValue * LJ_FASTCALL lj_tab_getinth(GCtab *t, int32_t key);
int32_t      59 lj_tab.h    LJ_FUNCA TValue *lj_tab_setinth(lua_State *L, GCtab *t, int32_t key);
int32_t      121 lj_target_arm.h #define sps_scale(slot)		(4 * (int32_t)(slot))
int32_t      131 lj_target_arm.h  int32_t gpr[RID_NUM_GPR];	/* General-purpose registers. */
int32_t      132 lj_target_arm.h  int32_t spill[256];		/* Spill slots. */
int32_t      92 lj_target_arm64.h #define sps_scale(slot)		(4 * (int32_t)(slot))
int32_t      101 lj_target_arm64.h  int32_t spill[256];		/* Spill slots. */
int32_t      156 lj_target_mips.h #define sps_scale(slot)		(4 * (int32_t)(slot))
int32_t      167 lj_target_mips.h  int32_t spill[256];		/* Spill slots. */
int32_t      99 lj_target_ppc.h #define sps_scale(slot)		(4 * (int32_t)(slot))
int32_t      108 lj_target_ppc.h  int32_t spill[256];		/* Spill slots. */
int32_t      152 lj_target_x86.h #define sps_scale(slot)		(4 * (int32_t)(slot))
int32_t      161 lj_target_x86.h  int32_t spill[256];		/* Spill slots. */
int32_t      178 lj_target_x86.h  int32_t ofs;		/* Offset. */
int32_t      40 lj_trace.c    setintV(J->L->top++, (int32_t)e);
int32_t      47 lj_trace.c    setintV(J->L->top++, (int32_t)e);
int32_t      658 lj_trace.c   	setintV(L->top++, J->pt ? (int32_t)proto_bcpos(J->pt, J->pc) : -1);
int32_t      699 lj_trace.c      setintV(L->top++, (int32_t)LJ_TRERR_RECERR);
int32_t      795 lj_trace.c    int32_t i;
int32_t      799 lj_trace.c     if (sizeof(ex->gpr[i]) == sizeof(int32_t))
int32_t      800 lj_trace.c      setintV(L->top++, (int32_t)ex->gpr[i]);
int32_t      74 lj_vm.h    LJ_ASMF int32_t LJ_FASTCALL lj_vm_modi(int32_t, int32_t);
int32_t      85 lj_vm.h    LJ_ASMF double lj_vm_powi(double, int32_t);
int32_t      61 lj_vmmath.c  int32_t LJ_FASTCALL lj_vm_modi(int32_t a, int32_t b)
int32_t      69 lj_vmmath.c   if (((int32_t)y^b) < 0) y = (uint32_t)-(int32_t)y;
int32_t      70 lj_vmmath.c   return (int32_t)y;
int32_t      111 lj_vmmath.c  double lj_vm_powi(double x, int32_t k)