strdata      49 lib_base.c     lj_err_callermsg(L, strdata(s));
strdata      288 lib_base.c     const char *p = strdata(lj_lib_checkstr(L, 1));
strdata      369 lib_base.c    status = luaL_loadfilex(L, fname ? strdata(fname) : NULL,
strdata      370 lib_base.c   			 mode ? strdata(mode) : NULL);
strdata      401 lib_base.c     status = luaL_loadbufferx(L, strdata(s), s->len, strdata(name ? name : s),
strdata      402 lib_base.c   			   mode ? strdata(mode) : NULL);
strdata      406 lib_base.c     status = lua_loadx(L, reader_func, NULL, name ? strdata(name) : "=(load)",
strdata      407 lib_base.c   		    mode ? strdata(mode) : NULL);
strdata      422 lib_base.c    if (luaL_loadfile(L, fname ? strdata(fname) : NULL) != LUA_OK)
strdata      52 lib_ffi.c     cp.srcname = strdata(s);
strdata      53 lib_ffi.c     cp.p = strdata(s);
strdata      115 lib_ffi.c     s = strdata(lj_ctype_repr(L, id, NULL));
strdata      120 lib_ffi.c   	strdata(lj_ctype_repr(L, cdataV(L->base+1)->ctypeid, NULL)) :
strdata      241 lib_ffi.c     lj_err_callerv(L, LJ_ERR_FFI_BADCALL, strdata(lj_ctype_repr(L, id, NULL)));
strdata      322 lib_ffi.c    lj_strfmt_pushf(L, msg, strdata(lj_ctype_repr(L, id, NULL)), p);
strdata      337 lib_ffi.c     lj_err_callerv(L, LJ_ERR_FFI_BADMM, strdata(lj_ctype_repr(L, id, NULL)),
strdata      338 lib_ffi.c   		  strdata(mmname_str(G(L), mm)));
strdata      483 lib_ffi.c    cp.srcname = strdata(s);
strdata      484 lib_ffi.c    cp.p = strdata(s);
strdata      85 lib_io.c     const char *fname = strdata(lj_lib_checkstr(L, 1));
strdata      399 lib_io.c     const char *fname = strdata(lj_lib_checkstr(L, 1));
strdata      401 lib_io.c     const char *mode = s ? strdata(s) : "r";
strdata      410 lib_io.c     const char *fname = strdata(lj_lib_checkstr(L, 1));
strdata      412 lib_io.c     const char *mode = s ? strdata(s) : "r";
strdata      125 lib_jit.c     const uint8_t *p = (const uint8_t *)strdata(s);
strdata      521 lib_jit.c      const char *str = strdata(lj_lib_checkstr(L, i));
strdata      583 lib_jit.c    luaJIT_profile_start(L, mode ? strdata(mode) : "",
strdata      618 lib_jit.c    p = luaJIT_profile_dumpstack(L2, strdata(fmt), depth, &len);
strdata      269 lib_os.c     const char *str = s ? strdata(s) : NULL;
strdata      59 lib_string.c   p = (const unsigned char *)strdata(s) + start;
strdata      469 lib_string.c    const char *q = lj_str_find(strdata(s)+st, strdata(p), s->len-st, p->len);
strdata      471 lib_string.c     setintV(L->top-2, (int32_t)(q-strdata(s)) + 1);
strdata      472 lib_string.c     setintV(L->top-1, (int32_t)(q-strdata(s)) + (int32_t)p->len);
strdata      477 lib_string.c    const char *pstr = strdata(p);
strdata      478 lib_string.c    const char *sstr = strdata(s) + st;
strdata      482 lib_string.c    ms.src_init = strdata(s);
strdata      483 lib_string.c    ms.src_end = strdata(s) + s->len;
strdata      490 lib_string.c  	 setintV(L->top++, (int32_t)(sstr-(strdata(s)-1)));
strdata      491 lib_string.c  	 setintV(L->top++, (int32_t)(q-strdata(s)));
strdata      517 lib_string.c   const char *s = strdata(str);
strdata      673 lib_string.c   lj_strfmt_init(&fs, strdata(fmt), fmt->len);
strdata      678 lib_string.c     lj_err_callerv(L, LJ_ERR_STRFMT, strdata(lj_str_new(L, fs.str, fs.len)));
strdata      507 lj_api.c     return strdata(s);
strdata      525 lj_api.c     return strdata(s);
strdata      547 lj_api.c     return strdata(s);
strdata     1130 lj_asm.c       kchar = (int8_t)strdata(s)[0]; /* Signed! */
strdata      45 lj_bcwrite.c    p = lj_buf_wmem(p, strdata(str), len);
strdata      149 lj_bcwrite.c     p = lj_buf_wmem(p, strdata(gco2str(o)), gco2str(o)->len);
strdata      304 lj_bcwrite.c   const char *name = strdata(chunkname);
strdata      92 lj_buf.c     p = lj_buf_wmem(p, strdata(s), len);
strdata      103 lj_buf.c     const char *q = strdata(s)+len-1;
strdata      114 lj_buf.c     const char *q = strdata(s);
strdata      132 lj_buf.c     const char *q = strdata(s);
strdata      156 lj_buf.c       uint32_t c = strdata(s)[0];
strdata      159 lj_buf.c       const char *e = strdata(s) + len;
strdata      161 lj_buf.c    	const char *q = strdata(s);
strdata      195 lj_buf.c       if (seplen) p = lj_buf_wmem(p, strdata(sep), seplen);
strdata      214 lj_buf.c     memcpy(buf, strdata(s1), len1);
strdata      215 lj_buf.c     memcpy(buf+len1, strdata(s2), len2);
strdata      247 lj_carith.c  	repr[i] = strdata(lj_ctype_repr(L, ctype_typeid(cts, ca->ct[i]), NULL));
strdata      23 lj_cconv.c    const char *dst = strdata(lj_ctype_repr(cts->L, ctype_typeid(cts, d), NULL));
strdata      29 lj_cconv.c     src = strdata(lj_ctype_repr(cts->L, ctype_typeid(cts, s), NULL));
strdata      40 lj_cconv.c    const char *dst = strdata(lj_ctype_repr(cts->L, ctype_typeid(cts, d), NULL));
strdata      51 lj_cconv.c    const char *dst = strdata(lj_ctype_repr(cts->L, ctype_typeid(cts, d), NULL));
strdata      584 lj_cconv.c      memcpy(dp, strdata(str), sz);
strdata      587 lj_cconv.c      sp = (uint8_t *)strdata(str);
strdata      176 lj_cdata.c   	if (strdata(name)[0] == 'r' && strdata(name)[1] == 'e') {
strdata      179 lj_cdata.c   	} else if (strdata(name)[0] == 'i' && strdata(name)[1] == 'm') {
strdata      89 lj_clib.c     return strdata(lj_str_new(L, p, e-p));
strdata      123 lj_clib.c   	(name = clib_resolve_lds(L, strdata(lj_str_new(L, err, e-err))))) {
strdata      323 lj_clib.c      return strdata(gco2str(gcref(ctf->name)));
strdata      325 lj_clib.c    return strdata(name);
strdata      337 lj_clib.c      lj_err_callerv(L, LJ_ERR_FFI_NODECL, strdata(name));
strdata      399 lj_clib.c    void *handle = clib_loadlib(L, strdata(name), global);
strdata      137 lj_cparse.c   cp_errmsg(cp, 0, LJ_ERR_FFI_BADIDX, strdata(s));
strdata      550 lj_cparse.c  	cp_errmsg(cp, 0, LJ_ERR_FFI_BADMEMBER, strdata(s), strdata(cp->str));
strdata     1010 lj_cparse.c     lj_strfmt_pushf(cp->L, "%s%s", strdata(str), strdata(cp->str));
strdata     1024 lj_cparse.c    const char *s = strdata(cp->str);
strdata     1190 lj_cparse.c  	cp_errmsg(cp, 0, LJ_ERR_FFI_REDEF, strdata(gco2str(gcref(ct->name))));
strdata     1193 lj_cparse.c  	cp_errmsg(cp, 0, LJ_ERR_FFI_BADTAG, strdata(cp->str));
strdata     1208 lj_cparse.c     cp_errmsg(cp, 0, LJ_ERR_FFI_REDEF, strdata(gco2str(gcref(ct->name))));
strdata     1409 lj_cparse.c     if (cp->val.id) cp_errmsg(cp, 0, LJ_ERR_FFI_REDEF, strdata(name));
strdata      82 lj_crecord.c    cp.srcname = strdata(s);
strdata      83 lj_crecord.c    cp.p = strdata(s);
strdata      893 lj_crecord.c  	 ((strdata(name)[0] == 'r' && strdata(name)[1] == 'e') ||
strdata      894 lj_crecord.c  	  (strdata(name)[0] == 'i' && strdata(name)[1] == 'm'))) {
strdata      897 lj_crecord.c  	if (strdata(name)[0] == 'i') ofs += (ct->size >> 1);
strdata      431 lj_ctype.c     ctype_prepstr(ctr, strdata(str), str->len);
strdata      548 lj_ctype.c    if (name) ctype_prepstr(&ctr, strdata(name), name->len);
strdata      265 lj_debug.c   	*name = strdata(gco2str(proto_kgc(pt, ~(ptrdiff_t)bc_d(ins))));
strdata      268 lj_debug.c   	*name = strdata(gco2str(proto_kgc(pt, ~(ptrdiff_t)bc_c(ins))));
strdata      309 lj_debug.c      *name = strdata(mmname_str(G(L), mm));
strdata      321 lj_debug.c    const char *src = strdata(str);
strdata      373 lj_debug.c    const char *s = strdata(name);
strdata      453 lj_debug.c   	ar->source = strdata(name);
strdata      549 lj_debug.c    const char *p = strdata(name);
strdata      948 lj_ffrecord.c   if (lj_str_find(strdata(str)+(MSize)start, strdata(pat),
strdata      977 lj_ffrecord.c  lj_strfmt_init(&fs, strdata(fmt), fmt->len);
strdata      291 lj_lib.c      const char *opt = strdata(s);
strdata      292 lj_meta.c   	 lj_buf_putmem(sb, strdata(s), len);
strdata      302 lj_obj.h    #define strVdata(o)	strdata(strV(o))
strdata      409 lj_obj.h    #define proto_chunknamestr(pt)	(strdata(proto_chunkname((pt))))
strdata      500 lj_opt_fold.c  return lj_ir_kkptr(J, (char *)strdata(str) + fright->i);
strdata     2076 lj_opt_fold.c    TRef val = kfold_xload(J, IR(tref_ref(tmp)), strdata(kstr));
strdata     1204 lj_parse.c   		   strdata(strref(vg->name)), strdata(name));
strdata     1238 lj_parse.c   	  lj_lex_error(ls, 0, LJ_ERR_XLUNDEF, strdata(name));
strdata     1450 lj_parse.c     p = lj_buf_wmem(p, strdata(s), len);
strdata     1467 lj_parse.c   	p = lj_buf_wmem(p, strdata(s), len);
strdata     2373 lj_parse.c     lj_lex_error(ls, 0, LJ_ERR_XLDUP, strdata(name));
strdata     2519 lj_parse.c    return (name->len == 5 && !strcmp(strdata(name), "pairs")) ||
strdata     2520 lj_parse.c   	 (name->len == 4 && !strcmp(strdata(name), "next"));
strdata      23 lj_str.c      uint32_t va = *(const uint32_t *)(strdata(a)+i);
strdata      24 lj_str.c      uint32_t vb = *(const uint32_t *)(strdata(b)+i);
strdata      84 lj_str.c     const char *p = strdata(s), *q = p + s->len;
strdata      155 lj_str.c       if (sx->len == len && str_fastcmp(str, strdata(sx), len) == 0) {
strdata      165 lj_str.c       if (sx->len == len && memcmp(str, strdata(sx), len) == 0) {
strdata      201 lj_strfmt.c   const char *s = strdata(str);
strdata      248 lj_strfmt.c   if ((sf & STRFMT_F_LEFT)) p = lj_buf_wmem(p, strdata(str), len);
strdata      250 lj_strfmt.c   if (!(sf & STRFMT_F_LEFT)) p = lj_buf_wmem(p, strdata(str), len);
strdata      459 lj_strfmt.c   return strdata(str);
strdata      527 lj_strscan.c   StrScanFmt fmt = lj_strscan_scan((const uint8_t *)strdata(str), o,
strdata      536 lj_strscan.c   StrScanFmt fmt = lj_strscan_scan((const uint8_t *)strdata(str), o,