reset2bits       1720 host/minilua.c #define white2gray(x)reset2bits((x)->gch.marked,0,1)
reset2bits       1722 host/minilua.c #define stringmark(s)reset2bits((s)->tsv.marked,0,1)