root/lib_bit.c

/* [<][>][^][v][top][bottom][index][help] */

DEFINITIONS

This source file includes following definitions.
 1. bit_result64
 2. bit_checkbit
 3. LJLIB_ASM
 4. LJLIB_ASM
 5. LJLIB_ASM
 6. LJLIB_ASM
 7. LJLIB_ASM_
 8. LJLIB_ASM_
 9. luaopen_bit

  1 /*
  2 ** Bit manipulation library.
  3 ** Copyright (C) 2005-2017 Mike Pall. See Copyright Notice in luajit.h
  4 */
  5 
  6 #define lib_bit_c
  7 #define LUA_LIB
  8 
  9 #include "lua.h"
 10 #include "lauxlib.h"
 11 #include "lualib.h"
 12 
 13 #include "lj_obj.h"
 14 #include "lj_err.h"
 15 #include "lj_buf.h"
 16 #include "lj_strscan.h"
 17 #include "lj_strfmt.h"
 18 #if LJ_HASFFI
 19 #include "lj_ctype.h"
 20 #include "lj_cdata.h"
 21 #include "lj_cconv.h"
 22 #include "lj_carith.h"
 23 #endif
 24 #include "lj_ff.h"
 25 #include "lj_lib.h"
 26 
 27 /* ------------------------------------------------------------------------ */
 28 
 29 #define LJLIB_MODULE_bit
 30 
 31 #if LJ_HASFFI
 32 static int bit_result64(lua_State *L, CTypeID id, uint64_t x)
 33 {
 34  GCcdata *cd = lj_cdata_new_(L, id, 8);
 35  *(uint64_t *)cdataptr(cd) = x;
 36  setcdataV(L, L->base-1-LJ_FR2, cd);
 37  return FFH_RES(1);
 38 }
 39 #else
 40 static int32_t bit_checkbit(lua_State *L, int narg)
 41 {
 42  TValue *o = L->base + narg-1;
 43  if (!(o < L->top && lj_strscan_numberobj(o)))
 44   lj_err_argt(L, narg, LUA_TNUMBER);
 45  if (LJ_LIKELY(tvisint(o))) {
 46   return intV(o);
 47  } else {
 48   int32_t i = lj_num2bit(numV(o));
 49   if (LJ_DUALNUM) setintV(o, i);
 50   return i;
 51  }
 52 }
 53 #endif
 54 
 55 LJLIB_ASM(bit_tobit)      LJLIB_REC(bit_tobit)
 56 {
 57 #if LJ_HASFFI
 58  CTypeID id = 0;
 59  setintV(L->base-1-LJ_FR2, (int32_t)lj_carith_check64(L, 1, &id));
 60  return FFH_RES(1);
 61 #else
 62  lj_lib_checknumber(L, 1);
 63  return FFH_RETRY;
 64 #endif
 65 }
 66 
 67 LJLIB_ASM(bit_bnot)       LJLIB_REC(bit_unary IR_BNOT)
 68 {
 69 #if LJ_HASFFI
 70  CTypeID id = 0;
 71  uint64_t x = lj_carith_check64(L, 1, &id);
 72  return id ? bit_result64(L, id, ~x) : FFH_RETRY;
 73 #else
 74  lj_lib_checknumber(L, 1);
 75  return FFH_RETRY;
 76 #endif
 77 }
 78 
 79 LJLIB_ASM(bit_bswap)      LJLIB_REC(bit_unary IR_BSWAP)
 80 {
 81 #if LJ_HASFFI
 82  CTypeID id = 0;
 83  uint64_t x = lj_carith_check64(L, 1, &id);
 84  return id ? bit_result64(L, id, lj_bswap64(x)) : FFH_RETRY;
 85 #else
 86  lj_lib_checknumber(L, 1);
 87  return FFH_RETRY;
 88 #endif
 89 }
 90 
 91 LJLIB_ASM(bit_lshift)      LJLIB_REC(bit_shift IR_BSHL)
 92 {
 93 #if LJ_HASFFI
 94  CTypeID id = 0, id2 = 0;
 95  uint64_t x = lj_carith_check64(L, 1, &id);
 96  int32_t sh = (int32_t)lj_carith_check64(L, 2, &id2);
 97  if (id) {
 98   x = lj_carith_shift64(x, sh, curr_func(L)->c.ffid - (int)FF_bit_lshift);
 99   return bit_result64(L, id, x);
 100  }
 101  if (id2) setintV(L->base+1, sh);
 102  return FFH_RETRY;
 103 #else
 104  lj_lib_checknumber(L, 1);
 105  bit_checkbit(L, 2);
 106  return FFH_RETRY;
 107 #endif
 108 }
 109 LJLIB_ASM_(bit_rshift)     LJLIB_REC(bit_shift IR_BSHR)
 110 LJLIB_ASM_(bit_arshift)     LJLIB_REC(bit_shift IR_BSAR)
 111 LJLIB_ASM_(bit_rol)       LJLIB_REC(bit_shift IR_BROL)
 112 LJLIB_ASM_(bit_ror)       LJLIB_REC(bit_shift IR_BROR)
 113 
 114 LJLIB_ASM(bit_band)       LJLIB_REC(bit_nary IR_BAND)
 115 {
 116 #if LJ_HASFFI
 117  CTypeID id = 0;
 118  TValue *o = L->base, *top = L->top;
 119  int i = 0;
 120  do { lj_carith_check64(L, ++i, &id); } while (++o < top);
 121  if (id) {
 122   CTState *cts = ctype_cts(L);
 123   CType *ct = ctype_get(cts, id);
 124   int op = curr_func(L)->c.ffid - (int)FF_bit_bor;
 125   uint64_t x, y = op >= 0 ? 0 : ~(uint64_t)0;
 126   o = L->base;
 127   do {
 128    lj_cconv_ct_tv(cts, ct, (uint8_t *)&x, o, 0);
 129    if (op < 0) y &= x; else if (op == 0) y |= x; else y ^= x;
 130   } while (++o < top);
 131   return bit_result64(L, id, y);
 132  }
 133  return FFH_RETRY;
 134 #else
 135  int i = 0;
 136  do { lj_lib_checknumber(L, ++i); } while (L->base+i < L->top);
 137  return FFH_RETRY;
 138 #endif
 139 }
 140 LJLIB_ASM_(bit_bor)       LJLIB_REC(bit_nary IR_BOR)
 141 LJLIB_ASM_(bit_bxor)      LJLIB_REC(bit_nary IR_BXOR)
 142 
 143 /* ------------------------------------------------------------------------ */
 144 
 145 LJLIB_CF(bit_tohex)       LJLIB_REC(.)
 146 {
 147 #if LJ_HASFFI
 148  CTypeID id = 0, id2 = 0;
 149  uint64_t b = lj_carith_check64(L, 1, &id);
 150  int32_t n = L->base+1>=L->top ? (id ? 16 : 8) :
 151                  (int32_t)lj_carith_check64(L, 2, &id2);
 152 #else
 153  uint32_t b = (uint32_t)bit_checkbit(L, 1);
 154  int32_t n = L->base+1>=L->top ? 8 : bit_checkbit(L, 2);
 155 #endif
 156  SBuf *sb = lj_buf_tmp_(L);
 157  SFormat sf = (STRFMT_UINT|STRFMT_T_HEX);
 158  if (n < 0) { n = -n; sf |= STRFMT_F_UPPER; }
 159  sf |= ((SFormat)((n+1)&255) << STRFMT_SH_PREC);
 160 #if LJ_HASFFI
 161  if (n < 16) b &= ((uint64_t)1 << 4*n)-1;
 162 #else
 163  if (n < 8) b &= (1u << 4*n)-1;
 164 #endif
 165  sb = lj_strfmt_putfxint(sb, sf, b);
 166  setstrV(L, L->top-1, lj_buf_str(L, sb));
 167  lj_gc_check(L);
 168  return 1;
 169 }
 170 
 171 /* ------------------------------------------------------------------------ */
 172 
 173 #include "lj_libdef.h"
 174 
 175 LUALIB_API int luaopen_bit(lua_State *L)
 176 {
 177  LJ_LIB_REG(L, LUA_BITLIBNAME, bit);
 178  return 1;
 179 }
 180 

/* [<][>][^][v][top][bottom][index][help] */